Prasa podziemna (bibuła)

Bibuła - czyli podziemna prasa. Określenie pochodzi jeszcze z końca XIX wieku. W systemie komunistycznym prasa stanowiła jedno z głównych narzędzi indoktrynacji, a zarazem zniewolenia społeczeństwa. Nadzór nad nią sprawowali wysocy dygnitarze partyjni, a cały proces jej powstawania i funkcjonowania był ściśle kontrolowany i poddany reżimowi systemu i panującej ideologii, zarówno jeśli chodzi o profil tematyczny, autorów i przekazywane treści, jak i samą produkcję oraz sposób i zasięg dystrybucji.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, stało się jasne, że tylko oficjalnie istniejące media mogą ukazywać rzeczywistość. Środowiska opozycyjne ze swoimi wydawnictwami muszą zejść do podziemia. Pierwsze podziemne gazetki pojawiły się już następnego dnia po wprowadzeniu stanu wojennego (14 XII we Wrocławiu wydany został pierwszy podziemny numer „Z dnia na dzień”).

W okresie PRL do 1989 r. ukazywało się nielegalnie kilka tysięcy tytułów prasy podziemnej. Był to fenomenem na skalę światową. Nigdzie indziej zjawisko to nie rozwinęło się na tak szeroką skalę, w które zaangażowane było aż tak wielu ludzi. Były to serwisy informacyjne, ale i poważne kwartalniki społeczno-polityczne oraz kulturalne. Niektóre miały zasięg swojego zakładu pracy, inne całej aglomeracji a nawet ogólnokrajowy. Nikt nigdy nie obliczył, ile osób zaangażowało się w działalność drugiego obiegu wydawniczego, ale spokojnie można szacować, że były to dziesiątki tysięcy osób. Do dziś niestety często zresztą anonimowych, zapomnianych, w żaden sposób nieuhonorowanych przez wolną Polskę...

 

 

opis
Arka

Arka

Pismo regionu Łódzkiego NSZZ Solidarność


wydawca:  Region Łódzki NSZZ Solidarność
miejscowość:  Łódź
druk:  
periodyczność:  miesięcznik
format:  8 str. A5 (148×210)
nr.:  listopad 1988
tech. druku:  offset
uwagi:  

 

Baza

Baza

Miesięcznik Klubów Myśli Robotniczej


wydawca:  Oficyna Wydawnicza Baza
miejscowość:  Warszawa
druk:  TKO "Solidarność" Region Mazowsze
periodyczność:  miesięcznik
format:  28 str. A5 (148×210)
nr.:  58 grudzień 1988
tech. druku:  powielacz
uwagi:  Więcej...

 

Biuletyn Łódzki

Biuletyn Łódzki


wydawca:  Robotniczy Komitet Oporu NSZZ Solidarność
miejscowość:  Łódź
druk:  
periodyczność:  miesięcznik
format:  12 str. B5 (176×250)
nr.:  121 (30.05.1988), 123 (05.07.1988), 126 (25.10.1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  

 

Tygodnik CDN

Tygodnik CDN

Głos Wolnego Robotnika


wydawca:  Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności
miejscowość:  Warszawa
druk:  
periodyczność:  tygodnik
format:  4 str. A4 (210×297)
nr.:  241/242 (25.06.1988), 243 (15.09.1988)
tech. druku:  offset z maszyn
uwagi:  Więcej...

 

Czadzik

Czadzik

Informator o stanie środowiska


wydawca:  NZS UW Biologia
miejscowość:  Warszawa
druk:  Wydawnictwo Prasowe Myśl
periodyczność:  miesięcznik
format:  4 str. A5 (148×210)
nr.:  2 (02.11.1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  Więcej...

 

FATamorgana

FATamorgana

Pismo pracowników Fabryki Automatów Tokarskich


wydawca:  Fabryka Automatów Tokarskich
miejscowość:  Wrocław
druk:  
periodyczność:  dwutygodnik nieregularny
format:  2 str. A4 (210×297)
nr.:  128 (15.05.1988), 129 (28.05.1988)
tech. druku:  powielacz
uwagi:  Więcej...

 

Gazeta Podlaska

Gazeta Podlaska

Informator NSZZ Solidarność Region Mazowsze

Oddziały w Siedlcach i Białej Podlaskiej


wydawca:  Wydawnictwo Społeczne KOS
miejscowość:  Siedlce
druk:  Wydawnictwo Prasowe Myśl
periodyczność:  dwutygodnik
format:  4÷8 str. A4 (210×297)
nr.:  4 (13.06.1987), 15/16 (24-31.12.1987), 8 (24) (10.04.1988), 14/15 (30/31) (19.06-03.07.1988), 16 (32) (17.07.1988), 19 (35) 25.09.1988), 20/21 (36/37) (16-23.10.1988), 22 (38) (11.11.1988), 23 (39) (04.12.1988), 25/26 (41/48) 25.12.1988, 6/7 (48/49) (19-26.03.1989)
tech. druku:  offset
uwagi:  red. Tadeusz Kłopotowski, Tomasz Olko, zawiera dod. "Dzwonek Niedzielny"
Więcej...

 

Głos Hutmenu

Głos Hutmenu


wydawca:  TKZ NSZZ Solidarność Hutmenu
miejscowość:  Wrocław
druk:  Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej
periodyczność:  miesięcznik nieregularny
format:  4 str. A4 (210×297)
nr.:  czerwiec 1988
tech. druku:  powielacz
uwagi:  

 

Głos Łodzi

Głos Łodzi

Pismo Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej


wydawca:  Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej
miejscowość:  Łódź
druk:  
periodyczność:  dwutygodnik
format:  4 str. A5 (148×210)
nr.:  61 wrzesień 1988
tech. druku:  powielacz
uwagi:  

 

Głos Niezależnych

Głos Niezależnych

Pismo KZ Solidarność Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach


wydawca:  NSZZ "Solidarność" przy WSR-P
miejscowość:  Siedlce
druk:  
periodyczność:  
format:  4 str. A4 (210×297)
nr.:  1 (18) (14.09.1993)
tech. druku:  
uwagi:  

 


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

gazety prl

  • nielegalne wydawnictwa w systemie totalitarnym
  • bibuła pismo niezależne
  • czaspopisma prl-u
  • gazeta niezależna
  • bibuła prl

Skomentował Rafał |

To pewnie Bolek też tam był ? https://www.blasty.pl/9538/elektryk-ktory-zostal-kablem - Jak to dobrze, że są jeszcze miejsca w których można przeczytać informacje, których większość Polaków nie zna. Szczególnie w taki dzień jak dzisiaj 11 listopada kiedy my Polacy wyrwaliśmy się z jarzma wrogów. Świetny artykuł.

Jaka jest suma 2 i 6?