Wola

Wola

wydawca:  
miejscowość:  Warszawa
druk:  
periodyczność:  tygodnik
format:  2 str. A4 (210×297)
nr.:  numer specjalny poświęcony Ludziom Podziemia (13.12.1999)
tech. druku:  
uwagi:  Wszystkim Wam, bez których nie byłoby 'Woli', MKK, Podziemia Warszawskiej Solidarności, naszych wspólnych radości i rozczarowań z odzyskanej Polski.

 

„Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze.

Ukazało się 295 nr. w formacie A4, drukowanych na powielaczu, techniką sitodruku i na offsecie (od I 1983) w nakładzie do 12 tys. egz.; tygodnik.

W składzie zespołu w różnych okresach: Piotr Stasiński, Andrzej Urbański (redaktor naczelny), Andrzej Zieliński, Maciej Zalewski (współpraca z MKK), Michał Boni (redaktor naczelny do 1989 po aresztowaniu w III 1983 A. Urbańskiego), Andrzej Horubała, Katarzyna Jaruzelska, Paweł Kastory, Jacek Kowalczyk, Jolanta Koral, Paweł Ławiński, Beata Pogorzelska, Maciej Rysiewicz, Katarzyna Sielicka, Piotr Stasiński, Dariusz Stola, Stanisław Turnau, Ika Walc, Jerzy Wysocki, Wojciech Załuska (twórców pisma łączyła znajomość ze studiów na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w II połowy l. 70., następnie wspólna działalność w „S”).

Publikowano artykuły dot. problemów pracowniczych. Po powołaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego pismo przestało się ukazywać.

Kolportowano w zakładach pracy wchodzących w skład MKK.

Paweł Sowiński

Źródło:

  • Encyklopedia Solidarności

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

solidarność region mazowsze

paweł ławiński
nszz solidarność region mazowsze
beata pogorzelska
stanisław turnau
region mazowsze

Prosimy obliczyć 2 plus 2.