Lista Milczanowskiego

Lista tajnych współpracowników SB i wywiadu wojskowego z 1991 r popularnie nazywana Listą Milczanowskiego od nazwiska osoby sporządzającej ten dokument - Andrzeja Milczanowskiego. Operacja ta rozpoczęła się na przełomie września i października 1991 roku i była kontynuowana jeszcze po wyborach - w tajemnicy zresztą przed nowym ministrem, Antonim Macierewiczem. Swoim zasięgiem objęła 7 tysięcy kandydatów do Sejmu i Senatu, nie kontrolowano członków rządu i pracowników Kancelarii Prezydenta. Ludzie Milczanowskiego znaleźli w archiwach MSW te same dokumenty dotyczące osób rejestrowanych jako tajni współpracownicy SB, na które w rok później natrafili ludzie Macierewicza.

 

Uzupełnienie

Lista Milczanowskiego odtajniona

Lista Milczanowskiego
Lista Milczanowskiego

28 października 2015 roku poseł Zbigniew Girzyński opublikował na swoim profilu Facebook odtajnioną kilka dni wcześniej przez IPN Listę Milczanowskiego. Jest to lista szersza od tej opublikowanej w Gazecie Polskiej z dnia 2 czerwca 1994, ale nie jest to też pełna lista. Jest to wyciąg z dokumentacji wytworzonej przez b. Urząd Ochrony Państwa sporządzony przez ABW. Wyciąg ten został sporządzony po anonimizacji zapisów zawierających informacje z okresu od 10.05.1990 r. oraz informacje szczególnie wrażliwe. Oprócz konfidentów takich jak TW, KO czy LK (objaśnienia pojęć powyżej), na liście udostępnionej przez p. Zbigniewa Girzyńskiego występują także figuranci. Figurant jak już wcześniej pisałem, jest to osoba którą interesowało się SB i byli to zazwyczaj działacze opozycji którzy walczyli z dyktaturą komunistyczną.

Lista Milczanowskiego pokazuje bardzo ważną rzecz, a mianowicie, kto za określone obszary w naszym życiu społecznym przez ostatnie lata odpowiadał. Kto ponosił za to odpowiedzialność oraz być może pokazuje, jakimi motywami się kierował mając niewyjaśnione sprawy z przeszłości, o których niektórzy wiedzieli i mieli na to dowody. Inni byli tej wiedzy pozbawieni i od tych dowodów odcięci, ponieważ sprawę tę utajniono – podkreślił poseł Zbigniew Girzyński.

W pliku pdf Lista Milczanowskiego udostępniona przez Zbigniewa Girzyńskiego a poniżej lista z Gazety Polskiej.

 

 

Lista Milczanowskiego opublikowana w Gazecie Polskiej z dnia 2 czerwca 1994


Objaśnienie pojęć występujących na „liście”:

Tajny współpracownik (TW) - najwyższa kategoria, całkowicie świadoma, współpracy z SB.

Kontakt Operacyjny (KO) - niższa od TW kategoria współpracownika tajnych służb PRL. Była to współpraca nie zawsze świadoma.

Lokal kontaktowy (LK) - lokal konspiracyjny SB do spotkań z agenturą.

Sprawa obiektowa - sprawa operacyjna zakładana przy rozpracowywaniu określonych organizacji lub środowisk (czyli obiektów).

PG - pion gospodarczy MO.

Figurant - osoba występująca w sprawie prowadzonej przez SB albo osoba, którą zainteresowało się SB.

 

Lista tajnych współpracowników SB i wywiadu wojskowego z 1991 r.

SEJM

 1. Bąk Józef

  ur. 21.03.1946., poseł niezależny, okręg wyborczy nr 14 - Zielona Gora.

  Zarejestrowany w dniu 11 kwietnia 1985 roku przez Wydz. VI WUSW Leszno - jako kandydat na TW. W związku ze wstąpieniem kandydata do PZPR, odstąpiono od formalnego pozyskania i dnia 29 sierpnia 1986 roku przerejestrowano do numeru 9839 jako Kontakt Operacyjny SB. Materiały Kontaktu włączono w roku 1987 do Sprawy Obiektowej nr 6576. Materiały archiwalne nr 3071/I-k.<

 2. Bentkowski Aleksander

  ur. 14.03.1941 r., poseł PSL, okręg nr 29 - Rzeszów.

  Zarejestrowany pod numerem 11861 w dniu 29 kwietnia 1977 roku, przez Wydz. II KWMO Rzeszów - jako TW pseudonim "Arnold". W sierpniu 1989 roku zdjęty z ewidencji z powodu rezygnacji jednostki, Materiały złożono do archiwum w dniu 31 października 1991 r. pod numerem 24248/I. Akta zniszczone, zachowal sie mikrofilm.

