Lista TW bez podziału na strony

Lista TW z byłego województwa siedleckiego współpracujących ze służbą bezpieczeństwa w latach 1944-1990 opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN.

Wszystkie materiały zamieszczane są wynikiem kwerendy prowadzonej przez Tomasza Olko w zasobach IPN w ramach wniosku do publikacji materiału prasowego pt. "Działalność opozycji antykomunistycznej z terenu Siedlec ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności 1944-1990".

Lista tajnych współpracowników służby bezpieczeństwa z byłego województwa siedleckiego po raz pierwszy została upubliczniona w 2011 roku i zawierała 103 nazwiska konfidentów. Od tamtej pory została już kilkakrotnie uzupełniana. Ostatnia aktualizacja na dzień 02.05.2021 r.

Dalsze prace nad uzupełnianiem listy trwają...

 


Użyte skróty w tabeli:

 • TW - tajny współpracownik. Definicja tajnego współpracownika w Słowniku Terminów IPN
 • inf. - informator - nazwa tajnego współpracownika obowiązująca w dokumentach UB/SB do 1960 r. Definicja informatora w Słowniku Terminów IPN
 • KO - kontakt operacyjny. Definicja kontaktu operacyjnego w Słowniku Terminów IPN
 • LK - lokal kontaktowy. Definicja lokalu kontaktowego w Słowniku Terminów IPN
 • IPN - Instytut Pamięci Narodowej
 • nr rej. - numer rejestracyjny. Definicja numeru rejestracyjnego w Słowniku Terminów IPN
 • nr ew. - numer ewidencyjny
 • IPN Lu xxxxx/xxx - sygnatura akt, które dotyczą TW znajdujących się w zasobach IPN (IPN Lu oznacza, że akta znajdują się w Lubelskim oddziale IPN, IPN BU - Instytut Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania w Warszawie)
 • potw. IPN - nota wystawiona przez IPN potwierdzająca tożsamość TW plik .pdf

