Sprawy operacyjne SB

Teczki spraw operacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa PRL wszczynanych na terenie byłego województwa siedleckiego, opracowanych na podstawie zasobów archiwalnych IPN.

Sprawa operacyjnego rozpracowania (SOR)

Kategoria sprawy operacyjnej oraz dotyczących jej akt, o najwyższym stopniu zaangażowania operacyjnego prowadzącej ją jednostki SB. SOR była wszczynana, gdy właściwa jednostka SB otrzymywała pewne informacje o „antypaństwowej”, „antypartyjnej”, „przestępczej” etc. działalności osoby lub grupy osób, bądź zmieniano kategorię uprzednio prowadzonych wobec wspomnianej/wspomnianych osób spraw operacyjnych. SOR wszczynano również w przypadku stwierdzenia przez SB, że „dokonano czynu przestępnego z pobudek wrogich”, sprawcy takiego czynu są nieznani, a rzecz ze względu na ciężar owego czynu wymaga wszechstronnego zbadania.

Sprawa operacyjnego sprawdzenia (SOS)

Kategoria sprawy operacyjnej i akt jej dotyczących. SOS była wszczynana, gdy odpowiednia jednostka SB otrzymywała niepotwierdzoną informację o prowadzeniu „antypaństwowej” etc. działalności lub przygotowań do takowej przez osobę lub grupę osób, bądź informację o przestępstwie lub niepokojącym zjawisku, które należało zbadać dla ustalenia, czy nie były skutkiem działalności „antypaństwowej”.

Sprawa obiektowa (SO)

Kategoria sprawy operacyjnej i akt jej dotyczących. Sprawy obiektowe wszczynano wobec „[…] działających przeciwko PRL za granicą wrogich instytucji i organizacji. Sprawy obiektowe zakładano również na redakcje gazet, nielegalne organizacje opozycyjne oraz kongresy, zjazdy i konferencje organizacji społecznych.

SO „Podlasie”

Teczka sprawy obiektowej kryptonim „Podlasie” została założona w celu rozpracowywania i inwigilowania struktur NSZZ „Podlasie” a po przekształceniu „Solidarności” na terenie byłego województwa siedleckiego i bialsko-podlaskiego

Więcej...

SOR „Manifestacja”

Teczka sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Manifestacja” nr rej. WUSW Siedlce 6711/1983; sygn. akt IPN Lu 0421/464.

Wyżej wymieniona sprawa operacyjnego rozpracowania została wszczęta 14 maja 1983 roku w związku z organizacją obchodów 1 i 3 Maja przez działaczy „Solidarności”.

Więcej...

SOR „Rocznica”

Teczka SOR „Rocznica” została założona do rozpracowania autorów i kolporterów ulotek oraz ustalenie przywódców i inicjatorów którzy doprowadzili do odbycia manifestacji zorganizowanej 31 sierpnia 1983 r. przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Siedlcach dla uczczenia rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.

Więcej...

SOS „Rozrzut”

Teczka SOS „Rozrzut” została założona do rozpracowania autorów i kolporterów ulotek rozprowadzonych przez Stanisława Karpika i działaczy Ruchu Młodej Polski w dniu 1 listopada na terenie województwa siedleckiego oraz transparentu i napisu na drzwiach Gminnego Komitetu PZPR w Kotuniu.

Więcej...

Komentarze


Zostaw komentarz