 3. Błaszczeć Józef Stanisław

  ur. 19.06.1947 r., poseł ZChN, okręg nr 9 - Częstochową.

  Zarejestrowany pod numerem 2652 w dniu 15 maja 1978 roku, przez Wydz. III-a KWMO Częstochowa - jako TW pseudonim "Józef". W dniu 21 lipca 1980 r. z powodu odmowy współpracy zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum, mikrofilm nr 232/1.

 4. Boni Michał Jan

  ur. 10.06.1954 r., poseł KLD, okręg nr 7 - Radom.

  Zarejestrowany pod numerem 54946 w dniu 15 lutego 1988 roku, przez Wydz. III-2 SUSW Warszawa - jako kandydat na TW. Pozyskany do współpracy z SB, przyjął pseudonim "Znak" i dnia 29 listopada 1988 r. zmieniono kategorie na TW. Z powodu braku możliwości operacyjnych współpracę zakończono dnia 5 stycznia 1990 roku. Materiały zniszczono, daty i protokołu brak.

 5. Boral Marek Tadeusz

  ur. 07.03.1943., poseł SLD, okręg nr 9 - Częstochowa.

  Zarejestrowany pod numerem 2272 w dniu 11 lipca 1975 roku, przez Wydz. III KWMO Piotrków Trybunalski - jako TW pseudonim "Klementyna". Dnia 15 kwietnia 1976 r. zdjeto z ewidencji z powodu rezygnacji jednostki po wstąpieniu figuranta do PZPR. Materiały złożono do archiwum, mikrofilm nr 72/1.

 6. Brylka Georg Rochus

  ur. 24.07.1929 r., poseł PKMnN, okręg nr 9 - Częstochowa.

  Zarejestrowany pod numerem CZ-464, przez Pion II RUSW Lublin - jako TW pseudonim "Feliks". Z powodu odmowy współpracy w dniu 17 listopada 1986 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-3638.

 7. Chrzanowski Wiesław Marian

  ur. 20.12.1923 r., poseł ZChN, okręg nr 28 - Lublin.

  Tajny Współpracownik Informacji Wojska Polskiego, Materiały złożono do archiwum we wrześniu 1965 roku pod numerem 1610/I. Ponownie zwerbowany i zarejestrowany pod numerem 4976 w dniu 13 marca 1974 r. jako TW przez Wydz. III KW MO Warszawa - pseudonim "Spółdzielca". Pozyskany w celu rozpracowywania środowiska endecko-akowskiego. 22 czerwca 1976 r. zdjęty z ewidencji z powodu odmowy współpracy. Materiały złożono do archiwum pod numerem 10503/I. Zarejestrowany pod numerem 74495 w dniu 11 czerwca 1986 roku, przez Wydz. IX Dep. I MSW - jako kandydat na TW. Dnia 9 października 1989 r., zrezygnowano z pozyskania.

 8. Cimoszewicz Włodzimierz

  ur. 13.09.1950 r., poseł SLD, okręg nr 25 - Białystok.

  Zarejestrowany pod numerem 13613 w dniu 25 września 1980 roku przez Wydz. II Dep. I MSW - jako KO pseudonim "Carex". Pozyskany do współpracy 15 września 1980 roku w związku z planowanym wyjazdem na stypendium do Nowego Jorku. Współpracę zerwano w roku 1984 w niejasnych okolicznościach. Podejrzewano figuranta o związki z amerykańskimi służbami specjalnymi. Materiały złożono do archiwum dnia 24 sierpnia 1984 roku, pod numerem J-8938.

 9. Cinal Józef

  ur. 11.10.1936 r., poseł PSL, okręg nr 34 - Bielsko-Biała.

  Zarejestrowany pod numerem 5739 w dniu 21 stycznia 1982 roku, przez Wydz. IV KWMO Bielsko-Biała - jako TW pseudonim "Józef Polak". Z powodu odmowy współpracy, zdjęty z ewidencji 9 lipca 1984 roku. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-3430. Akta zniszczono w 1989 roku, protokołu brak.

 10. Czykwin Eugeniusz

  ur. 12.09.1949 r., poseł niezależny, okręg nr 25 - Białystok.

  Zarejestrowany pod numerem 21661 w dniu 23 sierpnia 1977 roku, przez Wydz. IV KWMO Białystok - jako TW pseudonim "Izydor", "Wilhelm". Pozyskany do rozpracowywania ChSS i środowisk prawosławnych w Białymstoku. Dnia 13 września 1989 roku z powodu rezygnacji jednostki zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-8510.