Lista konfidentów z byłego województwa siedleckiego

 
Lp. Nazwisko Imię Imię ojca Rok urodz. Akta IPN Pseudonim TW Miejscowość
1 Abramowski Józef Roman Władysław 1928-01-01 IPN Lu 00419/337 TW „Gołąb” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 1662/1963 Topór pow. Mińsk Mazowiecki
2 Abramowski Zygmunt Antoni 1928-12-26 IPN Lu 00419/193 i IPN Lu 00414/148 inf. „Mysłowski” nr rej. GZI WP 45224/1952 Chrościce pow. Mińsk Mazowiecki
3 Adamczyk Kazimierz Stanisław 1929-01-01 IPN Lu 00419/1243 i IPN Lu 00414/406 KO „AK” nr rej. KWMO Siedlce 3735/1978 Garwolin
4 Adamczyk Marian Ludwik 1922-02-23 IPN Lu 00419/370 inf. „Tygrys” Strzała k. Siedlec
5 Adamczyk-Györvari Jolanta Jan 1951-06-08 IPN Lu 00419/1301 i IPN Lu 00414/441 TW „Jola” nr rej. KWMO Siedlce 3994/1979 Siedlce
6 Adameczek Stefan Ryszard Michał 1935-03-23 IPN Lu 00419/150 i IPN Lu 00414/103 TW „Roman” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 632/1961 i KPMO Sokołów Podlaski 1151/1962 Seroczyn
7 Adamiak Hanna Jadwiga Stanisław 1952-04-28 IPN Lu 00419/1837 i IPN Lu 00414/891 TW „Sylwek” nr rej. WUSW Siedlce 7676/1985 Siedlce
8 Adamiak Marianna Jan 1960-05-01 IPN Lu 00419/1279 i IPN Lu 00414/430 TW „Joanna” nr rej. WUSW Siedlce 7047/1987 Mokobody
9 Adamowicz Zbigniew Jerzy 1959-09-15 IPN Lu 00419/1184 i IPN Lu 00414/377 TW „Ignacy” i TW „Dziadek” nr rej. 7434 Siedlce
10 Adamski Bernard Stanisław 1950-09-05 IPN Lu 00425/1 TW „Krokus” Węgrów kontrwywiad wojskowy
11 Adamski Marek Józef 1959-10-27 IPN Lu 00415/150 TW „Małgosia” nr rej. 50986 Łysów gmina Przesmyki powiat Łosice kontrwywiad wojskowy
12 Alaba Stanisław Andrzej 1917 r. IPN Lu 00419/371 inf. „Ładny” nr rej. PUBP Siedlce 12147/1947 Wola Serocka gm. Wodynie pow. Siedlce
13 Aleksiuk Marek Roman 1961-07-28 IPN Lu 00415/208 i IPN Lu 00425/271 TW „Haler” Siedlce kontrwywiad wojskowy
14 Andruszkiewicz Stanisław Władysław 1920-04-15 IPN Lu 00419/372 inf. „Dmo” Klimonty gm. Mordy
15 Anielak Jan Władysław 1926-11-27 IPN Lu 00419/548 inf. „Kamień” Podczernie gm. Kuflew pow. Mińsk Mazowiecki
16 Anielak Marian Franciszek 1926-02-01 IPN Lu 00419/194 inf. „Sosna” Mała Wieś gm. Kuflew pow. Mińska Mazowiecki
17 Antosiewicz Jan Piotr 1920-03-02 IPN Lu 00419/196 inf. „Orzeł” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 14882/1945 Bestwiny gm. Osieck pow. Mińsk Mazowiecki
18 Antosiewicz Stanisław Jan 1956-08-07 IPN Lu 00419/66 i IPN Lu 00425/66 TW „Celina” Wielgorocz pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
19 Anusiewicz Henryk Władysław 1938-04-01 IPN Lu 00419/1955 i IPN Lu 00414/1034 TW „Paweł” nr rej. WUSW Siedlce 8897/1987 i KPMO Siedlce 5035/1969 Mokobody następnie Siedlce
20 Apostoluk Andrzej Franciszek 1963-06-16 IPN Lu 00419/1731 i IPN Lu 00414/802 TW „Krzysztof” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7221/1984 Mińsk Mazowiecki
21 Araj Wojciech Zygmunt 1960-04-19 IPN Lu 00415/212 i IPN Lu 00425/183 TW „Byk” nr rej. 57521 Wola Burzecka gm. Wojciechów woj. siedleckie kontrwywiad wojskowy
22 Artowicz - Uziak Maria Zygmunt 1952-02-01 IPN Lu 00419/1645 i IPN Lu 00414/721 TW „Zbyszek” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 8511/1987 Sokołów Podl.
23 Augustynowicz Jan Kazimierz Bronisław 1949-02-26 IPN Lu 00419/1834 TW i konsultant „Ekspert” nr rej. WUSW Siedlce 8106/1987 Siedlce
24 Babik Krzysztof Zdzisław 1962-08-08 IPN Lu 00415/249 i IPN Lu 00425/220 TW „Wilga” kontrwywiad wojskowy Garwolin
25 Bajszczak Antoni Antoni 1915-09-28 IPN Lu 00419/338 rezydent „Liść” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki/1945 Mrozy k. Mińska Mazowieckiego
26 Bakuła Bolesław Franciszek 1913-08-07 IPN Lu 00419/580 inf. „Dzwon”  
27 Ball Czesław Józef 1930-07-03 potw. IPN TW „Sobieski” Mińsk Maz.
28 Bałkowiec Zdzisław Jan 1940-03-13 IPN Lu 00419/27, IPN Lu 00419/1204 i IPN Lu 00414/384 TW „Brzózka” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 5251/1969, KWMO Siedlce 1523/1975 i TW „Bukowicki” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 6807/1983 Sokołów Podl.
29 Banasiuk Tadeusz Piotr Wacław 1951-09-09 IPN Lu 00419/985 i IPN Lu 00414/271 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 5912/1981 Sokołów Podlaski
30 Baniak Andrzej Edward 1952-02-11 IPN Lu 00419/88 i IPN Lu 00414/71 TW „Bogdan” nr rej. KWMO Siedlce 937/1975 i KPMO Łuków 17892/1974 Łazy pow. Łuków
31 Baran Józef Jan 1922-03-10 IPN Lu 00419/221 inf. „Piotrowski” nr rej. WUds.BP Warszawa 3001/1956 Garwolin
32 Baran Mieczysław Adam 1938-09-01 IPN Lu 00423/90-99 KO nr rej. 2955 Łuków
33 Baran Roman Wacław 1952-04-17 IPN Lu 00419/424 i IPN Lu 00414/152 nr Rej. 4165 TW „Agat” nr rej. KWMO Siedlce 4165/1978 Niwiski gm. Mokobody
34 Baran Stanisław Władysław 1926-03-10 IPN Lu 00419/220 inf. „Myśliwy” nr rej. 12 Bryg. WOP Szczecin 1397/1952 Garwolin
35 Baran Wacław Piotr 1920-02-01 IPN Lu 00419/339 inf. „Głos” nr rej. PUds.BP Mińsk Mazowiecki 1803/1955 Siodło gm. Siennica pow. Mińsk Mazowiecki
36 Barancewicz Wacław Bronisław 1945-04-18 IPN Lu 00419/1339 TW „Łącznik” nr rej. KWMO Siedlce 6646/1983 Siedlce
37 Barański Jerzy Jan 1925-02-20 IPN Lu 00419/195 inf. „Bocian” Mińsk Mazowiecki
38 Barciński Stefan Franciszek       KO „BS” nr rej. KWMO Siedlce 7289/1984  
39 Barczak vel Kajetaniak Michał Władysław 1939-06-09 potw. IPN TW „Bernard” Siedlce
40 Bareja Tadeusz Władysław 1950-10-27 IPN Lu 00419/1508 i IPN Lu 00414/587 TW „Mościcki” nr rej. KWMO Siedlce 5881/1981 Siedlce
41 Bareja Władysław Piotr 1923-06-23 IPN Lu 00419/373 inf. „Antoś” Siedlce informacja wojskowa
42 Barejko Aleksander Jan Stanisław 1962-11-24 IPN Lu 00423/100-105 KO SPZ w Dziecinowie nr rej. 8575 Natolin gm. Osieck
43 Barszczewski Marian Aleksander 1908-12-06 IPN Lu 00419/197 inf. „Wojciech Kosmalski” nr rej. WUBP Warszawa 7717/243/1953 Mińska Mazowiecki
44 Bartosiak zd. Zielińska Ewa Franciszek 1900-07-03 IPN Lu 00419/744 dysponent LK „Parasol” nr rej. KWMO Siedlce 2727/1976  
45 Basek Jerzy Marian 1957-11-02 IPN Lu 00415/119 TW „Sosna” nr rej. 44406 Siedlce kontrwywiad wojskowy
46 Bazelczuk Witold Marek Walenty 1950-02-13 IPN Lu 00419/1267 TW „Walenty” nr rej. KWMO Siedlce 4499/1981 Sokołów Podlaski
47 Bąk Władysław Jan 1950-08-02 IPN Lu 00419/1579 i IPN Lu 00414/656 TW „Dąb” nr rej. KWMO Siedlce 4966/1980 Mińsk Maz.
48 Bąkała Tadeusz Wiktor 1924-12-24 IPN Lu 00419/883 TW „Kurek” nr rej. KWMO Siedlce 4356/1979 Mińsk Mazowiecki
49 Bednarczuk Roman Józef 1940-09-20 IPN Lu 00419/1766 TW „Kaczyński” nr rej. WUSW Siedlce 8160/1986 Siedlce
50 Bednarek Magdalena Zygmunt 1956-05-27 IPN Lu 00419/1721 i IPN Lu 00414/792 dysponent LK krypt. „Tulipan” nr rej. WUSW Siedlce 8574/1987 Warszawa
51 Bekier Józef Jan 1950-09-17 IPN Lu 00419/1597 i IPN Lu 00414/674 TW „Kazimierz” nr rej. WUSW Siedlce 7302/1984 Siedlce
52 Benedykciuk Tadeusz Jan 1948-04-10 IPN Lu 00419/1208 TW „Grzesiek” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 6617/1983 Suchodół gm. Sabnie pow. Sokołów Podlaski
53 Bereda Tadeusz Stanisław 1956-11-15 IPN Lu 00419/106 i IPN Lu 00414/078 TW „Czarny” nr rej. KWMO Siedlce 2478/1976 WSRP Siedlce
54 Bereś Jadwiga Julian 1946-07-31 IPN Lu 00423/85-88 KO WZO Siedlce
55 Bernat Stanisław Bolesław 1952-05-05 IPN Lu 00419/1869 i IPN Lu 00414/926 TW „Kazek” nr rej. WUSW Siedlce 9071/1988 Siedlce
56 Będkowski Jan Paweł 1934-06-12 IPN Lu 00419/14 TW „Czar” nr rej. KPMO Siedlce 6994/1972 i KWMO Siedlce 1020/1975 Siedlce
57 Biaduń Barbara Stanisław 1958-09-15 IPN Lu 00419/1765 i IPN Lu 00414/836 TW „Olga” nr rej. WUSW Siedlce 7712/1985 Opole Nowe k. Siedlec
58 Białecki Henryk Józef 1931-01-20 IPN Lu 00419/102 TW „Jerzy” nr rej. KWMO Siedlce 1237/1975 i KPMO Garwolin 6342/1971 Pilawa
59 Białecki Jan Stanisław 1929-05-08 IPN Lu 00419/295 inf. „Dudkiewicz” Garwolin
60 Białek Stefan Stefan 1920-12-12 IPN Lu 00119/30 inf. i TW „Warecki” nr rej. PUBP Siedlce 3793/1953 Kol. Szpaki gm. Górki pow. Siedlce
61 Białkowski Bogusław Mikołaj 1954-04-29 IPN Lu 00419/1113 i IPN Lu 00414/341 TW „Brzoza” nr rej. RUSW Łuków 7254/1984 Łuków
62 Biarda Marek Eugeniusz 1958-05-01 IPN Lu 00419/1484 dysponent LK krypt. „M-4” nr rej. WUSW Siedlce 8881/1987 Siedlce
63 Biarda Ryszard Stanisław 1942-09-26 IPN Lu 00419/1719 i IPN Lu 00414/790 TW „Albin” nr rej. WUSW Siedlce 6945/1983 Siedlce
64 Biardzki Ryszard Stanisław 1955-08-05 IPN Lu 00415/17 i IPN Lu 00425/17 TW „Włodek” nr rej. 32363 Tchórzew pow. Siedlce kontrwywiad wojskowy
65 Bidrzycki Antoni     IPN Lu 00419/1317    
66 Bieguński Michał Stanisław 1932-05-23 IPN Lu 00423/22 inf. „Żukowski” Siedlce
67 Bielecki Albin Jan 1919-08-20 IPN Lu 00419/216 inf. „Korzeń” Opole Świerczyna gm. Niwiski pow. Siedlce
68 Bielecki Henryk Władysław 1949-03-20 IPN Lu 00419/10 TW „Janek” nr rej. KWMO Siedlce 1012/1975 i KPMO Łuków 15595/1973 Łuków
69 Bielecki Tadeusz Aleksander 1923-04-23 IPN Lu 00419/1379 TW „Janusz” nr rej. 7571 Siedlce
70 Bielecki Tadeusz Aleksander 1924-01-04 IPN Lu 00419/549 inf. „Ptak” Kąty Borucze pow. Mińsk Mazowiecki
71 Bieliński Czesław Alojzy Bolesław 1921-11-26 IPN Lu 00419/47 TW „Mariusz”” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 6805/1972 i KWMO Siedlce 1241/1975  
72 Bieliński Wacław Bolesław 1941-10-20 IPN Lu 00419/1757 i IPN Lu 00414/828 TW „Czesław” nr rej. WUSW Siedlce 8637/1987 Siedlce
73 Bieluga Wiesław Grzegorz 1943-02-02 IPN Lu 00419/1882 i IPN Lu 00414/939 TW „Wiatr” nr rej. WUSW Siedlce 7787/1987 Siedlce
74 Bieniek Stanisław Czesław 1943-07-16 IPN Lu 00419/113 i IPN Lu 00414/82 TW „Janek” nr rej. KPMO Węgrów 28358/1974, KWMO Warszawa 28568/1974 i KWMO Siedlce 2006/1975 Sokołów Podl.
75 Bieńko Michał Jan 1964-01-23 IPN Lu 00425/281 TW „Ewa” Sobolew k. Garwolina kontrwywiad wojskowy
76 Biernacki Henryk Piotr 1926-12-15 IPN Lu 00419/219 inf. „Kałamarz” nr rej. PUBP Garwolin 16779/1946 Zakrzówek gmina Żelechów pow. Garwolin
77 Biernacki Piotr Henryk 1956-09-26 IPN Lu 00419/1586 i IPN Lu 00414/663 TW „Biały” nr rej. WUSW Siedlce 8305/1986 Zbuczyn
78 Biernacki Stefan Stanisław 1921-08-01 IPN Lu 00419/341 inf. „Wóz” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki/1945 Ostrów Kanie gm. Dębe Wielkie
79 Biernat Stanisław Paweł 1920-07-03 IPN Lu 00419/1605 TW „Apolinary” nr rej. KPMO Ryki 8754/1973 i KWMO Siedlce 1392/1979  
80 Biernat Tomasz Jerzy Wacław 1938-04-08 IPN Lu 00419/1269 TW „Kaźmierczak” nr rej. 2389 Łochów
81 Błachnio Marian Jan 1949-09-08 IPN Lu 00419/1681 i IPN Lu 00414/756 TW „Stach” nr rej. KWMO Siedlce 4237/1979 Pilczyn Nowy gm. Łaskarzew pow. Garwolin
82 Błaszczak Andrzej Herman 1947-05-16 IPN Lu 00419/1155 dysponent LK krypt. „Ustronie” nr rej. KWMO Siedlce 928/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 28449/1974 Mińsk Mazowiecki
83 Bławdziewicz Józef Czesław 1914-01-11 IPN Lu 00419/342 inf. „Sprawiedliwy” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 8331/12/1953 wieś Poręby gm. Stanisławów pow. Mińsk Mazowiecki
84 Błażejewski Henryk Stanisław 1949-07-12 IPN Lu 00419/1438 i IPN Lu 00414/530 KO „BH” nr rej. WUSW Siedlce 6919/1983 Siedlce
85 Błoński Tadeusz Lucjan 1940-01-01 IPN Lu 00419/1451 TW „Piotr” nr rej. WUSW Siedlce 8276/1986 Siedlce
86 Błoński Waldemar Kacper 1956-01-14 potw. IPN TW „Marek” i TW „Karol” nr rej. 7423 Siedlce
87 Bober Stanisław Józef 1951-01-02 IPN Lu 00419/1327 i IPN Lu 00414/458 TW „Tolek” nr rej. WUSW Siedlce 8059/1986 Łuków
88 Bobowicz Marian Jan 1919-08-15 IPN Lu 00419/434 inf. „Bujny” nr rej. PUBP Siedlce 298/1946, 3246 i 3604 Przesmyki pow. Siedlce
89 Bobrowicz Józef Józef 1948-01-12 IPN Lu 00415/282 i IPN Lu 00425/242 TW „Wrona” nr rej. 16757 Łochów kontrwywiad wojskowy
90 Bobryk Stanisław Jakub 1923-09-20 IPN Lu 00419/435 inf. „Sokół” Łysów pow. Łosice
91 Bobryk Wacław Franciszek 1940-10-24 IPN Lu 00419/1604 TW „Wiesiek” nr rej. 6507 i KWMO Siedlce 6791/1983 Siedlce
92 Bocian Jan Piotr 1918-11-05 IPN Lu 00419/550 inf. „Klekot” Stara Wieś gm. Kołbiel powiat Mińsk Mazowiecki
93 Bogaj Tadeusz Feliks 1934-05-21 IPN Lu 00419/1785 i IPN Lu 00414/856 TW „Kurek” nr rej. WUSW Siedlce 8664/1987 Korczew pow. Siedlce
94 Bogucki Kazimierz Stanisław 1955-02-26 IPN Lu 00415/50 i IPN Lu 00425/50 TW „Bożena II” nr rej. 36131 Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
95 Boguska Zofia Konstancja Aleksander 1948-01-02 IPN Lu 00419/1948 dysponent LK krypt. „Hades” nr rej. KWMO Siedlce 4929/1980 Mińsk Mazowiecki
96 Bogusz Ryszard Stanisław Henryk 1936-03-10 IPN Lu 00419/831 TW „Puch” nr rej. KWMO Siedlce 933/1975 i KPMO Łuków 13412/1972 Łuków
97 Bojar Piotr Kazimierz 1950-07-15 IPN Lu 00419/1652 i IPN Lu 00414/728 TW „Borkowski” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 6856/1983 Sokołów Podl.
98 Bombiński Franciszek Feliks 1919-03-02 IPN Lu 00419/198 inf. „Wierny” Mińsk Mazowiecki
99 Bontruk Władysław Franciszek 1945-06-10 IPN Lu 00419/161 i IPN Lu 00414/111 TW „Leśniewska” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 8439/1974 Mińsk Mazowiecki
100 Boratyński Adolf Jan 1933-11-07 IPN Lu 00419/218 i IPN Lu 00414/132 TW „Garbaty” nr rej. KPMO Garwolin 2253/1964 Parcela Rębków gm. Wola Rębkowska pow. Garwolin
101 Boratyński Jan Piotr 1917-05-12 IPN Lu 00419/296 inf. „Anielewski” PUBP Garwolin Anielów pow. Garwolin
102 Borkowska Eugenia Florian 1926-10-02 IPN Lu 00419/1720 i IPN Lu 00414/791 dysponent LK krypt. „Lotnisko” nr rej. WUSW Siedlce 8130/1986 Łuków
103 Borkowski Henryk Jan 1946-05-15 IPN Lu 00419/18 TW „Brzoza” nr rej. KPMO Siedlce 5338/1970 i KWMO Siedlce 968/1975 Houble
104 Borkowski Jan Czesław 1938-01-10 IPN Lu 00419/810 TW „Czesław” nr rej. KWMO Siedlce 4506/1979 Rętki gm. Zbuczyn
105 Borkowski Ryszard Józef 1955-06-15 IPN Lu 00419/1531 i IPN Lu 00414/610 TW „Grzesiek” nr rej. KWMO Siedlce 6461/1982 Zaolszynie gm. Trzebieszów
106 Borowy Dariusz Wacław 1960-12-15 IPN Lu 00423/81 KO WZO nr rej. 8322 Łosie gm. Kosów Lacki
107 Borowy Waldemar Antoni 1958-10-01 IPN Lu 00415/120 TW „Andrzej” Siedlce kontrwywiad wojskowy
108 Boruc Stanisław Stanisław 1927-02-22 IPN Lu 00419/343 TW „Stanisław” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 6564/1971 Sinołęka pow. Mińsk Mazowiecki
109 Borucki Wacław Jan 1928-09-21 IPN Lu 00419/199 i IPN Lu 00414/129 inf. „Wilk” nr rej. Wydz. Inf. 9 DA OPL 8143/1962 Łęka gm. Pustelnik pow. Mińsk Mazowiecki
110 Boruta Andrzej Stefan 1951-03-09 IPN Lu 00419/1770 TW „Krzysiek” nr rej. KWMO Siedlce 6358/1982 Siedlce
111 Borysiak Eugeniusz Józef 1933-02-12 IPN Lu 00419/1876 i IPN Lu 00414/933 TW „Ekspert” nr rej. KWMO Siedlce 6683/1983 Siedlce
112 Borysiak Jadwiga Bronisława Jan 1937-04-13 IPN Lu 00419/1010 KO „Jadzia” nr rej. KWMO Siedlce 1156/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 6086/1971 Seroczyn gm. Sterdyń pow. Sokołów Podlaski
113 Borysiewicz Tadeusz Jan 1959-09-15 IPN Lu 555/78 i IPN Lu 554/145 TW „Gołąb” nr rej. 1563 Sokołów Podlaski
114 Bozińska Bożena Jadwiga Zdzisław 1957-08-26 IPN Lu 00419/1050 i IPN Lu 00414/305 TW „Ewa” nr rej. KWMO Siedlce 6668/1983 Węgrów
115 Braksal Stanisław Antoni 1920-01-30 IPN Lu 00419/294 inf. „Lipa” nr rej. 39926 Okrzeja pow. Łuków
116 Brauliński Stefan Paweł 1920-02-03 IPN Lu 00419/200 inf. „Koza” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 12373/1948 Chyżyny gm. Wielgolas pow. Mińsk Mazowiecki
117 Broda Stanisław Stefan 1934-05-19 IPN Lu 00419/581 inf. „Pogromca” nr rej. 136/1955 Mrozy pow. Mińsk Mazowiecki
118 Brojek Stanisław Jan 1927-09-15 IPN Lu 00419/222 inf. „Saturn” Domaszew gm. Podłęrz pow. Garwolin
119 Bronisz Zdzisław Klemensa 1955-07-13 IPN Lu 555/69 i IPN Lu 554/68 TW „Tadeusz” nr rej. 8465 Węgrów
120 Brzeziński Bogdan Władysław 1960-06-09 IPN Lu 00419/1433 TW „Adam” nr rej. 8898 Siedlce
121 Brzozowska Władysława Alicja Władysław 1943-07-26 IPN Lu 00419/224 TW „Alina” nr rej. KWMO Warszawa 8659/1973 Parysew pow. Garwolin
122 Brzyski Krzysztof Jan 1943-07-13 potw. IPN TW „Kowalski” nr rej. 2247 Siedlce
123 Bucholc Waldemar Jan 1955-07-19 potw. IPN TW „Pijanowski” nr rej. 7508 Węgrów
124 Buczek Andrzej Roman 1950-09-24 IPN Lu 00419/1745 i IPN Lu 00414/816 TW „Jędrek” nr rej. WUSW Siedlce 7158/1984 Siedlce
125 Buczek Henryk Czesław 1960-03-01 IPN Lu 00415/43 i IPN Lu 00425/43 TW „Ala” nr rej. 51325 Radomyśl gm. Wiśniew kontrwywiad wojskowy
126 Buczyński Zbigniew Henryk 1950-11-22 IPN Lu 00419/38 TW „Bonio” nr rej. KPMO Łuków 15886/1973 i KWMO Siedlce 1500/1975 Łuków
127 Budek Mirosław Tadeusz 1965-04-27 IPN Lu 00415/250 i IPN Lu 00425/221 TW „Ikarus” nr rej. 62856 Ręczaje Polskie gm. Poświętne kontrwywiad wojskowy
128 Budkiewicz Marek Zenon Wincenty 1953-02-06 IPN Lu 00419/1880 i IPN Lu 00414/937 TW „Zenon” nr rej. WUSW Siedlce 9213/1989 Siedlce
129 Budner Zdzisław Aleksander Aleksander 1939-08-18 IPN Lu 00414/592 TW „Kazimierz” nr rej. 5279 Mińsk Mazowiecki
130 Budny Piotr Paweł Jan 1911-07-05 IPN Lu 00419/344 inf. „Słońce” Mrozy pow. Mińsk Mazowiecki
131 Budyta Tomasz Roman 1966-04-27 IPN Lu 00415/112 i IPN Lu 00425/112 TW „Wilk” nr rej. 50488 Nieciecz gm. Wilga kontrwywiad wojskowy
132 Budzyński Jerzy Józef 1924-01-11 IPN Lu 00419/345 inf. „Rój” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 23574/1950 Mienia k. Mińska Mazowieckiego
133 Budzyński Józef Antoni 1933-01-20 IPN Lu 00419/1218 TW „Malinowski” nr rej. KWMO Siedlce 5851/1981 Stara Wieś k. Siennicy pow. Mińsk Mazowiecki
134 Budzyński Stefan Jan 1911-07-14 IPN Lu 00419/519 inf. „Świerk” Huta Kuflowska gm. Kuflew
135 Bugalski Marian Józef 1928-01-13 IPN Lu 00419/297 inf. „Granat” Janczysko gm. Wilga pow. Garwolin
136 Bujalski Andrzej Zbigniew Stanisław 1939-06-21 IPN Lu 00419/42 TW „Rydz” nr rej. KWMO Siedlce 1000/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 8150/1973 Sokołów Podlaski
137 Bujalski Stanisław Wacław 1944-11-01 IPN Lu 00419/1320 i IPN Lu 00414/452 TW „Stasio” nr rej. KWMO Siedlce 2515/1976 Mińsk Maz.
138 Burda zd. Kryspin Irena Józef 1946-03-23 IPN Lu 00419/103 i IPN Lu 00414/77 TW „Balbina” nr rej. KPMO Garwolin 2735/1965 i KWMO Siedlce 2751/1976 Pilawa
139 Burghardt Tadeusz Michał 1953-05-13 IPN Lu 00414/500 i IPN Lu 00423/40 TW „Igor” nr rej. 6975 Siedlce
140 Burka Ryszard Tadeusz 1947-10-06 IPN Lu 00419/1814 TW „Jarosław” nr rej. KWMO Siedlce 6524/1985 Łuków Siedlce
141 Burkat Wojciech Wacław 1937-05-17 IPN Lu 00419/136 TW „Modrzewski” nr rej. KPMO Siedlce 5731/1970 i KWMO Siedlce 1347/1975  
142 Buś Aleksander Tomasz 1945-05-27 IPN Lu 00419/1566 TW „Rabin” nr rej. KSMO Warszawa 3870/1967 i WUSW Siedlce 6946/1986 Siedlce
143 Byczko Jan Paweł 1943-08-08 IPN Lu 555/64 i Lu 554/63 TW „Misiek” nr rej. 8354 Mińsk Mazowiecki
144 Byczuk Roma Szoel 1921-04-22 IPN Lu 00419/201 TW „Roma” nr rej. KWMO Warszawa 3046/1966 Mińsk Mazowiecki
145 Byczuk Wiktor Wojciech 1909-08-27 IPN Lu 00419/223 inf. „Biały” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 6726/1947 Sokołów Podlaski
146 Byszewski Zbigniew Kazimierz 1951-01-27 IPN Lu 00419/16 TW „Tadek” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 7030/1972 i KWMO Siedlce 1107/1975 Skrzeszew pow. Sokołów Podl.
147 Bzowski Marian Stanisław 1955-10-15 IPN Lu 00415/51 TW „Zuzia” nr rej. 35212 Żeleźniki gm. Miedzna pow. Węgrów kontrwywiad wojskowy
148 Cabaj Stefan Józef 1955-11-28 IPN Lu 00419/1525 i IPN Lu 00414/604 TW „Janek” nr rej. WUSW Siedlce 8407/1986 Okniny Stare gm. Wiśniew
149 Cabaj Tadeusz Antoni Jan 1951-01-16 IPN Lu 00419/1027 i IPN Lu 00414/290 TW „Hodowca” nr rej. KWMO Siedlce 4539/1981 Przywory Duże Gm. Wiśniew
150 Całka Józef Józef 1917-01-22 IPN Lu 00419/346 inf. „Papier” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 12026/1946 Folwark gm. Siennica pow. Mińsk Mazowiecki
151 Całka Władysław Władysław 1939-02-10 IPN Lu 00419/1461 TW „Witek” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7350/1984 Mińsk Mazowiecki
152 Cegiełka Zygmunt Walenty 1930-04-25 IPN Lu 00419/520 inf. „Młody” Huta Kuflewska pow. Garwolin
153 Celiński Alfred Eugeniusz 1949-07-19 IPN Lu 00419/720 TW „Alex” nr rej. KWMO Siedlce 936/1975 i KPMO Łuków 15321/1973 Gołaszyn gm. Łuków
154 Celiński Edwin Henryk Czesław 1951-01-25 IPN Lu 00419/1788 TW „Muzyk” nr rej. RUSW Łuków 7059/1986 Łuków
155 Celiński Krzysztof Stanisław 1959-12-22 IPN Lu 00425/151 TW „Plastuś” nr rej. 51326 Czarnowiec gm. Osieck kontrwywiad wojskowy
156 Celiński Marek Franciszek 1959-04-30 IPN Lu 555/14 TW „Robert” nr rej. 4537 Szaniawy Poniaty gm. Trzebieszów
157 Celiński Ryszard Władysław 1960-05-28 IPN Lu 00419/1527 TW „Cezary” nr rej. KWMO Siedlce 6701/1983 Łuków
158 Celiński Stanisław Czesław 1956-11-13 IPN Lu 555/50, IPN Lu 554/49 i IPN Lu 00425/134 TW „Raskolnikow” i TW „Kruk” nr rej. 56076 i WUSW Siedlce 9042/1988 Siedlce
159 Celiński Stanisław Marian 1937-10-29 IPN Lu 00419/1894 TW „Ryszard” nr rej. KWMO Siedlce 1181/1975, KPMO Siedlce 3315/1967 i KWMO Warszawa 1523/1963 Zbuczyn k. Siedlec
160 Celiński Waldemar Wacław 1934-08-25 IPN Lu 00419/1570 TW „Waldek” nr rej. WUSW Siedlce 9255/1989  
161 Celiński Władysław Władysław 1911-07-12 IPN Lu 00419/226 i IPN Lu 00414/647 inf. „JR-2” nr rej. 9255 Żabieniec pow. Garwolin
162 Celoch Zbigniew Henryk 1956-02-26 IPN Lu 00419/1472 i IPN Lu 00414/552 TW „Tokarz” nr rej. 6702 Siedlce
163 Ceregera Maria Małgorzata Feliks 1951-08-26 IPN Lu 00419/1055 i IPN Lu 00414/307 TW „Marysia” nr rej. KWMO Siedlce 6322/1982 Mińsk Mazowiecki
164 Certa Jerzy Henryk 1954-07-30 IPN Lu 00425/18 TW „Wiesiek” nr rej. 32127 Garwolin kontrwywiad wojskowy
165 Cetnar Bogdan Antoni Jan 1956-11-26 IPN Lu 00414/591 TW „Antek” nr rej. 6126 Wólka Kobyla gm. Skórzec
166 Chabiera Janusz Tadeusz Tadeusz 1944-06-19 IPN Lu 00419/1696 i IPN Lu 00414/770 TW „Tadeusz” nr rej. KWMO Siedlce 5915/1981 Węgrów
167 Chaburski Bogusław Paweł 1946-11-18 IPN Lu 00419/1041 TW „Puławski” nr rej. KWMO Siedlce 5384/1981 Mińsk Mazowiecki
168 Chaciński Zygmunt Stanisław 1931-11-10 IPN Lu 00414/652 TW „Zenek” nr rej. 7241 Siedlce
169 Chajdacka Cecylia Stanisław 1933-03-16 IPN Lu 00419/736 KO „Celina” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 5949/1970 Mińsk Mazowiecki
170 Charytoniuk Ewa Zygmunt 1958-08-08 IPN Lu 00419/1596 i IPN Lu 00414/673 TW „Judyta” nr rej. WUSW Siedlce 8107/1986 Siedlce
171 Chełchowska zd. Szczucińska Józefa Piotr 1923-01-22 IPN Lu 00419/650 inf. „Aneta”  
172 Chełchowski Andrzej Augustyn 1952-08-15 IPN Lu 555/60 i IPN Lu 554/59 TW „15” nr rej. 8627 Mińsk Mazowiecki
173 Chełchowski Augustyn Ludwik 1922-06-16 IPN Lu 00419/995 TW „Góraś” nr rej. KWMO Siedlce 5752/1981  
174 Chędoszko Marian Jan 1927-10-05 IPN Lu 00419/228 inf. „Walizka” Sterdyń pow. Sokołów Podlaski
175 Chilarska Ewa Piotr 1957-10-26 IPN Lu 00419/131 TW „Małgorzata” nr rej. KWMO Siedlce 3759/1978 Siedlce WSR-P
176 Chlebicki Jan Jan 1911-05-15 IPN Lu 00419/206 TW „Rodzic” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 2032/1964  
177 Chłopek Krystyna Stefan 1930-03-01 IPN Lu 555/8 TW „Berta” nr rej. 5544 Siedlce
178 Chmiel Marian Franciszek 1952-02-01 IPN Lu 00419/1332 i IPN Lu 00414/462 TW „Marcin” nr rej. KWMO Siedlce 6500/1982 Siedlce
179 Chmielak Zenon Jan 1935-01-01 IPN Lu 00423/34 i IPN Lu 00414/376 TW „Roman” nr rej. 1190 Siedlce
180 Chmielewski Tadeusz Tadeusz 1954-05-25 IPN Lu 00419/1643 TW „Cichocki” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7674/1985 Kowiesy gm. Bielany pow. Sokołów Podlaski
181 Chmielowiec Feliks Wiesław Stanisław 1952-11-20 IPN Lu 00414/473 TW „Robert” Siedlce
182 Chmielowiec Feliks Stanisław 1952-11-20 IPN Lu 00419/1353 TW „Robert” nr rej. WUSW Siedlce 7076/1984  
183 Chodowiec Janusz Stanisław Jan 1951-12-01 IPN Lu 00419/1644 i IPN Lu 00414/729 TW „Karol I” nr rej. KWMO Siedlce 6531/1982 Sokołów Podl.
184 Chodowiec Zbigniew Kazimierz 1959-06-10 IPN Lu 00425/140 TW „Zbyszek” nr rej.49192 Siedlce kontrwywiad wojskowy
185 Chojecka Marianna Piotr 1946-01-24 IPN Lu 00419/1349 i IPN Lu 00414/471 TW „Antek” nr rej. WUSW Siedlce 6932/1985 Siedlce
186 Chojecki Jerzy Jerzy 1940-12-26 IPN Lu 00419/852 TW „Roman” nr rej. KWMO Siedlce 4359/1979  
187 Chojecki Paweł Leopold 1961-10-25 IPN Lu 00425/246 TW „Gruby” Siedlce kontrwywiad wojskowy
188 Chojęta Feliks Józef 1917-11-09 IPN Lu 00419/1435 dysponent LK krypt. „Morszkowianka” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7562/1985 Sokołów Podlaski
189 Chojnacki Ryszard Leon 1929-01-22 IPN Lu 00419/207 i IPN Lu 00414/130 rezydent, inf. i TW „Magnes” oraz KO „Izabella” nr rej. Zarząd IV Szef. WSW Warszawa 20406/1950 i KPMO Mińsk Mazowiecki 3225/1966 Mińsk Maz.
190 Chojnacki Zdzisław Adolf 1924-01-03 IPN Lu 00419/374 inf. „Ołówek” Siedlce
191 Cholewka Józefa Jan 1937-05-30 IPN Lu 00414/60 i IPN Lu 00423/2 TW „Wanda” nr rej. 6384 Siedlce
192 Chorąży Norbert Edward 1943-06-06 IPN Lu 00419/1859 i IPN Lu 00414/916, potw. IPN TW „Ewa” nr rej. KWMO Siedlce 5402/1981 Siedlce
193 Choromański Czesław Wacław 1944-01-01 IPN Lu 00419/1631 i IPN Lu 00414/707 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 7834/1985 Siedlce
194 Christop Franciszek Franciszek 1942-02-13 IPN Lu 00423/75-79 KO SPZ w Kołbieli nr rej. 9391 Mińsk Mazowiecki
195 Chrobot Waldemar Tadeusz 1959-03-09 IPN Lu 00419/1298 i IPN Lu 00414/440 TW „Brzoza” nr rej. KWMO Siedlce 6514/1982 WSRP Siedlce
196 Chromińska Barbara Julian 1950-06-09 IPN Lu 00423/85-88 KO WZO nr rej. 2883 Siedlce
197 Chromińska Irena Stanisław 1919-03-15 IPN Lu 00419/1395 dysponent LK krypt. „Irena” nr rej. KWMO Siedlce 6738/1983 Siedlce
198 Chromiński Adolf Tomasz 1918-08-25 IPN Lu 00419/375 inf. „Wrona” nr rej. PUBP Siedlce 8446/1947 Grodzisk gm. Zbuczyn
199 Chromiński Józef Wacław 1942-04-30 IPN Lu 00423/85 KO Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach nr rej. 8296 Siedlce
200 Chromiński Leszek Stanisław 1960-05-25 IPN Lu 00419/1892 i IPN Lu 00414/944 TW „Wojtek” nr rej. WUSW Siedlce 7493/1985 Siedlce
201 Chromiński Waldemar Wacław 1953-06-09 IPN Lu 00419/1850, IPN Lu 00414/904 i IPN Lu 00415/4 TW „Wacław” nr rej. WUSW Siedlce 6762/1984 i TW „Klon” Golice k. Siedlec kontrwywiad wojskowy
202 Chrościcki (Chróścicki) Wacław Wacław 1928-02-04 IPN Lu 00419/1896 i IPN Lu 00414/948 TW „Antoni” nr rej. KPMO Siedlce 3317/1961 i KWMO Siedlce 1172/1975 Kotuń
203 Chróścicki Andrzej Władysław 1956-09-16 IPN Lu 00425/153 TW „Ludwik” nr rej. 47236 Siedlce kontrwywiad wojskowy
204 Chruściel Adam Zygmunt 1952-06-06 IPN Lu 00419/1950 dysponent LK krypt. „Brama” nr rej. WUSW Siedlce 8945/1988 Siedlce
205 Chruściel Andrzej Stanisław 1937-06-26 IPN Lu 00419/1626 i IPN Lu 00414/702 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 3476/1977 Łuków
206 Chrzanowski Stefan Stanisław Jan 1943-07-01 IPN Lu 00419/557 inf. „Sosna” nr rej. Wydz. WSW Orzysz 11601/1964 Rynia gm. Dobre pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
207 Chrzyptowicz Henryk Jan 1915-07-25 IPN Lu 00419/582 inf. „Sztacheta” Redzyńskie pow. Mińsk Mazowiecki
208 Chudek Jarosław Jan 1963-05-19 IPN Lu 555/70 i IPN Lu 554/69 TW „Student” nr rej. 8486 Łuków
209 Chudzik Zbigniew Antoni 1942-04-16 IPN Lu 00423/75-79 osoba wspomagająca SB Siedlce
210 Chudzyński (Chudziński) Tadeusz Jan 1928-02-06 IPN Lu 00419/376 inf. „Wysoki” Siedlce
211 Chwedczyk (Chwedczuk) Ryszard Roman 1954-04-06 IPN Lu 00419/1090 i IPN Lu 00414/328 TW „Anna” nr rej. KWMO Siedlce 6552/1983 Siedlce
212 Chybowski Włodzimierz Franciszek Wiesław 1959-10-04 IPN Lu 00419/1898 TW „Góral” nr rej. WUSW Siedlce 7374/1984 Sokołów Podlaski
213 Chyliński Wacław Edward 1951-09-28 IPN Lu 00419/1732 TW „Karol” nr rej. WUSW Siedlce 8737/1987  
214 Ciara Zbigniew Adam 1959-01-21 IPN Lu 00425/138 TW „Wodnik” nr rej. 47040 Szymanowice Duże gm. Sobienie Jeziory b. woj. siedleckie kontrwywiad wojskowy
215 Ciara Zbigniew Henryk 1963-10-02 IPN Lu 00415/217 i IPN Lu 00425/188 TW „Panatik” nr rej. 60705 Goźlin Mały gm. Wilga kontrwywiad wojskowy
216 Cibor Mirosław Bolesław 1963-02-09 IPN Lu 00419/1587 i IPN Lu 00414/664 TW „Monika” nr rej. WUSW Siedlce 8212/1986 Siedlce
217 Cichecki Józef Jan 1912-09-05 IPN Lu 00419/225 inf. „Seweryn” Pogorzelec pow. Garwolin
218 Cichocki Marian Stanisław 1928-07-28 IPN Lu 00419/203 inf. i rezydent „Tankowiec” Latowicz pow. Mińsk Mazowiecki
219 Cichosz Zbigniew Józef Zygmunt 1961-03-20 IPN Lu 00419/1706 TW „Kaktus” nr rej. RUSW Łuków 8422/1986  
220 Cichy Mieczysław Tadeusz Jakub 1931-07-22 IPN Lu 00419/1836 i IPN Lu 00414/890 TW „Bolek” nr rej. WUSW Siedlce 8452/1987 Siedlce
221 Ciechański Kazimierz Franciszek 1928-02-05 IPN Lu 00419/202 inf. „Kolejarski” Cegłów pow. Mińsk Mazowiecki
222 Ciekot Stanisław Józef 1928-09-23 IPN Lu 00419/898 inf. „Orzeł”  
223 Cielemęcki Henryk Marek Marian 1948-06-18 IPN Lu 00419/1585 i IPN Lu 00414/662 TW „Wojtek” nr rej. KWMO Siedlce 6320/1982 Siedlce
224 Cielemęcki Jerzy Włodzimierz Zdzisław 1951-03-31 IPN Lu 00419/1737 i IPN Lu 00414/809 TW „Włodzimierz” nr rej. KWMO Siedlce 6508/1982 Siedlce
225 Ciepiela Antoni Stefan 1953-06-03 IPN Lu 00419/1529 i IPN Lu 00414/608 TW „Piotr” nr rej. WUSW Siedlce 7349/1984 Siedlce
226 Cieślak Franciszek Józef 1912-11-23 IPN Lu 00419/551 inf. „Jesion” Stoczew pow. Garwolin
227 Cieślak Zdzisław Adam 1930-09-11 IPN Lu 00419/909 i IPN Lu 00414/247 TW „Jerzy” nr rej. KWMO Siedlce 5141/1980 Siedlce
228 Ciężki vel Zieliński Jan Jan 1926-02-01 IPN Lu 00419/138 inf. „Sęczek”  
229 Ciok Feliks Stanisław 1916-11-22 IPN Lu 00419/204 inf. „Traktor” i inf. „Telefon” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 9911/118/1954 Czarnocin pow. Mińsk Mazowiecki
230 Ciołek zd. Sarnowska Helena Wacław 1929-01-11 IPN Lu 00419/407 inf. „Róża”  
231 Ciołek Piotr Kazimierz 1960-07-30 IPN Lu 00415/213 i IPN Lu 00425/186 TW „Styczeń” nr rej. 60519 Łuków kontrwywiad wojskowy
232 Ciozda Marek Włodzimierz 1963-12-08 IPN Lu 00415/271 TW „Wrzos” Siedlce kontrwywiad wojskowy
233 Ciółkowski Henryk Wincenty 1925-07-27 IPN Lu 00419/205 rezydent „A20” lub „A-20” nr rej. PUBP Płońsk 6209/94/1951 Mińsk Mazowiecki
234 Cisak Grzegorz Stanisław 1922-11-06 IPN Lu 00419/377 inf. „Zając” Krzesk Królowa Niwa pow. Siedlce
235 Cisłak Elżbieta Tadeusz 1956-10-16 IPN Lu 00419/105 KO „E.C.” nr rej. KWMO Siedlce 3111/1977 Siedlce
236 Ciszewski Tomasz Adam 1913-11-16 IPN Lu 00419/1543 TW „Eugeniusz” nr rej. WUSW Siedlce 7904/1985 i KWMO Biała Podlaska 1133/1978  
237 Ciszkowski Krzysztof Stanisław 1955-11-24 IPN Lu 00425/95 TW „Marek” nr rej. 37809 Mińsk Mazowiecki
238 Ciuk Marian Władysław 1949-12-08 IPN Lu 00419/1452 i IPN Lu 00414/540 TW „Adam” nr rej. WUSW Siedlce 7230/1984 Siedlce
239 Ciura Janina Henryk 1963-01-22 IPN Lu 00414/685 TW „Diana” nr rej. 7097 Siedlce
240 Cmiel Kazimierz Jan 1954-06-01 IPN Lu 00419/1517 i IPN Lu 227/39 KO nr rej. WUSW Siedlce 7300/1984 Siedlce
241 Cmoch Henryk Paweł 1928-05-16 IPN Lu 00419/298 TW „Kazik” Pilawa pow. Garwolin
242 Cybulski Eugeniusz Wacław 1936-06-05 IPN Lu 00419/1697 i IPN Lu 00414/771 TW „Gieniek” nr rej. RUSW Węgrów 7577/1985 Ruchna gm. Liw pow. Węgrów
243 Cymerman Stanisław Antoni 1917-04-14 IPN Lu 00419/612 inf. „Beczka” nr rej. PUBP Węgrów 14540/1948 Zieleniec gm. Sadowne pow. Węgrów
244 Cyran Grażyna Wiesław 1954-08-01 IPN Lu 00414/237 TW „Iwona” Mińsk Mazowiecki
245 Cyrych Jan Konstanty 1933-05-01 IPN Lu 00419/1698 i IPN Lu 00414/772 TW „Radny” nr rej. RUSW Węgrów 8658/1987 Łochów
246 Czajka Adam Stanisław Wacław 1931-07-13 IPN Lu 00419/20 i IPN Lu 00423/20 TW „Kalinowski” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 2868/1965 i KWMO Siedlce 1808/1975 Ceranów pow. Sokołów Podlaski
247 Czajka Zdzisław Wacław 1926-07-21 IPN Lu 00419/227 inf. „Uparty” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 6664/1946 Grochów pow. Sokołów Podlaski
248 Czajkowski Andrzej Ryszard 1940-11-30 IPN Lu 00419/1756 TW „Alfred” nr rej. KWMO Kielce 9677/1974 i WUSW Siedlce 8430/1986 Łuków
249 Czapliński Adam Antoni 1955-11-04 IPN Lu 00419/1672 i IPN Lu 00414/747 TW „Grod” nr rej. KWMO Siedlce 4998/1980 Holendry gm. Wilga
250 Czapska zd. Rachwalska Ludwika Andrzej 1911-05-25 IPN Lu 00419/719 KO nr rej. KWMO Siedlce 3494/1977  
251 Czapski Jan Michał 1958-03-21 IPN Lu 00419/1149 i IPN Lu 00414/359 TW „Michał” nr rej. KWMO Siedlce 6723/1983 Sokołów Podlaski
252 Czapski Krzysztof Stanisław Edward 1948-07-24 IPN Lu 555/13 TW „Pakulski” nr rej. 3443 Siedlce
253 Czapski Marian Mieczysław 1951-01-19 IPN Lu 00419/1545 i IPN Lu 00414/623 TW „Stefan” nr rej. KWMO Siedlce 3734/1978 Siedlce
254 Czapski Roman Aleksander 1948-11-04 IPN Lu 00419/1415 i IPN Lu 00414/511 TW „Karol” Siedlce, Sokołów Podlaski
255 Czarnacki Tadeusz Wincenty Józef 1948-04-01 IPN Lu 00419/1268 TW „Jerzy”, SOS krypt. „Mak” nr rej. KWMO Siedlce 4277/1979 Huta Gruszczyna-Grygłów gm. Stoczek Węgrowski
256 Czarnocki Adam Janusz Wacław 1943-03-21 IPN Lu 00414/183 TW „Napoleon” nr rej. 2747 Siedlce
257 Czechowski Czesław Marian 1929-11-18 IPN Lu 00414/504 i IPN Lu 00423/41 TW „Stanisław” nr rej. 3732 Pobłocie gm. Życzyn woj. Siedleckie
258 Czekała Zbigniew Henryk Henryk 1950-01-04 IPN Lu 00419/1177 TW „Ozr” nr rej. KWMO Siedlce 4631/1980 Łochów
