Prasa podziemna (bibuła)

Bibuła - czyli podziemna prasa. Określenie pochodzi jeszcze z końca XIX wieku. W systemie komunistycznym prasa stanowiła jedno z głównych narzędzi indoktrynacji, a zarazem zniewolenia społeczeństwa. Nadzór nad nią sprawowali wysocy dygnitarze partyjni, a cały proces jej powstawania i funkcjonowania był ściśle kontrolowany i poddany reżimowi systemu i panującej ideologii, zarówno jeśli chodzi o profil tematyczny, autorów i przekazywane treści, jak i samą produkcję oraz sposób i zasięg dystrybucji.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, stało się jasne, że tylko oficjalnie istniejące media mogą ukazywać rzeczywistość. Środowiska opozycyjne ze swoimi wydawnictwami muszą zejść do podziemia. Pierwsze podziemne gazetki pojawiły się już następnego dnia po wprowadzeniu stanu wojennego (14 XII we Wrocławiu wydany został pierwszy podziemny numer „Z dnia na dzień”).

W okresie PRL do 1989 r. ukazywało się nielegalnie kilka tysięcy tytułów prasy podziemnej. Był to fenomenem na skalę światową. Nigdzie indziej zjawisko to nie rozwinęło się na tak szeroką skalę, w które zaangażowane było aż tak wielu ludzi. Były to serwisy informacyjne, ale i poważne kwartalniki społeczno-polityczne oraz kulturalne. Niektóre miały zasięg swojego zakładu pracy, inne całej aglomeracji a nawet ogólnokrajowy. Nikt nigdy nie obliczył, ile osób zaangażowało się w działalność drugiego obiegu wydawniczego, ale spokojnie można szacować, że były to dziesiątki tysięcy osób. Do dziś niestety często zresztą anonimowych, zapomnianych, w żaden sposób nieuhonorowanych przez wolną Polskę...

 

 

opis
Solidarność Ostrołęcka

Solidarność Ostrołęcka

Pismo NSZZ "Solidarność" Reg. Mazowsze Oddział w Ostrołęce


wydawca:  Oddział NSZZ "Solidarność" w Ostrołęce
miejscowość:  Lublin
druk:  Wydawnictwo Prasowe "Myśl"
periodyczność:  dwutygodnik
format:  4 str. A4 (210×297)
nr.:  6 (20.07.1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  

 

Solidarność Walcząca

Solidarność Walcząca

Niezależny biuletyn NSZZ "Solidarność" Regionu Łódzkiego


wydawca:  NSZZ "Solidarność" Region Łódzki
miejscowość:  Łódź
druk:  Wydawnictwo Społeczne "Fakt"
periodyczność:  nieregularnik
format:  12 str. A5 (148×210)
nr.:  97-98 (wrzesień 1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  

 

Solidarność Ziemi Łódzkiej

Solidarność Ziemi Łódzkiej

Pismo Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" w Łodzi


wydawca:  NSZZ "Solidarność"
miejscowość:  Łódź
druk:  
periodyczność:  miesięcznik
format:  4 str. A4 (210×297)
nr.:  13 (listopad 1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  

 

Sprawa

Sprawa

Pismo Okręgu Warszawskiego Polskiej Partii Niepodległościowej


wydawca:  Polska Partia Niepodległościowa
miejscowość:  Warszawa
druk:  Wydawnictwo im. J. Łojka
periodyczność:  nieregularnik
format:  4÷6 str. A4 (210×297)
nr.:  12 (wrzesień październik 1988), 13 (listopad 1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  

 

Szkoła

Szkoła

Międzyszkolny Komitet Oporu / FMW (Federacja Młodzieży Walczącej)


wydawca:  Międzyszkolny Komitet Oporu
miejscowość:  Wrocław
druk:  
periodyczność:  dwutygodnik
format:  16 str. A5 (148×210)
nr.:  9,10/46,47 (15 maja-15 czerwca 1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  Więcej...

 

Tu Teraz

Tu Teraz

Pismo Oświaty Niezależnej Solidarność


wydawca:   Wydawnictwo Społeczne KOS
miejscowość:   Warszawa
druk:   Wydawnictwo Społeczne KOS
periodyczność:   nieregularnik
format:   12 str. A4 (210×297)
nr.:   68 (czerwiec 1988), 69 (wrzesień 1988), 73 (styczeń 1989)
tech. druku:   offset
uwagi:   Więcej...

 

Tygodnik Mazowsze

Tygodnik Mazowsze "Solidarność"


wydawca:  NSZZ "Solidarność"
miejscowość:  Warszawa
druk:  Niezależna Oficyna Wydawnicza "Nowa"
periodyczność:  tygodnik
format:  2÷6 str. A4 (210×297)
nr.:  213 (27.05.1987), 214 (03.06.1988), 253 (01.06.1988), 254 (08.06.1988), 257 (06.07.1988), 258 (20.07.1988), 260 (25.08.1988), 261 (31.08.1988), 262 (07.09.1988), 263 (14.09.1988), 264 (21.09.1988), 265 (28.09.1988), 266 (05.10.1988), 268 (20.10.1988), 274 (07.12.1988), 276 (04.01.1989), 287 (29.03.1989), 288 (05.04.1989)
tech. druku:  offset
uwagi:  red.: Helena Łuczywo, Joanna Szczęsna, Anna Dodziuk, Anna Kruczkowska-Bikont, Zofia Bydlińska-Czernuszczyk, Tomasz Burski, Piotr Bikont, Wojciech Kamiński, Krzysztof Leski, Piotr Pacewicz, Małgorzata Pawlicka, Elżbieta Regulska i Ludwika Wujec
Motto: "Solidarność" nie da się podzielić ani zniszczyć
Więcej...

 

UB Uczniowski Biuletyn

UB Uczniowski Biuletyn

Mon Stop dodatek anarchistyczny


wydawca:  Ruch Młodzieży Niezależnej
miejscowość:  Wałbrzych
druk:  Ruch Młodzieży Niezależnej
periodyczność:  nieregularnik
format:  4 str. A5 (148×210)
nr.:  one specjal (01.05.1988)
tech. druku:  ksero
uwagi:  

 

Victoria

Victoria

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność Grabiszynek; ELWRO, FADROMA, FAT, HUTMEN i inni


wydawca:  Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność Grabiszynek
miejscowość:  Wrocław
druk:  
periodyczność:  dwutygodnik
format:  2÷4 str. A4 (210×297)
nr.:  99 (22.05.1988), 100 (05.06.1988)
tech. druku:  powielacz
uwagi:  

 

Wiadomości

Wiadomości

Tygodnik NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze


wydawca:  NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze
miejscowość:  Warszawa
druk:  NSZZ "Solidarność"
periodyczność:  tygodnik
format:  4 str. A5 (148×210)
nr.:  241 (31.05.1987), 311/312 (08.01.1989), 313 (15.01.1989), 323 (02.04.1989), 324 (09.04.1989)
tech. druku:  offset
uwagi:  Więcej...

 


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

gazety prl

  • nielegalne wydawnictwa w systemie totalitarnym
  • bibuła pismo niezależne
  • czaspopisma prl-u
  • gazeta niezależna
  • bibuła prl

Skomentował Rafał |

To pewnie Bolek też tam był ? https://www.blasty.pl/9538/elektryk-ktory-zostal-kablem - Jak to dobrze, że są jeszcze miejsca w których można przeczytać informacje, których większość Polaków nie zna. Szczególnie w taki dzień jak dzisiaj 11 listopada kiedy my Polacy wyrwaliśmy się z jarzma wrogów. Świetny artykuł.

Zostaw komentarz