 11. Fogler Piotr Stanisław

  ur. 22.12.1953 r., poseł UD, okręg nr 2 - Legionowo.

  Zarejestrowany pod numerem 15579 w dniu 23 grudnia 1976 roku, przez Wydz. IV KWMO Warszawa - jako TW pseudonim "Turysta". Z braku możliwości wykorzystania zdjęty z ewidencji i dnia 6 marca 1980 r. Materiały złożono do archiwum pod numerem 12970/I. Ponownie zwerbowany i w dniu 29 marca 1980 roku zarejestrowany pod numerem 59343, jako TW przez Wydz. IV Dep. V MSW. W dniu 2 kwietnia 1983 roku z powodu odmowy współpracy, Materiały złożono do archiwum. Akta nr 17064/I - zniszczono daty i protokołu braku.

 12. Gąsienica-Makowski Andrzej Tadeusz

  ur. 15.02.1952 r., poseł PChD, okręg nr 32 - Nowy Sącz.

  Zarejestrowany pod numerem NS-6251 w dniu 26 grudnia 1981 roku przez Wydz. V KWMO Nowy Sącz - jako TW pseudonim "Andrzej II". Dnia 10 grudnia 1983 r. zdjęty z ewidencji z powodu odmowy kontynuowania współpracy. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1762/I.

 13. Jagieliński Roman

  ur. 02.01.1947 r., poseł PSL, okręg nr 5 - Piotrków Trybunalski.

  Zarejestrowany pod numerem 5332 w dniu 25 marca 1981 roku przez Wydz. VI WUSW Piotrków Trybunalski - jako TW pseudonim "Ogrodnik". Pozyskany do Sprawy Obiektowej "Solidarność Wiejska", nr rej. 5310. Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

 14. Janowski Zbigniew Tadeusz

  ur. 04.10.1955 r., poseł SLD, okręg nr 27 - Zamość.

  Zarejestrowany pod numerem 12877 w dniu 13 lutego 1988 roku przez Wydz. V WUSW Chełm - jako TW pseudonim "Janek". Wykorzystywany do ochrony gospodarki narodowej. W dniu 28 listopada 1988 roku przechodzi na kontakt Wydz. V-2 SUSW w Warszawie i w związku z tym zostaje przerejestrowany do numeru 55956. Materiały czynne zniszczono w 1990 r., protokołu brak.

 15. Jaskiernia Jerzy

  ur. 21.03.1950 r., poseł SLD, okręg wyborczy nr 29 - Rzeszów.

  Zarejestrowany pod numerem 37279 w dniu 4 grudnia 1973 roku przez Wydz. XI Dep. I MSW - jako KO pseudonim "Prym" vel "Prymus". Pozyskany do współpracy przed wyjazdem na stypendium do USA. Współpracę zerwano w początku roku 1980. Materiały złożono do archiwum dnia 6 marca 1980 roku, pod numerem J-7062. W roku 1981 ponownie zarejestrowany do numeru 13600 - sprawa dotyczy rozpracowywania Konfederacji Polski Niepodległej.

 16. Kamiński Krzysztof

  ur. 17.03.1957 r., poseł KPN, okręg nr 28 - Lublin.

  Zarejestrowany pod numerem 32125 w dniu 29 listopada 1984 roku przez Wydz. III WUSW Lublin - jako TW "Matrix". Pozyskany do Sprawy Obiektowej "Palestra", nr rej. 27530. Materiały czynne zniszczono w 1989 roku - protokół nr 020/90.

 17. Kwiatkowski Wojciech Eugeniusz

  ur. 06.09.1937 r., poseł "Solidarności Pracy", okręg nr 16 - Toruń.

  Zarejestrowany pod numerem 7878 w dniu 15 lipca 1987 roku, przez Wydz. V WUSW Włocławek - jako kandydat na TW. Pozyskany do współpracy z SB, przyjął pseudonim "AB". Jako TW wykorzystywany w ramach Sprawy Obiektowej "Jedność" (nr rej. 558 - rozpracowywanie środowisk "Solidarności"). Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

 18. Kielek Eugeniusz

  ur. 20.10.1940 r., poseł NSZZ "S", okręg nr 29 - Rzeszów.