259 Czeluściński Waldemar Kazimierz 1944-07-28 IPN Lu 00419/889 TW „Sportowiec” nr rej. KWMO Siedlce 2775/1977  
260 Czerw Roman Leonard 1950-03-01 IPN Lu 00419/1702 i IPN Lu 00414/775 TW „Murzyn” nr rej. KWMO Siedlce 5864/1981 Ruchna gm. Liw pow. Węgrów
261 Czerwiński Mirosław Jerzy 1959-01-28 IPN Lu 555/55 TW „Sławek” nr rej. 8922 Mińsk Mazowiecki
262 Częścik Zbigniew Józef 1952-08-19 IPN Lu 00419/1534 i IPN Lu 00414/613 TW „Leśnik” nr rej. WUSW Siedlce 6930/1983 Siedlce
263 Czorniej (Czarniej) Stanisław Wacław 1925-04-04 IPN Lu 00419/437 inf. „Krzyż” Rudniki pow. Sokołów Podlaski
264 Czubla zd. Nazarewicz Marianna Antoni 1929-09-07 IPN Lu 00419/875 i IPN Lu 00414/230 TW „Anna” i TW „Tomasz” nr rej. KWMO Siedlce 4809/1980 i KWMO Nowy Sącz 2125/1978 Siedlce
265 Czubla Józef Jan 1923-03-15 IPN Lu 00419/598, potw. IPN TW „Neutron” Siedlce
266 Czwórnóg Leszek Jan 1952-09-09 IPN Lu 00419/1049 i IPN Lu 00414/304 TW „Janek” nr rej. KWMO Siedlce 6172/1982 gm. Cegłów
267 Czyż Bolesław Michał 1923-09-26 IPN Lu 00419/208 TW „Bolek” Mińsk Mazowiecki
268 Czyżewski Eugeniusz Stanisław 1916-06-12 IPN Lu 00419/209 inf. „Szyba” Ludwinów gm. Jakubów pow. Mińsk Mazowiecki
269 Czyżewski Stanisław Nikodem 1944-05-08 IPN Lu 00419/1469 i IPN Lu 00414/550 TW „Berjet” nr rej. KWMO Siedlce 6022/1982 Siedlce
270 Czyżo Zbigniew Adam Bolesław 1959-05-19 IPN Lu 00425/45 TW „Marysia” nr rej. 55214 Poznań gm. Serokomla kontrwywiad wojskowy
271 Dadasiewicz Marek Rudolf 1965-05-29 IPN Lu 00415/263 TW „Rudy” nr rej. 70749 Krzywda pow. Siedlce kontrwywiad wojskowy
272 Dagniewski (Skorupa) Wacław Kazimierz 1946-08-04 IPN Lu 555/25 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 6469/1982  
273 Damentko (Damentka) Saturnin Stanisław Jan 1925-11-29 IPN Lu 00419/261 i IPN Lu 00414/138 TW „Krzysztof” nr rej. KPMO Węgrów 520/1962 i KPMO Węgrów 631/1961 Łochów
274 Danielak Stefan Józef 1927-07-13 IPN Lu 00419/1730 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 2889/1977 Niedziałka Stara pow. Mińsk Mazowiecki
275 Daniewicz Stefan Jan 1926-11-23 IPN Lu 00419/210 inf. „Wicz” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 193/1954 Mińsk Mazowiecki
276 Danilczuk Kazimierz Bolesław 1943-01-10 IPN Lu 555/71 TW „Zasada” nr rej. KWMO Siedlce 4047/1978 Siedlce
277 Daniluk Kazimierz Piotr 1921-08-13 IPN Lu 00419/378 inf. „Sztaba” Chłopków gm. Górki b. powiat Siedlce
278 Darczuk (Dorczuk) Henryk Jan 1915-01-16 IPN Lu 00419/232 inf. „Kamień” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 6809/1948 Smuniew gm. Wyrozęby pow. Sokołów Podlaski
279 Dawid Władysław Antoni 1932-05-05 IPN Lu 00419/347 rezydent „Marek” nr rej. GZI WP Warszawa 1957/1956 Mienia pow. Mińsk Mazowiecki
280 Dąbrowski Jarosław Stanisław 1954-02-06 IPN Lu 00419/1425 i IPN Lu 00414/519 TW „Adam” nr rej. KWMO Siedlce 4090/1978 Mińsk Mazowiecki
281 Dąbrowski Marek Czesław 1956-12-01 IPN Lu 00415/96 TW „Bratek" Siedlce kontrwywiad wojskowy
282 Demiańczuk Antoni Adam 1919-02-02 IPN Lu 00419/234 inf. „Królik” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 5053/101/1950 Korczew powiat Sokołów Podlaski
283 Demiańczuk Arkadiusz Stanisław 1948-03-22 IPN Lu 00419/1419 i IPN Lu 00414/514 TW „Stanisław” nr rej. KWMO Siedlce 6353/1982 Sokołów Podlaski
284 Denis (Danis) Eugeniusz Adam 1910-10-08 IPN Lu 00419/614 inf. „Atrament” Barchów gmina Łochów powiat Węgrów
285 Deniszewski (Dupcia) Stefan Władysław 1929-12-18 IPN Lu 00419/230 inf. „Kraska” Sterdyń pow. Sokołów Podlaski
286 Derkacz Alicja Wincenty 1962-10-30 IPN Lu 00414/970 i IPN Lu 00423/64 TW „Frezja” nr rej. 6971 Świniarów powiat Łosice
287 Dębiński Ryszard Leon 1929-08-05 IPN Lu 00419/848 inf. „Chemik”  
288 Dębski Jan Piotr 1919-08-28 IPN Lu 00419/918 informator  
289 Dębski Krzysztof Kazimierz Jan 1948-11-25 IPN Lu 00419/1190 TW „Krzysztof” nr rej. RUSW Łuków 7656/1985  
290 Dębski (Dembski) Tadeusz Józef 1919-12-15 IPN Lu 00419/233 inf. „Ołówek” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 6641/1945 Sokołów Podlaski
291 Dębski Wojciech Henryk 1952-12-25 IPN Lu 00414/37 TW „Stasiek” Łuków
292 Długaszek Henryk Władysław 1957-03-11 IPN Lu 00425/97 TW „Marysia” nr rej. 42970 Gózd gm. Kłoczew kontrwywiad wojskowy
293 Dmochowska Teresa Józef 1953-07-28 IPN Lu 00423/82 KO nr rej. 6497 Kosów Lacki
294 Dmowski Antoni Walenty 1929-02-08 IPN Lu 00419/231 inf. „Śmiały” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 4092/1947 Rozbity Kamień pow. Sokołów Podlaski
295 Dmowski Ryszard Stanisław Stanisław 1935-03-13 IPN Lu 00414/98 i IPN Lu 00423/10 TW „Andrzej” nr rej. 3899 Siedlce
296 Dmowski Waldemar Tadeusz 1958-11-14 IPN Lu 00415/234 i IPN Lu 00425/205 TW „Górnik” nr rej. 1194 Broszków gm. Kotuń
297 Dobosz Edward Ignacy 1957-04-14 IPN Lu 00425/67 TW „Rysiek” nr rej. 34815 Suchowizna gm. Stanisławów kontrwywiad wojskowy
298 Dobosz Henryk Stanisław 1921-07-03 IPN Lu 00419/262 inf. „Orzeł” Poszewka powiat Węgrów
299 Dobrowolski Edward Tadeusz 1954-02-07 IPN Lu 00419/1625 i IPN Lu 00414/701 TW „Lucjan” nr rej. WUSW Siedlce 7710/1985 Siedlce
300 Doktorski Andrzej Lucjan 1952-05-30 IPN Lu 00419/1695 i IPN Lu 00414/753 TW „Edward” nr rej. KWMO Siedlce 3991/1978 Węgrów
301 Domański Jan Stanisław 1925-06-28 IPN Lu 00419/379 inf. „Wesoły” Młynki gm. Wodynie pow. Siedlce
302 Domański Jan Wacław 1935-03-28 IPN Lu 00414/65 TW „Tulipan” nr rej. KWMO Siedlce 1951/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 7472/1972 Sokołów Podlaski
303 Domański Stanisław Antoni 1908-04-14 IPN Lu 00419/348 TW „Antoni” nr rej. KWMO Warszawa 6016/1969, KPMO Garwolin 4016/1968 i KPMO Siedlce 3819/1962  
304 Domański Zygmunt Stanisław 1930-07-01 IPN Lu 00419/263 rezydent „Orzeł” nr rej. Zarząd Inf. KBW i WOP 13152/225/1953  
305 Dondzbach Zbysław Jan 1960-04-14 IPN Lu 00415/152 TW „Górnik-2” nr rej. 51057 Sokołów Podlaski
306 Dowgiałło Jerzy Wincenty 1944-07-15 IPN Lu 00419/1066 i IPN Lu 00414/311 TW „Figiel” nr rej. KWMO Siedlce 4287/1979 Mińsk Mazowiecki
307 Drawert Jarosław Paweł 1948-12-17 IPN Lu 00419/1872 i IPN Lu 00414/929 TW „Paweł” nr rej. WUSW Siedlce 8528/1987 Siedlce
308 Drewnik Bronisław Szczepan 1918-01-26 IPN Lu 00419/229 TW „Henio” nr rej. PUds.BP Garwolin 170/1955 i PUBP Garwolin 1333/1953  
309 Drozda-Kędzior Wanda Regina Ignacy 1923-02-23 IPN Lu 00419/299 inf. „Czereśnia” Kosów Ruski pow. Sokołów Podlaski
310 Drozdowski Tadeusz Tomasz Franciszek 1938-10-08 IPN Lu 00419/1316 i IPN Lu 00414/449 TW „1931” nr rej. 3928 Mińsk Mazowiecki
311 Drozio Jan Mikołaj 1910-02-03 IPN Lu 00419/349 inf. „Agronom” i „Spokojny” Wiśniew gm. Jakubów pow. Mińsk Mazowiecki
312 Ducki Ireneusz Stanisław 1961-03-04 IPN Lu 00415/182 TW „Kasperski” nr rej. 56209 Wola Mysłowska kontrwywiad wojskowy
313 Duczek Janusz Zdzisław 1957-07-16 IPN Lu 00419/1084 i IPN Lu 00414/322 TW „Tadeusz” nr rej. KWMO Siedlce 6558/1982 Wola Suchożebrska
314 Dudek Marian Stanisław 1914-06-15 IPN Lu 00419/380 inf. „Rybka”  
315 Dudek Tadeusz Stanisław 1920-04-27 IPN Lu 00419/1738 TW „Bronisław” nr rej. KPMO Siedlce 3308/1967 i KWMO Siedlce 1193/1975  
316 Dudziński Marian Wacław 1932-03-05 IPN Lu 00419/7 KO „D.M.” nr rej. KPMO Łuków 4205/1964 i KWMO Siedlce 983/1975 Wola Domaszewska pow. Łuków
317 Duk Marek Kazimierz Stanisław 1949-02-05 IPN Lu 00419/863 TW „Litwin” nr rej. KWMO Siedlce 2816/1977 Chodów k. Siedlec
318 Durys Stanisław Piotr 1938-01-06 IPN Lu 00419/1682 i IPN Lu 00414/757 TW „Stanisław” nr rej. RUSW Garwolin 8067/1986 Garwolin
319 Duszczyk Winicjusz Zdzisław 1949-05-15 IPN Lu 00419/973 dysponent LK „Dacza” nr rej. KWMO Siedlce 5590/1981  
320 Dybcio Mieczysław Jan 1927-12-16 IPN Lu 00419/892 KO „Darek” nr rej. KWMO Siedlce 3040/1977  
321 Dybowska Irena Regina Ireneusz 1955-03-27 IPN Lu 00419/1029 dysponent LK krypt. „Baśka” nr rej. KWMO Siedlce 6537/1982 Siedlce
322 Dydek Andrzej Jerzy 1960-03-27 IPN Lu 00425/202 TW „Pyton” nr rej.1702 Skwarne gm. Cegłów kontrwywiad wojskowy
323 Dyka Dariusz Szczepan Jan 1947-01-02 IPN Lu 555/35 TW „Jan” nr rej. 9303 Siedlce
324 Dylewicz Krzysztof Antoni Marian 1954-11-01 IPN Lu 00414/858 TW „Brzoza” nr rej. 9092 Stoczek Łukowski
325 Dytnerski Zdzisław Augustyn Jan 1912-08-28 IPN Lu 00419/847 inf. „Wiktor” Siedlce
326 Dziedzic Antoni Stanisław 1944-11-03 IPN Lu 00419/1754 i IPN Lu 00414/825 TW „29” nr rej. KWMO Siedlce 6421/1982 Siedlce
327 Dziedzic Zygmunt Józef 1929-02-23 IPN Lu 00419/920 dysponent LK „Gwiazda” nr rej. KPMO Łuków 264/1962, KPMO Łuków 51/1960 i KPMO Łuków 3126/1957  
328 Dzienio Walenty Henryk Antoni 1909-02-15 IPN Lu 00419/521 TW „Wyzwoleniec” Mińsk Mazowiecki
329 Dziewulska Stanisława Teofil 1919-09-22 IPN Lu 00419/615 inf. „Róża” nr rej. PUBP Węgrów 14544/1948 Jarnice gm. Liw
330 Dziewulski Jan Antoni 1948-10-20 IPN Lu 00419/86, IPN Lu 00419/1287 i IPN Lu 00414/435 TW/KO „Orkan” nr rej. Oddz. WSW Koszalin 18101/1968, KWMO Warszawa 5725/1970, KPMO Siedlce 7380/1972 i KWMO Siedlce 1480/1975 Siedlce
331 Dzięcioł Czesław Wacław 1941-04-19 IPN Lu 00419/1412 TW „Dziedzic” nr rej. RUSW Węgrów 7650/1985 Starowola gm. Jadów pow. Węgrów
332 Dziudzik Wacław Stanisław 1925-09-06 IPN Lu 00419/872 KO „DzW” nr rej. KWMO Siedlce 1379/1975 i KPMO Łuków 4776/1965  
333 Dziugieł Feliks Piotr 1923-10-21 IPN Lu 00419/211 inf. „Papier” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 203/1951 Łukowiec gm. Jeruzal pow. Mińsk Mazowiecki
334 Dziugieł Stanisław Franciszek 1930-07-09 IPN Lu 00419/212 inf. „Śmiały” nr rej. 3 Bryg. WOP Kraków 13154/303/1952 Kąty Zdroje pow. Mińsk Mazowiecki
335 Dziura Henryk Bronisław 1936-03-23 IPN Lu 00419/1129 TW „Henryk” nr rej. KWMO Siedlce 6548/1982  
336 Dżbik Marian Józef 1932-08-12 IPN Lu 00419/1786 i IPN Lu 00414/857 TW „Marian” nr rej. 8446 Seroczyn
337 Ekiert Lesław Czesław Henryk 1926-11-23 IPN Lu 00419/214 i IPN Lu 00414/131 TW „Solidny” nr rej. 4699 Mińsk Mazowiecki
338 Emilianowicz Józef Stefan 1938-05-03 IPN Lu 00419/1691 TW „Emil” nr rej. KWMO Siedlce 6452/1982 Węgrów
339 Endzel Józef Stanisław 1925-07-04 IPN Lu 00419/974 i IPN Lu 00414/262 TW „Jan” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 3807/1958, WUds.BP Warszawa 3316/1956, KWMO Siedlce 1469/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 793/1962 Mińsk Mazowiecki
340 Fabicki Walerian Aleksander 1912-11-08 IPN Lu 00419/235 inf. „X-25” nr rej. PUBP Garwolin 10723/1/1948 Podbłocie gmina Trojanów powiat Garwolin
341 Faliński Józef Józef 1919-03-17 IPN Lu 00419/553 inf. „Kruk” Podrudzie pow. Mińsk Mazowiecki
342 Falkowski Wojciech Tadeusz 1951-06-12 IPN Lu 555/21 i IPN Lu 554/20 TW „Antoni” nr rej. 7155 Warszawa
343 Fedorczyk Wacław Jan 1924-05-02 IPN Lu 00419/438 inf. „Ogrodnik”  
344 Fedorowicz Arkadiusz Julian 1927-01-09 IPN Lu 00419/381 inf. „Cichy” nr rej. PUBP Siedlce 8452/1947 Bale gm. Mokobody pow. Siedlce
345 Fiedoruk Władysław Grzegorz 1954-06-07 IPN Lu 00425/19 TW „Szarotka” nr rej. 32151 Białystok kontrwywiad wojskowy
346 Figacz Marian Stanisław 1926-01-16 IPN Lu 00419/300 TW „Ochotnik” Żelechów powiat Garwolin
347 Figaj Paweł Henryk 1961-03-11 IPN Lu 555/28 TW „Cezar” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 8145/1986 Sokołów Podlaski
348 Figurski Bolesław Antoni Czesław 1929-02-14 IPN Lu 00419/982 i IPN Lu 00414/268 TW „Władysław” nr rej. KWMO Siedlce 3933/1978 Siedlce
349 Filczuk Stanisław Marian 1958-02-28 IPN Lu 00415/121 i IPN Lu 00425/121 TW „Piotr” nr rej. 43424 Siedlce kontrwywiad wojskowy
350 Filipczak Jerzy     IPN Lu 00419/1315    
351 Filipczak Marek Władysław 1956-04-20 IPN Lu 00414/202 i IPN Lu 00423/20 TW „Anna” Siedlce kontrwywiad wojskowy
352 Filipowski Leopold Jan 1916-09-07 IPN Lu 00419/617 inf. „Zakrzewski” Miedzna pow. Węgrów
353 Firlik Leon Józef Bronisław 1931-05-16 IPN Lu 00423/100-105 KO Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach nr rej. 7441 Bronisławów gm. Mszczonów
354 Fiuk Marek Jan 1957-03-13 IPN Lu 00425/98 TW „Miś” nr rej. 40668 Siedlce
355 Fiuk Stefan Aleksander 1935-04-04 IPN Lu 00419/1506 TW „Kryński” nr rej. WUSW Siedlce 8377/1986 Siedlce
356 Flaga Jan Andrzej 1911-01-27 IPN Lu 00419/618 TW „Orzeł” nr rej. KPMO Węgrów 1884/1963 Żulin pow. Węgrów
357 Flodrowski Jan Antoni 1923-05-16 IPN Lu 00419/619 TW „Dąb” Miszewo pow. Płock
358 Florczuk Witold Eugeniusz 1936-04-04 IPN Lu 00419/1077 TW „Kazimierz” nr rej. KWMO Warszawa 5627/1970 i KWMO Siedlce 1244/1975  
359 Floryszczuk Antoni Franciszek 1910-07-18 IPN Lu 00419/146 inf. „Olek” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 2674/58/1949 gm. Wyrozęby pow. Sokołów Podlaski
360 Foik Józef Wiktor 1921-03-19 IPN Lu 00419/382 inf. „Szpak” Siedlce
361 Fordoński Paweł Waldemar Franciszek 1952-04-12 IPN Lu 00425/3 TW „Dzik” nr rej. 28544 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
362 Foryszewski Marek Antoni 1956-10-27 IPN Lu 00419/1522 i IPN Lu 00414/601 TW „Piotr” nr rej. WUSW Siedlce 7529/1985 Siedlce
363 Foryś Mieczysław Stanisław 1939-02-10 IPN BU 02110/4 TW „Dębski” Siedlce
364 Franczuk Roman Franciszek 1930-08-01 IPN Lu 00419/72 i IPN Lu 00414/64 TW „Jan II” nr rej. KWMO Siedlce 1245/1975 i KPMO Siedlce 3803/1968 Siedlce
365 Frąckiewicz Edward Józef 1938-07-16 IPN Lu 00419/1673 i IPN Lu 00414/748 TW „Roman” nr rej. 2298 Garwolin
366 Frączek Maria Józef 1945-02-21 IPN Lu 00414/88 i IPN Lu 00423/6 TW „Ewa” nr rej. 3594 Łuków
367 Frątczak zd. Jagiełło Stanisława Stanisław 1945-07-04 IPN Lu 555/58 TW „Krzysztof” nr rej. WUSW Siedlce 7600/1985  
368 Frelak zd. Mroczek Janina Władysław 1955-08-22 IPN Lu 00419/1334 i IPN Lu 00414/463 TW „Marcin” nr rej. WUSW Siedlce 6068/1985 Mińsk Maz.
369 Frelek Andrzej Marcin 1952-12-21 IPN Lu 00419/1670 i IPN Lu 00414/744 TW „Sławek” nr rej. RUSW Garwolin 8621/1987 Garwolin
370 Frelek Mirosław Stanisław 1962-01-24 IPN Lu 00425/177 TW „Waldek” nr rej. 56623 Stara Huta pow. Garwolin
371 Frydrychewicz Andrzej Henryk 1958-09-29 IPN Lu 00415/194 i IPN Lu 00425/258 TW „Maj” nr rej. 56945 Siedlce kontrwywiad wojskowy
372 Frysztak Sławomir Stanisław Edward 1957-03-14 IPN Lu 555/34 TW „Podlaski” nr rej. WUSW Siedlce 9377/1989  
373 Furman Julianna Stanisław 1931-02-13 IPN Lu 00419/1951 i IPN Lu 00414/1050 dysponent LK krypt. „Zaułek” nr rej. KWMO Siedlce 5557/1981 Siedlce
374 Gabrysz Józef Rajmund Robert 1917-02-06 IPN Lu 00419/1669 TW „Romuald” nr rej. KWMO Siedlce 6026/1982  
375 Gadomski Mirosław Jan 1960-12-06 IPN Lu 00419/1842 TW „Turysta” nr rej. WUSW Siedlce 8100/1986 Siedlce
376 Gadomski Włodzimierz Lucjan 1948-01-02 IPN Lu 00419/1844 TW „Zbyszek” nr rej. KWMO Siedlce 5859/1981  
377 Gago Józef Julian 1920-10-20 IPN Lu 00419/620 inf. „Wróg” Pniewnik gm. Roguszyn pow. Węgrów
378 Gajda Jan Bronisław 1942-08-28 IPN Lu 555/54 TW „Mecenas” nr rej. KWMO Siedlce 3510/1977  
379 Gajda Wiesław Józef 1942-02-05 IPN Lu 00423/76 KO SPO nr rej. 9392 Mińsk Mazowiecki
380 Gajewski Bogusław Józef 1924-08-18 IPN Lu 00419/439 inf. „Zając”  
381 Gajewski Waldemar Kazimierz 1953-12-19 IPN Lu 00419/1563 i IPN Lu 00414/640 TW „Stefan” nr rej. WUSW Siedlce 7458/1985 Siedlce
382 Gajowniczek Grzegorz Walenty 1930-03-12 IPN Lu 00419/583 inf. „Burak” („Burek”) Strachomin gm. Wielgolas pow. Mińsk Mazowiecki
383 Gajowniczek Marek Feliks 1958-11-22 IPN Lu 00415/169 i IPN Lu 00425/169 TW „Mariola” Stojadła k. Mińska Mazowieckiego kontrwywiad wojskowy
384 Gajowniczek Stanisław Jan 1906-10-11 IPN Lu 00419/953 TW „Marian” i TW „Albin” nr rej. KPMO Ryki 1184/1962 i KWMO Siedlce 1242/1975  
385 Gajownik Krzysztof Henryk 1956-10-22 IPN Lu 00425/99 TW „Milion” nr rej. 43057 Sobienie Szlacheckie woj. siedleckie kontrwywiad wojskowy
386 Galewski Piotr Dionizy 1950-11-24 IPN Lu 555/39 TW „Piotr” nr rej. 8483 Łuków
387 Gałachowska Halina Zofia Stanisław 1952-03-27 IPN Lu 00419/926 i IPN Lu 00414/258 TW „Zofia” nr rej. KWMO Siedlce 2328/1976 Siedlce
388 Gałachowski Marian Leszek Marian 1948-03-09 IPN Lu 00419/1845 i IPN Lu 00414/899 TW „Rafał” nr rej. WUSW Siedlce 7205/1984 Siedlce
389 Gałązka Janusz Mieczysław 1955-06-22 IPN Lu 00425/100 TW „Hanka” nr rej. 37546 Sójkówek gm. Sadowne kontrwywiad wojskowy
390 Gałązka Renata Elżbieta Jan 1955-10-03 IPN Lu 555/6 TW „Ela” nr rej. 2986 WSRP Siedlce
391 Gałązka Zygmunt Aleksander 1940-12-15 IPN Lu 00419/123 KO „GZ” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 8580/1973 i KWMO Siedlce 2020/1975 Mińsk Mazowiecki
392 Gałkowski Jan Jan 1918-05-18 IPN Lu 00419/237 TW „Strzelec” Górzno pow. Garwolin
393 Gano Roman Paweł 1917-04-01 IPN Lu 00419/238 TW „Mikołajczyk” Osada Czechy pow. Garwolin
394 Gańko Jan Władysław 1940-03-29 IPN Lu 00419/1318 i IPN Lu 00414/450 KO nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7470/1985 Dębe Wielkie
395 Gańko Mirosław Jan 1959-09-24 IPN Lu 555/62 TW „Jasiński” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 8543/1987  
396 Gańko Stefan Henryk 1913-07-03 IPN Lu 00419/522 inf. „San” („Sań”) Mińsk Mazowiecki
397 Garnek Bogdan Stanisław Stefan 1943-08-17 IPN Lu 00419/440 i IPN Lu 00414/154 TW „Jaskólski” nr rej. KPMO Węgrów 2709/1965 Liw pow. Węgrów
398 Gasiuk Henryk Czesław 1939-10-07 IPN Lu 00419/1863 i IPN Lu 00414/920, potw. IPN TW „Waldek” Siedlce
399 Gastoł (Gostoł) Kazimierz Stanisław 1958-04-23 IPN Lu 00423/56-62 KO nr rej. 8299 Łochów
400 Gaszewska Wanda Jakub 1915-07-14 IPN Lu 00419/523 inf. „Syrena” Mińsk Mazowiecki
401 Gaworek Jan Grzegorz 1919-03-24 IPN Lu 00414/177 i IPN Lu 00423/18 TW „Władysław” nr rej.1171 Mordy
402 Gawroński Marek Grzegorz Antoni 1950-03-10 IPN Lu 00419/1811 i IPN Lu 00414/866 TW „Tadeusz-I” nr rej. RUSW Łuków 7141/1985 Łuków
403 Gawryś Sławomir Adolf 1960-10-01 IPN Lu 00425/264 TW „Marek” nr rej. 52865 Wola Rębkowska pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
404 Gąsiorek Edward Franciszek 1922-01-04 IPN Lu 00419/804 TW „Lech” nr rej. KPMO Wołomin 2832/1965  
405 Gąsowski Andrzej Jerzy 1956-06-03 IPN Lu 00425/68 TW „Sokół” nr rej. 37339 Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
406 Gburek Eugenia Franciszek 1939-01-01 IPN Lu 00419/1106 i IPN Lu 00414/336 TW „Blondyn” nr rej. KWMO Siedlce 2532/1976 WSRP Siedlce
407 Geniusz Franciszek     IPN Lu 00419/1428    
408 Gers Andrzej Marian 1942-11-10 IPN Lu 00419/1410 i IPN Lu 00414/506 TW „Myśliwy” nr rej. KWMO Siedlce 6413/1982 Miedzna pow. Węgrów
409 Giec Gertruda Ewa Franciszek 1951-12-24 IPN Lu 00419/128 i IPN Lu 00414/92 TW „Iza” nr rej. KWMO Siedlce 2881/1977 Siedlce
410 Gierłowski Robert Józef 1929-06-25 IPN Lu 00419/301 TW „28” Garwolin
411 Giers Andrzej Mieczysław 1945-02-19 IPN Lu 00419/441, IPN Lu 00414/415 i IPN Lu 00419/1261 TW „Zakrzewski” nr rej. KPMO Węgrów 5496/1970 Węgrów
412 Gil Stanisława Stanisław 1950-06-29 potw. IPN TW „Ela” nr rej. 8102 Siedlce
413 Ginter Zygmunt Ignacy 1930-12-17 IPN Lu 00419/1398 i IPN Lu 00414/496 TW „Zygmunt” nr rej. KWMO Siedlce 4977/1980 Siedlce
414 Glinka Józef Jan 1919-04-27 IPN Lu 00419/621 inf. „Wrona” nr rej. PUBP Węgrów 14487/1946 Ogrodniki gm. Stoczek pow. Węgrów
415 Gładski Stanisław Aleksander 1938-10-14 IPN Lu 00419/1703 TW „Staszek” nr rej. KPMO Radzyń Podlaski 14876/1973, KPMO Węgrów 9691/1973 i KWMO Siedlce 1251/1975  
416 Gładysz Jerzy Jan 1956-05-02 IPN Lu 00425/136 TW „Caro” Górzno pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
417 Głaszcz Dariusz Tomasz 1934-01-03 IPN Lu 308/1 i IPN BU 2348/3 TW „Dębowski” nr rej. 16 Bryg. WOP 1478/1955  
418 Głodek Stanisław Michał 1926-03-28 IPN Lu 00419/951 TW „Klon” Żelechów pow. Garwolin
419 Głowacki Tadeusz Zbigniew Jan 1939-03-23 IPN Lu 00414/531 KO „GT” nr rej. 6385 Siedlce
420 Głuchowska Alina Stanisław 1956-11-21 IPN Lu 00419/1690 i IPN Lu 00414/764 TW „Alicja” nr rej. RUSW Węgrów 8786/1987 Węgrów
421 Głuszak Lucjan Julian 1927-01-02 IPN Lu 00419/264 inf. „Szpak” Lipki Nowe gm. Stoczek pow. Węgrów
422 Głuszczak Iwona Mieczysław 1964-05-23 IPN Lu 00419/1562 i IPN Lu 00414/639 TW „Iwonka” nr rej. WUSW Siedlce 7360/1984 Siedlce
423 Głuszczak Wojciech Andrzej 1962-05-31 IPN Lu 00415/222 TW „Vis” nr rej. 58771 Siedlce kontrwywiad wojskowy
424 Gnich Helena Józef 1931-07-26 IPN Lu 00419/133 TW „Helena” nr rej. KWMO Siedlce 1498/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 8485/1973 Mińsk Mazowiecki
425 Gnich Robert Eugeniusz 1959-07-12 IPN Lu 00415/136 i IPN Lu 00425/249 TW „Ryś” nr rej. 34933 Mińsk Mazowiecki kntrwywiad wojskowy
426 Gnyszka Kazimierz Piotr 1962-10-15 IPN Lu 00425/275 TW „Szach” nr rej. 71159 Kłoczew kontrwywiad wojskowy
427 Golec Marek Franciszek 1955-06-01 IPN Lu 00425/52 TW „Hubert” nr rej. 37358 Siedlce kontrwywiad wojskowy
428 Golik Tadeusz Stanisław 1955-03-16 IPN Lu 00425/58 TW „Sowa” Sinołęka gm. Kałuszyn kontrwywiad wojskowy
429 Goławski Henryk Andrzej Eugeniusz 1961-02-19 IPN Lu 00415/213 TW „Rysiek” Siedlce kontrwywiad wojskowy
430 Goławski Jan Emilian 1939-12-17 IPN Lu 00419/1006 TW „Brunet” nr rej. KPMO Łuków 5354/1965  
431 Goławski Nikodem Franciszek 1946-09-15 IPN Lu 00419/933 dysponent LK „Piano” nr rej. KWMO Siedlce 4544/1979  
432 Gołąb Jan Wiktor Kazimierz 1937-03-26 IPN Lu 00419/81 TW „Kazimierz” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 6654/1971 i KWMO Siedlce 923/1975  
433 Gołębiewski Jan Andrzej Stanisław 1949-05-16 IPN Lu 00419/1549 i IPN Lu 00414/627 TW „Jakub” nr rej. WUSW Siedlce 9094/1988 Wodynie k. Siedlec
434 Gołębiewski Krzysztof Fryderyk Jan 1961-08-29 IPN Lu 00419/1689 i IPN Lu 00414/763 TW „Kaśka” nr rej. RUSW Węgrów 9145/1988 Węgrów
435 Gołębiewski Waldemar Wacław 1960-04-06 IPN Lu 00419/1082 i IPN Lu 00414/320 TW „Chrobry” nr rej. RUSW Węgrów 7143/1984 Węgrów
436 Gołębiowski Ryszard Eugeniusz 1951-02-10 potw. IPN TW „Dąb” nr rej. 4103 Siedlce
437 Gomułka Jan Piotr 1922-07-01 IPN Lu 00419/1094 TW „Grochowski”  
438 Gontarz Adam Ksawery 1920-03-01 IPN Lu 00419/265 inf. „Pierwszy” Jantypory k. Węgrowa
439 Gontarz Leszek Emil Władysław 1948-04-16 IPN Lu 00419/1875 i IPN Lu 00414/932 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 7664/1986 Siedlce
440 Gorczyca Krzysztof Mieczysław 1954-07-19 potw. IPN TW „Grzegorz” Mińsk Mazowiecki
441 Gorecka-Tryzna Irena Eugeniusz 1950-04-06 IPN Lu 00419/124 i IPN Lu 00414/86 TW „Agata” nr rej. KWMO Siedlce 2347/1976 i KWMO Siedlce 2412/1976 Siedlce
442 Gorzała Stefan Franciszek 1956-09-17 IPN Lu 00425/139 TW „Zegarek” nr rej. 49375 Pieńki Pruszyńskie kontrwywiad wojskowy
443 Gostkowski Bogusław (Bogdan) Józef 1948-01-01 IPN Lu 00419/1119 i IPN Lu 00414/343 TW „Siwy” nr rej. KWMO Siedlce 6511/1982 Mińsk Maz.
444 Gójski (Gujski) Albin Józef 1918-01-16 IPN Lu 00419/584 inf. „Zjawa” Wola Kałuska gm. Mrozy pow. Mińsk Mazowiecki
445 Góral Edward Stefan 1947-12-12 IPN Lu 00419/1813 i IPN Lu 00414/868 TW „Cygan” nr rej. WUSW Siedlce 7264/1986 Węgrów
446 Góral zd. Tracz Alfreda Stanisław 1927-11-09 IPN Lu 00419/471 inf. „Róża” Mrozowa Wola pow. Węgrów
447 Górecki Sylwester Józef 1960-04-05 IPN Lu 00415/218 i IPN Lu 00425/189 TW „Anna” Węgrów kontrwywiad wojskowy
448 Górka Stanisław Jan 1956-02-22 IPN Lu 00425/101 TW „Perfumo” nr rej. 40709 Wola Władysławowska pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
449 Górski Krzysztof Stanisław Jan 1957-11-08 IPN Lu 00419/1200 i IPN Lu 00414/381 TW „Janek” nr rej. KWMO Siedlce 5936/1981 Przesmyki
450 Górski Stanisław Stefan 1930-02-14 IPN Lu 555/38 TW „Walenty” nr rej. 7866 Siedlce
451 Górski Zygmunt Stefan 1920-04-30 IPN Lu 00419/266 inf. „Sokół” Łochów pow. Węgrów
452 Grabiński Jacek Jan 1950-08-15 IPN Lu 00419/1561 i IPN Lu 00414/638 TW „Antek” i TW „Trabant” nr rej. WUSW Siedlce 6854/1983 Siedlce
453 Grabowski Andrzej Józef 1944-03-02 IPN Lu 00419/1255 i IPN Lu 00414/410 TW „Stefański” nr rej. KWMO Siedlce 3417/1977 Siedlce
454 Grabowski Franciszek Aleksander 1921-01-07 IPN Lu 00419/213 inf. „Ton” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 40440/1/1949 Dębe Wielkie
455 Grajko Władysław Bolesław 1928-01-26 IPN Lu 00419/555 inf. „Pamiętam” nr rej. PUds.BP Mińsk Mazowiecki 9232/66/1956 i GZI WP 42485/1952 Stojadła k. Mińska Mazowieckiego
456 Gral Bogdan Stanisław Jan 1959-05-08 IPN Lu 00419/1326 i IPN Lu 00414/457 TW „Biały” Siedlce
457 Grasiak Wojciech Jan 1956-04-23 IPN Lu 00425/54 TW „Halina” nr rej. 35561 Kuflew pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
458 Gręda Ryszard Henryk 1960-02-11 IPN Lu 00415/247 i IPN Lu 00425/218 TW „Zamek” nr rej. 69251 Gózd gm. Kłoczew kontrwywiad wojskowy
459 Grędziak Piotr Jan 1914-11-27 IPN Lu 00419/703 inf. „Sosna” nr rej. PUds.BP Węgrów 3166/1956  
460 Grochal Dariusz Jan 1955-01-25 IPN Lu 555/56 TW „Konrad” nr rej. 9322 Siedlce
461 Grochowski Mirosław Tadeusz 1958-03-30 IPN Lu 00415/47 TW „Ewa” Siedlce
462 Grochowski Stanisław Henryk 1960-09-11 IPN Lu 00425/44 TW „Kazik” nr rej. 50806 Szkopy gm. Repki kontrwywiad wojskowy
463 Grochowski Stanisław Zygmunt Stanisław 1951-05-05 IPN Lu 00419/1848 TW „Leśniczy” nr rej. WUSW Siedlce 9185/1988  
464 Gromek Kazimierz Władysław 1912-03-05 IPN Lu 00419/622 TW „Grądzki” nr rej. KPMO Węgrów 1852/1963 Żulin pow. Węgrów
465 Gromulski Stanisław Władysław 1941-10-22 IPN Lu 555/51 TW „22” nr rej. WUSW Siedlce 8380/1986 Siedlce
466 Grotkowski Jerzy Henryk 1955-05-16 IPN Lu 00415/20 TW „Grażyna” Siedlce kontrwywiad wojskowy
467 Grudniak Wiesław Eugeniusz 1958-09-27 IPN Lu 00415/102 i IPN Lu 00425/102 TW „Bartek” nr rej. 43018 Garwolin kontrwywiad wojskowy
468 Grudzień Roman Bolesław Henryk 1945-04-05 IPN Lu 00419/442 i IPN Lu 00414/155 TW „Kasztan” nr rej. KPMO Węgrów 4134/1968 Wyszków pow. Węgrów
469 Grudziński Antoni Zygmunt 1943-01-03 IPN Lu 00419/166, IPN Lu 00419/1521, IPN Lu 00414/115 i IPN Lu 00414/600 TW „Antoś” i TW „Olek” nr rej. KWMO Siedlce 5805/1981, KPMO Siedlce 709/1962, KPMO Siedlce 818/1962, Oddz. WSW Lublin 11737/1964 i KPMO Siedlce 2775/1966 Opole Stare k. Siedlec
470 Grula Aleksander Józef 1923-07-29 IPN Lu 00419/704 inf. „Zamek”  
471 Grus Leon Franciszek 1933-01-26 IPN Lu 00419/1656 TW „Leon” nr rej. KWMO Poznań 10029/1968, KWMO Katowice 23742/1973, KWMO Biała Podlaska 185/1975 i KWMO Siedlce 5548/1981  
472 Gruszczyński Jerzy Tadeusz 1952-11-02 IPN Lu 555/68 TW „Wojtek” nr rej. WUSW Siedlce 8613/1987  
473 Gruszczyński Waldemar Józef Zygmunt 1925-07-16 IPN Lu 00419/54 TW „S-18” nr rej. KWMO Siedlce 1497/1975 i KPMO Łuków 13397/1972  
474 Grygiel Tadeusz Bogdan Idzi 1919-05-15 IPN Lu 00419/134 i IPN Lu 00419/1115 TW „Tadzik” nr rej. KPMO Siedlce 9586/1973 i KWMO Siedlce 921/1975  
475 Grzanka Józef Jerzy Piotr 1925-02-17 IPN Lu 00419/167 dysponent LK krypt. „Kolejarz” i TW „Edward” nr rej. KPMO Siedlce 3116/1966 i KPMO Siedlce 1768/1963 Platerów
476 Grządka Jerzy Henryk 1949-06-12 IPN Lu 00419/1150 TW „Antek” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 6819/1983 Sokołów Podl.
477 Grzegorczyk Leszek Stanisław 1960-04-13 IPN Lu 00425/49 TW „Osa” nr rej. 47523 Grabina k. Niwisk kontrwywiad wojskowy
478 Grzesiński Stefan Jan 1923-06-07 IPN Lu 00419/556 inf. „Telefon” nr rej. PUds.BP Mińsk Mazowiecki 1808/65/1955 i GZI WP/1946 Osiny Nowe pow. Mińsk Mazowiecki
479 Grzeszczuk Krzysztof Stanisław 1957-02-15 IPN Lu 00419/1548 i IPN Lu 00414/626 TW „Kazimierz” nr rej. WUSW Siedlce 7595/1985 Siedlce
480 Grzeszek Antoni Wiktor 1923-01-28 IPN Lu 00419/267 inf. „M-I” lub „MI” Jartypory pow. Węgrów
481 Grzęda Adam Władysław 1956-06-15 IPN Lu 00415/110 i IPN Lu 00425/110 TW „Krzysztof” nr rej. 49888 Siedlce kontrwywiad wojskowy
482 Grzęda Mieczysław Ksawery 1929-01-02 IPN Lu 00419/268 inf. „Basia” Węgrów
483 Grzymała Jan Wacław 1958-05-18 IPN Lu 00415/186 i IPN Lu 00425/251 TW „Junak” nr rej. 43478 Telaki gm. Kosów Lacki kontrwywiad wojskowy
484 Gugała Bogdan Stanisław 1928-09-21 IPN Lu 00419/236 inf. „Lis” nr rej. Wydz. Inf. 6 Pułku KBW 9545/53/1951  
485 Gugałka Stefan Józef 1939-08-20 IPN Lu 00419/817 KO „GS” nr rej. KWMO Siedlce 2120/1975, KWMO Lublin 20132/1975 i KPMO Ryki 28961/1974  
486 Gumaniuk Henryk Stanisław 1932-02-15 IPN Lu 00419/291 KO „G.H.” nr rej. KWMO Siedlce 1164/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 8242/1973  
487 Gurdziel Mirosław Roman 1960-07-09 IPN Lu 00419/1705 TW „Długi” nr rej. RUSW Łuków 6992/1984 Łuków
488 Gut z d. Fursa Halina Mikołaj 1933-03-23 IPN Lu 00419/946 dysponent LK „Ewa” nr rej. KWMO Siedlce 2787/1978  
489 Gut Piotr Władysław 1930-10-19 IPN Lu 00415/261 i IPN Lu 00425/278 TW „Kwiatek” nr rej. 12947 Siedlce kontrwywiad wojskowy
490 Gut Władysława Wincenty 1915-11-17 IPN Lu 00419/269 inf. „Marysia” nr rej. PUds.BP Węgrów 3230/1956 Ogródek pow. Węgrów
491 Gutowski Włodzimierz Czesław 1933-06-10 IPN Lu Z505/3 TW „Małgosia”  
492 Guzek Jan Józef 1947-09-18 IPN Lu 00419/850 TW „Profesor” nr rej. KWMO Siedlce 4773/1980  
493 Harań Henryk   1928-12-14 IPN Lu 00419/1187 KO „Grot” nr rej. KWMO Siedlce 1182/1975  
494 Harasim Mirosław Jan 1954-05-19 IPN Lu 00415/55 TW „Orkan” Siedlce kontrwywiad wojskowy
495 Heintsch Paweł Stefan 1924-06-04 IPN Lu 00419/698 TW „Franciszek” i TW „Marian” nr rej. KWMO Siedlce 2595/1976, KWMO Ciechanów 116/1975, KWMO Warszawa 28656/1974 i KPMO Mińsk Mazowiecki 6574/1974  
496 Hipsz zd. Sosnowska Maria Krystyna Tomasz 1944-07-12 IPN Lu 00419/819 i IPN Lu 00414/208 dysponent LK „Meduza” nr rej. KWMO Siedlce 1844/1975 i KPMO Łuków 13168/1972 Łuków
497 Ignatowski Maciej Eustachiusz Stanisław 1934-09-21 IPN Lu 00419/33 TW „Bezimienny” nr rej. KWMO Siedlce 1470/1975 i KPMO Garwolin 27581/1974  
498 Illukiewicz Kazimierz Władysław 1912-02-16 IPN Lu 00419/558 inf. „1912” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 142/1950 Mrozy
499 Iskra Andrzej Andrzej 1952-10-14 IPN Lu 555/33 TW „Kominiarz” nr rej. 1184 Siedlce
500 Iskrzycki Krzysztof Fabian 1943-08-09 IPN Lu 00419/1742 TW „Klon” nr rej. WUSW Siedlce 9421/1989 i RUSW Łosice 5774/1985  
501 Iwanicki Krzysztof Antoni 1942-08-02 IPN Lu 00419/137 i IPN Lu 00414/97 TW „Adam” nr rej. KPMO Garwolin 5730/1971 i KWMO Siedlce 949/1975 Garwolin
502 Iwaniuk Zdzisław Bronisław 1933-04-11 IPN Lu 555/20, IPN Lu 554/19, IPN Lu 00419/139, IPN Lu 300/1948, IPN Lu 300/2203 inf. „Pióro” i rezydent „Kozłowski” nr rej. WUSW Siedlce 7739/1985 Krynica gm. Kowiesy następnie Siedlce
503 Iwanowski Mieczysław Czesław 1932-02-02 IPN Lu 00419/1510 i IPN Lu 00414/589 TW „Ogrodnik” nr rej. KWMO Siedlce 6676/1983 Siedlce
504 Iwasiuk Dariusz Maciej Tadeusz 1964-01-17 IPN Lu 00419/996 i IPN Lu 00414/274 TW „Stefan” nr rej. KWMO Siedlce 5896/1981 Siedlce
505 Izbrecht Leszek Jan Jan 1949-06-11 IPN Lu 00419/1111, potw. IPN TW „Długi” nr rej. KWMO Siedlce 6078/1976 Mińsk Mazowiecki
506 Izdebski Lucjan Piotr 1947-08-06 IPN Lu 555/30 TW „Bogumiła” nr rej. 7107 Siedlce
507 Izdebski Mieczysław Jan 1924-04-01 IPN Lu 00419/1624 TW „Czarny” nr rej. KPMO Siedlce 821/1962, KPMO Siedlce 102/1961 i KWMO Siedlce 1496/1975  
508 Izdebski Tadeusz Stanisław 1952-06-13 IPN Lu 00419/62 i IPN Lu 00414/59 TW „Czarny” nr rej. KWMO Siedlce 2409/1976 Łuków
509 Izdebski Waldemar Leszek Wacław 1954-12-04 IPN Lu 00419/1726 i IPN Lu 00414/797 TW „W-d” nr rej. WUSW Siedlce 8115/1986 Matysy woj. Siedleckie
510 Jabłoński Henryk Władysław 1941-06-09 IPN Lu 00419/270 TW „Siwy” nr rej. KPMO Węgrów 5814/1970 i KPMO Chełmno 7346/1970 Chełmno następnie Stoczek powiat Węgrów
511 Jabłoński Roman Wiesław     potw. IPN TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 7358 Siedlce
512 Jacewicz Jolanta Krystyna Antoni 1956-03-11 IPN Lu 00419/661 i IPN Lu 00414/169 TW „Krystyna III” nr rej. KWMO Siedlce 3031/1977 WSRP Siedlce
513 Jackiewicz Kazimierz Adam 1925-05-10 IPN Lu 00423/27 TW „Janek” nr rej. 4132 Mińsk Mazowiecki
514 Jackiewicz Stanisław Józef 1934-04-28 IPN Lu 00419/823 i IPN Lu 00414/212 TW „Monika” i TW „Góral” nr rej. KWMO Siedlce 924/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 6744/1971 Mińsk Mazowiecki
515 Jackiewicz Tadeusz Władysław 1929-10-18 IPN Lu 00419/585 inf. „Wojciech” Olesin gm. Dębe Wielkie
516 Jackiewicz Zbigniew Henryk 1960-01-12 IPN Lu 00415/38 i IPN Lu 00425/38 TW „Ewa” nr rej. 50208 Stojadła k. Mińska Mazowieckiego kontrwywiad wojskowy
517 Jacuta Jan Jan 1920-09-25 IPN Lu 00419/586 inf. „Traktor” nr rej. 10086 Sokołów Podlaski
518 Jaczewski Jan Franciszek 1927-01-27 IPN Lu 00419/443 inf. „Pióro” Nojszewo b. powiat Węgrów informacja wojskowa
519 Jagiełło Czesław Stanisław 1923-01-04 IPN Lu 00419/624 inf. „Jurek” nr rej. PUBP Węgrów 14470/1948 Treblinka pow. Węgrów
520 Jagliński Jan Władysław 1928-05-05 IPN Lu 00419/524 inf. „Zdun” Ruda pow. Mińsk Mazowiecki
521 Jagła Stanisław Wojciech 1921-08-04 IPN Lu 00423/14 TW „Wrona” Oleksianka pow. Mińsk Mazowiecki
522 Jagło Andrzej Marian 1955-12-04 IPN Lu 00425/69 TW „Grażyna” nr rej. 41938 Łochów kontrwywiad wojskowy
523 Jagoda Zdzisław Józef 1953-09-13 IPN Lu 555/49 TW „B” nr rej. WUSW Siedlce 7556/1985 Garwolin
524 Jagodziński Wojciech Leszek Eugeniusz 1952-06-06 IPN Lu 00419/1520 i IPN Lu 00414/559 TW „Znak” nr rej. WUSW Siedlce 8103/1986 Siedlce
525 Jakimiak Piotr Paweł Bronisław 1960-07-16 IPN Lu 00415/154 i IPN Lu 00425/154 TW „Maniek” nr rej. 50643 Stok Lacki k. Siedlec kontrwywiad wojskowy
