Metrum

Metrum

wydawca:  Wydawnictwo Metrum
miejscowość:  Siedlce
druk:  Wydawnictwo Metrum
periodyczność:  kwartalnik
format:  76 str. A5 (148×210)
nr.:  4 (zima '87-88)
tech. druku:  offset
uwagi:  

 

Kwartalnik „Metrum”

Od 1987 redakcja Metrum postanowiła przekształcić dotychczasowy dwutygodnik w „Serwis Informacyjny Metrum” oraz w kwartalnik pod tym samym tytułem jako kontynuację pisma. Serwis miał być pismem czysto informacyjnym, o ograniczonym zakresie tematyki (1. numer z datą 18.02.1987) i kwartalnik ,,Metrum”, w którym poruszane byłyby i omawiane szerzej problemy, które nurtowały ówczesne społeczeństwo.

Pierwszy numer kwartalnika ,,Metrum” nosi datę 18.03.1987, a ostatni numer 7/8 - kwiecień 1989. Stałe działy to: Rozmowy Metrum, Poezja, Proza, Teoria i Praktyka Surrealizmu Socjalistycznego, Lektury Obowiązkowe, Wczoraj i Dziś, Archiwum, Półka Metrum, Galeria Metrum. Swoje miejsce znalazła również w kwartalniku Kronika siedleckiej „Solidarności” pisana od 12 grudnia 1981 roku do grudnia 1986 przez Hannę Sławińską (pseudonim, pod którym ukrywali się Cezary Kaźmierczak i Maria Dauksza).

Wywiadów do „Metrum” udzielili m.in. Jan Józef Lipski, Janusz Korwin-Mikke, Tadeusz Konwicki, Jan Kelus, Waldemar „Major” Fydrych i dziennikarz jugosłowiański - opozycjonista. W Lekturach Obowiązkowych znalazła się rozmowa z Ryszardem Kuklińskim przeprowadzona przez paryską „Kulturę” zatytułowana „Wojna z narodem widziana od środka”. Na łamach czasopisma próbowano również odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego Józef Mackiewicz? (ta dyskusja w społeczeństwie trwa po dzień dzisiejszy). Drukowane były wiersze Josifa Brodskiego, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Philipa Larkina, Tomasa Venclova, ale i debiutującej siedleckiej poetki Iwony Pokory. Ukazało się również bardzo interesujące opracowanie poświęcone losom poezji i poetów w Rosji w latach 1917-1941.

Zdarzały się polemiki „międzyredakcyjne” na łamach „Metrum” z Gazetą Podlaską, dotyczące roli „Solidarności” i kształtowania nowej rzeczywistości.

Kwartalnik wydawany był na offsecie, liczył od 75 stron (nr 1) do 106 (nr 78). Pismo kosztowało od 290 do 800 zł.

Moim zdaniem, pod względem edytorskim był to jeden z najładniejszych periodyków, które się wtedy ukazywały. Kwartalnik posiadał stronę tytułową, na której znajdowała się informacja o najciekawszych artykułach oraz logo „firmy”, spis treści numeru, strony liczbowane, ładny i czytelny krój czcionki, poręczny format (21 cm), był zszywany. W 1987 roku Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyznało nagrodę zespołową im. „Po Prostu” „niezależnemu pismu Metrum wydawanemu w Siedlcach”.

Źródło:

  • Siedlecki Komitet Oporu Społecznego 1983 - 1989

    autor: Agnieszka Andrzejewska

    wydawnictwo: Fundacja Gazety Podlaskiej

    miejsce i rok wydania: Siedlce 2008

Prosimy dodać 9 i 3.