  Zarejestrowany pod numerem 2254 w dniu 19 października 1978 roku, przez Wydz. II KWMO Tarnobrzeg - jako TW pseudonim "Onyks". Z powodu odmowy, współpracę przerwano dnia 10 września 1982 r. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-1713. Akta zniszczono w 1989 r. - protokół 1/89. Ponownie zarejestrowany pod numerem 11447 w dniu 3 maja 1989 roku, przez Wydz. V WUSW Tarnów - jako kandydat na TW. Zdjęty z ewidencji dnia 22 grudnia 1989 r., Materiały zniszczono w 1990 r. - protokół nr 21/90.

 19. Lasocki Tadeusz

  ur. 28.11.1950 r., poseł ChD, okręg nr 24 - Ostrołęką.

  Zarejestrowany pod numerem 4915 w dniu 15 lipca 1981 roku przez Wydz. VI WUSW Łomża - jako TW pseudonim "Kamil". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 22 czerwca 1988 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-2500. Akta zniszczone, daty i protokołu brak.

 20. Majewski Jan

  ur. 03.06.1942 r., poseł PSL, okręg nr 29 - Rzeszów.

  Pozyskany na TW przez Wydz. IV KWMO Kraków w początku lat siedemdziesiątych. Wyeliminowany ze współpracy, Materiały złożono do archiwum w dniu 2 sierpnia 1976 roku, pod numerem 41779/I. Zarejestrowany ponownie pod numerem 41678 przez Wydz. V-2 SUSW Warszawa - jako TW "Gucio". Zdjęty z ewidencji z powodu braku możliwości operacyjnych i dnia 26 sierpnia 1986 r. Materiały złożono do archiwum, pod numerem 18255/I. Ponownie pozyskany jako TW pseudonim "Jodła", przez Pion VI RUSW Opatów (nr rej. TG-3761). Współpracę przerwano w dniu 27 maja 1988 roku. Materiały złożono pod numerem 3969/I.

 21. Majewski Wit Wiktor

  ur. 21.07.1943 r., poseł SLD, okręg wyborczy nr 2 - Legionowo.

  Zarejestrowany pod numerem 56953 w dniu 25 sierpnia 1979 roku przez Wydz. I Dep. I MSW - jako KO pseudonim "Zev", "Wito". Z powodu odmowy, współpracę przerwano w dniu 6 marca 1986 r. Materiały złożono do archiwum dnia 19 marca 1986 roku, pod numerem 19352/I. Akta zniszczone w styczniu 1990 roku - protokół brakowania nr 114, pozostał mikrofilm nr 19352/1.

 22. Maksymiuk Janusz Roman

  ur. 19.01.1947 r., poseł PSL, okręg nr 11 - Wrocław.

  Zarejestrowany pod numerem 46734 w dniu 15 lipca 1983 roku przez Pion VI RUSW Oleśnica - jako TW pseudonim "Roman". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 27 września 1989 roku zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 60430/I.

 23. Manicki Maciej

  ur. 21.11.1954 r., poseł SLD, okręg nr 20 - Szczecin.

  Zarejestrowany pod numerem 29061 w dniu 22 maja 1984 roku przez Wydz. V WUSW Szczecin - jako TW pseudonim "Cuma". Pozyskany w ramach Sprawy Obiektowej "Dok" - dotyczącej rozpoznania wrogiej działalności w środowisku stoczniowców. W drugiej połowie 1989 roku, przejęty przez Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Publicznego. Materiały czynne zniszczono w roku 1990, protokołu brak.

 24. Mochnaczewski Piotr

  ur. 28.10.1965 r., poseł SLD, okręg nr 20 - Szczecin.

  Zarejestrowany pod numerem 25515 w dniu 27 stycznia 1983 roku, przez wydz. II-1 WUSW Szczecin - jako TW pseudonim "Lech". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy zdjęty z ewidencji. W dniu 16 grudnia 1989 r. Materiały złożono do archiwum pod numerem 50535/I. Akta zniszczono w 1990 roku, protokół nr 4/90.

 25. Moczulski Leszek Robert

  ur. 07.06.1939 r., poseł KPN, okręg nr 33 - Kraków.

  Zarejestrowany pod numerem 4750 w dniu 29 sierpnia 1969 roku przez Wydz. III-2 KSMO Warszawa - jako TW pseudonim "Lech". Pozyskany w celu rozpoznania środowiska dziennikarskiego i opozycyjnego. Z uwagi na nielojalność TW współpracę przerwano i w dniu 9 lipca 1984 r. Materiały złożono do archiwum pod numerem 16526/I.

 26. Niesiołowski Konstanty Stefan

  ur. 04.02.1944 r., poseł ZChN, okręg nr 4 - Łódź.