526 Jakonik Ireneusz Lucjan 1962-12-27 IPN Lu 00419/1560 i IPN Lu 00414/637 TW „Grzegorz” nr rej. WUSW Siedlce 7069/1985 Suchożebry k. Siedlec
527 Jakubaszek Wacław Szymon 1909-06-05 IPN Lu 00419/240 TW „Nadrzeczny” Kownaciska gm. Sobolew pow. Garwolin
528 Jakubiak Andrzej Józef Józef 1960-01-22 IPN Lu 00419/1700 i IPN Lu 00414/774 TW „Agat” nr rej. 8908 Węgrów
529 Jakubiak zd. Zagórska Maria Marcin 1926-08-15 IPN Lu 00419/546 inf. „Kukułka”  
530 Jakubowska Elżbieta Zofia Stanisław 1954-04-05 IPN Lu 00419/997 TW „Skryta” nr rej. KWMO Siedlce 5712/1981 Mińsk Mazowiecki
531 Jakubowski Andrzej Jan 1927-07-06 IPN Lu 00419/908 TW „Rzemieślnik” nr rej. KPMO Łuków 6410/1966 i KWMO Siedlce 1093/1975  
532 Jakubowski Krzysztof Roman 1960-08-24 IPN Lu 00425/254 TW „Jakub” nr rej. 33103 Huta Mińska
533 Janakowska zd. Wiercioch Aleksandra Bronisław 1929-01-15 IPN Lu 00419/711 inf. „Blondynka” nr rej. GZI WP 26696/1951  
534 Janikowski Zbigniew Czesław 1962-11-14 IPN Lu 00415/190 i IPN Lu 00425/219 TW „Szekspir” nr rej. 60058 Łochów kontrwywiad wojskowy
535 Janisiewicz Andrzej Henryk 1955-04-12 IPN Lu 00425/56 TW „Maryla” nr rej. 37386 Żabieniec Stary kontrwywiad wojskowy
536 Jankowski Antoni Stanisław 1949-01-24 IPN Lu 00419/1812 TW „Barbara” nr rej. RUSW Łuków 6912/1983  
537 Jankowski Grzegorz Marian 1959-02-25 IPN Lu 00419/1329 i IPN Lu 00414/460 TW „Kisiel” nr rej. WUSW Siedlce 6891/1984 Stanin pow. Łuków
538 Jankowski Wojciech Jan Franciszek 1939-05-24 IPN Lu 00419/1288 i IPN Lu 00414/436 TW „Kwiatkowski” i KO „Jan” nr rej. 3537 Siedlce
539 Jankowski Zygmunt Leopold 1923-10-30 IPN Lu 00419/241 inf. „Kruk” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 11780/1/1948 Garwolin
540 Jarosz Władysław Stanisław 1949-10-11 IPN Lu 00419/1389 TW „Kowalski” nr rej. WUSW Siedlce 7184/1984 Siedlce
541 Jaroszek Sławomir Jan 1962-09-13 IPN Lu 00414/181 TW „Mały” Węgrów kontrwywiad wojskowy
542 Jaroszewski Jan Leon Bernard 1953-03-30 IPN Lu 00419/1693 i IPN Lu 00414/767 TW „Sosna” nr rej. RUSW Węgrów 8657/1987 Łochów
543 Jaroszuk Stefan Eugeniusz 1951-04-20 IPN Lu 00419/75 KO „SJ” nr rej. KWMO Siedlce 1967/1975 i KPMO Siedlce 9988/1974 Siedlce
544 Jarząbkowski Andrzej Józef Antoni 1953-03-21 IPN Lu 00419/980 i IPN Lu 00414/266 TW „Rafał” nr rej. KWMO Siedlce 5930/1981 Łuków
545 Jarzębski Ryszard Jan Ludwik 1942-06-24 IPN Lu 00419/129 TW „Miński” nr rej. KWMO Siedlce 3449/1977  
546 Jasienowski Janusz Tadeusz Feliks 1938-06-10 potw. IPN TW „Janusz” nr rej. WUSW Siedlce 2561/1976 Siedlce
547 Jasiński Ireneusz Czesław 1949-05-05 IPN Lu 00419/1783 i IPN Lu 00414/854 TW „Gustaw” nr rej. WUSW Siedlce 8671/1987 Siedlce
548 Jasiński Jacek Zenon 1958-10-10 IPN Lu 00415/122 i IPN Lu 00425/122 TW „Gośka” nr rej. 45747 Łuków kontrwywiad wojskowy
549 Jasiński Mirosław Czesław 1940-07-21 IPN Lu 00419/1864 i IPN Lu 00414/921 TW „Automobilista” nr rej. WUSW Siedlce 6530/1983 Siedlce
550 Jasiński Stanisław Paweł 1943-10-25 IPN Lu 00419/1649 TW „Nowak” nr rej. WUSW Siedlce 7284/1984 Siedlce
551 Jaskulski Jan Władysław 1923-04-23 IPN Lu 00419/239 inf. „Lampa” nr rej. GZI WP 1256/112/1946 Stefanów gm. Żelechów
552 Jastak Franciszek Roman Bolesław 1950-12-04 IPN Lu 00419/1554 i IPN Lu 00414/631, potw. IPN TW „JOT” nr rej. 6936 Siedlce
553 Jastrzębski Andrzej Jan 1955-11-07 IPN Lu 00425/5 TW „Bury” nr rej. 30247 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
554 Jastrzębski Antoni Aleksander 1923-03-12 IPN Lu 00419/66 inf. „Korek” i TW „Kowieski” nr rej. KWMO Siedlce 1494/1975 i KPMO Siedlce 6472/1971 Śmiary nast. Siedlce
555 Jastrzębski Franciszek Ignacy 1939-01-09 IPN Lu 00419/1759 i IPN Lu 00414/830 TW „San” nr rej. KWMO Siedlce 5911/1981 Siedlce
556 Jastrzębski Mirosław Jan 1955-08-23 IPN Lu 00419/1070 TW „Bogdan” nr rej. KWMO Siedlce 3703/1978  
557 Jastrzębski Tadeusz Nikodem 1953-02-06 IPN Lu 00419/1099 i IPN Lu 00414/334 TW „Grzegorz” nr rej. KWMO Siedlce 4029/1978 Siedlce
558 Jaszczuk Eugeniusz Franciszek 1922-07-17 IPN Lu 00419/383 inf. „Wilk” Kliny gm. Stok Ruski
559 Jaszczuk Jerzy Czesław 1930-08-06 IPN Lu 00419/33 TW „Robert” nr rej. 1169 Wyłazy Dąbrówka gm. Skórzec pow. Siedlce
560 Jaszczuk Stanisław Jan 1913-01-11 IPN Lu 00419/55 TW „Elana” nr rej. KWMO Warszawa 114/1962 i KWMO Warszawa 602/1961 Stok Ruski pow. Siedlce
561 Jaśkowiak Grzegorz Marian 1952-01-04 IPN Lu 00419/1249 dysponent LK krypt. „Gdańska” nr rej. RUSW Węgrów 7432/1985  
562 Jaworska Teresa Hieronim 1946-11-05 IPN Lu 00414/89 i IPN Lu 00423/7 TW „Jadwiga” nr rej. 3595 Łuków
563 Jaworski Kazimierz Karol 1951-11-17 IPN Lu 00419/1346 KO „Kazimierz” nr rej. MSW Warszawa 73527/1982  
564 Jaworski Ryszard Michał 1951-04-05 IPN Lu 00419/1711 i IPN Lu 00414/784 TW „Węgier” nr rej. RUSW Łuków 7236/1984 Łuków
565 Jesień Piotr Paweł Piotr 1925-06-28 IPN Lu 00419/87 TW „Janek” nr rej. KPMO Garwolin 5292/1969 i KWMO Siedlce 1512/1975  
566 Jezierski Feliks Feliks 1907-12-01 IPN Lu 00419/587 inf. „Brzytwa” Siedlce
567 Jeznach Krzysztof Tadeusz 1946-01-01 IPN Lu 00419/1851 TW „Jery” nr rej. KWMO Siedlce 3829/1978 Siedlce
568 Jędrzejuk Ryszard Jan Tadeusz 1955-01-27 IPN Lu 00419/1750 TW „Karol” nr rej. WUSW Siedlce 8826/1987 i WUSW Siedlce 7858/1985  
569 Jodłowski Maciej Andrzej Leon 1946-10-11 IPN Lu 00419/1178 i IPN Lu 00414/374 TW „Zefir” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 4164/1984 i KWMO Siedlce 4164/1978 Mińsk Mazowiecki
570 Jopek Józef Stanisław 1928-01-13 IPN Lu 00419/242 TW „Jazgar” nr rej. KPMO Garwolin 3301/1967 Wróble Wargocin powiat. Garwolin
571 Jóźwiak Czesław Stanisław 1932-09-16 IPN Lu 00419/1623 i IPN Lu 00414/699 TW „Zbyszek” nr rej. KWMO Siedlce 5162/1980 Siedlce
572 Jóźwiak Janusz Eugeniusz 1957-06-01 IPN Lu 00415/166 i IPN Lu 00425/166 TW „Jacek” Sobolew k. Garwolina kontrwywiad wojskowy
573 Jóźwiak Józef Zbigniew Jan 1933-06-04 IPN Lu 555/32 TW „Mirek” nr rej. 6675 Siedlce
574 Jóźwiak Leokadia Michał 1915-03-06 IPN Lu 552/55 dysponent LK krypt. „Bombaj” nr rej. KWMO Warszawa 4061/1960, KWMO Warszawa 808/1962, Nadbużańska Bryg. WOP Chełm 88/1974, Podlasko-Mazurska Bryg. WOP Białystok 20  
575 Jóźwiak Roman Franciszek 1931-08-12 IPN Lu 00414/718 TW „Granica” Sokołów Podlaski
576 Jóźwicki Jerzy Józef 1936-01-06 IPN Lu 00419/1729 TW „Zabłocki” nr rej. MSW Warszawa 24424/1968 i WUSW Siedlce 8355/1986  
577 Jóźwicki Wiesław Henryk 1953-07-03 IPN Lu 00414/142 TW „Karolek” Siedlce kontrwywiad wojskowy
578 Jóźwicki Witold Tadeusz 1955-03-03 IPN Lu 00415/70 TW „Sosna” Łochów kontrwywiad wojskowy
579 Jóźwiuk Józef Jan 1921-09-24 IPN Lu 00419/384 inf. „Sagan”  
580 Jurczak Andrzej Kazimierz 1951-11-28 IPN Lu 00415/240 i IPN Lu 00425/211 TW „Jurand” Knychówek pow. Łosice kontrwywiad wojskowy
581 Jurkowski Stanisław Józef 1930-02-25 IPN Lu 00419/588 inf. „Dzidka” Siennica pow. Mińsk Mazowiecki
582 Jurkowski Zbigniew Stanisław 1960-05-30 IPN Lu 00415/191 i IPN Lu 00425/256 TW „Irena” nr rej. 54528 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
583 Jurusik Julian Jan 1937-05-14 IPN Lu 00419/162 TW „Zbigniew” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 5351/1970 Mińsk Mazowiecki
584 Juszczyk Edmund Jan 1945-01-17 IPN Lu 00419/175 i IPN Lu 00414/122 TW „Dziadek” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 9032/1973 Mińsk Mazowiecki
585 Kacprzyk (Szuba) Alojzy Jan 1924-05-13 IPN Lu 00419/217 inf. „Wiśnia” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 15042/1/1946 Goździówka gmina Dębe Wielkie
586 Kacpura Roman Kazimierz 1939-01-18 IPN Lu 00425/176 TW „Rom” nr rej. 5948 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
587 Kaczkowski Karol Cezary 1920-05-20 IPN Lu 00419/821 inf. „Botanik” nr rej. PUBP Pruszków 895/1953  
588 Kaczkowski Wiesław Jerzy Edward 1941-06-26 IPN Lu 00419/843 dysponent LK „Danusia” nr rej. KWMO Siedlce 1852/1975 i KPMO Siedlce 8289/1973  
589 Kaczorek Stanisław Mieczysław 1965-03-12 IPN Lu 00415/257 i IPN Lu 00425/274 TW „Agnieszka” nr rej. 71173 Kłoczew kontrwywiad wojskowy
590 Kaczorowska zd. Pavlović Irena Jadwiga Milisaw 1946-02-21 IPN Lu 00419/730 KO „Irena”  
591 Kaczorowski Ryszard Marian 1923-06-15 IPN Lu 00419/244 rezydent i inf. „Płomień” nr rej. GZI WP 1485/1946 Jagodne pow. Garwolin
592 Kaflik Kazimierz Jan 1933-10-24 IPN Lu 00419/1685 TW „Polak” nr rej. RUSW Węgrów 7749/1985  
593 Kajka Lech Maciej Stanisław 1948-04-17 IPN Lu 00414/198 TW „Maciej” nr rej. KWMO Siedlce 4513/1979 i KWMO Zamość 2805/1978 Garwolin
594 Kajtaniak Marian     IPN Lu 00419/118 TW „Paleta” nr rej. KWMO Siedlce 1257/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 3354/1968  
595 Kalata Eugeniusz Aleksander 1923-12-23 IPN Lu 00419/271 inf. „Krukowski” nr rej. KPMO Węgrów 132/1961 i KPMO Węgrów 3881/1958  
596 Kalicka Anna Teresa Piotr 1952-01-19 IPN Lu 00419/1071 dysponent LK krypt. „Gospoda” nr rej. KWMO Siedlce 3835/1978 Siedlce
597 Kalicki Janusz Jerzy Janusz 1948-03-08 IPN Lu 00419/714 TW „Elżbieta” nr rej. KWMO Siedlce 2752/1977  
598 Kalinowski Mieczysław Stanisław 1929-06-10 IPN Lu 00419/385 dysponent LK krypt. „Las” nr rej. PUds.BP Węgrów 3018/1956 Sucha gm. Kopcie pow. Węgrów
599 Kalinowski Szymon Stefan 1942-05-07 IPN Lu 00419/1694 TW „Kazik” nr rej. RUSW Węgrów 8349/1986 Łochów
600 Kalinowski Wiesław Piotr 1939-03-28 IPN Lu 00419/1676 i IPN Lu 00414/751 TW „Klemens” nr rej. KWMO Siedlce 6651/1983 Sobieńki gm. Osieck
601 Kalinowski Zdzisław Józef 1942-03-02 IPN Lu 00419/791 i IPN Lu 00414/192 TW „Grab” nr rej. KWMO Siedlce 2975/1977 Siemiatycze
602 Kalisz Marian Wiktor 1933-03-30 IPN Lu 00419/29 TW „Wacław” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 5166/1969 i KWMO Siedlce 1467/1975  
603 Kałaska Antoni Piotr 1915-04-26 IPN Lu 00419/309 inf. „Stefan” Chęciny gm. Górzno pow. Garwolin
604 Kałużny Jacek Andrzej Zdzisław 1960-10-17 IPN Lu 00415/116 i IPN Lu 00425/116 TW „Borsuk” nr rej. 50890 Siedlce kontrwywiad wojskowy
605 Kamiński Stanisław Karol 1943-01-02 IPN Lu 555/11 i IPN Lu 554/10 dysponent LK krypt. „Zajazd” Siedlce
606 Kamiński Włodzimierz Władysław 1942-02-28 IPN Lu 00419/1559 i IPN Lu 00414/636 TW „Włodek” nr rej. KWMO Siedlce 6647/1983 Siedlce
607 Kamonciak Stanisław   1924-03-02 IPN Lu 00419/589 inf. „Zemsta”  
608 Kanafuś (Kanatuś) Józef Adolf 1927-12-11 IPN Lu 00419/444 inf. „Harto” Łysów pow. Łosice
609 Kania Ignacy Bolesław 1927-01-04 IPN Lu 00419/525 inf. „Wilk”  
610 Kania Stanisław Andrzej 1920-08-28 IPN Lu 00419/806 inf. „Mieczysław”  
611 Kania Tadeusz Wojciech Bolesław 1951-01-08 IPN Lu 00419/1602 i IPN Lu 00414/679 TW „Wojtek” nr rej. WUSW Siedlce 8874/1987 Siedlce
612 Kaniewski Adam Alfred Kazimierz 1949-12-14 IPN Lu 00419/1838 i IPN Lu 00414/892 TW „Andrzej” nr rej. KWMO Siedlce 5752/1981 Siedlce
613 Kaniuk Michał Piotr 1927-09-25 IPN Lu 00419/272 inf. „Ignac”  
614 Kański Leszek Władysław 1942-11-24 IPN Lu 00419/815 TW „Wiesław” nr rej. KWMO Siedlce 3503/1977  
615 Kapłan Jan Piotr 1944-05-11 IPN Lu 00419/954 TW „Mostowski” nr rej. KPMO Garwolin 9484/1973, KPMO Otwock 6459/1971, KPMO Ryki 5670/1970, KPMO Radzyń Podlaski 10304/1969, KPMO Włodawa 8275/1968, KWMO Siedlce 1  
616 Karabin Arkadiusz Bolesław 1930-01-01 IPN Lu 00419/1584 i IPN Lu 00414/661, potw. IPN TW „VIS” nr rej. KWMO Siedlce 3877/1978 Siedlce
617 Karabin Stanisław Józef 1933-02-10 IPN Lu 00414/261 i IPN Lu 00423/30 TW „Lis” nr rej. 1173 Houble
618 Karasek Zygmunt Henryk 1935-04-13 IPN Lu 555/27 TW „Hieronim” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7308/1984  
619 Karasiński Andrzej Wacław 1949-11-04 IPN Lu 00419/120 i IPN Lu 00414/84 TW „Pawłowski” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 28464/1974 i KWMO Siedlce 1466/1975 Sokołów Podlaski
620 Karaś Alojzy Krystyn 1953-03-13 IPN Lu 00415/71 i IPN Lu 00425/71 TW „Rak” nr rej. 36239 Maciejowice pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
621 Karaś Czesław Szczepan 1924-07-19 IPN Lu 00419/1097 dysponent LK krypt. „Gaja” nr rej. KWMO Siedlce 4203/1978  
622 Karcz Alojzy Jan 1947-06-22 IPN Lu 00419/30 TW „Adam” nr rej. KWMO Siedlce 1522/1975, KPMO Sokołów Podlaski 8340/1973 i KPMO Sokołów Podlaski 7340/1972  
623 Karczewski Stanisław Józef 1937-04-30 IPN Lu 00419/1089 TW „Wojtek” nr rej. KWMO Siedlce 5865/1981  
624 Karczmarczyk Maria Arkadiusz 1952-03-29 IPN Lu 00419/1458 i IPN Lu 00419/1803 dysponent LK krypt. „Rubin” nr rej. WUSW Siedlce 8481/1987 Siedlce
625 Karmasz Zdzisław Wojciech 1942-08-11 IPN Lu 00419/24, IPN Lu 00419/1684 i IPN Lu 00414/758 TW „Jerzy” nr rej. KPMO Siedlce 3206/1966, KWMO Siedlce 1962/1975 i RUSW Węgrów 8588/1987 Wojnów pow. Siedlce
626 Karpowicz Marek Józef 1962-12-09 IPN Lu 00419/1175 i IPN Lu 00414/371, potw. IPN TW „Józek” Siedlce
627 Karski Marek Leon 1966-12-26 IPN Lu 00425/240 TW „Roman” nr rej. 5013 Węgrów
628 Karwowski Ryszard Karol 1956-04-02 IPN Lu 00415/248 i IPN Lu 00425/219 TW „Malarz” nr rej. 67823 Łuków kontrwywiad wojskowy
629 Kawęcki Henryk Józef 1957-05-24 IPN Lu 00419/1769 TW „Długi” nr rej. WUSW Siedlce 8744/1988  
630 Kawicz Bolesław Bolesław 1933-11-14 IPN Lu 00423/75-79 KO ZPO nr rej. 3993 Mińsk Mazowiecki
631 Kądziela Czesław Wawrzyniec 1929-04-15 IPN Lu 00419/273 inf. „Dzik”  
632 Kędzierski Henryk Franciszek 1922-01-13 IPN Lu 00419/304 inf. „Edward” Garwolin
633 Kędzierski Kazimierz Stanisław 1955-09-25 IPN Lu 00425/21 TW „Roma” nr rej. 33166 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
634 Kępka Bogumiła Antonina Jan 1959-03-01 IPN Lu 00419/1671 TW „Irena” nr rej. KWMO Siedlce 6076/1982  
635 Kępka Sławoj Stefan 1948-03-21 IPN Lu 00425/257 TW „Rafał” nr rej. 19260 Siedlce kontrwywiad wojskowy
636 Kęsik Józef Antoni 1916-06-14 IPN Lu 00419/243 i IPN Lu 00419/894 inf. i KO „Przyjaciel” nr rej. PUBP Garwolin 41406/1/1949 i KWMO Siedlce 2774/1977 Górki gm. Ruda Talubska pow. Garwolin
637 Kęsik Tadeusz Józef 1929-01-14 IPN Lu 00419/310 inf. „Leon” Lucin pow. Garwolin
638 Kielak Henryk Stanisław 1936-10-05 IPN Lu 00419/896 dysponent LK „Ustronie” nr rej. KWMO Siedlce 4040/1978  
639 Kielak Wacław Stanisław 1912-07-14 IPN Lu 00419/623 inf. „Sowa” nr rej. PUBP Węgrów 14504/1947 Baczki gmina Łochów pow. Węgrów
640 Kieliszek Henryk Kazimierz Władysław 1924-01-01 IPN Lu 00419/68 TW „Mały” nr rej. KWMO Siedlce 1262/1975 i KPMO Ryki 7144/1972 Skruda gm. Trojanów pow. Ryki
641 Kiergielewicz Zbigniew Zbigniew 1930-01-02 IPN Lu 00419/307 inf. „Zawadzki” nr rej. 8743 Żelechów pow. Garwolin informacja wojskowa i UB
642 Kilim Witold Feliks 1960-09-20 IPN Lu 00425/276 TW „Buncol” nr rej. 74753 Purzyca gm. Osieck kontrwywiad wojskowy
643 Kiliszek Karol Ignacy Konstanty 1954-02-01 IPN Lu 555/67 TW „Ignacy” nr rej. WUSW Siedlce 8842/1987  
644 Kin Edward Stanisław 1926-08-16 IPN Lu 00423/12 TW „Reks” Mińsk Mazowiecki
645 Kisielewski Jacek Marek Aleksander 1952-01-21 IPN Lu 00419/1324 i IPN Lu 227/2 KO nr rej. KWMO Siedlce 2745/1976  
646 Kisielińska Grażyna Jerzy 1949-07-25 IPN Lu 00419/947 dysponent LK „Strzelec” nr rej. KWMO Siedlce 4561/1979 Siedlce
647 Kiszczuk Jan Stefan 1923-05-16 IPN Lu 00419/151 TW „Michalski” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 88/1962 Gródek gm. Jabłonna pow. Sokołów Podlaski
648 Kizeweter Jerzy Szymon 1917-03-18 IPN Lu 00419/386 inf. „Śruba” Siedlce
649 Kizilewicz Jan Antoni 1929-07-10 IPN Lu 00419/1220 KO „Fotograf” nr rej. KWMO Siedlce 1817/1975 i KPMO Węgrów 9414/1973  
650 Klejc Wojciech Zygmunt 1947-07-01 IPN Lu 00419/45 i IPN Lu 00414/451 TW „Borek” nr rej. KPMO Siedlce 7189/1972 i KWMO Siedlce 1481/1975 Siedlce
651 Kleszcz Tadeusz Franciszek 1945-10-07 IPN Lu 00419/1617 TW „Mietek” nr rej. WUSW Siedlce 6715/1983 Siedlce
652 Kleszczewski Bronisław Stanisław 1933-06-01 IPN Lu 00423/72-74 KO nr rej. 3041 Sokołów Podlaski
653 Klimczak Janusz Albin 1959-04-29 IPN Lu 00425/42 TW „Piotr” nr rej. 47068 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
654 Klimek Czesław Edward 1956-01-15 IPN Lu 00415/57 TW „Łoli” Siedlce kontrwywiad wojskowy
655 Kloch Jan Jan 1915-12-25 IPN Lu 00419/559 inf. „Korzeń”  
656 Kluczek Zenon Stanisław Edward 1955-08-17 IPN Lu 00419/1855 i IPN Lu 00414/909 TW „Kalinowski” nr rej. WUSW Siedlce 8831/1988 Wodynie
657 Kluj Adam Franciszek 1953-12-24 IPN Lu 00419/1725 i IPN Lu 00414/796 TW „Ryszard” nr rej. KWMO Siedlce 4919/1980 Siedlce, Otwock
658 Kłopotek Stanisława Stanisław 1946-08-16 IPN Lu 00419/1343 i IPN Lu 00414/467 TW „13” nr rej. KWMO Siedlce 5914/1981 Siedlce
659 Kłos Edmund Władysław 1929-11-07 IPN Lu 00419/53 TW „Mazowiecki” nr rej. KWMO Siedlce 1521/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 6771/1973  
660 Kłosowski Andrzej Zbigniew 1956-07-02 IPN Lu 00415/170 i IPN Lu 00425/170 TW „Ola” nr rej. 56024 Węgrów kontrwywiad wojskowy
661 Kobyliński Stanisław Antoni 1919-09-01 IPN Lu 00419/149 inf. „Kałamarz” nr rej. PUBP Siedlce 5696/187/1950 Łozy gm. Tarków pow. Siedlce
662 Koc Antoni Wacław 1931-11-15 IPN Lu 00419/80 TW „Zdzisław” nr rej. KWMO Siedlce 1001/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 5784/1970 Kosów Lacki pow. Sokołów Podlaski
663 Kociszewska Eugenia Stanisław 1938-11-18 IPN Lu 00423/25 i IPN Lu 00414/235 TW „Maria” nr rej. 4357 Mińsk Mazowiecki
664 Kocoń Stanisław Władysław 1917-03-30 IPN Lu 00419/445 inf. „Nieśmiały” Nojszew gmina Roguszyn powiat Węgrów
665 Koć Aleksander Bronisław 1923-10-27 IPN Lu 00419/869 KO „KA” nr rej. KWMO Siedlce 4891/1981  
666 Koć Julian Julian 1930-06-23 IPN Lu 00419/963 TW „M-12” nr rej. KWMO Siedlce 4124/1980  
667 Koć Ryszard Zygmunt 1952-04-12 IPN Lu 00419/1541 TW „Sławek” nr rej. KWMO Siedlce 6743/1983  
668 Koć Zbigniew Aleksander 1954-10-23 IPN Lu 00419/864 KO „KZ” nr rej. KWMO Siedlce 4749/1980  
669 Kodym Kazimierz Wacław 1910-03-14 IPN Lu 00419/274 inf. „Prawdziwy” nr rej. PUBP Węgrów 555/1954  
670 Kodym Marian Jakub 1915-06-10 IPN Lu 00419/275 inf. „Ryba”  
671 Kokoszka Krzysztof Józef 1954-03-16 IPN Lu 00419/1237 TW „Aktywny” nr rej. KWMO Siedlce 6073/1982  
672 Koleśnik Bernard Kazimierz 1954-03-03 IPN BU 00328/664 TW „Marek Walicki” nr rej. KSMO Warszawa 24335/1978 Warszawa
673 Kołak Bolesław Stanisław Stanisław 1952-05-15 IPN Lu 00414/969 i IPN Lu 00423/63 t I i II TW „Ścigany” nr rej. 8531 Groszki Stare gm. Kałuszyn
674 Kołak Jan Romuald Mieczysław 1943-06-06 IPN Lu 00419/1873 i IPN Lu 00414/930 TW „Kozłowski” i TW „Barbara” nr rej. WUSW Siedlce 8597/1987 Siedlce
675 Kołak Mieczysław Wawrzyniec 1908-02-26 IPN Lu 00419/350 TW „Mieczysław” i TW „Natan” nr rej. KWMO Warszawa 1483/1963  
676 Kołodziejczyk Jan Józef 1929-05-03 IPN Lu 00419/1503 i IPN Lu 00414/582 TW „Hubert” nr rej. KWMO Siedlce 8040/1986 Siedlce
677 Kołodziejek Bolesław Stanisław 1912-11-04 IPN Lu 00419/276 inf. „Ostrowski” nr rej. PUBP Węgrów 1449/1949 Baczki gm. Łochów pow. Węgrów
678 Komoda Zbigniew Piotr 1958-03-02 IPN Lu 00419/861 TW „Odys” nr rej. KWMO Siedlce 4651/1979  
679 Komonciak Stanisław NN 1924-03-02 IPN Lu 00419/589 TW „Zemsta” Ceranów pow. Sokołów Podlaski
680 Komorek Andrzej Stanisław 1966-08-07 IPN Lu 00415/272 TW „Dąb” Siedlce kontrwywiad wojskowy
681 Komorniczak Jan Szczepan 1916-01-23 IPN Lu 00419/311 inf. „Janek” Helenów gm. Łaskarzew powiat Garwolin
682 Komorowski Aleksander Stanisław 1919-09-12 IPN Lu 00419/446 inf. „Kolejarz” Węgrów
683 Komorowski Andrzej Julian 1933-11-11 IPN Lu 00419/1493 i IPN Lu 00414/571 dysponent LK krypt. „Dworzec” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 8169/1986 Mińsk Mazowiecki
684 Komorowski Antoni Henryk Wacław 1941-10-03 IPN Lu 00419/1595 i IPN Lu 00414/672 TW „Zbyszek” nr rej. WUSW Siedlce 7129/1984 Dąbrówka Ług gm. Skórzec
685 Komorowski Eugeniusz Antoni 1922-03-21 IPN Lu 00419/148 inf. „Twardy” nr rej. PUBP Siedlce 1543/1954 i WUBP Warszawa 8765/25/1952 Plewki gm. Zbuczyn pow. Siedlce
686 Komorowski Marian Jan 1961-08-15 IPN Lu 00415/254 i IPN Lu 00425/225 TW „Krakus” nr rej. 74655 Rabiany gm. Korytnica kontrwywiad wojskowy
687 Konca (Koca) Stanisław Walenty 1913-05-12 IPN Lu 00419/590 inf. „Teczka” Mrozy
688 Kondej Marian Piotr 1956-08-21 IPN Lu 00425/104 TW „Bazalt” nr rej. 42839 Samogoszcz gm. Maciejowice kontrwywiad wojskowy
689 Kondej Piotr Stanisław 1924-06-29 IPN Lu 00419/478 inf. „Owca”  
690 Konieczna Jadwiga Marian 1950-08-27 IPN Lu 00419/1212 dysponent LK krypt. „Astoria” nr rej. KWMO Siedlce 1099/1975 i KPMO Łuków 13888/1972 Łuków
691 Konopacki Stefan Jan 1912-01-21 IPN Lu 00419/591 inf. „Armata” Redzyńska gmina Iwowe powiat Mińsk Mazowiecki
692 Konopińska Halina Władysław 1924-04-27 IPN Lu 00419/526 inf. „Mewa” Mińsk Mazowiecki
693 Konrad Wiesława Marian 1935-06-07 IPN Lu 00419/163 TW „Księżyc” nr rej. PUBP Siedlce/1954  
694 Kopczyński Jerzy Feliks 1947-02-02 IPN Lu 00414/480 TW „Bożena” nr rej. 5799 Brzozówka gm. Jakubów
695 Kopeć Jan Edward 1953-07-11 IPN Lu 00425/74 TW „Jodła” nr rej. 34608 Tychy kontrwywiad wojskowy
696 Kopeć Wiesław Stanisław Mieczysław 1954-09-06 IPN Lu 00419/1871 TW „Kamil” nr rej. WUSW Siedlce 8890/1987  
697 Koper Tadeusz Marian 1956-10-28 IPN Lu 00425/123 TW „Grafos” nr rej. 40561 Kopice pow. Siedlce kontrwywiad wojskowy
698 Kopyrski Jan Adam 1937-11-12 IPN Lu 00419/1743 konsultant „Licznerski” nr rej. WUSW Siedlce 8283/1986  
699 Korbut Bożena Stanisław 1958-03-28 IPN Lu 00414/826 dysponent LK krypt. „Meduza” nr rej. 9264 Siedlce
700 Kordowski Józef Bolesław 1915-03-10 IPN Lu 00419/527 inf. „Szyna” Mińsk Mazowiecki
701 Kordys vel Kortys Franciszek Franciszek 1920-04-12 IPN Lu 00419/387 inf. „Fiat” Stok Lacki k. Siedlec
702 Korneć Grażyna Marian 1957-06-07 IPN Lu 00419/1954 i IPN Lu 00414/1053 dysponent LK krypt. „Monika” nr rej. WUSW Siedlce 8821/1987 Siedlce
703 Korneć Kazimierz Bronisław 1928-01-15 IPN Lu 00419/1124 dysponent LK nr rej. KWMO Siedlce 6632/1983  
704 Koryciński Antoni Kazimierz Bolesław 1927-02-15 IPN Lu 00419/739 i IPN Lu 00414/186 TW „Lipiński” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 6290/1971 Szkopy gm. Repki pow. Sokołów Podlaski
705 Korzeniowski Jerzy Wincenty 1944-04-28 IPN Lu 00419/1727 i IPN Lu 00414/798 TW „Bolek” nr rej. WUSW Siedlce 8013/1986 Siedlce
706 Korzińska Małgorzata Wincenty 1955-02-11 IPN Lu 555/10 TW „Małgorzata” nr rej. 3905 Urle gmina Jadów
707 Kosel Stefan Jan 1928-03-14 IPN Lu 555/73 rezydent „Siedlecki” nr rej. 886 Siedlce
708 Kosieradzki Antoni Józef Antoni 1946-03-17 IPN Lu 00419/1874 i IPN Lu 00414/931 TW „Boss” nr rej. WUSW Siedlce 8659/1987 Siedlce
709 Kosierkiewicz Waldemar Jerzy Henryk 1923-04-24 IPN Lu 00419/447 TW „Ostrowski” nr rej. KPMO Węgrów 5499/1970 Łochów
710 Kosim Sylwester Teodor 1922-10-28 IPN Lu 00419/625 inf. „Jastrząb”  
711 Kosiński Czesław Antoni 1922-10-24 IPN Lu 00419/927 dysponent LK „Syrena” nr rej. KPMO Łuków 13800/1972 i KWMO Siedlce 4001/1978  
712 Kosiński Ryszard Stanisław 1937-08-30 IPN Lu 00414/630 TW „Inżynier” nr rej. 6470 Siedlce
713 Kosiński Zbigniew Ignacy 1951-11-12 IPN Lu 555/16 TW „Tomek” nr rej. 3949 Siedlce
714 Kosmalski Mieczysław Jan 1926-01-14 IPN Lu 00419/388 inf. „Kałamarz” nr rej. PUBP Siedlce 41554/1952 Siedlce
715 Kosowski Henryk Aleksander 1933-02-01 IPN Lu 00419/157 TW „Wiśniewski” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 1803/1963  
716 Kostecki Karol Kazimierz 1949-12-03 IPN Lu 00419/164 TW „Lopek” nr rej. Oddz. WSW Jedn.WL Warszawa 19473/1969 Kałuszyn kontrwywiad wojskowy
717 Kostyra Władysław Józef 1926-04-26 IPN Lu 00419/1677 i IPN Lu 00414/52 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 5685/1981 Dudki gmina Trojanów
718 Kotlarski Tadeusz Stanisław 1928-10-29 IPN Lu 00419/479 inf. „Reks” Garwolin
719 Kowal Stanisław Antoni 1918-10-14 IPN Lu 00419/389 inf. „Orzeł” nr rej. PUBP Siedlce 11652/1947 Błogorzes pow. Siedlce
720 Kowalczyk Jan Mieczysław 1943-01-25 IPN Lu 00419/28 TW „Konrad” nr rej. KPMO Łuków 13196/1972 i KWMO Siedlce 1520/1975 Łuków
721 Kowalczyk Jerzy Stanisław 1955-02-20 IPN Lu 00415/109 TW „X-77” nr rej. 40076 Węgrów kontrwywiad wojskowy
722 Kowalczyk Stefan Jan 1921-10-21 IPN Lu 00419/248 TW „Żak” i „Żak II” nr rej. PUds.BP Garwolin 1846/1955, KPMO Garwolin 166/1961 i KPMO Garwolin 744/1962 Wola Celejowska gm. Wilga
723 Kowalczyk Wiesława Józef 1963-05-14 IPN Lu 00414/973 i IPN Lu 00423/67 TW „Uśmiech” nr rej. 8444 Siedlce
724 Kowalczyk Zofia Józef 1934-02-05 IPN Lu 00419/1662 i IPN Lu 00414/738 TW „Wanda” nr rej. KWMO Siedlce 6507/1982 Suchożebry
725 Kowalewski Dariusz Jan 1962-06-14 IPN Lu 00415/281 i IPN Lu 00425/241 TW „-” Siedlce kontrwywiad wojskowy
726 Kowalewski Zenon Zenon 1913-11-20 IPN Lu 00419/1020 dysponent LK krypt. „Brzoza” nr rej. KWMO Siedlce 6335/1982  
727 Kowalik Franciszek Stanisław 1922-04-02 IPN Lu 00419/390 inf. „Król” Siedlce
728 Kowalik Klemens Michał 1912-05-20 IPN Lu 00419/277 inf. „Kruczkowski” Węgrów
729 Kowalik Lucjan Michał 1929-02-05 IPN Lu 00419/1583 TW „Strzelec” nr rej. KWMO Siedlce 6299/1982  
730 Kowalik Wacław Paweł 1922-10-03 IPN Lu 00419/560 inf. „Zygmunt” Piaseczno gm. Cegłów pow. Mińsk Mazowiecki
731 Kowalski Czesław Jan 1953-09-24 IPN Lu 00425/6 TW „Stadion” nr rej. 28401 Garwolin kontrwywiad wojskowy
732 Kowalski Grzegorz Kazimierz 1950-04-20 IPN Lu 00425/7 TW „Bocian” nr rej. 29420 Łuków kontrwywiad wojskowy
733 Kowalski Jerzy Antoni 1915-07-12 IPN Lu 00419/1313 TW „Nowak” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 4148/1968 i KWMO Siedlce 1519/1975  
734 Kowalski Jerzy Franciszek 1959-05-30 IPN Lu 00425/117 TW „Kowal” nr rej. 49189 Jabłonna Lacka pow. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
735 Kowieski Bogdan Józef 1952-07-17 IPN Lu 00419/1551 i IPN Lu 00414/629 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 5385/1987 Siedlce
736 Kozak Adolf Adam 1922-01-09 IPN Lu 00419/247 inf. „Gronek” nr rej. PUBP Garwolin 402/1950 Łaskarzew pow. Garwolin
737 Kozak Jerzy Stanisław Józef 1955-01-12 IPN Lu 00419/1509 i IPN Lu 00414/588 TW „Adria” nr rej. KWMO Siedlce 6222/1982 Oszczepalin gm. Wojcieszków
738 Kozakiewicz Zdzisław Stanisław 1958-11-28 IPN Lu 00425/124 TW „Tata” nr rej. 43429 Przywózki
739 Kozdój Jan Stanisław 1922-06-12 IPN Lu 00419/246 inf. „Ryś” nr rej. PUBP Garwolin 10313/1/1947 Żelechów pow. Garwolin
740 Kozdój Marian Józef 1911-10-14 IPN Lu 00419/592 inf. „Góra” Żelechów pow. Garwolin
741 Kozera Zygmunt Jan 1937-01-17 IPN Lu 555/26 TW „Iskra” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 9015/1988  
742 Kozik Wiesław Czesław Stanisław 1948-04-24 IPN Lu 00419/1767 TW „Czesław” nr rej. WUSW Siedlce 7177/1984  
743 Kozioł Krzysztof Marian 1953-03-19 IPN Lu 00419/1607 TW „Radosław” nr rej. KWMO Siedlce 5866/1981  
744 Kozioł Marek Józef 1957-08-14 IPN Lu 00425/83 TW „Taran” nr rej. 40644 Cielemęc gm. Zbuczyn kontrwywiad wojskowy
745 Kozioł Sławomir Eugeniusz 1957-12-18 IPN Lu 00419/1847 i IPN Lu 00414/901 TW „Marek” nr rej. WUSW Siedlce 7593/1985 Mordy
746 Kozioł Stanisław Henryk 1939-03-01 IPN Lu 00414/882 TW „Wysocki” Siedlce
747 Kozłowska Elżbieta Kazimierz 1949-05-10 IPN Lu 00419/1148 dysponent LK krypt. „Zosia” nr rej. WUSW Siedlce 7260/1984 Siedlce
748 Kożuchowski Bogusław Paweł 1929-01-03 IPN Lu 00419/425 TW „Sprawiedliwy” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 8604/1973  
749 Krajewski Andrzej Kazimierz 1959-01-03 IPN Lu 00415/57 TW „Barbara” nr rej. 41526 Żochy gm. Kosów Lacki kontrwywiad wojskowy
750 Krajewski Władysław Zbigniew Erazm 1935-12-06 IPN Lu 00419/448 inf. „Felek” Łochów
751 Krakowski Ryszard Mieczysław 1950-06-19 IPN Lu 00419/39 TW „Soms” nr rej. KWMO Siedlce 1493/1975 i KPMO Łuków 13676/1972 Łuków
752 Kramarczuk Jadwiga Władysław 1943-05-12 IPN Lu 00419/824 KO „JK” nr rej. KWMO Siedlce 3214/1977  
753 Kraska Kazimierz Stefan 1956-09-10 IPN Lu 00425/105 TW „Teresa” nr rej. 36201 Albinów gm. Kosów Lacki kontrwywiad wojskowy
754 Krasnodębska Danuta Stanisław 1934-10-28 IPN Lu 00419/1013 KO „D.K.” nr rej. KWMO Siedlce 1159/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 5671/1970  
755 Krasnodębski Roman Edmund Józef 1942-03-13 IPN Lu 00419/1818 TW „Franek” nr rej. WUSW Siedlce 7813/1986  
756 Krasuski Mirosław Józef 1954-11-23 IPN Lu 00419/1616 i IPN Lu 00414/692 TW i KO „Parowóz” nr rej. KWMO Siedlce 6020/1982 Siedlce
757 Krasuski Ryszard Henryk 1948-08-14 IPN Lu 00419/1400 i IPN Lu 00414/498 TW „Ren” nr rej. RUSW Łuków 6848/1983 Łuków
758 Krasuski Zenon Antoni 1947-07-06 IPN Lu 00419/1593 KO „ZK” nr rej. WUSW Siedlce 8041/1986  
759 Krasuski Zygmunt Leon 1952-05-03 IPN Lu 00419/826 i IPN Lu 00414/214 TW „Paweł” nr rej. KWMO Siedlce 4545/1979 Zaolszynie
760 Kraszewski Ryszard Wincenty 1928-03-24 IPN Lu 00419/278 inf. „Piec” Węgrów
761 Kraszewski Wiesław Stanisław 1947-01-19 IPN Lu 00423/56-62 KO nr rej. 8295 Łochów
762 Kraus Aleksander Jan 1918-03-03 IPN Lu 00419/807 inf. „Żaba”  
763 Krauschar Marek Ryszard 1956-11-11 IPN Lu 555/52 TW „Maciek” nr rej. 6205 Siedlce
764 Krawczyk Aleksander Aleksander 1934-09-10 IPN Lu 00419/1704 TW „Szachista” nr rej. KWMO Siedlce 6027/1982  
765 Krawczyk Grzegorz Kazimierz 1955-09-05 IPN Lu 00425/106 TW „Krzysztof” nr rej. 38249 Huta Dąbrowa pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
766 Krawczyk Tadeusz Antoni 1952-02-11 IPN Lu 00419/1486 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 6918/1986  
767 Krogul Kazimierz Andrzej 1950-10-15 IPN Lu 00419/1064 TW „Odlewnik” nr rej. KWMO Siedlce 6540/1982  
768 Krogulewski Henryk Tomasz 1927-04-13 IPN Lu 00419/1777 i IPN Lu 00414/848, potw. IPN TW „Kapitan” nr rej. KWMO Siedlce 4340/1980 Siedlce
769 Król Aleksander Józef 1924-02-19 IPN Lu 00419/528 inf. „Trezna”  
770 Królikowski Andrzej Czesław 1955-08-07 IPN Lu 00415/58 TW „Małgosia” Siedlce kontrwywiad wojskowy
771 Kruk Czesław Stanisław 1920-03-14 IPN Lu 00419/391 inf. „Gołąb”  
772 Kruk Krzysztof Zygmunt 1952-09-16 IPN Lu 00419/987 KO nr rej. KWMO Siedlce 6302/1982  
773 Kruk Ryszard Franciszek 1954-11-18 IPN Lu 00423/48 TW „Fizyk” nr rej. 7660 Siedlce
774 Krukiewicz Jadwiga Kazimierz 1952-09-26 IPN Lu 00414/210 TW „Ewa” Siedlce
775 Krukowska Wanda Stanisław 1927-12-15 IPN Lu 00419/801 dysponent LK „Las” nr rej. KWMO Siedlce 1286/1975 i KPMO Siedlce 8575/1973  
776 Krupa (Bubel) Kornelia Aleksander 1930-05-25 IPN Lu 00419/611 inf. „Niezapominajka” nr rej. PUBP Węgrów 10130/117/1954 Kolonia Zając pow. Węgrów
777 Krupa Zbigniew Stanisław 1961-10-27 IPN Lu 00415/243 i IPN Lu 00425/214 TW „Riwelino” nr rej. 62817 Gadka gm. Kołbiel
778 Krupiński Tadeusz Tadeusz 1954-02-17 IPN Lu 00425/22 TW „Kruk” nr rej. 33608 Siedlce kontrwywiad wojskowy
779 Kruszewski Adam Czesław Julian 1950-05-21 IPN Lu 00419/1535 i IPN Lu 00414/614 TW „Kuba” nr rej. KWMO Siedlce 6227/1982 Mińsk Mazowiecki
780 Kruszewski Bogdan Stanisław Stanisław 1948-12-28 IPN BU 2348/153 i IPN Lu 422/1 TW „Lotek” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 9275/1973  
781 Kruszewski Czesław Stanisław 1957-05-05 IPN Lu 00419/1878 i IPN Lu 00414/935 TW „Piotrek” nr rej. WUSW Siedlce 9093/1988 Mińsk Mazowiecki
782 Kryczka Grzegorz Wacław 1953-02-09 IPN Lu 00415/23 TW „Jacek” Siedlce kontrwywiad wojskowy
783 Kryczka Zbigniew Tadeusz 1955-09-06 IPN Lu 00425/107 TW „Elżbieta” nr rej. 39705 Wola Okrzejska kontrwywiad wojskowy
784 Krygier Józef Jan 1920-12-30 IPN Lu 00419/899 KO „Szaławiła” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 4553/1967  
785 Krynicki Marek Andrzej Stanisław 1958-05-27 IPN Lu 00425/108 TW „Ewa” nr rej. 43505 Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
786 Krysiak Stanisław Kazimierz 1913-03-03 IPN Lu 00419/392 inf. „Cegła” Mokobody k. Siedlec
787 Krysiak Waldemar     IPN Lu 00419/1386    
788 Krysik Stanisław Henryk Józef 1929-05-07 IPN Lu 00419/293 TW „Laskowski” nr rej. KPMO Węgrów 3171/1966 Budziska pow. Węgrów
789 Kryżewski Rajmund Kazimierz 1930-04-09 IPN Lu 00419/664 inf. „Warszawa”  
790 Krzak Adam Mieczysław Stanisław 1948-11-15 IPN Lu 00419/1718 TW „Mieczysław” nr rej. WUSW Siedlce 6915/1983 i KO „KA” nr rej. 2408 Siedlce
791 Krzak Mirosław Tadeusz Tadeusz 1925-01-01 IPN Lu 00419/393 TW „Maciek” nr rej. KPMO Siedlce 5339/1970  
792 Krzesiński Renaldo Bogdan 1956-03-21 IPN Lu 00419/1532 TW „Olek” nr rej. KWMO Siedlce 6568/1982  
793 Krzyczkowski Tadeusz Władysław 1946-03-02 IPN Lu 00419/19 TW „Kadet” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 9315/1973 i KWMO Siedlce 998/1975  
794 Krzymowska-Mirończuk Elżbieta Zdzisław 1951-12-06 IPN Lu 00419/832 i IPN Lu 00414/219 TW „Iwona” nr rej. KWMO Siedlce 2632/1976 Siedlce
795 Krzyśpiak Zygmunt Józef 1924-11-15 IPN Lu 00419/308 TW „Chłop” Górki gm. Górzno pow. Garwolin
796 Krzyżanowski Marian Andrzej 1947-05-30 IPN Lu 00419/1840 i IPN Lu 00414/894, potw. IPN TW „Artur” i TW „Rybak” nr rej. KWMO Siedlce 5361/1981 Siedlce
797 Krzyżanowski Sylwester Józef 1946-08-26 IPN Lu 00419/1206 i IPN Lu 00414/386 TW „Konrad” nr rej. KWMO Siedlce 5975/1982 Wyrozęby gm. Repki
798 ks. Bąk Władysław Stanisława 1904-04-06 IPN Lu 00419/340 TW „Ptak” nr rej. PUBP Węgrów 1522/1949, PUBP Sokołów Podlaski 3647/1953, KWMO Szczecin 1122/1958, Oddz. WSW Szczecin 3675/1959 i KPMO Siedlce 3393/1967 diecezja siedlecka
