Bieliński Wacław TW Czesław

Bieliński Wacław s. Bolesława ur. 20.10.1941 r. IPN Lu 00414/828 i OPN Lu 00419/1757 TW ps. „Czesław” nr rej. 8637 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności kierowca mechanik. Zatrudniony w PKS Oddział Siedlce, jako kierowca. Do współpracy z SB pozyskał go 14.07.1987 r. szer. Grzegorz Zarzycki insp. SB Wydz. V WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy obierając sobie pseudonim konspiracyjny „Czesław”. W jego charakterystyce pracy wystawionej 09.02.1990 r. czytamy: (pisownia oryginalna)

Tajne spec. Znacz.

CHARAKTERYSTYKA

tw. ps. „Czesław” nr. ew. 8637

TW ps. „Czesław” mężczyzna lat 49 narodowość i obywatelstwo polskie, z zawodu kierowca mechanik zatrudniony w O/PKS Siedlce jako kierowca kom. dalekobieżnej. Do współpracy z SB pozyskany 18.08.1987 r. przez szer. G. Zarzyckiego inspektora wydziału V WUSW w Siedlcach na zasadzie współodpowiedzialności. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o obiekcie w ramach SO krypt. „PEGAZ”. TW informacje przekazywał ustnie, były one (wyraz nieczytelny) i w miarę możliwości sprawdzane. Nie stwierdzono faktów dezinformacji. TW jest źródłem ogólnoinformacyjnym osoba zdyscyplinowana i operacyjnie wzorowa.

Wnioski Z uwagi na syt. społeczno-polit. w kraju oraz dalszą reorganizację w resorcie spraw wewnętrznych jak również brak możliwości uzyskiwania informacji pozostających w zainteresowaniu SB wnoszę o rozwiązanie współpracy z TW z możliwością ponownego przejścia na kontakt, a t. personalną i pracy złożyć do archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kat. B-5. Materiałów nie udostępniać bez zgody osoby prowadzącej.(podpis nieczytelny)

W archiwach IPN znajduje się 109 dokumentów dotyczących jego osoby w tym teczki pracy i personalna.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1757 Bieliński Wacław TW ps. Czesław - zobowiązanie do współpracy z SB (0,3 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8637/1987

  • IPN Lu 00414/828/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Czesław" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Wacław Bieliński, imię ojca: Bolesław, ur. 20-10-1941 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/828/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Czesław" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Wacław Bieliński, imię ojca: Bolesław, ur. 20-10-1941 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1757 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Czesław" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Wacław Bieliński, imię ojca: Bolesław, ur. 20-10-1941 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1757 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Czesław" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Wacław Bieliński, imię ojca: Bolesław, ur. 20-10-1941 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 3 plus 1.