  Pozyskany przez Wydz. III KWMO Łódź w roku 1971 jako TW pseudonim "Leopold". Dnia 26 maja 1979 roku Materiały TW przekazano do Dep. I MSW za pismem nr AB-00166/79. Materiały zniszczono, daty i protokołu brak.

 27. Nowacka Irena Maria

  ur. 08.09.1950 r., poseł SLD, okręg wyborczy nr 6 - Konin.

  Zarejestrowana pod numerem 7044 w dniu 22 kwietnia 1988 roku przez wydz. III WUSW Sieradz - jako Kontakt Operacyjny SB. Materiały zniszczone - protokół zniszczenia nr 021/90.

 28. Nowak Kazimierz Jan

  ur. 16.01.1952 r., poseł SLD, okręg nr 16 - Toruń.

  Zarejestrowany pod numerem 7803 w dniu 27 maja 1987 roku, przez Wydz. III WUSW Włocławek - jako kandydat na TW. Dnia 1 lipca 1987 r. pozyskany do współpracy z SB i przyjął pseudonim "Jerzy". Jako TW wykorzystywany w ramach Sprawy Obiektowej "Publicyści", nr rej. 6655. Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

 29. Osiatyński Jerzy

  ur. 02.11.1941 r., poseł UD, okręg nr 30 - Przemyśl.

  Zarejestrowany pod numerem 74164, jako kandydat na TW przez Wydz. II Dep. II MSW - pseudonim "Osiatyński". Po wyrażeniu zgody na współpracę, zmieniono kategorie na TW. Materiały złożono do archiwum dnia 10 lutego 1983 roku pod numerem 16923/I, mikrofilm nr F-15100/1. Akta zniszczono w październiku 1985 r., mikrofilm zniszczono w grudniu 1989 roku - protokół nr 112, 113.

 30. Piechota Jacek Jan

  ur. 28.04.1959 r., poseł SLD, okręg nr 20 - Szczecin.

  Zarejestrowany pod numerem 28853 w dniu 3 maja 1984 przez Wydz. III-1 WUSW Szczecin - jako TW "Robert". Materiały czynne zniszczono w roku 1989, protokołu brak.

 31. Pilarski Bohdan

  ur. 24.09.1931 r., poseł PSL-S, okręg nr 15 - Kalisz.

  Zarejestrowany pod numerem 6395 w dniu 8 kwietnia 1965 roku jako Kontakt Informacyjny przez Wydz. VIII Dep. I MSW - pseudonim "Ravel" vel "Surma". W roku 1965 współpracy zaprzestano, Materiały złożono do archiwum dnia 25 sierpnia 1966 roku, pod numerem J-1712.

 32. Reichelt Władysław

  ur. 01.05.1950 r., poseł KLD, okręg nr 18 - Poznań.

  Zarejestrowany pod numerem 33437 w roku 1975 przez Wydz. III KWMO Poznan - jako TW "Adam". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 29 sierpnia 1986 roku zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 36162/I. Akta zniszczono w roku 1989, protokół nr 68.

 33. Saletra Wojciech Jarosław

  ur. 26.09.1955 r., poseł SLD, okręg nr 8 - Kielce.

  Zarejestrowany pod numerem 23813 w dniu 27 czerwca 1984 roku przez Wydz. III WUSW Kielce - jako TW pseudonim "Tadeusz". Z powodu zmiany miejsca pracy, w dniu 29 sierpnia 1989 roku zdjęty z ewidencji. Materiał złożono do archiwum pod numerem 3914/I.

 34. Smolarek Ryszard

  ur. 10.05.1952 r., poseł PSL, okręg nr 26 - Siedlce.

  Zarejestrowany pod numerem 3860 w dniu 8 maja 1979 roku przez Wydz. II KWMO Konin - jako TW pseudonim "Monika". Z powodu zmiany miejsca pracy i zamieszkania, w dniu 18 lipca 1983 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1539/I.

 35. Spychalska Ewa Teresa

  ur. 17.08.1949 r., poseł SLD, okręg nr 34 - Bielsko-Biała.

  Zarejestrowana pod numerem 55153 w dniu 20 czerwca 1988 roku przez Wydz. V-2 SUSW Warszawa - jako TW pseudonim "Czuma". Materiały czynne zniszczone w roku 1990, protokołu brak.

 36. Staniszewska Grażyna Ewa

  ur. 02.11.1949 r., poseł UD, okręg nr 34 - Bielsko-Biała.

  Zarejestrowana pod numerem 2762 w dniu 6 kwietnia 1978 roku przez Wydz. III KWMO Bielsko-Biała - jako TW pseudonim "Kowalska". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 10 stycznia 1979 r. zdjęta z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-1095.