799 ks. Biedrzycki Antoni Jan 1909-04-10 IPN Lu 00419/1317 TW „BA” nr rej. 3836 i 1382 Stanisławów pow. Mińsk Mazowiecki
800 ks. Biernat Stanisław Paweł 1920-07-03 IPN Lu 00419/1605 i IPN Lu 00414/682 TW „Apolinary” nr rej. 1392 Siedlce
801 ks. Bilski Leon Piotr 1907-02-20 IPN Lu 00419/1180 TW „Ludwik” nr rej. KWMO Siedlce 5833/1981 diecezja siedlecka
802 ks. Bogusz Stanisław Wincenty 1939-09-29 IPN Lu 00419/1407 i IPN Lu 00414/505 TW „Bogdan” nr rej. KWMO Biała Podlaska 983/1977 diecezja siedlecka
803 ks. Celiński Józef Franciszek 1915-03-14 IPN Lu 00419/1229 TW „Doktor” nr rej. KWMO Siedlce 1239/1975, KPMO Łuków 12728/1972 i KPMO Ryki 1188/1965 parafia Stoczek Łukowski
804 ks. Ciołek Czesław Stanisław 1941-04-12 IPN Lu 00419/132 TW „Zbyszek” nr rej. KPMO Łuków 20959/1970, KPMO Siedlce 7416/1973, KPMO Węgrów 6402/1972 i KWMO Siedlce 1238/1975 diecezja siedlecka
805 ks. Domański Stanisław Antoni 1909-04-14 IPN Lu 00419/348 TW „Antoni” nr rej. 4016 diecezja siedlecka
806 ks. Domański Zdzisław Piotr Marian 1944-10-19 IPN Lu 00419/1130 i IPN Lu 00414/353 TW „Zdzisław” nr rej. KWMO Siedlce 5240/1980 diecezja siedlecka
807 ks. Dzieliński Wacław Bolesław 1914-01-01 IPN Lu 00419/552 inf. „Karol” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 3785/1958 i PUBP Pruszków 2554/1953 diecezja siedlecka
808 ks. Dziura Henryk Bronisław 1938-03-23 IPN Lu 00414/352 TW „Henryk” nr rej. 6548 parafia Celiny
809 ks. Gaładyk Eugeniusz Stanisław 1933-08-25 IPN Lu 00419/1569 i IPN Lu 00414/646 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 6025/1982 diecezja siedlecka
810 ks. Gontarz Tadeusz Tomasz 1938-10-03 IPN Lu 00414/842 TW „Zofia” nr rej. 2538 i 6805 Mińsk Mazowiecki
811 ks. Jurzysta Edward Andrzej 1927-02-17 IPN Lu 00419/1668 TW „Kola” nr rej. KWMO Siedlce 5241/1980 diecezja siedlecka
812 ks. Kodym Emil Bernard 1918-11-20 IPN Lu 00419/154 TW „Kostrzewa” nr rej. KWMO Warszawa 2563/1967 diecezja siedlecka
813 ks. Kołak Mieczysław Konrad Wawrzyniec 1908-02-26 IPN Lu 00419/350 TW „Natan” nr rej. 1483 Cegłów pow. Mińsk Mazowiecki
814 ks. Kosmulski Stefan Franciszek 1891-08-04 IPN Lu 0017/590 inf. „Szczupły” nr rej. WUds.BP Lublin 985/1955 Ulan pow. Łuków
815 ks. Kucewicz Zbigniew Stanisław 1939-05-02 IPN Lu 00419/335 KO „Zbigniew” nr rej. 2684 diecezja siedlecka
816 ks. Małek Stanisław Edmund 1956-09-24 IPN Lu 00419/1402 i IPN Lu 00414/501 TW „Mały” nr rej. KWMO Siedlce 6079/1982 Łuków
817 ks. Musiej Kazimierz Michał 1937-10-04 IPN Lu 00419/1436 TW „Cichy” nr rej. KWMO Siedlce 3480/1980 Siedlce
818 ks. Proniewicz Wiesław Franciszek 1943-01-25 IPN Lu 00419/1707 TW „Stasiek” i KO „Carolus” nr rej. MSW Dep. I Warszawa 59082/1980, KWMO Biała Podlaska 4536/1982 i RUSW Łuków 8837/1987 Siedlce
819 ks. Samulak Jerzy Władysław 1934-03-24 IPN Lu 00419/1636 TW „Władysław” i „Giorgio” nr rej. 1385 diecezja siedlecka
820 ks. Szpilewicz Piotr Jan 1906-05-19 IPN Lu 00419/171 TW „Zygmunt” nr rej. 1341 i 30407/1 Siedlce
821 ks. Wardziak Andrzej Antoni 1931-01-10 IPN Lu 00419/180 TW „Tytus” parafia Ossów
822 ks. Żeleźnik Stanisław Michał 1938-05-05 IPN Lu 00419/1008 i IPN Lu 00414/277 TW „Michał” nr rej. KWMO Siedlce 3605/1979 diecezja siedlecka
823 Książek Jerzy Stanisław 1958-04-22 IPN Lu 00419/1926 TW „Norbert” nr rej. WUSW Siedlce 8762/1987  
824 Książek Polikarp Stanisław 1912-08-23 IPN Lu 00419/449 inf. „Ryś” Sadoleś gmina Sadowne powiat Węgrów
825 Ksieniewicz Stanisław Tadeusz Andrzej 1930-03-12 IPN Lu 00419/78 TW „Tadeusz” nr rej. KWMO Siedlce 932/1975 i KPMO Łuków 8672/1969  
826 Księżak Wacław Jan 1912-02-08 IPN Lu 00419/626 inf. „Jama”  
827 Kubaj Jan Kazimierz 1924-06-18 IPN Lu 00419/279 inf. „Sęp” nr rej. PUBP Węgrów 713/1954 Jarnica gm. Ruchna pow. Węgrów
828 Kubicki Janusz Franciszek 1950-07-10 IPN Lu 00419/1009 kandydat na TW i czynny KO Siedlce
829 Kubicki Jerzy Marek Stanisław 1961-01-22 IPN Lu 00425/39 TW „Zenek” nr rej. 57736 Milanów powiat Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
830 Kucewicz Zbigniew Stanisław 1939-05-02 IPN Lu 00419/335 KO nr rej. KWMO Siedlce 2684/1976  
831 Kucharczuk Aleksander Jan 1928-10-15 IPN Lu 00419/1640 TW „Olek” nr rej. KWMO Siedlce 6063/1982  
832 Kucharzak Mieczysław Andrzej Władysław 1947-11-29 IPN Lu 00419/1710 TW „Kamil” nr rej. KWMO Siedlce 6327/1983  
833 Kuchta Jan Jan 1916-05-05 IPN Lu 00419/593 rezydent „Czarny” Pogorzel gm. Siennica pow. Mińsk Mazowiecki
834 Kuciak Stanisław Władysław 1927-05-10 IPN Lu 00419/245 inf. „Liść” nr rej. PUBP Garwolin 9799/1945 Domaszew pow. Garwolin
835 Kuć Stanisław Antoni 1915-08-02 IPN Lu 00419/433 inf. „Kruk” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki/1947 Siennica pow. Mińsk Mazowiecki
836 Kujawa Ryszard Aleksander 1930-05-03 IPN Lu 00419/280 inf. „Wrona” Szynkarzyzna gm. Sadowne pow. Węgrów
837 Kujda Kazimierz Ludwik 1952-06-14 IPN Lu Z505/1, IPN Lu Z506/2, IPN Lu 00419/1802 TW „Ryszard” nr rej. 9142, 4438 Siedlce
838 Kukawski Andrzej Ludwik Jan 1943-04-01 IPN Lu 00419/1526 TW „Telefon” nr rej. KWMO Siedlce 6614/1983  
839 Kukawski Jan Marian Bronisław 1919-12-22 IPN Lu 00419/1956 TW „Marianin” nr rej. KWMO Siedlce 4661/1979  
840 Kukla Zbigniew Zygmunt 1960-02-21 IPN Lu 00425/248 TW „Rafał” nr rej. 51523 Kolonia Sinołęka gm. Grębków kontrwywiad wojskowy
841 Kulbicki Andrzej Henryk 1952-02-29 IPN Lu 00419/1588 i IPN Lu 00414/665 TW „Kapral” nr rej. WUSW Siedlce 7689/1985 Siedlce
842 Kulesza Henryk Maciej 1935-11-02 IPN Lu 00419/1128 TW „Henryk” nr rej. KWMO Konin 2848/1977 i KWMO Siedlce 5780/1981  
843 Kuligowski Wacław Antoni 1944-07-13 IPN Lu 00419/1515 dysponent LK krypt. „Oaza” Siedlce
844 Kulik Jerzy Wiktor 1955-03-06 IPN Lu 00415/73 i IPN Lu 00425/73 TW „Róża” nr rej. 35538 Skibniew gm. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
845 Kulik Krzysztof Henryk 1956-06-19 IPN Lu 00419/1201 i IPN Lu 00414/382 TW „Bartek” nr rej. KWMO Siedlce 5921/1981 Sokołów Podlaski
846 Kulma Bronisław Stanisław 1913-04-03 IPN Lu 00419/562 inf. „Duży” Pogorzel gm. Siennica
847 Kulma Janusz Czesław 1958-03-28 IPN Lu 00425/125 TW „Golf” nr rej. 40510 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
848 Kunda Leonard Feliks 1936-10-18 IPN Lu 00419/64 TW „Misjonarz” nr rej. KWMO Siedlce 2678/1976  
849 Kur Andrzej Jerzy 1960-12-23 IPN Lu 00425/194 TW „Ruk” nr rej. 58773 Siedlce kontrwywiad wojskowy
850 Kur Sylwester Zdzisław 1946-01-23 IPN Lu 00419/422 dysponent LK krypt. „Zielony” nr rej. KWMO Siedlce 1098/1975 i KPMO Łuków 16740/1974 Łuków
851 Kur Witold Stanisław 1958-09-01 IPN Lu 00415/167 i IPN Lu 00425/167 TW „Tabor” nr rej. 53117 Czerśl gm. Łuków kontrwywiad wojskowy
852 Kurdej Władysław Józef 1922-06-30 IPN Lu 00419/563 inf. „Koń”  
853 Kurek Jerzy Stanisław 1954-02-28 IPN Lu 00415/24 i IPN Lu 00425/24 TW „Janek” nr rej. 34445 Sobolew k. Garwolina kontrwywiad wojskowy
854 Kurek Stanisław Józef 1934-08-29 IPN Lu 00419/981 TW „Kwiatkowski” nr rej. KPMO Włodawa 15228/1973, KWMO Siedlce 2924/1977 i KWMO Biała Podlaska 300/1976  
855 Kurowicki Krzysztof Henryk 1960-02-13 IPN Lu 00415/155 i IPN Lu 00425/155 TW „Rumcajs” nr rej. 51329 Sionna gm. Kotuń kontrwywiad wojskowy
856 Kursa Mirosław Bogusław Bogusław 1947-10-14 IPN Lu 00419/833 dysponent LK krypt. „Łuk” nr rej. KWMO Siedlce 4366/1979 Siedlce
857 Kurylak Tadeusz Jan 1946-01-05 IPN Lu 00419/1667 TW „Kamiński” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 6804/1983  
858 Kuryłek Kazimierz Bronisław 1928-08-23 IPN Lu 00419/1639 TW „Bronisław” nr rej. KWMO Siedlce 4655/1979  
859 Kuryłek Stanisław Jan 1914-05-30 IPN Lu 00419/450 dysponent LK krypt. „X-14” Węgrów
860 Kusak Henryk Stanisław 1927-07-11 IPN Lu 00419/312 inf. „Pług” Melanów gm. Łaskarzew pow. Garwolin
861 Kuśmierczyk Kalikst Józef 1901-10-11 IPN Lu 00419/564 inf. „Kalina”  
862 Kuśpit Adolf Zygmunt Adolf 1935-03-22 IPN Lu 00419/565 TW „Franek” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 2315/1962  
863 Kuta Henryk Stanisław 1925-11-08 IPN Lu 00419/281 inf. „Zbieg” nr rej. WUds.BP Warszawa 1982/1955 Tończa pow. Węgrów
864 Kwiatkowski Edward Edward 1955-10-12 IPN Lu 00415/72 i IPN Lu 00425/72 TW „Tygrys” nr rej. 37893 Łaskarzew kontrwywiad wojskowy
865 Kwiatkowski Zygmunt Jakub 1911-10-04 IPN Lu 00419/561 inf. „Brzoza”  
866 Kycia Mieczysław Jan 1949-03-29 IPN Lu 00419/1724 TW „Wójcik” nr rej. WUSW Siedlce 8353/1986  
867 Lament Kazimierz Andrzej Lucjan 1951-03-04 IPN Lu 00419/1927 i IPN Lu 00414/964 TW „Karol” nr rej. WUSW Siedlce 6842/1983 Siedlce
868 Laskowiecki Wiesław Janusz Jan 1959-04-18 IPN Lu 00425/261 TW „Bażant” nr rej. 56904 Trzciniec Mały gm. Kosów Lacki kontrwywiad wojskowy
869 Laskowski Marian Franciszek 1915-08-11 IPN Lu 00419/566 inf. „Traktor”  
870 Laskowski Władysław Stanisław 1920-02-20 IPN Lu 00419/282 inf. „Daleki” nr rej. PUBP Węgrów 922/1953 Trawy pow. Węgrów
871 Laszuk Ryszard Franciszek 1926-09-19 IPN Lu 00419/249 inf. „Ryś” i „Ryś II” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 36639/1/1950 Sokołów Podlaski
872 Laszuk Stanisław Antoni 1910-10-03 IPN Lu 00419/451 inf. „Antoś” / „Antek” Tokary gm. Rusków pow. Łosice
873 Latosi Zbigniew Czesław 1930-02-25 IPN Lu 00419/1259 TW „Ludwik” nr rej. KPMO Węgrów 8380/1973 i KWMO Siedlce 1453/1982  
874 Latuszek Eugeniusz Władysław 1946-12-30 IPN Lu 00419/25 TW „Stanisław” nr rej. KPMO Garwolin 7471/1972 i KWMO Siedlce 1232/1975 Garwolin
875 Lechnio Jerzy Karol 1926-03-26 IPN Lu 00423/15 TW „Chełm” Mienia k. Mińska Mazowieckiego
876 Legat Roman Władysław 1928-10-28 IPN Lu 00419/480 inf. „Sowa” nr rej. 21 Bryg. OP Gliwice/1950 Pilawa pow. Garwolin
877 Lejman Hipolit Adam 1910-08-14 IPN Lu 00419/529 inf. „Dzik”  
878 Lendzion Stanisława Jan 1958-05-26 IPN Lu 00419/1434 TW „Michalik” nr rej. RUSW Łuków 8716/1987  
879 Lesiński Jan Franciszek 1913-11-01 IPN Lu 00419/530 inf. „Chmura”  
880 Lesiuk Zenon Jan Jan 1947-12-01 IPN Lu 00419/1824 i IPN Lu 00414/879 TW „Żuk” nr rej. KWMO Siedlce 2943/1977 Siedlce
881 Lesner Marian Wawrzyniec Franciszek 1938-07-10 IPN Lu 00419/1127 TW „Marian” nr rej. KWMO Siedlce 3847/1978  
882 Leszczyński Józef Piotr 1913-03-03 IPN Lu 00419/283 inf. „Kupiec” nr rej. PUBP Węgrów 1299/1949 Wólka gmina Wierzbno powiat Węgrów
883 Leszek Józef Jan 1951-01-08 IPN Lu 00419/964 TW „Olek” nr rej. KWMO Siedlce 4046/1978 Siedlce
884 Lewandowska Regina Józef 1935-01-01 IPN Lu 00419/994 dysponent LK krypt. „Samotnia” nr rej. KWMO Siedlce 6071/1982  
885 Lewandowski Henryk Andrzej 1930-07-13 IPN Lu 00423/100-105 KO SPZ w Dziecinowie nr rej. 5469 Warszawice gm. Sobienie Jeziory
886 Lewandowski Leszek Stanisław 1960-01-10 IPN Lu 00415/233 TW „Robert” nr rej. 1695 Łochów kontrwywiad wojskowy
887 Lewandowski Mirosław Tadeusz 1952-10-03 IPN Lu 00419/1753 TW „Kazik” nr rej. KWMO Siedlce 6693/1983  
888 Lewandowski Stanisław Wojciech 1923-01-01 IPN Lu 00419/481 inf. „Szewc”  
889 Lewandowski Waldemar Stefan Stanisław 1952-09-02 IPN Lu 00419/93 i IPN Lu 00414/72 TW „Student” nr rej. KWMO Siedlce 1473/1975 i KPMO Siedlce 9577/1973 WSRP Siedlce
890 Lewartowski Andrzej Jan 1952-01-26 IPN Lu 00415/75 TW „Czarny” Wojcieszków kontrwywiad wojskowy
891 Lewczuk Marek Stanisław 1957-11-25 IPN Lu 00419/1661 i IPN Lu 00414/737 TW „Lawina” nr rej. WUSW Siedlce 8433/1986 Siedlce
892 Lichaczewski Adam Igor 1956-05-30 IPN Lu 00425/118 TW „Listonosz” nr rej. 53251 Siedlce kontrwywiad wojskowy
893 Lipiński Edward Wincenty 1932-01-26 IPN Lu 00419/1252 TW „Albert” nr rej. KPMO Włodawa 8425/1968, KWMO Lublin 4675/1965, KWMO Siedlce 1282/1975 i KPMO Siedlce 28650/1974  
894 Lipka Stefan Wiktor 1911-02-10 IPN Lu 00419/284 inf. „Koza” Węgrów
895 Lis Andrzej Stanisław Stefan 1949-02-08 IPN Lu 00419/1751 i IPN Lu 00414/822 TW „Stanisław” nr rej. WUSW Siedlce 9332/1989 Łuków
896 Lis Edward Józef 1915-10-09 IPN Lu 00419/482 inf. „Nerwowy”  
897 Lis Janusz Stefan 1960-03-22 IPN Lu 00425/250 TW „Rak” nr rej. 55395 Ruducin. gm. Górzno pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
898 Lisicka Danuta Wacław 1947-06-09 IPN Lu 00419/1383 dysponent LK krypt. „Marian” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 8513/1987 Sokołów Podlaski
899 Lisicki Jerzy Ludomir     IPN Lu 00419/1222    
900 Listopad Tadeusz Jan 1931-03-20 IPN Lu 00419/32 TW „Czarny” nr rej. KWMO Siedlce 1490/1975 i KPMO Łuków 6842/1967 Łuków
901 Litwiniak Eugeniusz Bolesław 1923-09-05 IPN Lu 00419/394 inf. „Puk” Trojanki gmina Krześlin b. Powiat Siedlce
902 Lubek Antoni Józef 1924-04-18 IPN Lu 00419/1582 TW „Strzelec” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 9005/1988  
903 Lucht Stanisław Władysław 1951-01-31 IPN Lu 555/77 TW „Kos” nr rej. 1833 Borki Kosy k. Siedlec
904 Lussa Stanisław Franciszek 1951-04-06 IPN Lu 00419/1017 TW „Sęk” nr rej. KWMO Siedlce 5096/1980  
905 Lutkowski Jan Michał 1929-02-09 IPN Lu 00419/531 inf. „Dębiński”  
906 Ładniak Marian Władysław 1940-10-05 IPN Lu 00419/1762 i IPN Lu 00414/833 TW „Adam” nr rej. KWMO Siedlce 6465/1982 Siedlce
907 Ładno Krzysztof Marian Krzysztof Marian 1953-09-15 IPN Lu 00419/751 KO nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 28173/1974  
908 Łęczycka-Wierzbicka Jadwiga Adolf 1927-06-01 IPN Lu 00419/452 inf. „Róża” Raczyna gm. Przesmyki pow. Łosice
909 Łęczycki Krzysztof     potw. IPN TW „Sonia” nr rej. WUSW Siedlce 7788/85  
910 Łęczycki Sławomir Jan 1963-08-01 IPN Lu 00415/244 i IPN Lu 00425/215 TW „Zosia” nr rej. 61087 Siedlce kontrwywiad wojskowy
911 Łęczycki Tadeusz Józef 1950-01-21 IPN Lu 00419/1739 i IPN Lu 00414/810 konsultant „Szarada” nr rej. KWMO Siedlce 6686/1983 Siedlce
912 Łopuć Bogumiła Jan 1945-04-13 IPN Lu 00419/1360 TW „Krystyna” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7415/1985 Mrozy
913 Łosiewicz Stefan Józef 1912-08-20 IPN Lu 00419/285 dysponent LK krypt. „V-12” i TW „Olszewski” nr rej. PUBP Węgrów 524/1950 i KPMO Węgrów 137/1960 Węgrów
914 Łubian Zbigniew Florian 1958-09-30 IPN Lu 00425/141 TW „Ali” nr rej. 46684 Pilawa kontrwywiad wojskowy
915 Łubkowski Adam Czesław 1953-11-29 IPN Lu 00415/8 i IPN Lu 00425/8 TW „Jadwiga” nr rej. 30661 Pruszyn k. Siedlec kontrwywiad wojskowy
916 Łuckiewicz Adam Wiktor 1958-08-03 IPN Lu 00425/162 TW „Danuta” nr rej. 49916 Laski gm. Krzywda kontrwywiad wojskowy
917 Ługowski Andrzej Jurand 1961-02-25 IPN Lu 00419/1746 i IPN Lu 00414/817 TW „Dwadzieścia-jeden” nr rej. KWMO Siedlce 6090/1982 Siedlce
918 Łukasiewicz Alicja Roman 1958-09-27 IPN Lu 00414/474 i IPN Lu 00423/38 TW „Patryk” nr rej. 6875 Siedlce
919 Łukasik Eugeniusz Kazimierz 1931-11-03 IPN Lu 00419/158 TW „Berliński” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 3305/1967  
920 Łukasik Mieczysław Jan 1949-06-28 IPN Lu 00419/11 TW „Władek” nr rej. KPMO Łuków 13804/1972 i KWMO Siedlce 1008/1975 Łuków
921 Łukasiuk Krystyna Władysław 1942-05-01 IPN Lu 00419/178 TW „Barbara” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 9006/1973 Sokołów Podlaski
922 Łydkowski Wojciech Bolesław 1958-03-17 IPN Lu 00415/111 i IPN Lu 00425/111 TW „Posejdon” nr rej. 47345 Siedlce kontrwywiad wojskowy
923 Łykowski Wiesław Sławomir 1957-11-10 IPN Lu 00419/1205 i IPN Lu 00414/385 TW „Sławek” nr rej. KWMO Siedlce 6619/1983 Sokołów Podlaski
924 Machczyński Marian Wacław Mikołaj 1915-01-28 IPN Lu 00419/483 inf. „Zambrowski” nr rej. PUBP Garwolin 1329/1948  
925 Maciejewska Janina Antoni 1920-03-03 IPN Lu 00419/533 inf. „Lalka”  
926 Maciejewski Jan Władysław 1928-06-24 IPN Lu 00419/1463 TW „Henryk” nr rej. WUSW Siedlce 7561/1985  
927 Maczuga Mirosław Czesław 1958-03-17 IPN Lu 00419/1424 i IPN Lu 00425/142 TW „Estera” i TW „Zbyszek” nr rej. 49122 i RUSW Sokołów Podlaski 6818/1983 Sokołów Podlaski
928 Madziar Waleria Józef 1941-11-19 IPN Lu 00419/1580 TW i KO „Marczak” nr rej. WUSW Siedlce 6844/1984 Siedlce
929 Magdziak Jan Jan 1940-03-17 IPN Lu 00419/1862 TW „Heniek” nr rej. WUSW Siedlce 7292/1984  
930 Maguza Kazimierz Lucjan 1925-03-05 IPN Lu 00419/594 inf. „Żbik” Stojadła k. Mińska Maz.
931 Majak Feliks Jan 1927-12-19 IPN Lu 00419/484 inf. „Waga” nr rej. PUBP Garwolin 345/1953  
932 Majek Edward Jan 1937-07-07 IPN Lu 00419/816 KO „ME” nr rej. KWMO Siedlce 2119/1975, KWMO Lublin 20133/1975 i KPMO Ryki 28693/1974  
933 Majek Zbigniew Franciszek 1956-04-29 IPN Lu 00415/84 i IPN Lu 00425/84 TW „Niunio” nr rej. 37667 Siedlce kontrwywiad wojskowy
934 Majewski Czesław Marian Julian 1936-07-16 IPN Lu 00419/65 TW i KO „Henryk” nr rej. KWMO Siedlce 1975/1975 i KPMO Opole Lubelskie 10735/1970 Łuków
935 Majewski Edward Stefan Henryk 1957-06-04 IPN Lu 00425/156 TW „Diabeł” nr rej. 47238 Siedlce kontrwywiad wojskowy
936 Majorczyk Leon Stanisław 1941-03-31 IPN Lu 00423/72-74 KO ZPO Sokołów Podlaski
937 Makos Andrzej Mieczysław 1952-11-09 IPN Lu 00415/9 i IPN Lu 00425/9 TW „Laska” nr rej. 32005 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
938 Makowski Jan Stanisław 1952-06-11 IPN Lu 00419/1480 TW „Antoni” nr rej. WUSW Siedlce 7471/1985  
939 Makowski Krzysztof Kazimierz Józef 1954-10-05 IPN Lu 00419/825 TW „Kazimierz” nr rej. KWMO Siedlce 3852/1978 Łuków
940 Makówka Krzysztof Kazimierz 1960-09-18 IPN Lu 00419/1622 TW „Wiktor” nr rej. WUSW Siedlce 6904/1983  
941 Maksjan Ryszard Antoni 1932-10-24 IPN Lu 00119/675 dysponent LK krypt. „Muzyk” nr rej. 4006 Międzyrzec Podl.
942 Maleszewska zd. Figura Jadwiga Władysław 1954-05-22 IPN Lu 00423/82 KO nr rej. 9251 Kosów Lacki pow. Sokołów Podlaski
943 Malewicz Janusz Mikołaj 1936-06-12 IPN Lu 555/1 TW „Grzegorz” nr rej. 7680 Siedlce
944 Malibo Marek Jan 1952-08-25 IPN Lu 555/61 TW „Eryk” nr rej. WUSW Siedlce 9234/1989  
945 Malinow Aleksander Jakub 1941-06-05 IPN Lu 00419/1256 i IPN Lu 00414/411 TW „Tadeusz” nr rej. 7337 Warszawa
946 Malinowska Teresa Lucjan 1938-04-07 IPN Lu 00419/111 dysponent LK krypt. „Roma” nr rej. KWMO Warszawa 29073/1975 i KWMO Siedlce 1843/1975 Siedlce
947 Maliszewski Czesław Czesław 1932-07-20 IPN Lu 00419/155 i IPN Lu 00414/106 TW „Zorka” nr rej. KPMO Siedlce 3222/1966 Siedlce
948 Maliszewski Ludwik Michał 1911-11-05 IPN Lu 00419/485 inf. „Pączek” i inf. „Wazonik”  
949 Małczuk Janina Józef 1916-11-08 IPN Lu 00419/665 inf. „Kalina” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 2924/74/1949  
950 Marasek Lucjan Józef 1936-08-06 IPN Lu 00419/1822 KO „ML” nr rej. KWMO Siedlce 3287/1977  
951 Marchel Bogdan Andrzej 1957-10-31 IPN Lu 00415/179 i IPN Lu 00425/244 TW „Zofia” Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
952 Marchel Sławomir Andrzej Antoni 1960-03-06 IPN Lu 00419/1477 i IPN Lu 00414/557 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 8761/1987 Siedlce
953 Marchel Wiesław Kazimierz 1961-04-21 IPN Lu 00425/270 TW „Jan” nr rej. 61207 Krzemień Zagacie gm. Jabłonna Lacka kontrwywiad wojskowy
954 Marciniuk-Jakubiak Stefania Aleksander 1927-07-28 IPN Lu 00419/453 inf. „Stasia” Łysów pow. Siedlce
955 Marciszewski Kazimierz Franciszek 1924-10-05 IPN Lu 00419/336 TW „Kowalski” nr rej. KWMO Siedlce 1260/1975, KPMO Siedlce 8716/1973 i KPMO Sokołów Podlaski 953/1962  
956 Marczak Krzysztof Edward 1946-09-10 IPN Lu 00419/1464 i IPN Lu 00414/547 TW „Pik” nr rej. KWMO Siedlce 6667/1983 Warszawa
957 Marczak Władysław Bolesław 1940-12-07 IPN Lu 00419/1 TW „Tadek” nr rej. KPMO Węgrów 8381/1973 i KWMO Siedlce 994/1975 Łochów
958 Marczuk Ewa Kazimierz 1963-03-23 IPN Lu 00419/1110 TW „Łukasz” nr rej. WUSW Siedlce 6972/1983  
959 Marczuk Mieczysław Kazimierz 1931-08-02 IPN Lu 00419/956 TW „Olek” nr rej. KPMO Parczew 7228/1968, KPMO Radzyń Podlaski 4388/1964, KWMO Siedlce 1261/1975 i KPMO Otwock 9968/1974  
960 Marczuk Włodzimierz Franciszek 1953-01-21 IPN Lu 00419/1262 TW „Budowlaniec” nr rej. KWMO Siedlce 6212/1982  
961 Markiewicz Kazimierz Aleksander 1935-07-18 IPN Lu 00414/90 i IPN Lu 00423/8 TW „Aleksander” nr rej. 3593 Łuków
962 Markiewicz Marian Filip 1914-03-07 IPN Lu 00419/486 inf. „Grzegrzółka” nr rej. PUBP Garwolin 1382/1949  
963 Markowski Grzegorz Adolf 1952-11-17 IPN Lu 00419/1481 i IPN Lu 00414/561 TW „Ela” nr rej. WUSW Siedlce 7711/1985 Łuków
964 Marzysz Józef Aleksander 1932-11-15 IPN Lu 00419/1095, potw. IPN TW „Buksiński” nr rej. KWMO Siedlce 5470/1981 Siedlce
965 Mastalerczuk Józef Stanisław 1951-03-06 IPN Lu 00419/1021 TW „78” nr rej. KWMO Siedlce 3766/1979  
966 Mastej Stanisław Kazimierz 1926-10-14 IPN Lu 00419/49 TW „Brzózka” i TW „Atos” nr rej. PUBP Węgrów 8246/100/1945, PUds.BP Wołomin 1701/1955, KPMO Węgrów 512/1962, KWMO Siedlce 1472/1975 i KPMO Węgrów 129/1961 Łochów
967 Maszkiewicz Dariusz Henryk 1964-07-23 IPN Lu 00425/272 TW „Pióro” nr rej. 17976 Kłoczew kontrwywiad wojskowy
968 Maśniak Tadeusz Szczepan 1935-04-15 IPN Lu 00419/1675 TW „Akordeon” nr rej. KWMO Siedlce 5837/1981  
969 Matczak Maciej     potw. IPN TW „Krystyna” nr rej. WUSW Siedlce 7110/1984  
970 Matejek Ewa Władysław 1957-01-24 IPN Lu 00419/1558 i IPN Lu 00414/635 TW „Frezja” nr rej. WUSW Siedlce 6736/1983 Siedlce
971 Matlakowski Andrzej Marcin 1955-01-04 IPN Lu 00415/25 i IPN Lu 00425/25 TW „Bili” Siedlce kontrwywiad wojskowy
972 Matłacz Witold Witold 1955-01-05 IPN Lu 00419/1816 TW „Czałtam” nr rej. WUSW Siedlce 8352/1986  
973 Matusik Zdzisław Władysław 1921-03-30 IPN Lu 00419/286 inf. „Dąb” Jartypory pow. Węgrów
974 Matusik Zygmunt Konstanty 1960-03-11 IPN Lu 00425/171 TW „Zosia” nr rej. 41256 Międzyleś gm. Miedzna kontrwywiad wojskowy
975 Matuszczak Andrzej Wojciech Wojciech 1940-02-08 IPN Lu 555/15 TW „A” nr rej. 7502 Łosice
976 Matuszewski Tadeusz Stanisław 1948-01-30 IPN Lu 00425/243 TW „Bogdan” nr rej. 30181 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
977 Matysiak Marceli Piotr 1953-02-16 IPN Lu 00415/26 i IPN Lu 00425/26 TW „Rodan” nr rej. 30682 Miastków Kościelny pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
978 Matysiak-Kulszew Marianna Halina Leon 1949-07-03 IPN Lu 00419/1388 p.d. A dysponent LK krypt. „Sylwia” nr rej. KWMO Siedlce 4956/1980 Łuków
979 Mazek Janusz Józef 1947-10-29 IPN Lu 00419/1670 p.d. A i IPN Lu 00414/745 TW „Janek” nr rej. RUSW Garwolin 8441/1986 Garwolin
980 Mazek Tadeusz Ludwik 1924-06-10 IPN Lu 00419/313 TW „Świeca” Kozłów gm. Parysew pow. Garwolin
981 Maziejuk Zbigniew Antoni 1954-05-12 IPN Lu 00419/85 i IPN Lu 00414/68 TW „Kuba” i TW „Mały” nr rej. KPMO Siedlce 27817/1974 i KWMO Siedlce 1489/1975 student WSN następnie WSP Siedlce
982 Mazur Władysław Adolf 1941-08-01 IPN Lu 00419/1849 konsultant „Koneser” nr rej. KWMO Siedlce 6545/1982  
983 Mazurczak Tadeusz Jan 1930-07-16 IPN Lu 00419/595 inf. „Walesiak” Seroczyn pow. Sokołów Podlaski informacja wojskowa
984 Mazurczak Wojciech Stanisław 1958-02-15 IPN Lu 00419/1899 i IPN Lu 00414/951 TW „Janusz” nr rej. WUSW Siedlce 8089/1986 Siedlce
985 Mazurek Janusz Wiktor 1951-05-28 IPN Lu 00423/70 KO nr rej. 7679 Siedlce
986 Mazurek Jerzy Zygmunt 1942-01-14 IPN Lu 00419/165 TW „Agat” nr rej. Oddz. WSW 1 KOPK Warszawa 13016/1965 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
987 Mazurek Marian Stanisław Julian 1927-02-26 IPN Lu 00419/1784 TW „Bratek” nr rej. KWMO Siedlce 6178/1982  
988 Mazurek Zbigniew Tomasz Jan 1928-11-02 IPN Lu 00419/287 inf. i TW „Ker” nr rej. KPMO Węgrów 513/1961 i PUBP Węgrów 3186/1956  
989 Mazurko Roman Piotr 1950-09-27 IPN Lu 00419/1868 TW „Marek” nr rej. KWMO Siedlce 6499/1982 Siedlce
990 Mączyński Stanisław Antoni 1926-08-23 IPN Lu 00419/487 inf. „Markiewicz” nr rej. PUBP Garwolin 3707/167/1949 Maciejowice pow. Garwolin
991 Mąka Jerzy Stanisław 1933-09-22 IPN Lu 00419/924 TW „Orion” nr rej. KPMO Łuków 4316/1964  
992 Mech Stanisław Kazimierz 1912-04-23 IPN BU 003183/177 inf. „Alfred” nr rej. WUds.BP Warszawa 2027/1956  
993 Melanowski Janusz Tadeusz Józef 1919-04-26 IPN Lu 00419/1274 TW „Pióro” nr rej. KWMO Warszawa 448/1962 i KWMO Siedlce 3629/1978  
994 Mendyk Kazimierz Paweł Władysław 1937-07-29 IPN Lu 00419/567 TW „Śmiały” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 574/1961 Sinołęka pow. Mińsk Maz.
995 Mergo Józef Stanisław 1943-02-17 IPN Lu 00419/1251 TW „Dzidziuś” nr rej. KWMO Siedlce 5806/1981  
996 Mędrzejewski Stanisław Franciszek 1911-07-08 IPN Lu 00419/488 inf. „Jerzy” Żelechów pow. Garwolin
997 Mędza Wacław Jan 1915-01-22 IPN Lu 00419/1530 TW „Dziadek” nr rej. KWMO Siedlce 4522/1979  
998 Mężyński Grzegorz Leszek Jan 1950-01-01 IPN Lu 00419/1780 i IPN Lu 00414/851 TW „Tadek” nr rej. KWMO Siedlce 6656/198 Trębice Dolne gm. Paprotnia
999 Mianowski Edward Jan 1922-06-23 IPN Lu 00419/489 inf. „Stanisław”  
1000 Miazio Jerzy Józef 1935-09-16 IPN Lu 00419/1035 TW „Józef” nr rej. KWMO Siedlce 5287/1980  
1001 Michalak Antoni Józef Stanisław 1928-03-28 IPN Lu 00419/454 inf. „Kruk” Budziska gm. Łochów pow. Węgrów
1002 Michalak Eugeniusz Bolesław / Wacław 1927-02-19 IPN Lu 00419/455 inf. „Ołówek” Ptaszki gm. Wojnów pow. Łosice
1003 Michalak Jan Stanisław 1923-06-22 IPN Lu 00419/456 inf. „Zając” Łysów b. pow. Łosice
1004 Michalak Zbigniew Wincenty 1959-09-17 IPN Lu 00419/1253 TW „Zbyszek” nr rej. KWMO Siedlce 6664/1983  
1005 Michalski Józef Stanisław 1936-03-19 potw. IPN TW „Józef” Mińsk Maz.
1006 Michalski Mieczysław Kazimierz 1958-06-17 IPN Lu 00415/85 i IPN Lu 00425/85 TW „Przyjaciel” nr rej. 39582 gm. Kołbiel kontrwywiad wojskowy
1007 Michaluk Alicja Aleksander 1954-08-14 IPN Lu 00419/98 i IPN Lu 00414/74 TW „Lena” nr rej. KWMO Siedlce 2330/1976 Siedlce
1008 Michowiecki (Miechowiecki) Bolesław Bronisław 1915-10-14 IPN Lu 00419/395 inf. „Janek” Siedlce
1009 Mielańczuk Ryszard Wacław 1938-08-03 IPN Lu 00419/457 TW „Parys” nr rej. KPMO Węgrów 5478/1970 Węgrów
1010 Mielczarek Wiesław Józef 1952-06-11 IPN Lu 00419/1763 i IPN Lu 00414/834 TW „Janusz” nr rej. WUSW Siedlce 8035/1986 Siedlce
1011 Mielecki Krzysztof Mieczysław 1952-03-05 IPN Lu 00419/1740 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 9001/1988  
1012 Miernicki Wiesław Jan 1955-08-30 IPN Lu 00419/906 KO „Alfa” nr rej. KWMO Siedlce 4314/1979  
1013 Miętus Piotr Paweł Antoni 1948-05-18 IPN Lu 00419/1335 i IPN Lu 00414/464 TW i KO „Robert” nr rej. KWMO Siedlce 3454/1977 Siedlce
1014 Miętus Roman Stanisław 1934-04-08 IPN Lu 00419/979 TW „Krzysztof” nr rej. KWMO Siedlce 2662/1976  
1015 Mikiciuk Jan Jan 1935-03-16 potw. IPN TW „SE” Siedlce
1016 Mikołajczuk Franciszek Stanisław 1930-10-04 IPN Lu 00419/43 TW „Jesion” nr rej. KWMO Siedlce 1004/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 6523/1971  
1017 Mikołajczuk Krzysztof Antoni 1960-03-05 IPN Lu 00425/157 TW „Anna” nr rej. 50860 Dzierzby gm. Jabłonna kontrwywiad wojskowy
1018 Mikołajewski Wiesław Jan 1952-11-08 IPN Lu 00419/1357 i IPN Lu 00414/477 TW „Zienkiewicz” nr rej. WUSW Siedlce 7375/1984 Siedlce
1019 Mikołajuk Paweł Artemiusz 1941-02-16 IPN Lu 00419/41 TW „Mroczkowski” nr rej. KWMO Siedlce 934/1975 i KPMO Łuków 13925/1972 Łuków
1020 Mikos Tadeusz Marian 1960-04-18 IPN Lu 00425/262 TW „Róża” nr rej. 57991 Jedlanka pow. Łuków kontrwywiad wojskowy
1021 Mikulski Stanisław Józef 1924-10-10 IPN Lu 00419/805 TW „K” nr rej. KPMO Wołomin 679/1962  
1022 Miler Jarosław Jan 1952-04-18 IPN Lu 00415/10 i IPN Lu 00425/10 TW „Krysia” nr rej. 29748 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1023 Miłobędzki Ryszard Kazimierz 1950-11-12 IPN Lu 555/44 TW „Diana” nr rej. 4449 Sokołów Podlaski
1024 Miłosz Jan Bolesław 1942-09-22 IPN Lu 00419/1637 TW „Adam” nr rej. KWMO Siedlce 5700/1981 i KWMO Biała Podlaska 313/1977  
1025 Miłosz Zdzisław Michał 1936-04-14 IPN Lu 00419/1674 TW „Mateusz” nr rej. RUSW Garwolin 8503/1987  
1026 Minasiewicz Małgorzata Andrzej 1963-03-11 IPN Lu 00419/1615 TW „Turystka” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7726/1985  
1027 Mioduszewski Jacek Eugeniusz 1962-01-08 IPN Lu 00419/1908 TW „Hubal” nr rej. WUSW Siedlce 8857/1987  
1028 Mioduszewski Jarosław Henryk 1967-11-04 IPN Lu 00415/273 i IPN Lu 00425/233 TW „Bokser” nr rej. 81781 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1029 Miros (Miras) Henryk Henryk 1949-07-10 IPN Lu 00419/1040 i IPN Lu 00414/298 TW „Tomasz” nr rej. KWMO Siedlce 5726/1981 Opole Stare k. Siedlec
1030 Mirosz Tadeusz Antoni 1962-02-17 IPN Lu 00425/198 TW „Adam” nr rej. 62605 Dobre kontrwywiad wojskowy
1031 Mirosz Zbigniew Stanisław 1941-03-25 IPN Lu 00419/1321 TW „Rybak” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 8167/1986  
1032 Mirowski Marek Tadeusz 1952-01-15 IPN Lu 00419/887 TW „Biegły” nr rej. KWMO Siedlce 3456/1977  
1033 Miszczak Kazimierz Jan 1904-12-27 IPN Lu 00419/961 TW „Stanisław” nr rej. KWMO Siedlce 3433/1977  
1034 Miszczuk Jerzy Stefan 1933-06-19 IPN Lu 00419/628 inf. „Karzeł” nr rej. PUBP Węgrów 7614/69/1953  
1035 Miszta Aleksander Marian Jan 1932-02-26 IPN Lu 00419/67 KO „M” nr rej. KWMO Siedlce 2084/1975 Puzanów Stary gm. Garwolin
1036 Miśkiewicz Stanisław Antoni 1940-05-15 IPN Lu 00419/1655 TW „Wiktor” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 7724/1972 i KWMO Siedlce 1370/1975  
1037 Mitura Jerzy Władysław 1953-05-05 IPN Lu 00419/1540 TW „17 J” nr rej. WUSW Siedlce 7923/1986 Siedlce
1038 Mlącki Stanisław Michał 1924-09-05 IPN Lu 00419/565 inf. „Sęk” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 748/1947 Rudzianka gm. Glinianka pow. Mińsk Mazowiecki
1039 Mlonka Józef Aleksander 1921-01-02 IPN Lu 00419/706 TW „Jacek” nr rej. KPMO Garwolin 750/1962  
1040 Młodzikowski Stanisław Andrzej 1921-11-13 IPN Lu 00419/1223 rezydent „Mysliwy” nr rej. KWMO Siedlce 4087/1978  
1041 Młynik Bogusław Józef 1947-10-28 IPN Lu 00419/1031 TW „Bogusław” nr rej. KWMO Siedlce 4745/1980  
1042 Młynik Wiesław Mieczysław 1964-03-02 IPN Lu 00415/253 i IPN Lu 00425/224 TW „Cygan” nr rej. 4037 Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1043 Moch Jarosław Marian 1966-05-10 IPN Lu 00425/237 TW „Czarny” nr rej. 4731 Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1044 Mojzych Henryk Mieczysław 1929-02-21 IPN Lu 00419/4 TW „Świadomy” nr rej. PUBP Łuków 5595/46/52, KPMO Siedlce 27978/1974 i KWMO Siedlce 981/1975 Żelków Kolonia pow. Siedlce
1045 Molenda Dariusz Marian Jerzy 1959-09-08 IPN Lu 00419/1809 TW „Rudy” nr rej. WUSW Siedlce 8219/1987  
1046 Morawski Tadeusz Stanisław 1962-01-19 IPN Lu 00415/245 i IPN Lu 00425/216 TW „Lew” nr rej. 60298 Tończa gm. Stara Wieś kontrwywiad wojskowy
1047 Moreń Alina Elżbieta Marian 1958-11-29 IPN Lu 00419/1665 TW „Anna” nr rej. WUSW Siedlce 7649/1985  
1048 Morian (Osiak) Bogusław Józef 1944-08-22 IPN Lu 00419/1949 i IPN Lu 00414/1048 TW „Józef” nr rej. WUSW Siedlce 7239/1984 Siedlce
1049 Morzkowski Piotr Adam 1960-01-01 IPN Lu 00415/221 i IPN Lu 00425/192 TW „Paweł” nr rej. 60886 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1050 Moskwiak Piotr Władysław 1958-04-08 IPN Lu 00425/126 TW „Halina” nr rej. 43420 Gręzówka gm. Łuków kontrwywiad wojskowy
1051 Moszczyński Janusz Andrzej Władysław 1950-07-30 IPN Lu 00415/267 TW „Andrzej” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1052 Mościcki Jan Stanisław 1939-04-27 IPN Lu 00419/121 i IPN Lu 00414/85 TW „Kwiatkowski” nr rej. KPMO Rawa Mazowiecka 31540/1974 i KWMO Siedlce 2808/1977 Rawa Maz.
1053 Mościcki Zygmunt Edward 1913-04-15 IPN Lu 00419/1366 TW „Pedagog” nr rej. KWMO Siedlce 1365/1975 i KPMO Siedlce 8364/1973  
1054 Motyl Anatol Eugeniusz 1933-01-15 IPN Lu 00419/1528 i IPN Lu 00414/607 TW „Patriota” nr rej. KPMO Siedlce 6916/1972 i KWMO Siedlce 1486/1975 Siedlce
1055 Możdżonek Stanisław Józef 1927-11-22 IPN Lu 00419/569 inf. „Milski” Wiciejów pow. Mińsk Mazowiecki informacja wojskowa
1056 Mrawiec Marek Kazimierz 1947-11-11 IPN Lu 00419/1553 TW „Siwy” nr rej. KWMO Siedlce 6379/1982  
1057 Mroczek Jan Władysław 1959-06-09 IPN Lu 555/19 TW „Wiesia” nr rej. 7751 Mroczki gm. Kałuszyn
1058 Mróz Adam Czesław 1940-01-30 IPN Lu 00419/1856 TW „Malczewski” nr rej. WUSW Siedlce 6756/1985  
1059 Mróz Stefan Jan 1921-11-18 IPN Lu 00423/1 TW „Jan” nr rej. 516 Grębków pow. Węgrów
1060 Mróz Włodzimierz Antoni 1956-05-09 IPN Lu 00419/1034 TW „Stanisław” nr rej. KWMO Siedlce 5682/1981  
1061 Mrózek Andrzej Józef 1953-01-08 IPN Lu 00415/59 TW „Ares” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1062 Mucha Leszek Bronisław 1962-07-18 IPN Lu 00425/269 TW „Sportowiec” nr rej. 62992 Chmielów pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1063 Mutkowska zd. Kurek Urszula Bronisław 1961-01-06 IPN Lu 00419/1487 TW „Łucja” nr rej. KWMO Siedlce 6706/1983  
1064 Myrcha Jadwiga Czesław 1945-01-10 IPN Lu 00419/258 KO „JM” nr rej. KWMO Siedlce 3452/1977  
1065 Myrcha Stanisław Józef Ignacy 1923-12-09 IPN Lu 555/74 TW „Konik” nr rej. 23 Chełmski Oddz. WOP Chełm 295/1975 Siedlce
1066 Myrcha Zbigniew Aleksander 1930-03-28 IPN Lu 00419/1073 dysponent LK krypt. „Polana” nr rej. KWMO Siedlce 3775/1978 Siedlce
1067 Myślicki Zbigniew Stanisław 1947-09-27 IPN Lu 00419/1839 TW „Długi” nr rej. 8538 Siedlce
1068 Nachster Jerzy Stanisław 1948-07-22 IPN Lu 00419/1367 TW „Piotr” nr rej. WUSW Siedlce 7838/1985  
