Pamiątki z PRL-u i stanu wojennego

Pierwszą, natychmiastową reakcją na wprowadzenie w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego były strajki i protesty, znaki i hasła wypisywane na murach i płotach, a także dowcipy opowiadane (wcale nie konspiracyjnym szeptem) w zakładach pracy, biurach, na ulicy, tramwajach i autobusach. "Solidarność" nie uległa, zaczęła działać w podziemiu. Pojawiła się podziemna prasa, zrodziło się niezależne życie kulturalne (koncerty muzyczne, wystawy, domowe spektakle teatralne). Wszystko to stanowiło wyraz społecznego buntu i sprzeciwu, wyrażało pragnienie wolności i niezależności. Niebanalne miejsce w podziemnym życiu wydawniczym ("drugim obiegu") przypadło grafice spod znaku "Solidarności". W podziemnych drukarniach, prywatnych mieszkaniach, piwnicach, pracowniach artystów drukowano ulotki, książki, gazety, czasopisma, plakaty, pocztówki, kalendarze, "wojenne" znaczki pocztowe i banknoty. Ich wyraz graficzny wyróżniał się mocnym, czytelnym znakiem, konkretną, często zabawną informacją. Wszystkie te druki przynosiły otuchę i nadzieję, przełamywały lęk i strach, sprawiały radość, wywoływały śmiech. Mówiły, że "Solidarność" żyje, że zrodzonej w imię godności, sprawiedliwości i prawdy idei nie można zniszczyć siłą i szykanami. Świat grafiki podziemnej "Solidarności" był światem prostego, zrozumiałego symbolu, szybko kreślonego znaku.

 

Przedmioty z PRL-u

Przedmioty z PRL-u


Przedmioty z okresu stanu wojennego i lat osiemdziesiątych ub. wieku.

Więcej...

Znaczki Solidarności

Znaczki Solidarności


Wyjątkowa kolekcja znaczków i banknotów (cegiełek) podziemnej Poczty Solidarności oraz organizacji niepodległościowych.

Więcej...

Plakaty, pocztówki i kalendarze

Plakaty, pocztówki i kalendarze


Plakaty, pamiątkowe zdjęcia, kalendarze i ulotki powstałe po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku, a także pocztówki powstałe przed 13 grudnia 1981 roku, ale kupione już po wprowadzeniu stanu wojennego.

Więcej...

Prasa podziemna

Prasa podziemna


W okresie PRL do 1989 r. ukazywało się nielegalnie kilka tysięcy tytułów prasy podziemnej. Były to serwisy informacyjne, ale i poważne kwartalniki społeczno-polityczne oraz kulturalne. Niektóre miały zasięg swojego zakładu pracy, inne całej aglomeracji a nawet ogólnokrajowy.

Więcej...

Książki

Książki drugiego obiegu


Wydawnictwa drugiego obiegu publikowały książki i czasopisma poświęcone przede wszystkim bieżącym sprawom społecznym i politycznym, oraz najnowszej historii polski. Drugi obieg umożliwił także odtworzenie wolnego życia literackiego: wydawnictwa podziemne wydają autorów krajowych i emigracyjnych, a także przekłady literatury obcej i opracowania krytyczne zakazanej twórczości w czasopismach.

Więcej...


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

pamiątki prl

  • przedmioty z prl
  • stan wojenny plakat
  • pamiątki z prl zdjęcia
  • gadżety prl
  • rzeczy z prl
Jaka jest suma 1 i 7?