 37. Stando Stanisław Władysław

  ur. 29.03.1945 r., poseł ZChN, okręg nr 5 - Piotrków Trybunalski.

  Zarejestrowany pod numerem 6301 w dniu 22 września 1982 roku przez Pion VI RUSW Piotrków Trybunalski - jako TW pseudonim "Kazik". Z powodu rezygnacji jednostki, w dniu 4 marca 1986 roku zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum, mikrofilm nr 1344/1.

 38. Starownik Marian Roman

  ur. 02.03.194..r. poseł PSL, okręg nr 28 - Lublin.

  Zarejestrowany pod numerem 32171 w dniu 10 grudnia 1984 roku przez Wydz. VI WUSW Lublin - jako TW pseudonim "Roman". Materiały złożono do archiwum pod numerem I/19920. Akta zniszczono, nr protokołu 43/90.

 39. Sterkowicz Czeslaw Józef

  ur. 20.06.1936 r., poseł SLD, okręg nr 31 - Tarnów.

  Zarejestrowany pod numerem TA-941 w dniu 2 sierpnia 1976 roku przez Wydz. III WUSW Tarnów - jako Kontakt Operacyjny SB. W sierpniu 1980 roku Materiały złożono do archiwum, pod numerem 620/I. W roku 1988 akta zostaly zniszczone - protokołu zn. brak.

 40. Szafraniec Herbert

  ur. 20.12.1941 r., poseł KLD, okręg nr 35 - Sosnowiec.

  Zarejestrowany jako TW przez Wydz. II KW MO Katowice - pseudonim "Grażyna". Współpracę przerwano w związku ze zmiana miejsca zamieszkania. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-4307. Zarejestrowany pod numerem 5513 w dniu 20 maja 1970 roku, przez Wydz. II KW MO Warszawa - jako Lokal Kontaktowy SB. Materiał archiwalny 22321/I. Akta złożone w Katowicach zniszczono w roku 1985, akta w Warszawie zniszczono w 1983 r., nr protokołu 134/83.

 41. Szczepaniak Jan

  ur. 24.11.1936 r., poseł PSL, okręg nr 16 - Toruń.

  Zarejestrowany pod numerem 5681 w dniu 2 marca 1984 roku, przez Wydz. IV WUSW Włocławek - jako kandydat na TW. Pozyskany do współpracy z SB przyjął pseudonim "Marek", wykorzystywany w ramach Sprawy Obiektowej "Solidarność Wiejska". W maju 1985 roku przekazany na łączność Wydz. VI WUSW we Włocławku. Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

 42. Szreder Bogumił Edward

  ur. 31.07.1956 r., poseł PSL, okręg nr 22 - Gdańsk.

  Zarejestrowany pod numerem 48203 w dniu 25 maja 1984 roku przez Wydz. III-1 WUSW Gdańsk - jako TW pseudonim "Rolnik". Z powodu rezygnacji jednostki, w dniu 10 lipca 1989 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 26149/I. Materiały zniszczono, daty i protokołu brak.

 43. Szymanczak Tadeusz

  ur. 06.04.1952 r., poseł PL, okręg nr 3 - Płock.

  Zarejestrowany pod numerem 4537 w dniu 28 grudnia 1981 roku przez Wydz. IV WUSW Skierniewice - jako TW pseudonim "Dobrodziej". Z powodu dekonspiracji, w dniu 16 lutego 1983 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numer 880/I. Akta zniszczono.

 44. Świtka Jan Eugeniusz

  ur. 23.06.1936 r., poseł SD, okręg nr 29 - Rzeszów.

  Zarejestrowany pod numerem 934 w dniu 2 września 1961 roku przez Wydz. III KWMO Lublin - jako TW pseudonim "Jasio". Z powodu odmowy kontynuacji współpracy, w dniu 16 sierpnia 1961 roku zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-9846.

 45. Tuszynski Zdzisław

  ur. 15.08.1938 r., poseł SLD, okręg nr 18 - Poznań.

  Zarejestrowany pod numerem 54351 w dniu 22 września 1987 roku przez Wydz. V. SUSW Warszawa - jako Kontakt Operacyjny SB. Materiały czynne zniszczono w roku 1990 - protokołu brak.

 46. Wesołowski Mariusz Stefan

  ur. 11.04.1950 r., poseł UD, okręg nr 23 - Olsztyn.

