Wojtkowski Jerzy LK „Tulipan”

Jerzy Wojtkowski s. Leopolda ur. 06.01.1925 r. w Teofilówce, sygn. akt: IPN Lu 00419/1240, dysponent lokalu kontaktowego kryptonim „Tulipan” nr rej. WUSW Siedlce 7341/1984, Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik meliorant. Aktualnie emeryt. Właściciel mieszkania przy ulicy Kasprzaka w Siedlcach. Były z-ca dyrektora w „Argedzie” i w zakładach „Miś”. Pracując tam udzielał wszechstronnej pomocy Komendantom Powiatowym MO ds. Służby Bezpieczeństwa. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie korzyści materialnych kpt. Andrzej Karczmarczyk kier. Sekcji II wydz. II WUSW w Siedlcach. 3.12.1984 roku podpisał umowę o udostępnianiu swojego mieszkania SB, jako lokalu kontaktowego kryptonim „Tulipan” z możliwością korzystania z niego we wszystkie dni robocze w godzinach od 8 do 16 w zamian za wynagrodzenie 15 000 zł kwartalnie.

Mieszkanie wykorzystywane było przez kpt. Andrzeja Karczmarczyka, por. Bohdana Dąbrowskiego oraz sierż. Stanisława Szyndlera. W lokalu tym SB organizowała spotkania z następującymi TW: „Franek” nr rej. 5874, „Józef” nr rej. 7239 – Bogusław Morian (Osiak), „Stefan” nr rej. 6437, „Mecenas” nr rej. 3510 – Jan Gajda, „Krzysztof” nr rej. 7600 – Stanisława Frątczak zd. Jagiełło, „Bartek nr rej. 7499 oraz rezydent „Kozłowski” – Zdzisław Iwaniuk. Umowę o korzystanie z jego lokalu rozwiązano 29.12.1986 roku ze względu na zły stan zdrowia właściciela mieszkania, a materiały dotyczące LK krypt. „Tulipan” złożono w archiwum WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-5 Z. Łącznie SB wypłaciła mu za użyczanie swojego mieszkania sumę 40 000 zł.

W archiwach IPN znajdują się 54 dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1240 Jerzy Wojtkowski dysponent lokalu kontaktowego kryptonim „Tulipan” - raport o zezwolenie na założenie lokalu kontaktowego, umowa o korzystaniu z mieszkania, postanowienie o zakończeniu korzystania, pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariusza SB za korzystanie z lokalu, wykaz osobowych źródeł informacji z którymi odbywają się spotkania. (3,1 MB).

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7341/1984

  • IPN Lu 00419/1240 Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego pseudonim "Tulipan" prowadzona w latach 1984-1987 przez Wydział II WUSW w Siedlcach dotycząca: Jerzy Wojtkowski, imię ojca: Leopold, ur. 06-01-1925 r. (Dokumentacja aktowa)

Przejdź do następnej notki

Komentarze


Prosimy dodać 2 i 4.