Piłat Bogdan TW „Siekiera”

Bogdan Piłat s. Czesława ur. 13.02.1950 r. IPN Lu 555/48 TW ps. „Siekiera” nr rej. 7894 Siedlce.

Mieszkaniec Siedlce. Wykształcenie wyższe o specjalności inżynier budowlany. Zatrudniony na stanowisku naczelnego inżyniera w Siedleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Do współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju 20.12.1985 r. por. Jerzy Teterycz kier. Sekcji I Wydz. II KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Siekiera”. W charakterystyce TW ps. „Siekiera”, którą wystawił 11.04.1990 r. st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach por. Paweł Piątek możemy przeczytać:

W/wym. pozyskany został do współpracy w dniu 20.12.1985 r. na podstawie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Celem pozyskania była realizacja zadań w sprawie obiektowej krypt. „ARIZONA”. Bezpośrednio po pozyskaniu tw wyjechał do USA gdzie realizował zadania rozpoznawczo-ustaleniowe. Do Polski powrócił w maju 1989 r. Z tw odbyto 3 spotkania. Kontrolowany jest za pomocą innych osobowych źródeł informacji. Nie był wynagradzany finansowo. Dwukrotnie udzielano mu pomocy w przyśpieszeniu uzyskania paszportów. Tw jest osobą spostrzegawczą, posiadającą łatwość w formułowaniu myśli, cieszy się zaufaniem w gronie znajomych. Aktualnie przebywa na terenie kraju. Z uwagi na aktualną sytuację społeczno-polityczną w kraju i w resorcie MSW tw zmienił stosunek do naszych organów, unika spotkań, niechętnie rozmawia telefonicznie z pracownikiem go obsługującym.

Ostatecznie współpraca z tw ps. „Siekiera” została rozwiązana 23.07.1990 r. a jego akta zostały 31.07.1990 r. złożone w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 90 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 28.07.2016 r.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7894/1985

  • IPN Lu 554/47/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Siekiera”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Bogdan Piłat, imię ojca: Czesław, ur. 13-02-1950 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/47/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Siekiera”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Bogdan Piłat, imię ojca: Czesław, ur. 13-02-1950 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/48 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Siekiera”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Bogdan Piłat, imię ojca: Czesław, ur. 13-02-1950 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/48 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Siekiera”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1986-1989. Materiały dotyczące: Bogdan Piłat, imię ojca: Czesław, ur. 13-02-1950 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Bogdana Piłat, tajnego współpracownika pseudonim „Siekiera” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/50 i IPN BU Z/001803/51.

Komentarze


Jaka jest suma 6 i 6?