1069 Nakonieczny Sławomir Jan 1955-10-22 IPN Lu 00414/935 TW „Piotrek” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1070 Nasiłowski Jerzy Leon 1946-05-26 IPN Lu 00419/1613 TW „Kwiatkowski” nr rej. KWMO Siedlce 6572/1983  
1071 Nasiłowski Krzysztof Eugeniusz 1959-10-26 IPN Lu 00425/65 TW „Orzeł” nr rej. 34934 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1072 Nazarek Stanisław Jan 1928-02-08 IPN Lu 00419/490 rezydent „Adamczyk”  
1073 Niedziółka Dariusz Kazimierz 1952-05-06 IPN Lu 555/66 TW „Robert” nr rej. KWMO Siedlce 4045/1978  
1074 Niedziółka Krzysztof Kazimierz 1944-06-25 IPN Lu 00419/1328 TW „Jan” nr rej. KWMO Siedlce 6444/1982  
1075 Niedziółka Tadeusz Józef 1936-05-26 IPN Lu 00419/35 TW „Janusz” nr rej. KWMO Siedlce 1485/1975 i KPMO Łuków 10996/1970  
1076 Niedzióło Wacław Władysław 1939-02-15 IPN Lu 00414/91 i IPN Lu 00423/9 TW „Ryszard” nr rej 3616 Wólka Świątkowa k. Łukowa
1077 Niedźwiedzki Jan Jan 1942-02-08 IPN Lu 00419/1403 TW „Karolina” nr rej. KWMO Siedlce 6649/1983  
1078 Niemiałtowski Andrzej Władysław 1951-01-22 IPN Lu 00419/1741, potw. IPN TW „Zdzisiek” nr rej. WUSW Siedlce 6825/1984 Siedlce
1079 Nikonorow Anatol Bazyli 1944-01-03 IPN Lu 00419/70 KO „AN” nr rej. KWMO Siedlce 2576/1976  
1080 Noceń Henryk Jan 1949-06-09 IPN Lu 555/37 TW „Jacek” nr rej. WUSW Siedlce 8426/1986  
1081 Nowaczek Mariusz Tadeusz Zygmunt 1957-10-27 IPN Lu 00419/1699 i IPN Lu 00414/773 TW „Mleko” nr rej. KWMO Siedlce 6224/1982 Węgrów
1082 Nowak Aleksander Stanisław 1913-09-01 IPN Lu 00419/629 inf. „Mściwy” nr rej. PUBP Węgrów 14483/1947  
1083 Nowak Edmund Jan 1921-12-28 IPN Lu 00419/1442 TW „Stasio” nr rej. KWMO Siedlce 1484/1975 i KPMO Siedlce 8341/1973  
1084 Nowakowski Adam Mirosław Zdzisław 1958-10-29 IPN Lu 00419/1280 i IPN Lu 00414/431 TW „Adam” nr rej. KWMO Siedlce 3988/1979 WSRP Siedlce
1085 Nowakowski Józef Antoni 1930-10-23 IPN Lu 00419/1209 dysponent LK krypt. „Zajazd” nr rej. KWMO Siedlce 1006/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 27977/1974 Sokołów Podlaski
1086 Nowakowski Stefan Franciszek 1946-10-05 IPN Lu 00419/1758 i IPN Lu 00414/342 TW „Boguś” nr rej. WUSW Siedlce 9021/1988 Siedlce
1087 Nowakowski Zdzisław Franciszek 1934-10-26 IPN Lu 00419/1580 p.d. A TW „Stanisław” nr rej. KWMO Siedlce 1477/1975 i KPMO Siedlce 5510/1970  
1088 Nowicka Mirosława Mieczysław 1958-10-31 IPN Lu 00414/238 i IPN Lu 00323/29 TW „Sylwia” nr rej. 4317 Mińsk Mazowiecki
1089 Nowicki Władysław Antoni 1918-10-15 IPN Lu 00419/532 inf. „Szpak”  
1090 Nowosielski Franciszek Józef 1928-03-12 IPN Lu 00419/5 TW „Zdzisław” nr rej. KPMO Siedlce 8449/1973 i KWMO Siedlce 977/1975  
1091 Nowosielski Zygmunt Lucjan 1958-09-25 IPN Lu 00425/127 TW TW „Szeryf” nr rej. 43427 Dąbrowa gmina Przesmyki kontrwywiad wojskowy
1092 Nurzeński Leszek Czesław 1940-01-01 IPN Lu 00419/1193 TW „Tomasz” nr rej. KWMO Siedlce 3019/1977  
1093 Nurzyńska Iwona Edmund 1961-01-12 IPN Lu 00419/1900 TW „Patrycja” nr rej. WUSW Siedlce 8394/1986  
1094 Nurzyński Krzysztof Henryk 1961-10-12 IPN Lu 00425/260 TW „Andrzej” nr rej. 60878 Łuków kontrwywiad wojskowy
1095 Obłoza Stanisław Stanisław 1958-04-06 IPN Lu 00425/255 TW „Urszula” nr rej. 58453 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1096 Ochtyra Tadeusz Wiesław Stanisław 1951-05-30 potw. IPN TW „WW” nr rej. 5286 Siedlce
1097 Odowski Andrzej Jan 1928-04-08 IPN Lu 00419/100 TW „Jurek” nr rej. KWMO Siedlce 1005/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 28833/1975 Przeździatka pow. Sokołów Podlaski
1098 Odziemczyk Adam Władysław 1956-08-01 IPN Lu 00415/86 i IPN Lu 00425/86 TW „Maryla” nr rej. 404100 pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1099 Odziemczyk Julian Jan 1920-07-13 IPN Lu 00419/491 inf. „Kora” Garwolin
1100 Ogrodniczuk Józef Jan Jan 1953-04-04 IPN Lu 00419/1599 i IPN Lu 00414/676 TW „Nippon” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 6827/1983 Hołubla Gm. Paprotnia
1101 Okoń Józef Jan 1934-01-02 IPN Lu 00419/1713 i IPN Lu 00414/786 TW „Ewa” nr rej. RUSW Łuków 7267/1984 Łuków
1102 Okuń Jerzy Ryszard 1956-05-12 IPN Lu 00415/61 TW „Zamek” Stoczek Łuk. kontrwywiad wojskowy
1103 Olbromski Edmund Edward 1947-02-27 IPN Lu 00419/1666 TW „Rafał” nr rej. WUSW Siedlce 6914/1983  
1104 Olczak Leszek Jan Jan 1938-01-05 IPN Lu 00419/1735 TW „Topograf” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 8095/1986  
1105 Olechowski Stanisław Henryk 1962-05-02 IPN Lu 00415/195 TW „Olcha” Garwolin kontrwywiad wojskowy
1106 Oleksiak Alojzy Tomasz 1928-02-15 IPN Lu 00419/493 inf. „Szewczyk” nr rej. PUBP Garwolin 6011/31/1955 Maciejowice pow. Garwolin informacja wojskowa
1107 Oleksik Wojciech Aleksander 1955-03-13 IPN Lu 00425/200 TW „Gucio” nr rej. 585 Tomaszów Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1108 Olewiński Marek Marian 1955-10-02 IPN Lu 00415/87 TW „Mały” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1109 Olędzki Jerzy Wiesław 1954-11-02 IPN Lu 00419/1112 i IPN LU 00414/340 TW „Andrzej” nr rej. KWMO Siedlce 6337/1982 Siedlce
1110 Olędzki Kazimierz Stanisław 1941-11-01 IPN Lu 00419/1648 TW „Kazimierz” nr rej. KWMO Koszalin 7649/1971 i KWMO Siedlce 6395/1982  
1111 Oliński Stefan Ryszard 1947-07-30 IPN Lu 00419/1514 TW „Stanisław” nr rej. KWMO Siedlce 6648/1983  
1112 Olszewski Jan Władysław 1910-12-12 IPN Lu 00419/396 inf. „Rower”  
1113 Olszewski Józef Aleksander 1928-10-23 IPN Lu 00419/597 inf. „Dąb” Ząbków Kolonia powiat Sokołów Podlaski
1114 Olszewski Marek Jan 1952-11-19 IPN Lu 00419/1589, potw. IPN TW „Wiśniewski” nr rej. WUSW Siedlce 7882/1985 Siedlce
1115 Olszewski Piotr Stanisław 1963-07-27 IPN Lu 00425/180 potw.IPN TW „Andy” Siedlce
1116 Olszowska Iwona Sylwia Antoni 1957-08-16 IPN Lu 00419/94 TW „Sylwia” nr rej. KWMO Siedlce 2978/1977 Biała Podlaska
1117 Olszak Marian Wiktor 1912-07-14 IPN Lu 00419/1100 TW „Albin” nr rej. KWMO Siedlce 2104/1977  
1118 Olszyna Dariusz Walenty 1965-11-22 IPN Lu 00415/279 i IPN Lu 00425/239 TW „Ryś” Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1119 Ołdak Andrzej Marian 1963-09-28 IPN Lu 00415/220 i IPN Lu 00425/191 TW „Sokół” nr rej. 60169 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1120 Ołdak Czesław Jan 1930-04-05 IPN Lu 00419/34 TW „M-Z” lub „MZ” nr rej. KPMO Łuków 13792/1972 i KWMO Siedlce 1504/1975 Łuków
1121 Ołdak Zdzisław Aleksander 1927-09-08 IPN Lu 00419/534 inf. „Byk”  
1122 Omelańczuk Kazimierz Antoni 1946-02-17 IPN Lu 00414/40 TW „Irena” nr rej. KPMO Łuków 13197/1972 i KWMO Siedlce 1503/1975 Łuków
1123 Orlikowski Zdzisław Antoni 1933-12-24 IPN Lu 00419/1153 TW „Adam” nr rej. KWMO Siedlce 947/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 8487/1973  
1124 Ornat Czesław Stanisław 1919-09-14 IPN Lu 00419/1683 TW „Śruba” nr rej. KPMO Garwolin 2338/1964 i KWMO Siedlce 946/1975  
1125 Ornoch Marek Kazimierz Jan 1955-11-25 IPN Lu 00419/1117 i IPN Lu 00414/342 TW „Honro” nr rej. KWMO Siedlce 6221/1982 Siedlce
1126 Ornoch Danuta Czesław 1933-10-10 IPN Lu 00419/1164 TW „JA” nr rej. KWMO Siedlce 2145/1975  
1127 Osiak Władysław Kacper 1915-12-09 IPN Lu 00419/599 inf. „Sikorka”  
1128 Osińska Krystyna Stanisław 1949-02-04 IPN Lu 00419/1630 TW „Krystyna” nr rej. WUSW Siedlce 6916/1983  
1129 Osiński Dariusz Jerzy 1964-08-24 IPN Lu 00415/269 i IPN Lu 00425/229 TW „Fazi” nr rej. 4445 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1130 Osipowicz Ryszard Włodzimierz 1954-11-26 IPN Lu 00419/1823 TW „2611” nr rej. WUSW Siedlce 9098/1988  
1131 Ostas Cezary Jan Władysław 1952-10-03 IPN Lu 00419/1658 i IPN Lu 00414/734 TW „Stefan” nr rej. KPMO Siedlce 27749/1974 i WUSW Siedlce 7551/1985 Siedlce
1132 Ostas Zbigniew Antoni 1950-10-20 IPN Lu 00419/1396 TW „Józek” nr rej. KWMO Siedlce 4971/1980  
1133 Ostrowicz zd. Łopaciuk Bożena Wacław 1943-09-02 IPN Lu 00419/912 TW „Ola” nr rej. KWMO Siedlce 3317/1978  
1134 Ostrowska Teresa Ryszard 1970-07-23 IPN Lu 00414/966 i IPN Lu 00423/53 TW „Kinga” nr rej. 9418 Przywory Duże
1135 Ostrowski Henryk Jan 1920-11-06 IPN Lu 00419/600 inf. „Piecyk” Wólka Maciejowska b. pow. Mińsk Mazowiecki
1136 Ostrowski Jacek Ryszard 1961-09-20 IPN Lu 555/43 TW „J-23” nr rej. 8489 Mińsk Mazowiecki
1137 Ostrowski Waldemar Kamil 1950-12-31 IPN Lu 00419/1025 TW „Maciej” nr rej. KWMO Siedlce 3414/1978  
1138 Osypiński Stanisław Józef 1927-07-07 IPN Lu 00419/840 dysponent LK krypt. „Łowca” nr rej. KWMO Siedlce 3791/1978  
1139 Osypiński Stanisław Stanisław 1948-04-10 IPN Lu 00419/1230 TW „Sławek” nr rej. KWMO Siedlce 2909/1977  
1140 Ośko Wacław   1922-03-27 IPN Lu 00419/492 inf. „Gwiazda”  
1141 Ośko Zdzisław Antoni 1921-09-15 IPN Lu 00419/494 inf. „Kasprzak”  
1142 Otawski Marian Franciszek 1940-08-02 IPN Lu 00419/1650 TW „Ostrowski” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7004/1984 Sokołów Podlaski
1143 Pabian Zbigniew Antoni 1940-04-23 IPN Lu 00419/1347 KO nr rej. WUSW Siedlce 7366/1984  
1144 Paciorek Bolesław Tomasz 1924-05-08 IPN Lu 00419/495 inf. „Wilk”  
1145 Paciorek Tadeusz Józef 1948-08-30 IPN Lu 00419/1072 dysponent LK nr rej. KWMO Siedlce 5252/1980  
1146 Paczuski Eugeniusz Józef 1928-11-06 IPN Lu 00419/792, IPN Lu 00414/193 i IPN Lu 00423/792 TW „Bogdan” nr rej. KWMO Siedlce 3602/1977 Siedlce
1147 Padło Witold Józef 1924-09-11 IPN Lu 00419/1857 TW „Żychowicz” nr rej. KWMO Siedlce 5586/1981  
1148 Paduch Dariusz Alfred 1959-05-14 IPN Lu 00415/174 i IPN Lu 00425/174 TW „Kowboj” nr rej. 50479 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1149 Paduch Edward Jan 1922-01-04 IPN Lu 00419/496 inf. „Trzeciak” nr rej. PUBP Garwolin 704/1954  
1150 Pająk Konstanty Jan 1910-04-30 IPN Lu 00419/497 inf. „Łukasz”  
1151 Pajda Jan Stanisław 1922-01-19 IPN Lu 00419/570 inf. „Krzesło”  
1152 Pajda Przemysław Bolesław 1938-03-01 potw. IPN TW „Poldek” nr rej. 5136 Siedlce
1153 Pakuła Kazimierz Franciszek 1934-03-03 IPN Lu 00419/790 dysponent LK krypt. „Wieża” nr rej. KWMO Siedlce 3270/1978  
1154 Panasiuk Józef Teodor 1921-01-06 IPN Lu 00419/397 inf. „Hebel” Kornica pow. Siedlce
1155 Papiernik Tadeusz Marcin 1926-01-02 IPN Lu 00419/1081 TW „Żak” nr rej. KWMO Siedlce 3860/1978  
1156 Paprocki Jan Stanisław Władysław 1930-11-13 IPN Lu 00419/1856 p.d. A TW „Potocki” nr rej. WUSW Siedlce 8058/1986  
1157 Paprocki Lucjan Henryk Jan 1935-01-23 IPN Lu 00419/1781 TW „Henryk” nr rej. WUSW Siedlce 1781/1986  
1158 Parnicki Stefan Stefan 1942-08-19 IPN Lu 00415/113 TW „Andrzej” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1159 Parol Stanisław Jan 1919-02-03 IPN Lu 00419/601 inf. „Traktor”  
1160 Paryszek (Parysek) Stanisław / Kazimierz Jan 1919-11-30 IPN Lu 00419/498 inf. „Sokrates”  
1161 Parzych Lucjan Jan 1921-06-21 IPN Lu 00419/458 inf. „Marian” Grodzisk pow. Węgrów
1162 Parzyszek Andrzej Stanisław 1960-04-19 IPN Lu 00425/259 TW „Murzyn” nr rej. 58928 Leonardów gm. Serokomla kontrwywiad wojskowy
1163 Pasik Kazimierz Roman 1960-07-14 IPN Lu 00425/143 TW „Teresa” nr rej. 50320 Chotynia gm. Sobolew pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1164 Pasik Mirosław Jan 1955-02-15 IPN Lu 00425/27 TW „Bartek” nr rej. 31863 Seroczyn kontrwywiad wojskowy
1165 Pasik Zenon Stanisław 1964-04-26 IPN Lu 00415/263 i IPN Lu 00425/280 TW „Bzura” nr rej. 3877 Mroków gm. Trojanów kontrwywiad wojskowy
1166 Paszkowski Marek Jerzy Jerzy 1958-10-29 IPN Lu 00425/203 TW „Hanna” nr rej. 1045 Kałuszyn kontrwywiad wojskowy
1167 Paśnicki Stefan Stefan 1942-08-09 IPN Lu 00425/113 TW „Andrzej” nr rej. 9785 Rębków pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1168 Patejuk Stefan Aleksander 1915-12-18 IPN Lu 00419/1015 TW „Żak” nr rej. KWMO Siedlce 2150/1975  
1169 Patoleta Leszek Jan Marian 1950-06-15 IPN Lu 555/59 KO i TW „Rybak” nr rej. 6959 Siedlce
1170 Pawlak Henryk Eugeniusz 1961-07-15 IPN Lu 00425/268 TW „Worek” nr rej. 61227 Łuków kontrwywiad wojskowy
1171 Pawlik Józef Franciszek 1911-08-09 IPN Lu 00419/253 inf. „Szary” nr rej. PUBP Siedlce 5402/179/1951 Grabianów k. Siedlec
1172 Pawliński Henryk Lucjan Leonard 1921-06-01 IPN Lu 00419/1236, IPN Lu 00419/426 i IPN Lu 00414/403 KO „Józef” nr rej. KWMO Siedlce 3447/1977 i KPMO Garwolin 4085/1968  
1173 Pawluczuk Stanisław Bolesław 1933-09-27 IPN Lu 00419/1574 TW „Paweł” nr rej. KWMO Biała Podlaska 1182/1977 i KWMO Siedlce 6100/1982  
1174 Pawluk Kazimierz Wincenty 1917-02-23 IPN Lu 00419/320 inf. „Antoni” nr rej. PUds.BP Sokołów Podlaski 1919/1955  
1175 Pawłowski Tadeusz Mieczysław 1929-04-06 IPN Lu 555/22 TW „Wicher” nr rej. 6590 Garwolin
1176 Pazdyka Kazimierz Jan 1956-08-18 IPN Lu 00414/144 IPN Lu 00425/144 TW „Cezar” nr rej. 34517 Stawiska gm. Grębków kontrwywiad wojskowy
1177 Pec Stefan Aleksander 1924-12-06 IPN BU 003183/176 inf. „Pierścionek” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 1948  
1178 Pelc Andrzej Stanisław 1949-11-18 IPN Lu 00419/1036 TW „Sosnowski” nr rej. KWMO Siedlce 6008/1982  
1179 Penkul Tadeusz Paulin 1928-04-27 IPN Lu 00419/752 KO „Tadeusz” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 6025/1971  
1180 Peranek Stanisław Antoni 1927-04-02 IPN Lu 00419/630 inf. „Kurek”  
1181 Perciński Stanisław Mieczysław Ambroży 1942-11-20 IPN Lu 00419/759 dysponent LK krypt. „Osiedle” nr rej. KWMO Siedlce 1375/1975 i KPMO Siedlce 9252/1973  
1182 Pernach Marian Jan 1928-12-21 IPN Lu 00419/631 inf. „Lipa” nr rej. GZI WP 41443/1951  
1183 Pernach Tadeusz Tadeusz 1916-01-02 IPN Lu 00419/459 inf. „Wilk”  
1184 Perycz Bogdan Władysław Wacław 1951-03-23 IPN Lu 00419/851 i IPN Lu 00414/222 TW „Bogdan” nr rej. KWMO Siedlce 4408/1979 Siedlce
1185 Peryt Stefan Wojciech 1930-02-26 IPN Lu 00419/3 TW „Janek” nr rej. KPMO Łuków 14611/1973 i KWMO Siedlce 972/1975 Turze Rogi pow. Łuków
1186 Perz Roman Franciszek 1935-04-28 IPN Lu 00419/1568 TW „Robert” nr rej. KWMO Warszawa 6752/1972 i KWMO Siedlce 1397/1977  
1187 Perzanowski Bogusław Henryk 1950-01-16 IPN Lu 00425/11 TW „Zagłoba” nr rej. 22015 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1188 Petruk Eugeniusz Jan 1949-09-13 IPN Lu 00419/1600 TW „Michał” nr rej. WUSW Siedlce 8274/1986  
1189 Piec Andrzej Franciszek 1932-08-29 IPN Lu 00419/916 TW „Witek” nr rej. KWMO Siedlce 2758/1976  
1190 Piećko Henryk Bronisław 1950-03-09 IPN Lu 00419/1154 TW „Piasecki” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7282/1984  
1191 Piekarski Leszek Kazimierz 1958-09-25 IPN Lu 00425/175 TW „Róża” nr rej. 49637 Pilawa kontrwywiad wojskowy
1192 Piekart Mieczysław Stanisław 1919-10-20 IPN Lu 00419/398 inf. „Wierzba” Stok Lacki k. Siedlec
1193 Pieniak Andrzej Kazimierz 1944-02-22 IPN Lu 555/45 i IPN Lu 554/44 TW „Bursztyn” i TW „Jacek” nr rej. 1002/1983, 6924/1983, Sokołów Podlaski
1194 Pieniak Marian Aleksander 1943-08-15 IPN Lu 00419/930 dysponent LK krypt. „Parasol” nr rej. KWMO Siedlce 3727/1978  
1195 Pieniak Zygmunt Antoni 1934-02-01 IPN Lu 00419/793 TW „Konrad” nr rej. KWMO Siedlce 3778/1978  
1196 Pieńkos Roman Antoni 1931-01-02 IPN Lu 00419/668 TW „Wikary” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 2990/1966  
1197 Pieńkosz Bolesław Piotr 1922-09-27 IPN Lu 00419/762 inf. „Bieńczyk”  
1198 Pieńkowski Jan Stanisław 1915-03-28 IPN Lu 00419/572 inf. „Pomidor”  
1199 Pierzchała Stanisław Grzegorz Stefan 1943-05-09 IPN BU 00966/348 TW „Barwa” Pilawa
1200 Piesiewicz Józef Ignacy 1925-03-09 IPN Lu 00419/254 inf. „Jabłoń” nr rej. WUBP Warszawa 10424/1/1952  
1201 Piesiewicz Kazimierz Szczepan 1920-01-05 IPN Lu 00419/499 inf. „Podhalanin”  
1202 Pietrzkiewicz Stefan Piotr 1917-04-07 IPN Lu 00419/603 inf. „Struda”  
1203 Pietrzyk Jan Feliks 1928-12-08 IPN Lu 00419/602 inf. „Młot”  
1204 Pietrzykowski Czesław Wacław 1925-12-06 IPN Lu 00419/1057 TW „Stanisław” nr rej. KPMO Siedlce 3321/1967 i KWMO Siedlce 1176/1975  
1205 Piętka Jan Władysław 1925-05-14 IPN Lu 00419/895 dysponent LK krypt. „Motel” nr rej. KWMO Siedlce 3183/1977  
1206 Piętka Krzysztof Feliks 1962-07-09 IPN Lu 00423/90-99 KO nr rej. 7550 Łuków
1207 Piętka Krzysztof Władysław 1961-03-09 IPN Lu 00425/263 TW „Kojak” nr rej. 52867 Sobieńki gm. Osieck kontrwywiad wojskowy
1208 Piętka Stefan Aleksander 1906-11-02 IPN Lu 00419/1232 TW „Szczery” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 1138/1960, KPMO Siedlce 9322/1973 i KWMO Siedlce 1362/1975  
1209 Pigwarski Wacław Aleksander 1909-11-03 potw. IPN TW „Majewski” Siedlce
1210 Pikulski Marek Jan 1956-03-14 IPN Lu 00425/187 TW „Libra” nr rej. 65659 Krubki Górne gm. Poświętne kontrwywiad wojskowy
1211 Pilarczyk Henryk Franciszek 1925-02-17 IPN Lu 00419/57 inf. „Sokół” i kandydat na TW „Kot Jan” nr rej. KPMO Siedlce 3188/1966  
1212 Pilski Witold Wacław 1931-02-21 IPN Lu 00419/107 TW „Zbyszek” nr rej. KWMO Siedlce 1506/1975 i KPMO Łuków 6855/1967 Łuków
1213 Piłat Bogdan Czesława 1950-02-13 IPN Lu 555/48 TW „Siekiera” nr rej. 7894 Siedlce
1214 Piłka Bolesław Onufry 1914-04-28 IPN Lu 00419/251 inf. „Sprawiedliwy” Pilawa
1215 Piotrak Tadeusz Józef 1926-02-07 IPN Lu 00419/573 inf. „Tygrys”  
1216 Piotrowski Eugeniusz Wacław 1934-06-20 IPN Lu 00419/1299 TW „Dawid” nr rej. KWMO Siedlce 5920/1981  
1217 Piotrowski Marian Jakub 1917-08-29 IPN Lu 00419/500 inf. „Kalina”  
1218 Piotrowski Mirosław Piotr 1930-11-04 IPN Lu 00419/632 TW „Heban” nr rej. GZI WP 49987/1953 i KPMO Węgrów 4032/1968  
1219 Piotrowski Waldemar Stanisław 1932-02-15 IPN Lu 00419/8 TW „Janusz” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 6622/1971 i KWMO Siedlce 1007/1975 Grochów pow. Sokołów Podlaski
1220 Piórczyński Waldemar Jan Wincenty 1948-01-01 IPN Lu 00419/726 TW „Anna” nr rej. KWMO Siedlce 3501/1978  
1221 Pióro Szczepan Wiktor 1916-07-22 IPN Lu 00419/633 inf. i rezydent „Kukułka”  
1222 Piskorz Mieczysław Szczepan Stanisław 1951-01-01 IPN Lu 00419/1080 i IPN Lu 00414/318 TW „Paweł” nr rej. KWMO Siedlce 6217/1982 Garwolin
1223 Piskorz zd. Buda Zofia Jan 1941-05-10 IPN Lu 00419/778 KO „Zofia” nr rej. KWMO Siedlce 2484/1976  
1224 Piwko Wiesław Stanisław 1948-12-07 IPN Lu 00419/13 TW „Karol” nr rej. KPMO Siedlce 9357/1973 i KWMO Siedlce 204/1975 Siedlce
1225 Piwoński Wiesław Stanisław 1946-07-01 IPN Lu 00419/1576 TW „Bolek” nr rej. KWMO Siedlce 5887/1983  
1226 Piwowar Janusz Henryk Aleksander 1936-02-27 IPN Lu 00419/17 TW „Henryk” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 6951/1972 i KWMO Siedlce 1106/1975 Sokołów Podlaski
1227 Piwowarczyk Andrzej Jan 1958-11-06 potw. IPN TW „Marek” nr rej. 6960 Siedlce
1228 Plesiński Bogusław Marian 1956-08-08 IPN Lu 00425/88 TW „Zbyszek” nr rej. 38857 Miastków kontrwywiad wojskowy
1229 Pliszka Elżbieta Krystyna Bolesław 1952-07-31 IPN Lu 00419/1853 TW „Polański” nr rej. WUSW Siedlce 9276/1989  
1230 Pliszka Józef Michał 1912-11-07 IPN Lu 00419/399 inf. „Karabin”  
1231 Pliszka Mieczysław Franciszek 1910-08-11 IPN Lu 00419/571 inf. „Kamień”  
1232 Pluciński Henryk Jan 1948-05-27 IPN Lu 00419/1851 TW „Waldek” nr rej. WUSW Siedlce 9086/1988  
1233 Pluta Ireneusz Alojzy 1954-02-25 IPN Lu 00419/1760 i IPN Lu 00414/831 TW „Jabłko” nr rej. WUSW Siedlce 7182/1985 Siedlce
1234 Płochocki Jan Franciszek 1922-06-26 IPN Lu 00419/574 inf. „Ołówek” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 1174/48/1948  
1235 Płocki Krzysztof Edward 1963-07-23 IPN Lu 00415/252 i IPN Lu 00425/223 TW „Perkoz” nr rej. 62438 Mysłów gm. Wola Mysłowska kontrwywiad wojskowy
1236 Pniewski Teofil Michał 1960-10-27 IPN Lu 00415/36 i IPN Lu 00425/36 TW „XY” nr rej. 45799 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1237 Poboży (Poboża) Władysław Franciszek 1916-03-22 IPN Lu 00419/427 inf. „Adamski„ Dąbrowa gm. Łaskarzew pow. Garwolin
1238 Podedworny Stanisław Stefan 1945-02-13 IPN Lu 00419/885 TW „Podlaski” nr rej. KWMO Siedlce 3323/1977 Siedlce
1239 Podniesiński Marian Błażej 1911-06-23 IPN Lu 00419/400 inf. „Wieczorek” Siedlce
1240 Podobas Zdzisław Wiktor 1934-02-01 IPN Lu 00419/1925 TW „Klon” nr rej. KWMO Siedlce 4051/1981  
1241 Pogonowski Stanisław Józef 1949-02-08 IPN Lu 00419/1281 i IPN Lu 00414/432 potw. IPN TW „Zbyszek” nr rej. KWMO Siedlce 2702/1976 Siedlce
1242 Pogorzelska Ewa Kazimierz 1959-12-09 IPN Lu 00419/1479 i IPN Lu 00414/559 TW „Maria” nr rej. WUSW Siedlce 7694/1985 Sokołów Podl.
1243 Pokora Andrzej Stanisław 1935-02-19 IPN Lu 555/76 TW „Franek” nr rej. 1628 Siedlce
1244 Polak Barbara     IPN Lu 00419/1397 TW „Grażyna” nr rej. 8294 Mińsk Maz.
1245 Polak Ewa Jan 1957-03-04 IPN Lu 00419/1542 TW „Majka” nr rej. KWMO Siedlce 3589/1978  
1246 Polak Krystyna Stanisław 1954-11-06 IPN Lu 00419/1598 KO „KP” nr rej. KWMO Siedlce 6091/1982  
1247 Polak Leon Wojciech 1944-06-18 IPN Lu 00419/1594 TW „Szymon” nr rej. WUSW Siedlce 8213/1986  
1248 Polkowski Wacław Stanisław 1927-11-15 IPN Lu 00419/401 inf. „Jezierski” Siedlce informacja wojskowa
1249 Pomagruk Czesław Szymon 1931-05-25 IPN Lu 00419/1638 TW „Szymon” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7140/1984  
1250 Ponikowski Jan Wincenty 1920-02-01 IPN Lu 00419/634 inf. „Franek” nr rej. PUds.BP Węgrów 1908/1955  
1251 Popielewski Zygmunt Czesław 1922-05-11 IPN Lu 00419/402 inf. „Szczur”  
1252 Popowski Henryk Stanisław 1925-09-13 IPN Lu 00419/635 inf. „Roman” nr rej. PUds.BP Węgrów 3438/1956  
1253 Popowski Mieczysław Leonard 1935-06-06 IPN Lu 00419/1601 TW „Antoni” nr rej. WUSW Siedlce 6950/1983  
1254 Porębska Bożena Mieczysław 1950-01-14 IPN Lu 00419/1336 TW „Anna” nr rej. KWMO Siedlce 5840/1981  
1255 Posiadała Antoni Aleksander 1924-10-10 IPN Lu 00419/1883 inf. „Okno” nr rej. KPMO Siedlce 3311/1967 i TW „Czesław” nr rej. KWMO Siedlce 1185/1975  
1256 Poszytek Andrzej Mieczysław 1963-11-15 IPN Lu 00425/195 TW „Mały” nr rej. 52956 Unin gm. Górzno pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1257 Pośpiech Bronisław Jan 1928-11-27 IPN Lu 00419/253 inf. „55 A”  
1258 Potiopa Tadeusz Bronisław 1942-10-28 IPN Lu 00419/579 i IPN Lu 00414/160 TW „Janek” nr rej. 3297 Siedlce
1259 Potocka Zenobia Janina Kazimierz 1950-02-01 IPN Lu 00419/1841 dysponent LK krypt. „Oaza” nr rej. WUSW Siedlce 8721/1987 Siedlce
1260 Potocki Grzegorz Mitrofan (Metrofan) 1911-12-12 IPN Lu 00419/403 inf. „Szuba” Siedlce
1261 Półtorzycki Michał Aleksander 1929-06-13 IPN Lu 00419/1621 TW „Janek” nr rej. KWMO Siedlce 5799/1981  
1262 Prachtl Ryszard Kazimierz 1954-08-06 IPN Lu 00415/28 TW „Artur” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1263 Pracz Marek Józef 1958-04-25 IPN Lu 00415/33 i IPN Lu 00425/33 TW „Siwy” nr rej. 56005 Sobolew pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1264 Proczek Jan Józef 1952-09-06 IPN Lu 00419/1679 TW „Zbyszek” nr rej. KWMO Siedlce 4501/1979  
1265 Prokop Andrzej Stanisław 1957-02-04 IPN Lu 00425/145 TW „Gołąb” nr rej. 43473 Łaskarzew kontrwywiad wojskowy
1266 Prokurat Andrzej Marian Marian 1945-10-18 IPN Lu 00419/1203 i IPN Lu 00414/383 TW „Zbyszek” nr rej. KWMO Siedlce 6443/1982 Zbuczyn k. Siedlec
1267 Prokurat Bolesław Stanisław 1927-01-17 IPN Lu 00419/904 TW „Kazik” nr rej. KPMO Siedlce 7027/1972 i KWMO Siedlce 1363/1975  
1268 Prokurat Mieczysław Jan Karol 1922-09-26 IPN Lu 00419/1118 TW „Heniek” nr rej. KWMO Siedlce 5733/1981  
1269 Prokurat Stanisław Józef 1954-06-05 IPN Lu 00419/1484 i IPN Lu 00414/564 TW i KO „Nauczyciel” nr rej. Oddz. WSW Lublin 43726/1979 i KWMO Siedlce 4526/1979 Opole Stare k. Siedlec
1270 Protasiuk Edward Stanisław 1924-03-12 IPN Lu 00419/404 inf. „Wrzos” Grabianów k. Siedlec
1271 Prószyński Jerzy Zygmunt 1935-03-20 IPN Lu 00419/1885 KO „Pająk” nr rej. KWMO Siedlce 2223/1977 i KWMO Siedlce 2223/1976  
1272 Pruszko Władysław Jan 1936-06-11 IPN Lu 00419/1462 i IPN Lu 00414/545 TW „Tolek” nr rej. WUSW Siedlce 8509/1987 Siedlce
1273 Pruszyński Tadeusz Marian 1930-04-07 IPN Lu 00419/173 i IPN Lu 00414/12 inf. „Polak” i TW „Kwiecień” nr rej. PUds.BP Siedlce 3408/1956 i KPMO Siedlce 6482/1971 Siedlce
1274 Prywata Kazimierz Wacław 1948-01-31 IPN Lu 00419/1423 i IPN Lu 00414/517 TW „Fredek” nr rej. KWMO Siedlce 4139/1979 Sokołów Podl.
1275 Przedlacki Tadeusz Jan 1921-10-16 IPN Lu 00419/575 inf. „Spokojny”  
1276 Przewoźnik Tadeusz Czesław 1957-02-05 IPN Lu 00425/89 TW „Alek-II” nr rej. 42811 Sabnie kontrwywiad wojskowy
1277 Przybyłek Mirosław Jan 1957-02-03 IPN Lu 00425/115 TW „Mirka” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1278 Przybysz Kazimierz Jan 1927-07-01 IPN Lu 00419/250 inf. „Radio” nr rej. GZI WP 5693/208/1948 Żelechów
1279 Przybysz Leszek Marian 1963-04-08 IPN Lu 00415/260 i IPN Lu 00425/277 TW „Gustaw” nr rej. 66153 Głosków pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1280 Przychoda Wincenty Wacław 1946-12-09 IPN Lu 555/23 TW „1946” nr rej. 8368 Siedlce
1281 Przygoda Anna Edward 1950-03-26 IPN Lu 00419/1290 dysponent LK krypt. „Syrena” nr rej. KWMO Siedlce 2635/1976 Siedlce
1282 Ptasiński Roman Stanisław 1916-06-24 IPN Lu 00419/576 inf. „Sokół” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 2093/1956  
1283 Ptaszyński Zbigniew Henryk 1948-04-01 potw. IPN TW „Adam” nr rej. 5400 Siedlce
1284 Pulkowski Wiesław Jan Tadeusz 1951-09-11 IPN Lu 00419/1614 TW „Kajtek” nr rej. WUSW Siedlce 8760/1987  
1285 Pulik Józef Stanisław 1941-05-29 IPN Lu 00103/91, IPN Lu 423/1 i IPN BU 2348/155 TW „Kolejarz” nr rej. 23 Nadbużańska Bryg. WOP Chełm 476/1977  
1286 Pulik Stefan Stanisław 1935-03-11 IPN Lu 00419/1884 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 3932/1978  
1287 Pustoła Tadeusz Henryk 1965-10-07 IPN Lu 00415/274 i IPN Lu 00425/234 TW „Ali” nr rej. 77094 Siennica pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1288 Puszcz Stanisław Stanisław 1942-03-06 IPN Lu 00419/1276 TW „Stach” nr rej. KWMO Siedlce 2134/1976  
1289 Puścian Roman Józef 1917-02-06 IPN Lu 00419/636 inf. „1-a” nr rej. PUBP Węgrów 707/1949  
1290 Pyrka Antoni Józef 1951-01-26 IPN LU 00414/269 TW „Andrzej” Łuków
1291 Pytkowski Aleksander Jan 1915-08-28 IPN Lu 00419/577 inf. „Pług” Poręby Nowe gm. Rudzienko pow. Mińsk Mazowiecki
1292 Pytluk Tomasz Konstanty 1952-09-16 IPN Lu 00414/44 TW „Hiszpan” nr rej. KWMO Siedlce 1507/1975 i KPMO Siedlce 8642/1973 Warszawa
1293 Rachoń Bronisław Antoni 1906-08-17 IPN Lu 00419/862 TW „Gospodarz” nr rej. KWMO Siedlce 4876/1980, KWMO Biała Podlaska 173/1975, KPMO Radzyń Podlaski 14175/1972, KPMO Biała Podlaska 7927/1968, KPMO Ryki 1185/1962 i  
1294 Rachwał Ryszard Józef 1926-12-13 potw. IPN TW „Ryszard”, TW „Zygmunt” i TW „R” Siedlce
1295 Raciborski Stanisław Eugeniusz 1947-01-03 IPN Lu 00419/1448 TW „Grzesiek” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7733/1985  
1296 Raczkiewicz Stanisław Aleksander 1923-05-07 IPN Lu 00419/809 inf. „Struś”  
1297 Raczko Piotr Franciszek 1920-02-24 IPN Lu 00419/637 inf. „Kazik”  
1298 Radziejewski Krzysztof Sylwester 1959-12-10 IPN Lu 00415/146 TW „Lucyna” nr rej. 47636 Garwolin
1299 Radzikowska Barbara Justyna Wacław 1954-04-14 IPN Lu 00419/1513 i IPN Lu 00414/593 TW „Beata” nr rej. WUSW Siedlce 6833/1983 Siedlce
1300 Radzikowski Julian Adam 1933-05-14 IPN Lu 00419/695 i IPN Lu 00414/173 TW „Janek” nr rej. KPMO Siedlce 28533/1974, KPMO Lublin 13011/1972 i KWMO Siedlce 1508/1975 Siedlce
1301 Radzikowski Roman Józef Stanisław 1958-03-11 IPN Lu 00415/159 i IPN Lu 00425/159 TW „Krzyś” nr rej. 58456 Trzebieszów kontrwywiad wojskowy
1302 Radzikowski Stanisław Marian 1955-07-07 IPN Lu 00419/1564 TW „Alfek” nr rej. WUSW Siedlce 6832/1984  
1303 Radziwonka Tadeusz Józef 1956-03-20 IPN Lu 00414/915 i IPN Lu 00423/47 TW „Asystent” nr rej. 7218 Grabianów k. Siedlec
1304 Rafał Jan Jan 1931-04-26 IPN Lu 00419/1776 i IPN Lu 00414/847 TW „Wawrzyniec” nr rej. WUSW Siedlce 8079/1987 Siedlce
1305 Rajzner Ryszard Tadeusz 1949-11-03 IPN Lu 555/18 TW „Dawid” Łuków
1306 Rakowski Władysław Bronisław 1924-06-06 IPN Lu 00419/1470 TW „Błyskawica” KO „RW” nr rej. KWMO Siedlce 6203/1982  
1307 Rasmussen zd. Osipiak Marta Franciszek 1954-06-21 IPN Lu 00419/1536 TW „Elżbieta” nr rej. KWMO Siedlce 4054/1978  
1308 Ratyńska Regina Stanisław 1946-01-04 IPN Lu 00419/1012 KO „Wesoła” nr rej. KWMO Siedlce 1160/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 6066/1971  
1309 Ratyński Kazimierz Piotr 1921-03-05 IPN Lu 00419/142 i IPN Lu 00414/99 inf. „Kamiński” Koszewnica gm. Żeliszew pow. Siedlce
1310 Raźniak Waldemar Stanisław 1956-11-09 IPN Lu 00415/173 i IPN Lu 00425/173 TW „Jacek” nr rej. 56027 Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1311 Rącz Józef Roman 1938-03-20 IPN Lu 00419/1107 TW „Pielgrzym” nr rej. KWMO Siedlce 5278/1980  
1312 Rechnio Eugeniusz Janusz Roman 1954-12-15 IPN Lu 555/46 TW „Janusz” nr rej. 3758 Siedlce
1313 Redosz Zygmunt   1912-08-08 IPN Lu 00419/405 inf. „Papieros” Siedlce
1314 Redzik Jerzy Henryk 1959-04-12 IPN Lu 00419/1401 i IPN Lu 00414/499 TW „Bolek” nr rej. RUSW Łuków 7253/1984 Huta Dąbrowa gm. Krzywda pow. Łuków
1315 Rek Jan Józef Józef 1944-02-15 IPN Lu 00419/1085 TW „Pięć / 5” nr rej. KWMO Siedlce 5854/1981  
1316 Rencławowicz Henryk Błażej 1920-04-27 IPN Lu 00419/176 informator „B” Mińsk Mazowiecki
1317 Rendaszko Aleksander Józef 1927-12-09 IPN Lu 00419/351 TW „Kawka” Mińsk Mazowiecki
1318 Reszczyk Longina Ryszard 1951-01-22 IPN Lu 00414/971 i IPN Lu 00423/65 TW „Dominik” nr rej. 9181 Siedlce
1319 Rębek Marek Stanisław 1957-01-06 IPN Lu 00425/199 TW „Waldek” nr rej. 1125 Górki powiat Garwolin kontrwywiad wojskowy
1320 Rędaszka Antoni Józef 1947-01-10 IPN Lu 555/31 TW „Akropol” nr rej. KWMO Siedlce 4540/1979  
1321 Rędaszko Aleksander Józef 1927-12-09 IPN Lu 00419/351 inf. „Kawka” nr rej. PUds.BP Mińsk Mazowiecki 1899/1955  
1322 Ręngwelski Jan Marcin 1919-12-14 IPN Lu 00419/669 inf. „Stasiek”  
1323 Robak Józef Stanisław Edward 1962-02-05 IPN Lu 00423/56-62 KO nr rej. 8436 Łochów
1324 Robak Kazimierz     IPN Lu 00419/1275    
1325 Rodż Elżbieta Stanisław 1934-09-24 IPN Lu 00419/1714 dysponent LK krypt. „Szatnia” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 8175/1986 Mińsk Mazowiecki
1326 Rogala Dariusz Jerzy Bolesław 1963-10-13 IPN Lu 00423/56-62 KO nr rej. 8915 Łochów
1327 Rogala Franciszek Franciszek 1910-09-10 IPN Lu 00419/670 agent „Woda”  
1328 Rogala Janusz Bolesław 1955-01-19 IPN Lu 00415/62 TW „Kelner” Łochów kontrwywiad wojskowy
1329 Rogalski Piotr Eugeniusz 1964-01-18 IPN Lu 00414/965 i IPN Lu 00423/52 TW „Patryk” nr rej. 9409 Siedlce
1330 Roguska Zofia Kazimierz 1959-01-25 IPN Lu 00419/1052 TW „Lena” nr rej. KWMO Siedlce 5800/1981  
1331 Roguski Bogusław Aleksander 1910-09-19 IPN Lu 00419/638 inf. „Kruk” nr rej. PUBP Węgrów 14464/1947  
1332 Rokicki Dariusz Bernard 1957-07-06 IPN Lu 00425/135 TW „Teresa” nr rej. 41018 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1333 Roman Andrzej Franciszek Franciszek 1948-05-16 IPN Lu 00419/152 TW „Klon” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 6800/1972 Sokołów Podlaski
1334 Romanek Tadeusz Mikołaj 1921-02-01 IPN Lu 00419/501 inf. „Długi”  
1335 Romańczuk Mieczysław Wawrzyniec     IPN Lu 00419/1358    
1336 Ronda Jan Stanisław 1912-12-19 IPN Lu 00419/671 inf. „Motor”  
1337 Rosłan Krzysztof Lucjan 1956-12-16 IPN Lu 00425/76 TW „Krynia” nr rej. 32909 Mordy kontrwywiad wojskowy
1338 Rosłanek Edward Jan 1925-09-03 IPN Lu 00419/502 TW „Janek” nr rej. 1168 Rębków pow. Garwolin
1339 Rosłaniec Edward Jan 1925-09-03 IPN Lu 00419/502 inf. „Janek”  
1340 Rosołek Mieczysław Adolf 1946-05-28 IPN Lu 00419/116 dysponent LK krypt. „Sad” nr rej. KWMO Siedlce 1374/1975 i KPMO Siedlce 8574/1973 Siedlce
1341 Rospara Edward Adolf 1956-07-30 IPN Lu 00419/1141 i IPN Lu 00414/358 TW „Marian” nr rej. KWMO Siedlce 6287/1982 Sokołów Podlaski
1342 Rossudowski Henryk Jan 1910-10-29 IPN Lu 00419/460 inf. „Skowronek” Przesmyki pow. Łosice
1343 Rostek Mieczysław Aleksander 1910-03-22 IPN Lu 00419/461 inf. „Rad” Zazułka pow. Węgrów
1344 Roszuk Jan Michał 1915-04-03 IPN Lu 00419/462 inf. „Kukułka”  
1345 Rozbicki Andrzej Mieczysław Mieczysław 1966-07-19 IPN Lu 00419/1907 TW „Mietek” nr rej. WUSW Siedlce 9254/1989  
1346 Rozborska Maria Barbara Michał 1943-07-29 potw. IPN TW „Małgosia” Siedlce
1347 Rozenbajgier Zenon Franciszek 1940-03-26 IPN Lu 00419/48 TW „Gienek” nr rej. KWMO Siedlce 1510/1975 i KPMO Łuków 13726/1972 Łuków
1348 Rozwadowski Jerzy Henryk 1946-07-30 IPN Lu 00419/1393 i IPN Lu 00414/494 TW „Tomek” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7297/1984 Mińsk Mazowiecki
1349 Różaniecki Jerzy Zygfryd 1955-02-12 IPN Lu 00419/1157 KO „Napoleon” nr rej. KWMO Siedlce 4850/1980  
1350 Różycki Roman Władysław 1925-01-07 IPN Lu 00419/406 inf. „Góra”  
1351 Ruciński Czesław Franciszek 1916-11-01 IPN Lu 00419/428 inf. „Dąb” Karolew gmina Czerwonka powiat Sokołów Podlaski
1352 Ruciński Marek Dariusz Józef 1955-06-06 IPN Lu 00419/60 i IPN Lu 00414/57 TW „Bosman” WSRP Siedlce
1353 Ruciński Zygmunt Jan 1920-08-15 IPN Lu 00419/463 rezydent „Kwiat” Mokobody pow. Siedlce
1354 Rudaś Kazimierz Józef 1942-03-04 IPN Lu 00419/1523 i IPN Lu 00414/602 TW „Jurek” nr rej. WUSW Siedlce 8272/1986 Sucha gm. Grębków pow. Węgrów
1355 Rudaś Krzysztof Jan 1953-09-27 IPN Lu 00415/12 i IPN Lu 00425/12 TW „Bożena” Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1356 Rudaś Leszek Mieczysław Mieczysław 1957-02-23 IPN Lu 00419/1619 TW „Wiesiek” nr rej. KWMO Lublin 22961/1978 i WUSW Siedlce 7299/1984  