  Zarejestrowany pod numerem 4/550 w dniu 22 grudnia 1978 roku przez Wydz. PG KWMO Olsztyn - jako TW "Marek". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 12 grudnia 1984 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 17257/Im. Akta zniszczono w roku 1989, protokół nr 35/89 - pozostał mikrofilm.

 47. Wierzbicka Danuta

  ur. 12.06.1930 r., poseł KPN, okręg nr 37 - Gliwice.

  Zarejestrowana jako Lokal Kontaktowy SB przez Pion V RUSW Gliwice.

 48. Wójcik Tadeusz

  ur. 17.02. 1944 r., poseł PL, okręg nr 30 - Przemyśl.

  Zarejestrowany pod numerem 9768 w dniu 16 września 1987 roku przez Wydz. VI WUSW Krosno - jako TW pseudonim "Stanisław II". Pozyskany w ramach Sprawy Obiektowej Wspólnota", nr rej, 1926. Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

 49. Zych Bogumił Zygmunt

  ur. 22.08.1959 r., poseł SLD, okręg nr 12 - Wałbrzych.

  Zarejestrowany pod numerem 10982 w dniu 23 czerwca 1987 roku przez Wydz. III WUSW Wałbrzych - jako TW pseudonim "Konrad". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 16 listopada 1988 roku zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-6059. Akta zniszczono, protokół nr 85/90.

 50. Zylber Jan

  ur. 14.04.1936 r., poseł PPG, okręg nr 20 - Szczecin.

  Zarejestrowany pod numerem 58115 w dniu 28 grudnia 1979 roku przez Wydz. IV Dep. II MSW - jako TW "Roman". Z powodu braku możliwości wykorzystania, w dniu 14 września 1984 roku zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 18140/I. Akta zniszczono w roku 1990, protokół nr 112/90.

SENAT

 1. Bartodziej Gerhard

  ur. 20.01.1941 r., senator woj. opolskiego - Mniejszość Niemiecka.

  Zarejestrowany pod numerem 34942 w dniu 24 lutego 1977 roku przez Wydz. III KW MO Katowice - pseudonim "Agata". Z powodu odmowy dalszej współpracy w roku 1980 zaprzestano kontaktów i dnia 23 października 1980 roku Materiały złożono do archiwum, pod numerem I/25285. Zarejestrowany ponownie pod numerem 16333 w dniu 16 kwietnia 1985 roku jako KO przez Wydz. VII Dep. I MSW - pseudonim "Waris". Współpracę zerwano z powodu rezygnacji jednostki w roku 1990. Materiały złożono do archiwum dnia 19 stycznia 1990 roku, pod numerem J-12327.

 2. Findeisen Władysław

  ur. 28.01.1926 r., senator woj. warszawskiego - UD.

  Zarejestrowany pod numerem 5928 w dniu 4 czerwca 1960 roku przez Wydz. VII Dep. I MSW - jako Kontakt Informacyjny pseudonim "Vikers". W związku z wyjazdem do USA zrezygnowano z dalszego kontaktu, w roku 1968 Materiały złożono do archiwum pod numerem 8303/I.

 3. Horodecki Krzysztof

  ur. 1953 r., senator woj. pilskiego, niezrzeszony.

  Zarejestrowany pod numerem 3569 w dniu 2 października 1980 roku przez Wydz. II KWMO Piła - jako TW pseudonim "Marek". W dniu 17 października 1984 roku zdjęty z ewidencji z powodu odmowy kontynuowania współpracy. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1248/I.

 4. Jesionek Jan

  ur. 05.07.1925 r., senator woj. katowickiego - KPN.

  Zarejestrowany pod numerem XV-2/362/72 w dniu 3 maja 1972 roku przez Wydz. PG KWMO Katowice - jako TW pseudonim "Skaut", "Edmund I", "Podróżny". Z braku możliwości wykorzystania w dniu 9 lutego 1982 roku zdjęty z ewidencji. Przejęty przez Wydz. III KWMO Katowice jako TW pseudonim "Leon", w dniu 9 lutego 1982 r. zostaje przerejestrowany do numeru 48362. Z powodu choroby jednostka zrezygnowała z dalszego prowadzenia TW i w dniu 3 stycznia 1983 roku Materiały złożono do archiwum pod numerem I-8477.

 5. Komorowski Zygmunt Zbigniew

  ur. 1944 r., senator woj. skierniewickiego - PSL.

  Zarejestrowany pod numerem 7409 w dniu 25 stycznia 1988 roku, jako Kontakt Operacyjny SB przez Pion IV RUSW Sochaczew - pseudonim "Konrad". Materiały zniszczone - protokołu i daty zniszczenia brak.

