Sprawy operacyjne SB

Teczki spraw operacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa PRL wszczynanych na terenie byłego województwa siedleckiego, opracowanych na podstawie zasobów archiwalnych IPN.

Sprawa operacyjnego rozpracowania (SOR)

Kategoria sprawy operacyjnej oraz dotyczących jej akt, o najwyższym stopniu zaangażowania operacyjnego prowadzącej ją jednostki SB. SOR była wszczynana, gdy właściwa jednostka SB otrzymywała pewne informacje o „antypaństwowej”, „antypartyjnej”, „przestępczej” etc. działalności osoby lub grupy osób, bądź zmieniano kategorię uprzednio prowadzonych wobec wspomnianej/wspomnianych osób spraw operacyjnych. SOR wszczynano również w przypadku stwierdzenia przez SB, że „dokonano czynu przestępnego z pobudek wrogich”, sprawcy takiego czynu są nieznani, a rzecz ze względu na ciężar owego czynu wymaga wszechstronnego zbadania.

Sprawa operacyjnego sprawdzenia (SOS)

Kategoria sprawy operacyjnej i akt jej dotyczących. SOS była wszczynana, gdy odpowiednia jednostka SB otrzymywała niepotwierdzoną informację o prowadzeniu „antypaństwowej” etc. działalności lub przygotowań do takowej przez osobę lub grupę osób, bądź informację o przestępstwie lub niepokojącym zjawisku, które należało zbadać dla ustalenia, czy nie były skutkiem działalności „antypaństwowej”.

Sprawa obiektowa (SO)

Kategoria sprawy operacyjnej i akt jej dotyczących. Sprawy obiektowe wszczynano wobec „[…] działających przeciwko PRL za granicą wrogich instytucji i organizacji. Sprawy obiektowe zakładano również na redakcje gazet, nielegalne organizacje opozycyjne oraz kongresy, zjazdy i konferencje organizacji społecznych.

SO „Podlasie”

Akta dotyczące operacji o kryptonimie „Podlasie” zostały utworzone w celu rozpracowywania i inwigilowania struktur NSZZ „Podlasie” a po przekształceniu „Solidarności” na terenie byłego województwa siedleckiego i bialskopodlaskiego

Więcej...

SOR „Manifestacja”

Dokumentacja sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Manifestacja” nr rej. WUSW Siedlce 6711/1983; sygn. akt IPN Lu 0421/464, dotycząca organizacji obchodów 1 i 3 Maja przez działaczy „Solidarności”, wszczęta 14 maja 1983 roku.

Więcej...

SOR „Rocznica”

Teczka sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Rocznica” została utworzona w celu zidentyfikowania autorów i kolporterów ulotek oraz ustalenie przywódców i inicjatorów którzy doprowadzili do zorganizowania manifestacji, która odbyła się 31 sierpnia 1983 r. przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Siedlcach, w celu upamiętnienia rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.

Więcej...

SOS „Drukarnia”

Teczka dotycząca sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Drukarnia” o numerze rejestracyjnym KWMO Siedlce 4843/1980; sygnatura akt IPN Lu 0421/286.

Sprawa operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Drukarnia” została założona w dniu 11.03.80 r. przez Wydział III KWMO Siedlce w związku z podejrzeniem kolportażu literatury antysocjalistycznej, prawdopodobnie „Robotnika”, oraz produkcji prasy bezdebitowej.

Więcej...

SOS „Rozrzut”

Teczka sprawy operacyjnego sprawdzenia „Rozrzut” została założona do rozpracowania autorów i kolporterów ulotek rozprowadzonych przez Stanisława Karpika i działaczy Ruchu Młodej Polski w dniu 1 listopada na terenie województwa siedleckiego oraz transparentu i napisu na drzwiach Gminnego Komitetu PZPR w Kotuniu.

Więcej...

SO „Relaks”

Sprawa obiektowa o kryptonimie „Relaks”, prowadzona przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1980-1990, która miała na celu kontrolę operacyjną służby zdrowia i opieki społecznej w województwie siedleckim. Głównym celem było zbieranie informacji na temat osób, które były potencjalnymi kandydatami do wykonywania tajnych prac.

Więcej...

SO „Kuźnia”

Sprawa Obiektowa kryptonim „Kuźnia, prowadzona w latach 1980-1990 przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca nieprawidłowości w funkcjonowaniu Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz jednostek mu podległych.

Więcej...

SO „Camping”

Sprawa obiektowa kryptonim „Camping" prowadzona w latach 1987-1989 przez Wydział II WUSW w Siedlcach. Zabezpieczenie operacyjne pobytu cudzoziemców i dyplomatów w zajeździe „Hetman" oraz w zajeździe w miejscowości Zimna Woda przed działalnością przestępczą.

Więcej...

Komentarze


Prosimy dodać 4 i 1.