1357 Rudaś Stefan Leonard 1922-11-17 IPN Lu 00419/21 TW „Kamień” nr rej. KPMO Węgrów 6085/1971 i KWMO Siedlce 1368/1975  
1358 Rudnik Eugeniusz Piotr 1918-07-24 IPN Lu 00419/255 inf. „Apollo” nr rej. PUBP Garwolin 965/1949 kolonia Górzno pow. Garwolin
1359 Rudnik Mieczysław Stanisław 1960-02-27 IPN Lu 00415/32 i IPN Lu 00425/32 TW „Rafał” nr rej 45528 Strachów pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1360 Rudnik Tadeusz Leon 1920-01-19 IPN Lu 00419/354 TW „Lis” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 3739/1958 Mińsk Mazowiecki
1361 Rudzki Zygmunt Tadeusz Jan 1925-04-24 IPN Lu 00419/672 KO „RZ” i KP „Obywatel k/1” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 2866/1965 i KPMO Mińsk Mazowiecki 2865/1965  
1362 Rurarz Ludwik Wojciech 1939-07-16 IPN Lu 00419/1821 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 6551/1982  
1363 Ruszkowski Wojciech Leszek Tadeusz 1964-07-12 IPN Lu 00419/1736 TW „Kali” nr rej. RUSW Węgrów 9221/1989 Węgrów
1364 Rutka Sylwester Sylwester 1920-12-13 IPN Lu 00419/355 inf. „Lis” nr rej. PUBP Sochaczew 1949 Kałuszyn
1365 Rybicki Józef Adolf 1916-03-01 IPN Lu 00419/256 inf. „Słoń” nr rej. WUBP Warszawa 771/213/1946 Łaskarzew pow. Garwolin
1366 Rybicki Marek Henryk 1957-03-24 IPN Lu 00415/128 i IPN Lu 00425/128 TW „Bielecki” nr rej. 45685 Wola Okrzejska gm. Krzywda kontrwywiad wojskowy
1367 Rychlica Franciszek Józef 1926-10-03 IPN Lu 00419/319 inf. „Spokojny” nr rej. PUBP Garwolin/1948  
1368 Rydel Leszek Józef 1962-06-06 IPN Lu 00419/1485 i IPN Lu 00414/566 TW „Paweł” nr rej. WUSW Siedlce 7463/1985, Wydz. WSW 8 DZ Koszalin 58721/1982 i KWMO Chełm 7926/1981 Łuków
1369 Rydzewski Sławomir Mieczysław 1960-10-25 IPN Lu 00415/172 i IPN Lu 00425/172 TW „Klon” nr rej. 55745 Ruda Pniewnik gm. Dobre kontrwywiad wojskowy
1370 Rykiel Krzysztof Stanisław 1960-02-27 IPN Lu 00425/46 TW „Hutnik” nr rej. 46624 Osada Czechy pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1371 Rytel Leszek Krzysztof Czesław 1944-09-25 IPN Lu 00419/1471 TW „Zając” Siedlce
1372 Rytel Mirosław Ryszard Ignacy 1959-01-14 IPN Lu 00419/878 i IPN Lu 00414/233 TW „Adam” nr rej. KWMO Siedlce 4629/1980 Siedlce
1373 Rzymski Zbigniew Mirosław 1966-03-07 IPN Lu 00423/72-74 KO Stałego Punktu Obserwacyjnego w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski
1374 Rzyski Aleksander Bronisław 1930-02-03 IPN Lu 00423/100-105 KO SPZ Dziecinów nr rej. 3577 Osieck pow. Garwolin
1375 Rżysko (Ryszko) Feliks Jan 1912-04-22 IPN Lu 00419/535 inf. „Koń”  
1376 Rżyśko Zbigniew Albin 1954-12-07 IPN Lu 555/24 TW „Hubert” nr rej. WUSW Siedlce 8282/1986  
1377 Sabak Ryszard Henryk Jan 1954-03-13 IPN Lu 00419/356 i IPN Lu 00414/15 TW „Jasio” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 6923/1972 Mińsk Mazowiecki
1378 Sachanowicz zd. Głuchowska Grażyna Eugeniusz 1951-04-14 IPN Lu 00414/81 TW „Beata” Siedlce
1379 Saczuk Tadeusz Franciszek 1939-01-02 IPN Lu 00419/1108 TW „Dereń”, „Janka” i „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 3496/1977 Siedlce
1380 Sadłowski Jan Stanisław 1950-06-24 IPN Lu 00419/1427 TW „Karnisz” nr rej. WUSW Siedlce 7850/1985  
1381 Sadoch Gerwazy Roman Aleksander 1941-07-19 IPN Lu 00419/99 TW „Antek” nr rej. KWMO Siedlce 2175/1975  
1382 Sadowski Edmund Aleksander 1911-10-16 IPN Lu 00419/1016 TW „Eda” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 5573/1970, KPMO Węgrów 519/1962, KWMO Siedlce 1369/1975, KWMO Warszawa 9441/1973 i KPMO Węgrów 133/1959  
1383 Sadowski Jan Jan 1930-01-19 IPN Lu 00419/1953 TW „1930” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7999/1987  
1384 Sadowski Stefan Marcin 1923-04-29 IPN Lu 00419/673 inf. i rezydent „Dąb” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki/1945  
1385 Sadowski Zbigniew Zdzisław 1963-10-23 IPN Lu 00419/1074 TW „Rolnik” nr rej. WUSW Siedlce 6903/1983  
1386 Safiańczuk Aldon Tomasz Czesław 1951-01-14 IPN Lu 00419/1120 TW „Gustaw” nr rej. KWMO Siedlce 5925/1981  
1387 Sajnóg Stanisław Piotr 1926-03-23 IPN Lu 00419/357 inf. „Pióro” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki/1950 Dobre pow. Mińsk Maz.
1388 Salomon Edward Jan 1936-09-18 IPN Lu 00423/24 dysponent LK krypt. „Przystań” nr rej. 4685 Siedlce
1389 Salamon Stefan Andrzej 1919-07-16 IPN Lu 00419/674 inf. „Lew”  
1390 Salamon Wojciech Antoni 1954-02-23 IPN Lu 00419/1044 TW „Karol II” nr rej. KWMO Łódź 36433/1976  
1391 Samojłowicz Marek Arkadiusz 1953-09-30 IPN Lu 00419/1647 TW „Laborant” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7192/1984  
1392 Samulak Jerzy Władysław 1934-03-24 IPN Lu 00419/1636 TW „Giorgio” nr rej. KWMO Siedlce 1385/1978 i KWMO Warszawa 27616/1974  
1393 Sapierzyński Wacław Bolesław 1916-01-13 IPN Lu 00419/639 inf. „Dąb”  
1394 Sapierzyński Władysław Leonard 1957-06-03 IPN Lu 00419/1263 TW „Sarna” nr rej. KWMO Siedlce 6471/1982  
1395 Sas Aleksander Witold Józef 1945-07-22 IPN Lu 00419/776 TW „Alek” nr rej. KWMO Siedlce 927/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 5516/1970  
1396 Sawczuk Mieczysław Józef 1922-04-28 IPN Lu 00419/358 inf. „Zbyszek” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki/1950 Dobre pow. Mińsk Mazowiecki
1397 Sawicka Teresa Jan 1930-08-06 IPN Lu 00419/1445 dysponent LK krypt. „Przystań” nr rej. KWMO Siedlce 5898/1981 Łuków
1398 Sawicki Henryk Jan 1926-08-15 IPN Lu 00419/857 dysponent LK krypt. „Parowóz” nr rej. KWMO Siedlce 4002/1978  
1399 Sawicki Julian Michał 1933-06-06 IPN Lu 00419/1007 TW „Jan” nr rej. KWMO Siedlce 5264/1980  
1400 Sawicki Wiesław Stanisław 1943-01-29 IPN Lu 00419/938 dysponent MK krypt. „Kosmos” nr rej. KWMO Siedlce 4510/1978  
1401 Sawko Aniela Franciszek 1920-03-05 IPN Lu 00419/1511 TW „Sawa” nr rej. KWMO Siedlce 4750/1980  
1402 Sągol Mieczysław Aleksander 1929-09-27 IPN Lu 00419/36 TW „Mietek” Siedlce
1403 Sejbuk Elżbieta Henryk 1951-12-09 IPN Lu 00419/147 i IPN Lu 00414/102 TW „Dominik” nr rej. KWMO Warszawa 7879/1972 Sokołów Podlaski
1404 Sejbuk Jerzy Wincenty 1947-04-07 IPN Lu 00419/1341 dysponent LK krypt. „Kaprys” nr rej. KWMO Siedlce 4413/1979  
1405 Sekular Tadeusz Józef 1920-04-20 IPN Lu 00419/359 inf. „Pies” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 11516/1/1947  
1406 Sekuła Tadeusz Stanisław 1933-10-31 IPN Lu 00419/1820 TW „Staszek” nr rej. KWMO Siedlce 5779/1981  
1407 Semeniuk Krzysztof Edmund 1952-08-02 IPN Lu 555/80 TW „Sem” nr rej. 2048 Łuków
1408 Serżysko Henryk Michał 1922-01-01 IPN Lu 00419/360 inf. „Góra” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 1904/74/1949  
1409 Sędek Zygmunt Franciszek 1926-02-16 IPN Lu 00419/464 inf. „Jaśmin”  
1410 Sęderski Grzegorz Józef 1955-12-10 IPN Lu 00419/1550 TW „Bolek” nr rej. KWMO Siedlce 6394/1982  
1411 Sęktas Stanisław Jan 1927-03-03 IPN Lu 00419/675 inf. „Lot” i rezydent „Gołąb”  
1412 Sęktas Stanisław Michał 1920-05-08 IPN Lu 00419/676 inf. „Sztafeta” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 2945/98/1949  
1413 Sidor Henryk Stanisław 1950-07-07 IPN Lu 00419/789 dysponent LK krypt. „Merkury” nr rej. KWMO Siedlce 1848/1975 i KPMO Łuków 15646/1974  
1414 Sidorowicz Danuta Michał 1940-04-16 IPN Lu 00415/214 i IPN Lu 00425/185 TW „Krystyna” nr rej. 18267 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1415 Siedlecka Elżbieta Witalis 1947-11-28 IPN Lu 00419/978 TW „Vera” nr rej. KWMO Siedlce 3986/1978  
1416 Siedlecki Janusz Marian 1961-06-10 IPN Lu 00419/1877 TW „Administrator” nr rej. RUSW Węgrów 7688/1985  
1417 Siedlecki Roman Edward 1954-05-28 IPN Lu 00419/1728 i IPN Lu 00414/799 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 7440/1984 Łochów
1418 Siedleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego       IPN Lu 00419/333 dysponent LK krypt. „Szarotka” nr rej. KWMO Siedlce 2879/1977  
1419 Siekierzyńska Maria Stefan 1955-08-22 IPN Lu 00419/941 dysponent LK krypt. „Biwak” nr rej. KWMO Siedlce 4136/1978  
1420 Sielaszuk Witold Edward 1962-03-02 IPN Lu 00415/241 i IPN Lu 00425/212 TW „Janek” nr rej. 63038 Wola Okrzejska gm. Krzywda kontrwywiad wojskowy
1421 Siemieniuk Zygmunt Andrzeja 1927-10-04 IPN Lu 00419/465 inf. „Burza” Mierzwice Nowe gm. Sarnaki
1422 Sienica Jan Jan 1946-07-15 IPN Lu 00419/1501 TW „Bogdan” nr rej. KWMO Siedlce 5949/1981  
1423 Sienkiewicz Henryk Wacław 1925-07-10 IPN Lu 00419/361 inf. „Żbik” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 12664/1947  
1424 Sierociuk Marian Jan 1941-07-07 IPN Lu 00419/1322 KO nr rej. KWMO Siedlce 3831/1978  
1425 Sierota Władysław Józef 1921-06-27 IPN Lu 00419/476 inf. „Spokojny” nr rej. PUBP Siedlce 745/1946  
1426 Siperek Grażyna Lucyna Stanisław 1952-09-20 IPN Lu 00419/108 i IPN Lu 00414/79 TW „Ewa” nr rej. KWMO Siedlce 3142/1977 Mińsk Mazowiecki
1427 Sikora Teresa Marian 1944-08-18 IPN Lu 00419/1635 TW „Magda”  
1428 Sikora Wacław Stanisław 1920-02-06 IPN Lu 00419/677 inf. „Skiba”  
1429 Sikorska Helena Czesław 1958-05-09 IPN Lu 00419/1629 TW „Helena” nr rej. WUSW Siedlce 6824/1983 Siedlce
1430 Sikorski Bogusław Marian 1943-07-14 IPN Lu 00419/1817 TW „Wiesław” nr rej. 8334 Siedlce
1431 Sioch Józef Józef 1929-12-01 IPN Lu 00419/781 TW „Zośka” nr rej. KWMO Siedlce 3746/1978  
1432 Sioćko Stanisław Wacław Wacław 1948-08-14 IPN Lu 00419/1833 TW „Heniek” nr rej. KWMO Siedlce 2428/1976  
1433 Siporski Henryk Władysław 1928-12-28 IPN Lu 00419/362 inf. „Guzik”  
1434 Sitwicki Stanisław Wacław 1924-01-01 IPN Lu 00419/536 inf. „Żaba”  
1435 Siwiński Stanisław Konstanty 1927-10-01 IPN Lu 00419/503 inf. „Jurek”  
1436 Skarus Andrzej Janusz Ryszard 1962-01-01 potw. IPN TW „Felczer” nr rej. 6921 Siedlce
1437 Skarżyński Kazimierz Bolesław 1915-03-04 IPN Lu 00419/641 inf. „Żbik” nr rej. PUBP Węgrów 556/1949  
1438 Skawieńczyk Andrzej Władysław 1940-09-17 IPN Lu 00419/1394 dysponent LK krypt. „Klon” nr rej. KWMO Siedlce 4102/1978 Siedlce
1439 Skłodowski Zbigniew Jerzy 1952-01-10 IPN Lu 00419/1032 TW „Zbigniew” nr rej. KWMO Siedlce 3930/1979  
1440 Skolimowski Wacław Antoni 1921-03-15 IPN Lu 00419/642 inf. „Cichy”  
1441 Skomorucha Józef Stanisław 1937-03-16 IPN Lu 00419/1416 TW „Antek” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7288/1986  
1442 Skorupka Kazimierz Aleksander 1911-02-28 IPN Lu 00419/504 inf. „Artek”  
1443 Skorupka Stanisław Antoni 1925-05-20 IPN Lu 00419/140 inf. „Sroka” Siedlce
1444 Skóra Andrzej Stanisław 1962-01-09 IPN Lu 00419/1663 TW „Kapsel” nr rej. WUSW Siedlce 9022/1988  
1445 Skrajny Henryk Jan 1959-07-15 IPN Lu 00425/147 TW „Koma” nr rej. 50942 Czajków gm. Wodynie kontrwywiad wojskowy
1446 Skup Roman Lucjan Stanisław 1928-01-13 IPN Lu 00419/1815 dysponent LK krypt. „Mały Lucjan” nr rej. KWMO Siedlce 6889/1983 Siedlce
1447 Skuza Dyonizy Wojciech 1928-07-07 IPN Lu 00419/679 inf. „Kowalczyk”  
1448 Skwara Alina Kazimierz 1950-03-08 IPN Lu 00419/1524 TW „Barbara” nr rej. WUSW Siedlce 7907/1986  
1449 Skwierczyński Witold Marek Jan 1939-04-24 IPN Lu 00419/1778 i IPN Lu 00414/349 TW „Marek” nr rej. WUSW Siedlce 7641/1985 Gołąbek gm. Paprotnia
1450 Sławińska zd. Kaczyńska Anna Józef 1953-02-28 IPN Lu 00419/260 KO „S.A.” i „K.A.”  
1451 Słodownik Zbigniew Jan 1953-11-10 IPN Lu 00419/1628 TW „Wujek” nr rej. WUSW Siedlce 8727/1987  
1452 Słowikowski Stanisław Stanisław 1942-10-19 IPN Lu 555/72 dysponent LK krypt. „Ewa” nr rej. 91 Łuków
1453 Słowiński Stanisław Józef 1930-11-01 IPN Lu 00419/50 TW „WT” nr rej. KWMO Siedlce 1516/1975 i KPMO Węgrów 4130/1968  
1454 Słupski Andrzej Stanisław 1962-08-29 IPN Lu 00419/1355 TW „Włodek” nr rej. WUSW Siedlce 6895/1983  
1455 Smoleń Janusz Marian 1954-04-07 IPN Lu 00419/1861 TW „Angelika” nr rej. KWMO Siedlce 6751/1983  
1456 Smoliński Marian Wacław Wacław 1944-07-01 IPN Lu 00419/1399 i IPN Lu 00414/497 TW „55” i KO „Marian” nr rej. KWMO Siedlce 6341/1982 Siedlce
1457 Sobecki Zbigniew Stanisław 1951-04-19 IPN Lu 00419/1557 i IPN Lu 00414/634 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 7457/1985 Siedlce
1458 Sobiech Szczepan Tadeusz 1956-01-05 IPN Lu 00423/19 TW „Marek” nr rej. 37344 Mysłów kontrwywiad wojskowy
1459 Sobieski Jerzy Kazimierz 1941-09-07 IPN Lu 00419/1590 i IPN Lu 00414/847 TW „Hetman” nr rej. KWMO Siedlce 5937/1981 Siedlce
1460 Sobieszak Marian Stanisław 1925-09-16 IPN Lu 00419/408 inf. „Sokół” Gręzów gm. Niwiski pow. Siedlce
1461 Sobieszek Andrzej Stefan 1953-01-27 IPN Lu 00415/77 i IPN Lu 00425/77 TW „Karin” nr rej. 35280 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1462 Sobola Julian Jan 1918-06-06 IPN Lu 00419/364 inf. „Jaś” nr rej. PUBP Giżycko 474/32/1948  
1463 Socha Jan Piotr 1905-07-14 IPN Lu 00419/58 TW „Szczery” nr rej. KWMO Siedlce 1356/1975, KPMO Łuków 11756/1971 i KWMO Warszawa 2692/1965  
1464 Sochacka Zofia Irena Jan 1925-04-07 IPN Lu 00419/1443 dysponent LK krypt. „Atlas” nr rej. KWMO Siedlce 3378/1977 Siedlce
1465 Sochal Hieronim Józef 1935-03-02 IPN Lu 00419/1772 i IPN Lu 00414/843 TW „Józef” nr rej. WUSW Siedlce 8136/1986 Siedlce
1466 Soczewka Andrzej Stanisław 1958-12-18 IPN Lu 00425/158 TW „Magister” nr rej. 51333 Trzciniec gm. Skórzec kontrwywiad wojskowy
1467 Soczewka Zygmunt Marian Marian 1950-12-18 IPN Lu 00419/1556 TW „Anka” nr rej. WUSW Siedlce 6922/1986  
1468 Soczkiewicz Kazimierz Józef 1941-01-30 IPN Lu 00419/1547, potw. IPN TW „Felek” nr rej. KWMO Siedlce 6527/1982 Siedlce
1469 Sokołowski Andrzej Franciszek 1937-07-07 IPN Lu 555/5 TW „Gacek” nr rej. 8757 Łuków
1470 Solnica Stefan Aleksander 1934-12-15 IPN Lu 00419/169 KO „SS” nr rej. KPMO Siedlce 5465/1970  
1471 Solnica Zygmunt Stanisław 1930-10-24 IPN Lu 00419/820 TW „Sokół” nr rej. KWMO Siedlce 3948/1978  
1472 Solski Jan Stefan 1946-08-01 IPN Lu 555/41 TW „Stefan” nr rej. 7670 Siedlce
1473 Sopiński Wacław Jan 1922-01-08 IPN Lu 00419/643 inf. „Wicher” nr rej. PUBP Węgrów/1950  
1474 Sopyło Maria Czesław 1954-07-19 IPN Lu 00419/1429 dysponent LK krypt. „Iwa” nr rej. RUSW Węgrów 7261/1984  
1475 Sosnowski Józef Tadeusz Franciszek 1921-03-19 IPN Lu 00419/1610 TW „Józio” nr rej. KWMO Siedlce 5728/1981  
1476 Sosnowski Zbigniew Andrzej 1963-05-26 IPN Lu 00415/236 i IPN Lu 00425/207 TW „Ogrodnik” nr rej. 3250 Szymanowice Duże gm. Sobienie Jeziory kontrwywiad wojskowy
1477 Soszka Stanisław Piotr 1928-07-14 IPN Lu 00419/505 inf. „Woźniak” nr rej. 23 Bryg. WOP Chełm/1950  
1478 Soszyński Czesław Marian 1933-03-20 IPN Lu 00419/365 dysponent LK krypt. „Willa” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 2096/1963  
1479 Soszyński Edward Heronim 1923-05-28 IPN Lu 00419/143 TW „Czujny” nr rej. PUBP Siedlce 1950  
1480 Soszyński Stefan Henryk 1940-09-15 IPN Lu 00419/680 TW „Aldona” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 792/1963 i KWMO Warszawa 537/1961  
1481 Sowa Mieczysław Jan Marian 1956-04-12 IPN Lu 00415/78 i IPN Lu 00425/78 TW „Maryla” nr rej. 37793 Gózd gm. Kłoczew woj. siedleckie kontrwywiad wojskowy
1482 Sówka Mieczysław Tadeusz 1932-01-02 IPN Lu 00419/644 inf. „Orzeł” nr rej. PUds.BP Węgrów 3340/1956  
1483 Sprzączak Józef Adam 1925-05-25 IPN Lu 00419/409 inf. „Sosna” Siedlce
1484 Srokosz Piotr Kazimierz Józef 1957-12-03 potw. IPN TW „Kamil” Siedlce
1485 Stachniak Marian Dominik 1941-08-07 IPN Lu 00423/90-99 KO nr rej. 5289 Łuków
1486 Stafij Krystyna Jan 1925-05-20 IPN Lu 00419/962 dysponent LK krypt. „Róża” nr rej. KPMO Łuków 10136/1969 i KWMO Siedlce 1376/1975  
1487 Stanek Longin Józef Jan 1935-02-14 IPN Lu 555/17 rezydent „Jan” Siedlce
1488 Stanisławski Bogusław Albin 1934-03-26 IPN Lu 00419/1573 TW „Dziadek” nr rej. KWMO Siedlce 6194/1982  
1489 Stańczuk Adam Mieczysław 1954-06-09 IPN Lu 00415/14 i IPN Lu 00425/14 TW „Suchy” nr rej. 29382 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1490 Stańczuk Ireneusz Czesław 1931-04-04 IPN Lu 00423/32 dysponent LK krypt. „Żwir” nr rej. 7826 Siedlce
1491 Stańczuk Michał Henryk 1949-07-06 IPN Lu 00419/1717 i IPN Lu 00414/788 TW „Bystry” nr rej. WUSW Siedlce 8929/1988 Siedlce
1492 Stańkiewicz Adam Adam 1925-05-26 IPN Lu 00419/649 TW „Lampa” nr rej. KPMO Węgrów 3625/1957 i KPMO Węgrów 517/1962  
1493 Stański Witold Bolesław 1920-08-29 IPN Lu 00419/537 inf. „Wysoki”  
1494 Staręga Henryk Aleksander 1926-01-01 IPN Lu 00419/1893 TW „Józef” nr rej. KWMO Siedlce 1187/1975 i KPMO Siedlce 3323/1967  
1495 Staręga Wacław Jan 1920-09-17 IPN Lu 00419/1202 dysponent LK krypt. „Zojka” nr rej. WUSW Siedlce 7915/1985 Siedlce
1496 Starosta Piotr Józef 1917-05-13 IPN Lu 00419/681 inf. „Dąb Stary”  
1497 Stąsiek Zbigniew Bronisław 1953-06-28 IPN Lu 00419/1779 TW „Barbara” nr rej. WUSW Siedlce 8346/1986  
1498 Stefanowicz Stanisław Feliks 1932-08-13 IPN Lu 00419/23 TW „Irena” nr rej. Zarząd Zwiadu DWOP Warszawa 12577/1973 i 23 Chełmski Oddz. WOP Chełm 96/1974  
1499 Stefański Leszek Roman 1930-12-26 IPN Lu 00419/1361 TW „Lech” nr rej. KWMO Siedlce 6594/1983  
1500 Stelmach Marek Jan 1964-02-14 IPN Lu 00415/251 i IPN Lu 00425/222 TW „Radar” nr rej. 64494 Piaski gmina Stanin kontrwywiad wojskowy
1501 Stelmach Stanisław Antoni 1930-11-20 IPN Lu 00423/90-99 KO nr rej. 3136 Łuków
1502 Stępień Marian Józef 1928-08-10 IPN Lu 00419/410 inf. „Omega” Siedlce
1503 Stępnik Tadeusz Tadeusz 1960-03-24 IPN Lu 00425/253 TW „Gosia” nr rej 51274 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1504 Stokłosa Alojzy Jan Franciszek 1936-03-13 IPN Lu 00419/700 dysponent LK krypt. „Zamek” nr rej. KWMO Siedlce 2990/1977  
1505 Stolarczyk Marek Jan 1964-03-15 IPN Lu 00425/236 TW „Szakal” nr rej. 74613 Siennica pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1506 Stoń Mirosław Aleksander 1959-07-09 IPN Lu 00414/34, IPN Lu 00415/34 i IPN Lu 00425/34 TW „Grzegorz” nr rej 47708 Miętne pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1507 Stuczyński Ryszard Stanisław 1929-09-25 IPN Lu 00419/1502 TW „Romek” nr rej. KWMO Siedlce 6512/1982  
1508 Stryjek Roman Konstanty 1930-10-25 IPN Lu 00419/466 inf. „Ostrowski” Bojewo gm. Kołodziąż pow. Węgrów
1509 Strzaliński Zenon Stanisław 1943-03-24 IPN Lu 00419/82 TW „Milewski” nr rej. KWMO Siedlce 1941/1975 i KPMO Siedlce 27869/1974  
1510 Strzałek Krzysztof Andrzej Stanisław 1957-01-28 IPN Lu 00419/1709 dysponent LK krypt. „Ognisko” nr rej. RUSW Łuków 7377/1984 Łuków
1511 Strzałek Zbigniew Eugeniusz 1935-06-03 IPN Lu 00419/1768 TW „Marian” nr rej. WUSW Siedlce 8376/1986  
1512 Strzałkowski Andrzej     IPN Lu 00419/1417    
1513 Strzałkowski Mieczysław Emilian 1920-07-08 IPN Lu 00419/645 inf. „Brzezik”  
1514 Strzałkowski Stanisław Aleksander 1925-05-31 IPN Lu 00419/646 inf. „Kowalski” nr rej. PUds.BP Węgrów 3437/1956  
1515 Strzyżewski Władysław Piotr 1921-12-24 IPN Lu 00419/411 inf. „Gołąb”  
1516 Stuleblak Jan Stanisław 1933-11-07 IPN Lu 00419/1657 TW „Janek” nr rej. KPMO Łuków 8600/1969 i KWMO Siedlce 2973/1977  
1517 Styś Andrzej Hieronim 1956-09-06 IPN Lu 00425/90 TW „Mietek” nr rej. 40933 Grabowiec pow. Węgrów kontrwywiad wojskowy
1518 Suchodoła Stanisław Wacław Stanisław 1931-09-28 IPN Lu 00419/170 TW „Karol” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 7083/1972  
1519 Suchta Leon Zygmunt Antoni 1931-03-13 IPN Lu 00419/1167 KO „Czarny” nr rej. KWMO Siedlce 1157/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 5672/1970  
1520 Supeł Henryk Stanisław 1930-10-20 IPN Lu 00419/1947 TW „Lot” nr rej. WUSW Siedlce 6585/1983  
1521 Suprun Wiesław Mieczysław 1937-04-15 IPN Lu 00419/1354 TW „Marek” nr rej. WUSW Siedlce 8126/1986  
1522 Surmacki Mieczysław Michał 1919-09-30 IPN Lu 00419/506 inf. „Gaj”  
1523 Suszko Marian Jan 1929-11-24 IPN Lu 00419/467 inf. „Jacek” Szpaki Stare pow. Łosice
1524 Sypulski Tadeusz Wincenty 1959-02-16 IPN Lu 00425/161 TW „Karat” nr rej. 53311 Łuków kontrwywiad wojskowy
1525 Szabłowińska Krystyna Anna Edward 1956-04-07 IPN Lu 00414/967 i IPN Lu 00423/54 TW „Liść” nr rej. 9119 Siedlce
1526 Szafrański Tadeusz Antoni 1948-11-03 IPN Lu 00423/90-99 KO nr rej. 5868 Łuków
1527 Szamanek Krzysztof Aleksander 1965-04-20 IPN Lu 00415/262 TW „Misiek” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1528 Szankowski Krzysztof Stanisław Wacław 1955-06-11 IPN Lu 00421/569, potw. IPN TW „Zenek” nr rej. 7314 Łosice
1529 Szatanek Eugeniusz Marian 1950-01-01 IPN Lu 00423/35 TW „Anna” nr rej. 7398 Siedlce
1530 Szczechura Kazimierz Aleksander 1919-10-09 IPN Lu 00419/647 inf. „Jarząbek”  
1531 Szczegot Janusz Bolesław 1957-02-15 IPN Lu 00419/879 TW „Kaśka” nr rej. KWMO Siedlce 4527/1979 i Oddz. WSW Lublin 37855/1978  
1532 Szczepaniak Bogusława Marian 1954-10-07 IPN Lu 00414/236 i IPN Lu 00423/26 TW „Jola” nr rej. 4315 Mińsk Mazowiecki
1533 Szczepanik Henryk Stanisław 1950-12-21 IPN Lu 00419/1272 TW „31” nr rej. KWMO Siedlce 5943/1981  
1534 Szczepańczuk Zbigniew Mieczysław 1939-09-04 IPN Lu 00419/1634 TW „Łukasz” nr rej. KWMO Siedlce 3763/1978  
1535 Szczepański Wacław Franciszek 1913-01-01 IPN Lu 00423/13 TW „Droga” Mińsk Mazowiecki
1536 Szczęsny Edward Mieczysław 1949-10-21 IPN Lu 00419/1843 TW „Krzysztof” nr rej. WUSW Siedlce 7295/1985  
1537 Szczęsny Jan Mateusz 1914-01-25 IPN Lu 00419/507 dysponent LK krypt. „Sosna” Garwolin
1538 Szczęsny Stefan Jan 1910-09-25 IPN Lu 00419/648 TW „Droga” nr rej. KPMO Węgrów 6470/1971  
1539 Szczygielska Marianna Kazimiera Władysław 1956-09-22 IPN Lu 00419/1708 TW „Anna” nr rej. RUSW Łuków 7448/1985  
1540 Szczygielski Arkadiusz Michał Antoni 1933-05-21 IPN Lu 00419/6 KO „S.A.” / „Sz.A.” / „Sz.A.M.” nr rej. KPMO Łuków 4141/1964 i KWMO Siedlce 990/1975  
1541 Szczygielski Stanisław Józef 1946-05-20 IPN Lu 00419/1189 TW „Jurkowski” nr rej. RUSW Łuków 6831/1983  
1542 Szczygieł Apoloniusz Jan 1942-12-12 IPN Lu 00419/1447 TW „Janusz” nr rej. WUSW Siedlce 6390/1983  
1543 Szewczyk Jerzy Wacław 1929-08-22 IPN Lu 00419/430 inf. „Lew”  
1544 Szewczyk Jerzy Henryk Mieczysław 1926-04-30 IPN Lu 00419/153 TW „Sokołowski” nr rej. KWMO Warszawa 27980/1974 i KPMO Sokołów Podlaski 27610/1974  
1545 Szewczyk Sylwester Leon 1958-12-31 IPN LU 00415/131 TW „Maria” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1546 Szewczyk Tomasz Mieczysław Józef 1936-01-01 IPN Lu 00419/1858 TW „Władek” nr rej. KWMO Siedlce 3438/1981  
1547 Szklarz Helena Adam 1922-03-17 IPN Lu 00419/868 KO „Sz.H.” nr rej. KWMO Siedlce 4892/1980  
1548 Szklarz Zdzisław Stanisław 1936-08-21 IPN Lu 00419/865 KO „SzZ” nr rej. KWMO Siedlce 4893/1980  
1549 Szlendak Kazimierz Ignacy 1907-03-03 IPN Lu 00419/1078 TW „Jan” nr rej. KPMO Garwolin 4176/1968 i KWMO Siedlce 1358/1975  
1550 Szmel Zygmunt Henryk Zygmunt 1934-03-30 IPN Lu 00419/71 TW „Bóbr” nr rej. KWMO Siedlce 938/1975 i KPMO Łuków 13935/1972 Łuków
1551 Szopa Stanisław Piotr 1925-03-25 IPN Lu 00419/366 rezydent „Brzoza”  
1552 Szopa Tomasz Jerzy 1963-04-20 IPN Lu 00415/270 i IPN Lu 00425/230 TW „Adam” nr rej. 79577 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1553 Szostak Zdzisław Władysław 1928-07-05 IPN Lu 00419/367 inf. „Spójka” nr rej. MBP Warszawa 9901/32/1954 i WUBP Warszawa 702/1954  
1554 Szostek Franciszek Jan 1922-10-10 IPN Lu 00419/682 inf. „Kat”  
1555 Szostek Stefan Jan 1950-05-23 IPN Lu 00419/156 i IPN Lu 00414/107 TW „Goździk” nr rej. Oddz. WSW Opole 21298/1970 i KPMO Siedlce 8555/1973 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1556 Szpichalska-Kowalska Irena Franciszek 1929-02-04 IPN Lu 00419/578 KO „Siłaczka” nr rej. KWMO Warszawa 3643/1967 Houble pow. Siedlce
1557 Szpilewicz Piotr Jan 1906-05-19 IPN Lu 00419/171 TW „Zygmunt” nr rej. KWMO Warszawa 547/1961 i KWMO Warszawa 1341/1961  
1558 Sztaba Marek Józef 1949-06-17 IPN Lu 00419/1744 TW „Darek” nr rej. WUSW Siedlce 7364/1984 Siedlce
1559 Sztelmach Sylwester Wiesław 1961-05-26 IPN Lu 00425/196 TW „Tulipan” nr rej. 60734 Wola Starogrodzka kontrwywiad wojskowy
1560 Sztylko Jerzy Wacław 1924-02-03 IPN Lu 00419/322 inf. „Suchy”  
1561 Szuba Leszek Władysław 1965-07-02 IPN Lu 00415/278 i IPN Lu 00425/238 TW „Błyskawica” nr rej. 75366 Arynów pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1562 Szuba Maria Bronisław 1926-02-01 IPN Lu 00419/369 inf. „Jasio” Mińsk Mazowiecki
1563 Szuba Wojciech Józef 1945-03-03 IPN Lu 555/3 TW „Długi” nr rej. 2734 Mińsk Mazowiecki
1564 Szulc Adolf Jan 1928-03-12 IPN Lu 00419/539 inf. „Leśnik”  
1565 Szulc Jerzy Ryszard 1954-02-18 IPN Lu 00419/1478 i IPN Lu 00414/558 TW „Kłak” nr rej. WUSW Siedlce 8428/1986 Siedlce
1566 Szulich Henryk Stanisław 1928-09-21 IPN Lu 00419/808 inf. „Kosakowski”  
1567 Szwajkowski Michał Stanisław 1958-07-07 IPN Lu 00419/1266 TW „Markowski” nr rej. KWMO Siedlce 5690/1981  
1568 Szwed Michał Andrzej 1924-03-12 IPN Lu 00419/431 inf. „Czajka” nr rej. PUBP Garwolin 833/1948 kolonia Górzno pow. Garwolin
1569 Szweda Jan Jan 1915-09-22 IPN Lu 00419/432 inf. „Jan Wiśniewski” nr rej. WUds.BP Warszawa 1510/1954 Garwolin
1570 Szybka Jan Stanisław 1917-02-04 IPN Lu 00419/609 inf. „Zielony” nr rej. Sokołów Podlaski 2798/1944 Wantuchy gm. Rozbity Kamień pow. Sokołów Podlaski
1571 Szybka Stanisław Franciszek 1937-11-04 IPN Lu 00419/1319 TW „Dziesięć/10” nr rej. KWMO Siedlce 6007/1982  
1572 Szylberg Grzegorz Andrzej Leonard 1956-01-29 IPN Lu 00419/1897 TW „Waran” nr rej. KWMO Siedlce 705/1975, KPMO Siedlce 29145/1975 i KWMO Siedlce 3625/1978  
1573 Szymanek Andrzej Dariusz Zdzisław 1962-07-07 IPN Lu 00414/696 TW „Jurek” nr rej. 5944 Siedlce
1574 Szymanek Krzysztof Aleksander 1949-04-20 IPN Lu 00425/279 TW „Misiek” nr rej. 4176 Charlejów p-ta Knówka kontrwywiad wojskowy
1575 Szymańska Halina Jan 1947-11-02 IPN Lu 00419/1019 dysponent LK krypt. „Tamka” nr rej. KWMO Siedlce 6312/1982  
1576 Szymański Czesław Wojciech 1928-02-29 IPN Lu 00419/1126 TW „Mały” nr rej. KWMO Elbląg 4366/1980, KPMO Lidzbark Warmiński 5313/1972, KPMO Nysa 2543/1965, KWMO Siedlce 6273/1982, KPMO Siedlce 3215/1977, KPMO Piaseczno 233  
1577 Szymański Tadeusz Wacław 1956-10-29 IPN Lu 00425/132 TW „Jurek” nr rej. 38717 Telaki pow. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1578 Szymański Zbigniew Piotr Jan 1949-02-23 IPN Lu 00419/1865 TW „Gutek” nr rej. WUSW Siedlce 9118/1988  
1579 Szymko Jerzy Wacław 1947-08-07 potw. IPN TW „Łyżwiarz” nr rej. 6811 Siedlce
1580 Śledziewski Cezary Zygmunt 1943-01-02 IPN Lu Z505/2 TW „Czarek” nr rej. KSMO Warszawa 27414/1980, MSW Warszawa 93273/1986, WUSW Siedlce 9180/1988  
1581 Śledziewski Sławomir Aleksander 1931-03-13 IPN Lu 00419/709 inf. „Janusz”  
1582 Śledź Jerzy Feliks 1924-01-02 IPN Lu 00414/31 TW „Janek” nr rej. KPMO Łuków 5949/1966 i KWMO Siedlce 1514/1975 Łuków
1583 Śliwa Roman Piotr 1958-11-28 IPN Lu 00419/1265 TW „Ścigany” nr rej. KWMO Siedlce 5909/1981  
1584 Śmietanowski Mieczysław Bolesław 1926-02-20 IPN Lu 00419/321 inf. „Słoń” nr rej. PUBP Płońsk/1945  
1585 Śpila Józef Jan 1919-12-13 IPN Lu 00419/882 dysponent LK krypt. „Osiedle” nr rej. KWMO Siedlce 2026/1975 i KPMO Łuków 5004/1965  
1586 Średnicki Edward Stanisław 1912-05-12 IPN Lu 00419/1037 i IPN Lu 0213/987 potw. IPN TW „Edward” nr rej. KWMO Siedlce 3764/1978 Siedlce
1587 Świątek Franciszek Piotr 1913-12-03 IPN Lu 00419/412 inf. „Czerwony” Wola Wodyńska gm. Wodynie pow. Siedlce
1588 Świątek Marian Stanisław 1915-04-27 IPN Lu 00419/368 inf. „Ul”  
1589 Świątek Tadeusz Henryk Stanisław 1943-01-20 IPN Lu 00419/26 TW „Róża” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 6949/1972, KPMO Garwolin 8511/1973 i KWMO Siedlce 1354/1975 Iwowe pow. Mińsk Maz.
1590 Świątkowski Dominik Kazimierz 1949-08-04 IPN Lu 00419/921 i IPN Lu 00414/254 TW „Grzegorz” nr rej. KWMO Lublin 10726/1970 Łuków
1591 Świder Andrzej Jan 1963-04-02 IPN Lu 00419/1752 TW „Black”  
1592 Świderski Alfred Mikołaj 1951-07-09 IPN Lu 00414/914 i IPN Lu 00423/46 TW „Spokojny” Siedlce
1593 Świderski Franciszek Henryk Władysław 1927-10-09 IPN Lu 00419/2 TW „Stefan” nr rej. KPMO Łuków 4487/1964 i KWMO Siedlce 973/1975  
1594 Świderski Ryszard Szczepan 1944-05-29 IPN Lu 00419/1867 i IPN Lu 00414/924 TW „Janek” nr rej. WUSW Siedlce 7420/1988 Siedlce
1595 Świerczewski Wiesław Marian 1957-07-19 IPN Lu 00425/48 TW „Kajtek” nr rej. 49818 Broszków gm. Skórzec kontrwywiad wojskowy
1596 Świerszcz Bernard Stanisław 1942-12-11 IPN Lu 00419/886 TW „Cichocki” nr rej. KWMO Siedlce 3289/1977  
1597 Świetlikowski Krzysztof Jan 1956-05-30 IPN Lu 00425/197 TW „Mrówka” nr rej. 2678 Szewnica gm. Jadów pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1598 Świnarski Alfred Jan 1937-05-26 IPN Lu 00419/1782 TW „Jan” nr rej. WUSW Siedlce 8660/1987  
1599 Święch Eugeniusz Henryk 1955-10-21 IPN Lu 555/65 TW „Marek” nr rej. KWMO Siedlce 3592/1977  
1600 Świętoń Franciszek Adam 1926-12-02 IPN Lu 00419/468 TW „Adam” nr rej. KPMO Węgrów 9064/1973 i KPMO Wyszków 6291/1972  
1601 Świszczewski Bogdan Antoni 1957-02-16 IPN Lu 00419/1426 i IPN Lu 00414/521 TW „Marek” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7971/1986 Sokołów Podlaski
1602 Talar Stefan Piotr 1913-09-17 IPN Lu 00419/651 dysponent LK krypt. „Żaba”  
1603 Tarapata Eugeniusz Bronisław 1930-02-16 IPN Lu 00419/652 inf. „Wicher”  
1604 Taras Piotr Józef Franciszek 1933-01-20 IPN Lu 00419/1924 i IPN Lu 00414/961, potw. IPN TW „Eskulap” nr rej. KWMO Siedlce 1479/1975, KPMO Siedlce 6534/1971 i KWMO Warszawa 2255/1964 Siedlce
1605 Tarasiuk Antoni Stanisław 1911-06-08 IPN Lu 00419/469 inf. „Koń”  
1606 Tarazewicz zd. Uchaniuk Irmina Ewa Piotr 1946-02-25 IPN Lu 555/7 TW „Virginia” nr rej. 6789 Wohyń pow. Radzyń Podlaski
1607 Tarnowski Stanisław Henryk 1945-11-13 IPN Lu 00419/834 TW „Charlie” nr rej. KWMO Siedlce 4659/1979  
1608 Tchorek Kazimierz Stefan 1959-03-08 IPN Lu 00415/148 TW „Tulipan” nr rej. 46530 Żabieniec Stary gmina Wilga powiat Garwolin kontrwywiad wojskowy
1609 Tchórzewski Andrzej Czesław 1957-05-13 IPN Lu 00419/1633 i IPN Lu 00414/709 TW „Mały” nr rej. WUSW Siedlce 8131/1986 Siedlce
1610 Teodorczyk (Tedorczyk) Wincenty Jan 1919-07-02 IPN Lu 00419/616 inf. „But” nr rej. PUBP Węgrów 14486/1947  
1611 Terlikowska zd. Pawluczuk Teresa Czesław 1953-09-14 IPN Lu 00419/1500 i IPN Lu 00414/579 TW „Tarnowski” nr rej. KWMO Siedlce 5867/1982 Siedlce
1612 Tkacz Władysław Stanisław 1921-07-13 IPN Lu 00419/540 inf. „Ratyński” („Ratński”)  
1613 Tkaczyk Karol Jan 1916-02-04 IPN Lu 00419/653 inf. „Kleszcze”  
1614 Tkaczyk Stanisław Aleksander 1924-10-16 IPN Lu 00419/541 inf. „Stanisławski”  
1615 Tobiasz Roman Benedykt Stanisław 1955-03-21 IPN Lu 00419/1678 TW „Czarek” nr rej. KWMO Siedlce 6382/1982  
1616 Toczyski Henryk Aleksander 1945-10-04 IPN Lu 00419/1659 TW „Heniek” nr rej. WUSW Siedlce 7139/1984  
1617 Tołczyżewski Stanisław Władysław 1928-09-19 IPN Lu 00419/710 inf. „Żabiński” nr rej. PUBP Siedlce 7594/221/1952  
1618 Tomala Zdzisław Stefan 1950-06-02 IPN Lu 00419/922 TW „Piotruś” nr rej. KPMO Łuków 14714/1973  
1619 Tomasiewicz Nikodem Stanisław 1928-09-15 IPN Lu 00419/917 inf. „Telefonista”  
1620 Tomasik Kazimierz Stanisław 1935-11-04 IPN Lu 00419/9 TW „Franek” nr rej. KPMO Łuków 15629/1973 i KWMO Siedlce 1011/1975 Stoczek Łukowski
1621 Tomaszewski Józef Julian 1950-06-08 IPN Lu 00419/1555 i IPN lu 00414/632 TW „Jurek” nr rej. WUSW Siedlce 7214/1984 Siedlce
1622 Tomaszewski Józef Wiktor 1914-09-06 IPN Lu 00419/683 agent „Kornet”  
1623 Tomaszewski Władysław Józef 1920-09-25 IPN Lu 00419/470 inf. „Jastrząb” Kaliska gmina Kamieńczyk b. pow. Węgrów
1624 Tomczak Henryk Antoni 1923-07-15 IPN Lu 00419/1507 TW „Cichy” nr rej. KWMO Siedlce 6464/1983  
1625 Tomczewski Tadeusz Jan 1933-01-01 IPN Lu 00419/1210 TW „Korczewski” nr rej. KWMO Siedlce 5892/1982  
1626 Tomczuk Józef Stanisław 1946-05-01 IPN Lu 00419/119 i IPN Lu 00414/83 TW „Karol” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 28462/1974 i KWMO Siedlce 1517/1975 Sokołów Podlaski
1627 Tomczuk Stanisław Kazimierz 1953-12-09 IPN Lu 00415/79 i IPN Lu 00425/79 TW „Spartakus” nr rej. 37538 Wirów pow. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1628 Tomkiel Czesław Stanisław 1927-01-03 IPN Lu 00419/323 inf. „Smok” nr rej. GZI WP Warszawa 13434/1949  
1629 Tomkiel Wiesław Czesław 1955-06-07 IPN Lu 00425/35 TW „Rubin” nr rej. 49021 Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1630 Tonkiel Józef Franciszek 1936-11-21 IPN Lu 00419/1567 TW „B. Kowalski” i TW „Ton” nr rej. MSW Dep. I Warszawa 8245/1968, KWMO Warszawa 2828/1965, KWMO Warszawa 6135/1971 i KWMO Siedlce 1360/1977  
1631 Traczuk Stefan Antoni Michał 1906-05-03 IPN Lu 00419/884 TW „Jerzy” i TW „Antoni” nr rej. KWMO Siedlce 1373/1975 i KPMO Ryki 3102/1966  
1632 Trąba Józef Feliks 1923-01-30 IPN Lu 00419/542 inf. „Pewny” i inf. „Liść”  
1633 Trębicki Paweł Lucjan 1955-04-28 IPN Lu 00415/63 TW „Ogień” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1634 Trochimiak Franciszek Stanisław 1950-05-11 IPN Lu 00419/1654 TW „Radca” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 8350/1986  
1635 Trochymiak Czesław Józef 1923-07-17 potw. IPN KO „Turysta” i TW „Stary” Siedlce
1636 Troć Wiesław Stanisław 1952-01-31 IPN Lu 00423/85-88 KO Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach nr rej. 6528 Strzała k. Siedlec