 6. Kostka Stanisław

  ur. 1925 r., senator woj. przemyskiego - KPN. Zarejestrowany pod numerem 4102 w dniu 8 grudnia 1969 roku przez Służbę Bezpieczeństwa KPMO Jarosław - jako TW pseudonim "Kos". W dniu 10 kwietnia 1972 roku z powodu rezygnacji jednostki, zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-9348. Materiały zniszczono w roku 1982, protokół nr 56.

 7. Kralczyński Henryk Andrzej

  ur. 29.07.1943 r., senator woj. bielskiego - NSZZ "S".

  Zarejestrowany pod numerem BB-2765 w dniu 6 kwietnia 1978 roku przez Wydz. III-a KWMO Bielsko-Biała - jako TW pseudonim "Terlecki". W dniu 28 lipca zdjęty z ewidencji z powodu braku możliwości wykorzystania. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-1377. Ponownie zwerbowany na TW przez Wydz. V KWMO w Bielsku-Białej i zarejestrowany pod numerem BB-5191 w dniu 19 czerwca 1981 roku. Zdjęty z ewidencji Wydz. V z powodu nieszczerości. Materiał złożono do archiwum pod numerem I-2569.

 8. Szymanowski Andrzej

  ur. 1930 r., senator woj. leszczyńskiego.

  Zarejestrowany pod numerem 12875 w dniu 27 lipca 1989 roku przez Wydz. VI WUSW Leszno - jako Kontakt Operacyjny SB. Współpracę przerwano 9 stycznia 1990 roku z powodu odmowy współpracy. Materiały zniszczono - daty i protokołu brak.

 9. Wilkowski Eugeniusz

  ur. 04.01.1955 r., senator woj. chełmskiego - NSZZ "S".

  Zarejestrowany pod numerem 6438 w dniu 21 lutego 1980 roku przez Wydz. III KWMO Chełm - jako TW pseudonim "Wiktor". Z powodu braku możliwości wykorzystania w dniu 22 listopada 1984 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I/981. Akta zniszczone, daty i protokołu brak.

 10. Włodyka Mieczysław

  ur. 1949 r., senator woj. słupskiego - PSL.

  Zarejestrowany pod numerem 831 w dniu 5 lutego 1980 roku przez Wydz., PG KWMO Słupsk - jako TW pseudonim "Rolnik". Z powodu braku możliwości wykorzystania w dniu 31 maja 1989 roku, zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem Im/6265.

 11. Zamoyski Tomasz Jan

  ur. 1912 r., senator woj. zamojskiego - ZChN.

  Zarejestrowany pod numerem 9470 w roku 1969 przez Wydz. V Dep. II MSW - jako TW pseudonim "Hrabia". Materiały złożone do archiwum pod numerem 8952/I. Zarejestrowany ponownie jako TW pod numerem 15057 w dniu 5 kwietnia 1976 roku, przez Wydz. II SUSW Warszawa. Wyeliminowany z powodu odejścia na emeryturę, w dniu 15 września 1979 r., zdjęty z ewidencji. Materiały złożone do archiwum pod numerem 12604/I.

 12. Żak Józef Stanisław

  ur. 08.02.1938 r., senator woj. kieleckiego - UD.

  Zarejestrowany pod numerem 4070 w dniu 18 października 1965 roku, przez Wydz. II KWMO Kielce - jako TW pseudonim "Piotr". Z powodu rezygnacji jednostki, w dniu 22 maja 1970 roku współpracę zawieszono. Materiały złożono do archiwum pod numerem 29204/I. Akta zniszczone, daty i protokołu brak.

Źródło:

 • "Gazeta Polska" 22 (46) - 2 czerwca 1994


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

 • lista milczanowskiego nazwiska

 • piotr mochnaczewski ipn
 • zbigniew girzyński facebook
 • andrzej milczanowski
 • tw leopold
 • lista milczanowskiego pdf

Komentarze


Skomentował Cezary Kruk |

W Puławach powstał Puławski Komitet Ujawnić Prawdę. Inspiracją była między innymi ta strona. Celem Puławskiego Komitetu Ujawnić Prawdę będzie podanie do publicznej wiadomości danych o wszystkich funkcjonariuszach UB, SB, Informacji Wojskowej i ich agentach działających na terenie Ziemi Puławskiej. Cezary Kruk, cezarykruk2@wp.pl, telefon 518-482-726

Skomentował Cezary Kruk |

Zrobił Pan kawał dobrej roboty. Proszę odwiedź moją stronę poświęconą agentowi SB który mnie inwigilował. Z poważaniem. Cezary Kruk

Zostaw komentarz