1637 Trojanek Franciszek Józef 1910-01-13 IPN Lu 00419/413 inf. „Koń” Wola Serocka gm. Wodynie pow. Siedlce
1638 Truskalski Krzysztof Józef 1959-03-01 IPN Lu 00419/1761 TW „Wicher” nr rej. WUSW Siedlce 9310/1989  
1639 Trzcianka Mieczysław     IPN Lu 00419/1421    
1640 Trzciński Adam Józef 1951-01-20 IPN Lu 00419/1422 TW „Grom” nr rej. KWMO Siedlce 6217/1982  
1641 Tułodziecka Ilona Maria Janusz 1949-10-06 IPN Lu 00419/1923 TW „Tatiana” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7100/1984  
1642 Tułodziecki Antoni Zygmunt 1940-12-07 IPN Lu 00423/79 KO nr rej. 9211 Mińsk Mazowiecki
1643 Turowicz Anatol Piotr 1925-07-15 IPN Lu 00419/52 TW „Grzegorz” nr rej. KWMO Siedlce 1464/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 5342/1970  
1644 Turowicz Lech Jerzy 1925-12-17 IPN Lu 00414/491 TW „Osiński” nr rej. 1408 Dębe Wielkie
1645 Turski Bronisław Teofil 1920-10-31 IPN Lu 00419/874 KO „TB” nr rej. KWMO Siedlce 1971/1975 i KPMO Łuków 5298/1965  
1646 Tuwalski Wacław Stanisław 1926-01-29 IPN Lu 00419/684 inf. „Jadzia” nr rej. WUBP Warszawa 1983/1955  
1647 Twardowski Waldemar Jakub 1962-04-26 IPN Lu 00415/246 i IPN Lu 00425/217 TW „Staszek” nr rej. 61861 Chmielów pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1648 Tyde Lidia Barbara Jerzy 1953-04-29 IPN Lu 00419/46 TW „Monika” nr rej. KWMO Siedlce 1463/1975 i KWMO Warszawa 28525/1974 WSRP Siedlce
1649 Tym Jerzy Aleksander 1929-02-01 IPN Lu 00419/543 inf. „Janusz”  
1650 Uchman Bolesław Stanisław 1925-05-15 IPN Lu 00419/685 TW „Ewa” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 1893/1964  
1651 Uchmański Jan Jan 1914-03-08 IPN Lu 00419/686 inf. „W-2”  
1652 Ukleja Józef Szymon 1930-06-11 IPN Lu 00419/1504 TW „Komar” nr rej. KWMO Siedlce 6450/1982  
1653 Uljasz Stanisław Bolesław 1957-04-29 IPN Lu 555/79 TW „Chrobry” nr rej. 7809 Damianów gm. Trojanów
1654 Ułanowski Stanisław Stanisław 1927-01-10 IPN Lu 00419/145 inf. „Kawka” nr rej. PUBP Siedlce 4321/157/1950  
1655 Urawski Andrzej Władysław 1961-04-21 IPN Lu 00425/265 TW „Wtorek” nr rej. 52846 Łaskarzew kontrwywiad wojskowy
1656 Urban Henryk Stanisław 1959-05-02 IPN Lu 00425/149 TW „Mały” nr rej. 44508 Żeliszew Duży gm. Kotuń kontrwywiad wojskowy
1657 Urban Marian Stanisław Stanisław 1945-02-11 IPN Lu 00419/1411 TW „Stanisław” nr rej. RUSW Węgrów 7078/1985 Węgrów
1658 Urbanek Janusz Kornel Wacław 1949-09-16 IPN Lu 00419/1651 i IPN Lu 00414/727 TW „Kuba” nr rej. KWMO Siedlce 5721/1981 Sokołów Podl.
1659 Urbanek Wiesław Kazimierz 1952-08-27 IPN Lu 00415/15 i IPN Lu 00425/15 TW „Motor” nr rej. 27706 Wola Wodyńska pow. Siedlecki kontrwywiad wojskowy
1660 Urbaniak Edward Stanisław 1944-12-17 IPN Lu 00419/1732 p.d. A i IPN Lu 00414/804 TW „Dorota” nr rej. KWMO Siedlce 2731/1976 Mińsk Maz.
1661 Urbankowski Bogusław Kazimierz 1941-07-13 IPN Lu 00419/1260 TW „Wiktor” nr rej. KWMO Siedlce 6376/1982  
1662 Urbańczyk Władysław Jan 1907-06-12 IPN Lu 00419/324 inf. „Władysław” nr rej. KWMO Lublin 3502/1958  
1663 Urbański Krzysztof Marian 1961-03-05 IPN Lu 00425/252 TW „Hanka” nr rej. 51500 Garwolin kontrwywiad wojskowy
1664 Uszyński Karol Stanisław 1950-08-10 IPN Lu 00419/837 KO „KU” nr rej. KWMO Siedlce 4920/1980  
1665 UPT nr 2 w Siedlcach       IPN Lu 00419/1909 dysponent LK krypt. „Palma” nr rej. 3308 i 4965 Siedlce
1666 Wakuła Stefan Józef 1911-09-07 IPN Lu 00419/1957 TW „211” i TW „Franciszek” nr rej. KWMO Siedlce 1194/1975 i KWMO Warszawa 4052/1968  
1667 Walaszczyk Marian Ludwik 1922-12-20 IPN Lu 00423/43 TW „Marian” nr rej. 1189 i 3329 Cegłów k. Mińska Maz.
1668 Walczuk Andrzej Jan 1948-10-16 IPN Lu 00419/1258 i IPN Lu 00414/412 TW „Ogrodnik” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7305/1984 Sokołów Podlaski
1669 Walewski Janusz Wojciech Franciszek 1943-04-19 IPN Lu 00419/179 TW „Kwapisz” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 9088/1973 Mińsk Mazowiecki
1670 Walewski Zbigniew Piotr 1932-01-26 IPN Lu 00423/11 TW „Monter” nr rej. 3439 Siedlce
1671 Wałachowski Tadeusz Ignacy 1931-11-05 IPN Lu 00419/888 TW „Jan” nr rej. KWMO Siedlce 4353/1979  
1672 Wańko Wojciech Józef 1954-05-13 IPN Lu 00419/1664 TW „Jurek” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7706/1985  
1673 Warda Marek Jan Tadeusz 1958-06-22 IPN Lu 555/29 TW „Misiek” nr rej. RUSW Węgrów 8312/1986  
1674 Wardziak Andrzej Antoni 1931-01-10 IPN Lu 00419/180 TW „Tytus” nr rej. KWMO Łódź 12789/1967  
1675 Wardziak Stanisław Edward 1953-04-13 IPN Lu 00419/1627 TW „Adam” nr rej. WUSW Siedlce 8728/1987  
1676 Wardziński vel Pipa Marian Ireneusz Piotr 1922-02-13 IPN Lu 00419/51 TW „Orkan” nr rej. KWMO Siedlce 1518/1975 i KPMO Węgrów 2785/1966 Ostrówek
1677 Warowny Zygmunt Piotr 1929-07-17 IPN Lu 00419/855 TW „Nowak” nr rej. KWMO Siedlce 3497/1978  
1678 Warowny Zygmunt Wacław 1961-05-25 IPN Lu 00425/209 TW „Jacek” nr rej. 2819 Górzno Kolonia kontrwywiad wojskowy
1679 Warpas Andrzej Bogdan Roman 1960-01-12 IPN Lu 00425/137 TW „Tulipan” nr rej. 50456 Wojcieszków kontrwywiad wojskowy
1680 Wasilenko Tomasz Jan Grzegorz 1934-09-19 IPN Lu 00419/1716 i IPN Lu 00414/787 TW „Tadeusz” nr rej. WUSW Siedlce 7178/1984 Siedlce
1681 Waszczuk Eugeniusz     IPN Lu 00419/1492    
1682 Wawryniuk Stanisław Mikołaj 1931-05-09 IPN Lu 00419/777 dysponent LK krypt. „Kamera” nr rej. KWMO Siedlce 1155/1976  
1683 Wawrzyniak Barbara Stanisław 1959-06-04 IPN Lu 00419/1723 TW „Majka” nr rej. WUSW Siedlce 8353/1986  
1684 Wąsowska Jadwiga Franciszek 1941-09-17 IPN Lu 00419/919 dysponent LK krypt. „Baza” nr rej. KWMO Siedlce 3184/1977  
1685 Wąsowski Bohdan Stanisław     potw. IPN TW „Śmigły” nr rej. WUSW Siedlce 7572/1985  
1686 Wąsowski Stanisław Bronisław 1918-03-29 IPN Lu 00419/654 inf. „Kot”  
1687 Wegner Marek Bolesław 1947-05-27 IPN Lu 555/40 TW „Wajs” nr rej. 6739 Łuków
1688 Wegner Piotr Wojciech 1960-09-03 IPN Lu 00425/179 TW „Alga” nr rej. 67271 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1689 Wereda Jan Zygmunt Franciszek 1931-03-06 IPN Lu 00414/264 i IPN Lu 00423/31 TW „Polek” nr rej. 1175 Skórzec k. Siedlec
1690 Wereszczyński Ryszard Stanisław 1954-08-31 IPN Lu 00419/1810 TW „Hubert” nr rej. RUSW Łuków 7505/1985  
1691 Wesołowski Dariusz Zdzisław 1966-02-06 IPN Lu 00415/275 i IPN Lu 00425/235 TW „Tulipan” nr rej. 62532 Wola Zadybska woj. siedleckie kontrwywiad wojskowy
1692 Węgrzynowicz Zbigniew Henryk 1959-10-09 IPN Lu 00415/168 i IPN Lu 00425/168 TW „Skała” nr rej. 50277 Hordzież pow. Łuków kontrwywiad wojskowy
1693 Wiącek Zofia Jan 1902-06-04 IPN Lu 00419/1348 dysponent LK krypt. „Centrum” nr rej. RUSW Łuków 8280/1986  
1694 Wiąckiewicz Modest Stanisław Franciszek 1923-06-15 IPN Lu 00419/1539 TW „Stanisław” nr rej. KWMO Siedlce 5257/1980  
1695 Wichowski Zbigniew Władysław 1957-05-10 IPN Lu 00415/91 TW „Cichy” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1696 Wichrowski Franciszek Paweł 1911-01-30 IPN Lu 00419/687 inf. „Gapa” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki/1946  
1697 Wieczorek Kazimierz Adam 1923-03-03 IPN Lu 00419/688 inf. „Baran”  
1698 Wielgosz Grzegorz Jan 1966-07-14 IPN Lu 00419/1441 i IPN Lu 00414/533 TW „Zygmunt” nr rej. RUSW Garwolin 7283/1984 Garwolin
1699 Wielgosz Marcin Władysław 1962-04-06 IPN Lu 00419/1446 TW „Teodor T” nr rej. KWMO Siedlce 4989/1980  
1700 Wierzbicki Józef Jan 1920-12-30 IPN Lu 00419/257 inf. „Ptak” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 6719/1947  
1701 Wierzbicki Józef Wojciech 1913-12-18 IPN Lu 00419/508 inf. „Samochłop”  
1702 Wierzbicki Józef Adam Władysław 1932-09-22 IPN Lu 00423/100-105 KO Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach nr rej. 7678 Laski gm. Żabia Wola
1703 Wierzbicki Tomasz Stanisław Roman 1961-05-08 IPN Lu 00419/1264 i IPN Lu 00414/418 TW „Sławek” nr rej. WUSW Siedlce 8186/1986 Sokołów Podlaski
1704 Wierzbicki Zygmunt Stanisław 1946-10-17 IPN Lu 00419/1033 i IPN Lu 00414/293 TW „Sylwester” nr rej. WUSW Siedlce 6829/1983 Siedlce
1705 Wierzejska zd. Korba Barbara Anna Władysław 1950-01-10 IPN Lu 555/9 TW „Bajka” nr rej. 3147 Adamów pow. Siedlce
1706 Wiewiórka Teresa Stanisław 1969-12-31 IPN Lu 00414/972 i IPN Lu 00423/66 TW „Marek” nr rej. 9137 Siedlce
1707 Wilczewski Henryk Antoni 1949-05-15 IPN Lu 00419/734 TW „WH” nr rej. KWMO Siedlce 3733/1978  
1708 Wilczyński Marek Polikarp 1952-08-22 IPN Lu 00419/1413 i IPN Lu 00414/509 TW „Wilk” nr rej. RUSW Węgrów 7450/1985 Ostrówek Węgrowski
1709 Wilgos Marianna Wincenty 1938-01-20 IPN Lu 00423/82 KO nr rej. 5317 Kosów Lacki
1710 Wilk Barbara Wacław 1950-12-04 IPN Lu 00419/1039 TW „Iza” nr rej. KWMO Siedlce 3863/1978  
1711 Wilk Stanisława Henryk 1953-04-30 IPN Lu 00419/112 i IPN Lu 00414/80 TW „Marta” nr rej. KWMO Warszawa 8593/1973 i KWMO Siedlce 1483/1975 Siedlce
1712 Wilkowski Kazimierz Jan 1935-12-21 IPN Lu 00419/911 TW „Sylwester” nr rej. KWMO Siedlce 1401/1976 i KPMO Mińsk Mazowiecki 8033/1972  
1713 Winiarek Telimena Krystyna Kazimierz 1956-04-30 IPN Lu 00419/1533 i IPN Lu 00414/612 TW „Beata” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7467/1985 Mińsk Mazowiecki
1714 Wintoch Andrzej Eugeniusz 1961-12-30 IPN Lu 00425/282 TW „Eta” nr rej. 76382 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1715 Wiosek Tadeusz Bronisław 1929-09-27 IPN Lu 00419/509 rezydent „Józiek” („Józek”)  
1716 Wisowaty Zbigniew Mikołaj Tadeusz 1952-09-10 IPN Lu 00419/1571 i IPN Lu 00414/648, potw. IPN TW „Jerzy” nr rej. KWMO Siedlce 6189/1982 Siedlce
1717 Wiszniewski Jan Ignacy Zygmunt 1955-09-30 IPN Lu 00425/29 TW „Stojan” nr rej. 36038 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1718 Wiśniewski Andrzej Jan 1958-11-12 IPN Lu 00419/1505 i IPN Lu 00414/584 TW „Mieszko” i TW „Janek” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 8188/1986 Siedlce
1719 Wiśniewski Józef Stanisław Jan 1935-05-05 IPN Lu 00419/1952 i IPN Lu 00414/1051 TW „Stanisław” nr rej. KWMO Siedlce 5891/1982 Mińsk Mazowiecki
1720 Wiśniewski Roman Stanisław 1947-03-31 IPN Lu 00419/1079 TW „Krzysiek” nr rej. KWMO Siedlce 5567/1981  
1721 Wiśniewski Stefan Adam 1914-06-16 IPN Lu 00419/511 TW „Morawski” nr rej. KPMO Garwolin 167/1960  
1722 Wiśniewski Waldemar Józef 1941-08-08 IPN Lu 00414/87 i IPN Lu 00423/5 TW „Jurek” nr rej. 8235 Wanaty gm. Łaskarzew pow. Garwolin
1723 Witerski Andrzej Zygmunt 1948-07-24 IPN Lu 00419/1217 TW „Zosia” nr rej. KWMO Siedlce 6655/1983  
1724 Witkowski Bogdan Marian 1957-03-30 IPN Lu 00415/92 TW „Klon” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1725 Wittich Stanisław Marian 1956-08-07 IPN Lu 555/53 TW „Rumcajs” nr rej. 8277 Kotuń pow. Siedlce
1726 Wlazło Zbigniew Paweł Stanisław 1936-05-30 IPN Lu 555/4 TW „Janek” nr rej. KPMO Siemiatycze 3798/1965, KPMO Sokołów Podlaski 7042/1972, KWMO Siedlce 2420/1976  
1727 Włodarczyk Bogusław Stanisław 1962-09-24 IPN Lu 00425/210 TW „Frezja” nr rej. 3293 Samorządki pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1728 Włodarczyk Bronisław Jan 1925-06-03 IPN Lu 00419/761 inf. „Czarny”  
1729 Włodarczyk Janusz Zenon Władysław 1940-12-22 IPN Lu 555/42 i IPN Lu 00419/181 TW „Roman” nr rej. WUSW Siedlce 8514/1987 i KPMO Mińsk Mazowiecki 6359/1971 Mińsk Mazowiecki
1730 Włodarczyk Marek Władysław 1953-02-06 IPN Lu 00415/30 i IPN Lu 00425/30 TW „Kargul” nr rej. 33479 Kozietuły gm. Mordy kontrwywiad wojskowy
1731 Włodarek Andrzej Bolesław 1955-04-03 IPN Lu 00415/80 i IPN Lu 00425/80 TW „Żagiew” nr rej. 41812 Mała Wieś gm. Mrozy kontrwywiad wojskowy
1732 Włodawiec Paweł Stefan 1963-03-08 IPN Lu 00423/72-74 KO Stałego Punktu Obserwacyjnego w Sokołowie Podlaskim n Sokołów Podlaski
1733 Włodawiec Tadeusz Paweł 1929-08-26 IPN Lu 00419/1048 TW „Bańkowski” Sokołów Podlaski
1734 Wojciechowski Krzysztof Marian 1949-12-13 IPN Lu 00419/1365 TW „Krystyna” nr rej. KWMO Siedlce 6384/1982  
1735 Wojciechowski Leon Władysław 1931-07-24 IPN Lu 00419/1022 TW „Staszek” nr rej. KWMO Siedlce 5684/1981  
1736 Wojciuk Jerzy Antoni 1947-10-16 IPN Lu 00419/95 TW „Wojtek” nr rej. KWMO Siedlce 2276/1976  
1737 Wojdat Antoni Mieczysław 1953-06-09 IPN Lu 00419/414 i IPN Lu 00425/81 TW „Paweł” nr rej. 66245 Garwolin kontrwywiad wojskowy
1738 Wojdat Antoni Zenon 1927-06-12 IPN Lu 00419/414 inf. „Młody”  
1739 Wojdat Mieczysław Antoni 1928-09-08 IPN Lu 00419/325 inf. „Wicher” nr rej. PUBP Garwolin 10290/1946  
1740 Wojdat Zdzisław Mieczysław 1955-04-03 IPN Lu 00425/93 TW „Teresa” nr rej. 39075 Trojanów pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1741 Wojdyga Zbigniew Leon 1929-08-05 IPN Lu 00419/510 inf. „Granat” nr rej. PUBP Garwolin 10816/1949 Łaskarzew pow. Garwolin
1742 Wojewódzki Czesław Michał 1919-05-08 IPN Lu 00419/326 inf. „Sowa” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 6810/1948 Pieńki Kolonia gm. Repki pow. Sokołów Podlaski
1743 Wojtczuk Jerzy Jerzy 1941-06-17 IPN Lu 00419/1565 i IPN Lu 00414/642 TW „Ela” nr rej. KWMO Siedlce 4337/1981 Siedlce
1744 Wojtczuk Marian Szczepan 1933-12-07 IPN Lu 00419/1905 TW „Brzozowski” nr rej. KWMO Siedlce 4992/1980  
1745 Wojtkowska Anna Edward 1952-05-19 IPN BU 003183/178 dysponent LK krypt. „Zacisze” nr rej. KWMO Siedlce 4135/1979  
1746 Wojtkowski Jerzy Leopold 1925-01-06 IPN Lu 00419/1240 dysponent LK krypt. „Tulipan” nr rej. WUSW Siedlce 7341/1984 Siedlce
1747 Wojtyra Jan Franciszek 1929-11-29 IPN Lu 00419/655 inf. „Szpak”  
1748 Wolski Roman Antoni 1947-02-28 IPN Lu 00419/1603 TW „Rysiek” nr rej. WUSW Siedlce 8547/1987  
1749 Wolski Zenon Tadeusz 1961-08-17 IPN Lu 00425/267 TW „Żuk” nr rej. 52845 Garwolin kontrwywiad wojskowy
1750 Wołkońska zd. Lisiecka Ewa Maria Mieczysław 1961-10-07 IPN Lu 00419/1137 i IPN Lu 00414/355 TW „Róża” nr rej. KWMO Siedlce 6635/1983 Mordy
1751 Wołosiak Zygmunt Grzegorz 1918-06-10 IPN Lu 00419/415 inf. „Mikołajczyk”  
1752 Wołosz Halina Leokadia Stanisław 1925-07-15 IPN Lu 00419/1830 i Ipn Lu 00414/884 TW „Brzoza”  
1753 Wołosz Iwona Danuta Zbigniew 1956-01-04 IPN Lu 00419/1653 i IPN Lu 00414/729 TW „Dorota” nr rej. 6272 Sokołów Podlaski
1754 Wołosz Stanisław Stanisław 1942-04-24 IPN Lu 00419/61 TW „Czarek” nr rej. KPMO Siedlce 5583/1970 i KWMO Siedlce 1359/1975  
1755 Wołowski Tadeusz Józef 1929-09-26 IPN Lu 00419/544 inf. „Torpedowiec” Mińsk Mazowiecki
1756 Womaczko Ludomir Jaromir 1925-02-18 IPN Lu 00419/182 inf. „Witold” Mińsk Mazowiecki
1757 Woroniecki Józef Józef 1938-10-09 IPN Lu 00419/1414 TW „Sosna” nr rej. RUSW Węgrów 7797/1985  
1758 Woźna Barbara Hipolit 1955-06-06 IPN Lu 00419/1538 i IPN Lu 00414/617 TW „Krakowska” nr rej. WUSW Siedlce 8910/1988 Siedlce
1759 Woźniak Sławomir Mieczysław 1955-11-18 IPN Lu 00419/1734 TW „Bosman” nr rej. KWMO Siedlce 4973/1980 i RUSW Mińsk Mazowiecki 9143/1988  
1760 Woźniak Włodzimierz Stanisław 1955-01-30 IPN Lu 00425/82 TW „Matrosow” nr rej. 32542 Jabłonna gm. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1761 Woźniakowski Janusz Józef 1927-05-07 IPN Lu 00419/1121 TW „Heniek” nr rej. WUSW Siedlce 7052/1984  
1762 Woźnica Czesław Mieczysław 1955-07-20 IPN Lu 00425/64 TW „Róża” Dębe Wielkie
1763 Woźny Jan Kazimierz Aleksander 1939-07-06 IPN Lu 00419/22 TW „Jabłonka” nr rej. KPMO Węgrów 3217/1967 i KWMO Siedlce 1351/1975 Kopcie pow. Węgrów
1764 Woźny Wacław Marek Wacław 1955-04-25 IPN Lu 00419/1866 TW „Krystian” nr rej. WUSW Siedlce 7455/1985 Opole Nowe k. Siedlec
1765 Wójcicki Jan Andrzej 1923-07-08 IPN Lu 00419/184 inf. „Walter” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 12263/1945 Mińsk Mazowiecki
1766 Wójcicki Tomasz Teodor Aleksander 1947-07-01 IPN Lu 00419/1733 TW „Darek” nr rej. WUSW Siedlce 7176/1984  
1767 Wójcik Edward Aleksander 1922-08-08 IPN Lu 00419/183 inf. „Wojtek” i inf. „Dzięcioł” Cegłów
1768 Wójcik Józef Stanisław 1912-03-19 IPN Lu 00419/472 inf. „Lis” Zaborów. gm. Wólka Łysowska. pow. Łosice
1769 Wójcik Tadeusz Ludwik 1948-07-19 IPN Lu 00419/1518 KO nr rej. KWMO Siedlce 6220/1982  
1770 Wójcik Wiktor Stanisław 1912-05-16 IPN Lu 00419/690 inf. „Karp” nr rej. PUds.BP Mińsk Mazowiecki 3382/1956  
1771 Wrona Stanisław Nikodem 1920-03-12 IPN Lu 00419/473 inf. „Błyskawica” Janówek gm. Wierzbno pow. Węgrów
1772 Wroniewicz Krzysztof Wiktor 1961-01-11 IPN Lu 00415/180 i IPN Lu 00425/243 TW „Cygan” nr rej. 54289 Budel gm. Łaskarzew kontrwywiad wojskowy
1773 Wronkowski Kazimierz Lucjan 1921-05-22 IPN Lu 00419/288 rezydent „WZ” lub „W-Z” Grochów gm. Czerwonka pow. Sokołów Podlaski
1774 Wróbel Eugeniusz Julian 1942-03-21 IPN Lu 00419/1612 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 4931/1980  
1775 Wróbel Józef Jan 1930-06-14 IPN Lu 00419/1323 KO nr rej. KWMO Siedlce 3172/1977  
1776 Wróbel Krystyna Jan 1935-08-18 IPN Lu 555/12 TW „Anna” nr rej. 6314 Marianka gm. Mińsk Mazowiecki
1777 Wróbel Wiktor Bolesław 1922-09-23 IPN Lu 00419/545 inf. „Piórko” i inf. „Groch” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 1350/1952  
1778 Wróblewski Zygfryd Walenty 1943-04-01 IPN Lu 00419/1819 TW „Krystyna” nr rej. WUSW Siedlce 8072/1986  
1779 Wrzosek Franciszek Konstanty 1933-05-10 IPN Lu 00419/512 TW „Sowa” nr rej. 6003 Grzymały pow. Sokołów Podlaski
1780 Wrzosek Sławomir     IPN Lu 00423/72-74 KO stałego punktu obserwacyjnego w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski
1781 Wymiatał Piotr Józef 1942-06-29 IPN Lu 00419/1852 TW „Piotr” nr rej. WUSW Siedlce 9188/1988  
1782 Wyrzykowski Henryk Izydor Józef 1934-08-06 IPN Lu 00419/1611 TW „Ostoja” nr rej. WUSW Siedlce 7269/1985  
1783 Wyrzykowski Marek Antoni Ludwik 1951-06-12 IPN Lu 00419/1835 i IPN Lu 00414/889 TW „Robert” nr rej. WUSW Siedlce 8781/1988 Siedlce
1784 Wysokińska Teresa Wacław 1940-04-23 IPN Lu 00423/285 TW „Barbara” nr rej. 2671 Siedlce
1785 Wysokińska Wanda Stefan 1938-03-05 IPN Lu 00419/1038 TW „Krystyna II” nr rej. KWMO Siedlce 2514/1976  
1786 Wysokiński Kazimierz Józef Antoni 1952-02-29 IPN Lu 00419/1832 TW „Mały” nr rej. KWMO Siedlce 6325/1982  
1787 Wysokiński Stefan Stanisław 1953-07-08 IPN Lu 00419/1282 TW „Piątek”  
1788 Wysokiński Tadeusz Czesław 1958-03-21 IPN Lu 00419/1546 TW „Mirek” nr rej. WUSW Siedlce 7252/1984  
1789 Wyszogrodzki Mieczysław Stanisław 1938-03-30 IPN Lu 00419/1692 TW „Mieczysław” nr rej. RUSW Węgrów 7262/1984  
1790 Wyszomirski (Wyszomierski) Stanisław Jan 1922-01-02 IPN Lu 00419/474 inf. „Szkło” Wrzoski pow. Sokołów Podlaski
1791 Wyszyński Włodzimierz Aleksander 1937-01-17 IPN Lu 555/57 TW „Jola” nr rej. KWMO Siedlce 6411/1982  
1792 Zabiegliński Wiesław Ryszard Marian 1938-01-02 IPN Lu 00419/757 KO „Z” i KO „Wiesiek” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 6039/1971  
1793 Zabijak Krzysztof Stanisław 1965-05-31 IPN Lu 00415/256 i IPN Lu 00425/273 TW „Kwiat Róży” nr rej. 70468 Sterdyń pow. Węgrów kontrwywiad wojskowy
1794 Zaboklicki Władysław Ignacy 1912-11-25 IPN Lu 00419/693 agent „Drzewo”  
1795 Zadrożny Janusz Julian 1941-08-10 IPN Lu 00419/56 TW „Wiktor” nr rej. KWMO Siedlce 1180/1975, KPMO Siedlce 3322/1971 i KWMO Warszawa 2116/1964 Siedlce
1796 Zadrożny Ryszard Stefan 1926-01-14 IPN Lu 00419/657 inf. „Wróbel” i inf. „Zrehabilitowany”  
1797 Zadrożny Zbigniew Marian 1956-02-17 IPN Lu 00425/40 TW „Barbara” nr rej. 50745 Pilawa Lipówki kontrwywiad wojskowy
1798 Zagan Alojzy Ludwik 1910-07-24 IPN Lu 00419/289 inf. „Felik” Węgrów
1799 Zagańczyk Mirosław Mirosław 1963-02-02 IPN Lu 00425/213 TW „Stive” nr rej. 63311 Mińsk Mazowiecki
1800 Zagórski Bogusław Piotr 1945-08-08 IPN Lu 00419/907 TW „Wiśniewski” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 8815/1973 i KWMO Siedlce 919/1975  
1801 Zagórski Kazimierz Piotr 1933-02-28 IPN Lu 00419/352 inf. „AT” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 9288/31/1954  
1802 Zając Andrzej Kazimierz 1958-11-19 IPN Lu 00425/94 TW „Dziadek” nr rej. 45299 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1803 Zając Jan Edward 1918-05-08 IPN Lu 00419/514 inf. „Śmiały” nr rej. PUBP Garwolin 1381/1951 Parysów pow. Garwolin
1804 Zając Jan Józef 1930-01-19 IPN Lu 00419/513 inf. „Niezgoda” nr rej. Nowy Bytom 5641/54/1954 Wólka Strozeńska gm. Górzno pow. Garwolin
1805 Zając Stefan Józef 1920-12-02 IPN Lu 00419/515 inf. „Śmiały” Pilawa
1806 Zając Wiesław Maciej Feliks 1941-01-01 IPN Lu 00419/1618 TW „Jastrzębski” nr rej. KWMO Siedlce 4515/1979  
1807 Zając Zygmunt Szczepan 1926-11-27 IPN Lu 00419/741 KO „Zet” nr rej. KPMO Siedlce 5034/1969  
1808 Zakrzewicz Zenona Edmund 1967-12-01 IPN Lu 00423/83 KO nr rej. 6477 Kosów Lacki
1809 Zakrzewska Halina Kazimiera Kazimierz 1941-10-21 IPN Lu 00419/1271 i IPN Lu 00414/424 TW „Szarotka” nr rej. KWMO Siedlce 6344/1982 Siedlce
1810 Zakrzewski Jeremi Felicjan 1941-10-05 IPN Lu 00419/873 KO „ZJ” nr rej. KWMO Siedlce 1969/1975 i KPMO Łuków 10456/1970  
1811 Zalewski Andrzej Aleksander 1950-02-15 IPN Lu 555/63 TW „Jędrek” nr rej. WUSW Siedlce 8638/1987  
1812 Zalewski Jan Stanisław 1921-08-04 IPN Lu 00419/475 inf. „Laska” Dąbrówka gm. Łysów
1813 Zalewski Leszek Edward 1960-05-07 IPN Lu 00415/165 i IPN Lu 00425/165 TW „Lech” nr rej. 56635 Garwolin kontrwywiad wojskowy
1814 Zalewski Marian Józef 1904-06-15 IPN Lu 00419/763 inf. i TW „Bartek” nr rej. KPMO Garwolin 748/1962, KPMO Garwolin 595/1961 i KPMO Siedlce 3597/1959  
1815 Zaręba Krzysztof Józef 1959-11-08 IPN Lu 00425/163 TW „Marta” nr rej. 54121 Maciejowice pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1816 Zarzycki Stanisław Antoni 1944-11-18 IPN Lu 00419/1340 dysponent LK krypt. „Fortepian” nr rej. RUSW Łuków 7564/1985 Łuków
1817 Zatkalik Kazimierz Andrzej 1933-08-27 IPN Lu 00419/328 i IPN Lu 00414/145 TW „Zygmunt” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 1828/1963 Sokołów Podlaski
1818 Zawada Zenon Ryszard 1960-09-20 IPN Lu 00425/182 TW „Andrzej” nr rej. 60186 Pilawa kontrwywiad wojskowy
1819 Zawadka Bernard Władysław 1932-04-11 IPN Lu 00419/96 TW „Iwona” nr rej. KWMO Siedlce 2003/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 8581/1973  
1820 Zawadka Jan Władysław 1930-02-07 IPN Lu 00419/1722 TW „Karolinka” nr rej. KWMO Siedlce 6659/1983  
1821 Zawadzki Augustyn Stanisław 1936-09-20 IPN Lu 00419/144 i IPN Lu 00414/100 TW „Domański”i TW „Artur” nr rej. KPMO Siedlce 3724/1968 Kobylany Koty Gm. Paprotnia
1822 Zawadzki Henryk Władysław 1924-08-08 IPN Lu 00419/429 inf. „Krakus”  
1823 Zawadzki Kazimierz Wacław 1928-08-27 IPN Lu 00419/353 inf. „X.D.17” Mińsk Mazowiecki
1824 Zawadzki Marian Antoni 1920-06-01 IPN Lu 00419/656 inf. „Geniek” nr rej. PUds.BP Węgrów 1790/1955  
1825 Zawadzki Tadeusz Kazimierz 1924-01-10 IPN Lu 00419/185 inf. „Słoma” nr rej. PUBP Gostynin 1240/1948 Jastrzębie pow. Gostynin
1826 Zawadzki Wiesław Bronisław 1939-04-28 IPN Lu 00419/1075 TW „Delpor” nr rej. KWMO Siedlce 3596/1978  
1827 Zawadzki Zygmunt Aleksander 1953-05-02 IPN Lu 00419/1188 TW „Sahara” nr rej. KWMO Siedlce 5745/1981  
1828 Zawadzki Zygmunt Jan 1921-08-18 IPN Lu 00419/742 inf. „X1” („X-1”)  
1829 Zawilski Bogdan Edward 1948-09-20 potw. IPN TW „Adam” nr rej. WUSW Siedlce 943/1975 Siedlce
1830 Zaworski Zbigniew Józef 1955-10-20 IPN Lu 555/75 i IPN Lu 554/142 TW „Klon” nr rej. 1782 Łuków
1831 Zbieć Marek Zbigniew 1956-07-21 IPN Lu 00425/133 TW „Wiosna” nr rej. 40426 Głuchów gm. Mordy kontrwywiad wojskowy
1832 Zbieć Marian Aleksander Aleksander 1928-12-13 IPN Lu 00419/1688 TW „Aleksander” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 5785/1970 i KWMO Siedlce 1952/1977  
1833 Zbieć Zygmunt Stanisław 1945-09-19 IPN Lu 00419/1846 TW „Bankier” nr rej. WUSW Siedlce 8384/1987  
1834 Zbrożek Stanisław Stanisław 1933-05-08 IPN Lu 00419/658 inf. „Wistowski”  
1835 Zdanowski Andrzej Sławomir 1959-08-03 IPN Lu 00419/1494 i IPN Lu 00414/573 TW „Robert” nr rej. KWMO Siedlce 6402/1982 Siedlce
1836 Zdanowski Marian Leon 1929-04-03 IPN Lu 00419/416 inf. „Gwuść” / „Gwóźdź” Siedlce
1837 Zdańkowski Marek Jan 1953-07-27 IPN Lu 555/47 TW „Wolter” nr rej. 3571 Siedlce
1838 Zdoliński Stefan Wiktor 1911-10-03 IPN Lu 00419/122 dysponent LK krypt. „Kolonia” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 2211/1964 i KWMO Siedlce 1845/1975  
1839 Zdun Tadeusz Mieczysław 1951-01-03 IPN Lu 00419/1418 i IPN Lu 00414/513 TW „Kuna” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7469/1985 Czaple Górne gm. Korczew
1840 Zdunek Czesław Antoni 1947-07-20 IPN Lu 00423/56-62 KO nr rej. 6495 Łochów
1841 Zdunek Krzysztof Antoni 1952-04-13 IPN Lu 00423/56-62 KO nr rej. 3177 Łochów
1842 Zdunek Waldemar Tytus Wacław 1932-10-10 IPN Lu 00419/174 TW „Tytus” nr rej. KPMO Węgrów 9418/1973 Węgrów
1843 Zduńczyk Hipolit Julian 1921-02-13 IPN Lu 00419/290 inf. „Kłutka” („Kłódka”) nr rej. PUBP Węgrów 31740/1/1948 Kołodziąż gm. Sadowne pow. Węgrów
1844 Zduńczyk Leszek Jan 1965-01-28 IPN Lu 00415/266 i IPN Lu 00425/266 TW „Słoń” nr rej. 70764 Kołbiel kontrwywiad wojskowy
1845 Zdzieborski Henryk Karol 1921-06-07 IPN Lu 00419/186 inf. „Wrona” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 794/1949 Kałuszyn
1846 Zelent Witold Maksymilian Marcin 1931-10-12 IPN Lu 00419/659 TW „Stolarz” nr rej. KPMO Węgrów 511/1962  
1847 Zembek Sławomir Władysław 1952-04-11 IPN Lu 00419/1330 i IPN Lu 00414/461 TW „Kormoran” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7414/1984 Mińsk Mazowiecki
1848 Zemło Marian Antoni 1929-02-10 IPN Lu 00419/417 inf. „Słońce” Zemły gm. Mokobody pow. Siedlce
1849 Zgódka Eugeniusz Jan 1929-06-30 IPN Lu 00419/1922 dysponent LK krypt. „Zbiornica” nr rej. KWMO Siedlce 1846/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 5240/1969 Siedlce, Mińsk Mazowiecki
1850 Zgódka Kazimierz Michał 1915-10-08 IPN Lu 00419/691 inf. „Korat” („Korab”)  
1851 Zgódka Tadeusz Andrzej 1959-07-07 IPN Lu 00414/16 TW „Tomasz” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1852 Zgódka Teresa Stanisław 1930-09-20 IPN Lu 00419/1922 dysponent LK krypt. „Zbiornica” nr rej. KWMO Siedlce 1846/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 5240/1969 i dysponent LK krypt. „Tawerna” nr rej. 4245/1979 Siedlce, Mińsk Mazowiecki
1853 Zgódka Zygmunt Józef 1925-04-29 IPN Lu 00419/187 inf. „Smutny”  
1854 Zielińska Barbara Marian 1950-02-12 IPN Lu 00414/971 TW „Karol” Siedlce
1855 Zielińska Zofia Bronisław 1950-01-19 IPN Lu 00419/1488 i IPN Lu 00414/569 TW „Ewa” nr rej. WUSW Siedlce 8028/1986 Siedlce
1856 Zielińska - Kowalczyk Hanna Maria Euzebiusz 1953-03-29 IPN Lu 00419/1591 i IPN Lu 00414/668 TW „Ryszard” nr rej. WUSW Siedlce 7831/1985 Siedlce
1857 Zieliński Antoni Władysław 1925-01-20 IPN Lu 00419/1895 TW „Henryk” nr rej. KPMO Siedlce 3313/1967 i KWMO Siedlce 1178/1975  
1858 Zieliński Jan Józef 1924-05-28 IPN Lu 00419/418 i IPN Lu 00414/708 inf. „Czarny” Czachy gm. Domanice pow. Siedlce
1859 Zieliński Jan Zygmunt 1948-05-05 IPN Lu 00419/1632 TW „Zygmunt” nr rej. KWMO Siedlce 5221/1980 i KPMO Sokołów Podlaski 6577/1971  
1860 Zieliński Stanisław Michał 1911-11-15 IPN Lu 00419/188 TW „Wrona” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 8103/1972, KPMO Mińsk Mazowiecki 4027/1960, KPMO Mińsk Mazowiecki 153/1961 i KPMO Mińsk Mazowiecki 800/1962 Latowicz pow. Mińsk Mazowiecki
1861 Zieliński Zygmunt Piotr 1927-01-01 IPN Lu 00419/189 inf. „Koło” nr rej. GZI WP/1950 Iwowe pow. Mińsk Mazowiecki
1862 Zieliński Zygmunt Stanisław 1954-09-28 IPN Lu 00419/1680 TW „Leonard” nr rej. KWMO Siedlce 6609/1983  
1863 Ziemka zd. Tomasiewicz Danuta Franciszek 1938-08-20 IPN Lu 555/36 TW „Róża” nr rej. WUSW Siedlce 8845/1987  
1864 Zienkiewicz Marian Józef 1929-08-19 IPN Lu 00419/1431 TW „Monter” nr rej. KWMO Siedlce 6441/1982  
1865 Zienkiewicz Waldemar Stanisław 1959-04-04 IPN Lu 00425/164 TW „Kaktus” nr rej. 54191 Sarnów woj. Siedleckie kontrwywiad wojskowy
1866 Zięba Krystyna Jan 1938-02-10 IPN Lu 00419/1151 dysponent LK krypt. „Komnata” nr rej. KWMO Siedlce 4579/1979 Mińsk Mazowiecki
1867 Ziółkowski Edward Kazimierz 1916-06-01 IPN Lu 00419/419 inf. „Mechanik” Osiny gm. Stara Wieś pow. Siedlce
1868 Złotogórski Zdzisław Wojciech Zdzisław 1948-09-06 IPN Lu 00419/1388 i IPN Lu 00414/489 TW „Wojtek” nr rej. WUSW Siedlce 7466/1985 Siedlce
1869 Zonak (Zonag) Aleksander Feliks 1926-01-19 IPN Lu 00419/77 TW „Dąb” nr rej. PUBP Łomża 575/1953, KPMO Parczew 678/1961, KPMO Węgrów 522/1962, KPMO Białobrzegi 9207/1972 i KWMO Radom 486/1975  
1870 Zoruk (Zaruk) Kazimierz Michał 1926-03-04 IPN Lu 00419/420 inf. „Myśliwy” Siedlce
1871 Zozuń Antoni Marian Jan 1912-03-05 IPN Lu 00419/329 TW „Karol” nr rej. KPMO Garwolin 4120/1968 Maciejowice pow. Garwolin
1872 Zubek Mirosław Stanisław 1959-08-21 IPN Lu 00419/1476 i IPN Lu 00414/556 TW „Wojtek” nr rej. WUSW Siedlce 7701/1985 Skórzec k. Siedlec
1873 Zwierz Jan Piotr 1923-10-10 IPN Lu 00419/190 inf. „Obrus” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 3486/114/1950 Dąbrówka gm. Latowicz
1874 Zwierzchlewski Henryk     IPN Lu 00419/1333    
1875 Zwoliński Witold Stanisław 1915-03-02 IPN Lu 00419/327 inf. „Kozioł” nr rej. PUBP Garwolin 1374/1947 Żelechów
1876 Zybura zd. Szuba Marianna Aleksander 1912-09-15 IPN Lu 00419/758 KP „Sportowiec” nr rej. KPMO Siedlce 3083/1966  
1877 Zych Adam Czesław 1951-10-15 IPN Lu 00415/16 TW „Ewa” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1878 Zychowicz Tadeusz Józef 1912-06-26 IPN Lu 00419/692 inf. „Kot”  
1879 Zygadło Czesław Jan Aleksander 1939-07-17 IPN Lu 00419/517 i IPN Lu 00414/159 TW „Orzeł” nr rej. KPMO Garwolin 745/1962 i KPMO Garwolin 544/1961 Ostrożeń gm. Gonczyce pow. Garwolin
1880 Zygmunt Tadeusz Józef 1959-02-11 IPN Lu 00425/41 TW „Jodła” nr rej. 50946 Dolne Pole gm. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1881 Zyśk Andrzej Antoni Marian 1953-02-04 IPN Lu 00425/31 TW „Kristin” nr rej. 35522 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1882 Żaboklicki Andrzej Aleksander 1959-04-21 IPN Lu 00419/1881 TW „Tulipan” nr rej. WUSW Siedlce 9097/1988  
1883 Żak zd. Grabowska Stanisława Konstanty 1925-12-24 IPN Lu 00419/554 agent „Uparty”  
1884 Żarek Kazimierz Antoni 1923-06-21 IPN Lu 00419/191 inf. „Borkowski”  
1885 Żebrowski Wojciech Józef 1951-10-23 IPN Lu 00419/1646 TW „Lech” nr rej. KWMO Siedlce 5687/1981  
1886 Żelazowski Zdzisław Franciszek Bolesław 1922-02-23 IPN Lu 00419/192 inf. „Raróg” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 534/1961 Anielinek pow. Mińsk Mazowiecki
1887 Żeromski Jan Józef 1925-06-24 IPN Lu 00419/932 inf. „Mały” nr rej. PUBP Łuków 3730/1951  
1888 Żmijewska Irena Mieczysław 1934-05-01 IPN Lu 00419/130 TW „Irena” nr rej. KWMO Siedlce 2807/1977 Warszawa, Garwolin
1889 Żmuda Stanisław Józef 1923-11-30 IPN Lu 00419/330 inf. „Bartek”  
1890 Żmuda Waldemar Andrzej Stanisław 1962-11-01 IPN Lu 00425/266 TW „Agata” nr rej. 67277 Józin gm. Repki pow. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1891 Żołądek Piotr Piotr 1916-07-09 IPN Lu 00419/694 inf. „Skorupka” nr rej. PUds.BP Mińsk Mazowiecki 1898/1955  
1892 Żołądek Wiesław Józef Ludwik 1935-01-15 IPN Lu 00419/718 TW „Olek” nr rej. KPMO Siedlce 462/1960, KPMO Sokołów Podlaski 470/1962, KPMO Sokołów Podlaski 2159/1963, KPMO Łuków 6772/1967, KPMO Łuków 14060/1972, KPMO Siedlce  
1893 Żółkiewski Maciej Adam Jerzy 1965-06-09 IPN Lu 00419/1891 i IPN Lu 00414/943 TW „Wolter” nr rej. WUSW Siedlce 7511/1985 Siedlce
1894 Żółtek zd. Rutkowska Irena Aleksander 1929-08-08 IPN Lu 00419/547 inf. „Wrzos” Mińsk Mazowiecki
1895 Żukowski Jan Adam 1927-01-13 IPN Lu 00419/910 TW „Przyjaciel” i TW „Wesoły” nr rej. KWMO Siedlce 2715/1976, KWMO Warszawa 22534/1974, KPMO Wołomin 9558/1973, KPMO Łowicz 2728/1963 i KPMO Piaseczno 978/1962  
1896 Żurawek Tadeusz Piotr 1921-01-22 IPN Lu 00419/516 inf. „Janicki” Maciejowice pow. Garwolin
1897 Żurowski Jacek Henryk 1946-09-17 IPN Lu 00419/1495 i IPN Lu 00414/574 TW „Kowalski” nr rej. KWMO Siedlce 6383/1982 Siedlce
1898 Żurowski Władysław Kazimierz 1924-01-20 IPN Lu 00419/135 TW „Roman” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 28336/1974 i KWMO Siedlce 1352/1975  
1899 Żyluk Jerzy Dominik 1928-04-06 IPN Lu 00419/332 inf. „Felek” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 7269/66/1952  
1900   Antoni Józef 1954-01-26 IPN Lu 00419/983 TW „Andrzej” nr rej. KWMO Siedlce 5784/1981  
1901         IPN Lu 00419/59 TW „Znajomy” nr rej. KPMO Łuków 238/1962 i KWMO Siedlce 1366/1975  
1902         IPN Lu 00419/91 TW „Kos” nr rej. KWMO Siedlce 1513/1975, KPMO Sokołów Podlaski 5087/1973 i KPMO Siedlce 4150/1967  
1903         IPN Lu 00419/1199 TW „Bolesław” nr rej. KWMO Siedlce 6943  
1904         IPN Lu 555/2 TW „Ikar” nr rej. Wydz. II Kaszubskiej Brygady WOP Gdańsk 3604/1984  

Źródło:

W związku z problemami technicznymi strony Fundacji Gazety Podlaskiej, notki TW z byłego województwa siedleckiego współpracujących z SB, będą zamieszczane także na tej stronie. Notki dostępne będą pod linkiem, który umieszczony będzie pod nazwiskiem danego konfidenta.


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

tajni konfidenci

 • lista ipn
 • ipn lista konfidentów
 • lista tw
 • ipn bu co znaczy
 • ipn lista tajnych współpracowników sb

Komentarze


Zostaw komentarz