Wiadomości

Tygodnik NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze

Wiadomości

wydawca:  NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze
miejscowość:  Warszawa
druk:  NSZZ "Solidarność"
periodyczność:  tygodnik
format:  4 str. A5 (148×210)
nr.:  241 (31.05.1987), 311/312 (08.01.1989), 313 (15.01.1989), 323 (02.04.1989), 324 (09.04.1989)
tech. druku:  offset
uwagi:  

 

„Wiadomości Dnia”, pismo wydawane I-XII 1981 w Warszawie przez Ośrodek Badań Społecznych i Biuro Informacyjne NSZZ „S” Regionu Mazowsze.

Ukazały się 253 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowane na offsecie w nakładzie ok. 1,3 tys. egz.; dziennik. Opublikowano dodatki specjalne: 12 II 1981 wybór artykułów z poprzednich numerów „Wiadomości Dnia”, 3 V 1981 dodatek poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Założyciele pisma: Ludwik Dorn, Urszula Doroszewska, Antoni Macierewicz i Piotr Naimski; w składzie redakcji: U. Doroszewska, Jerzy Prus, Jerzy Modlinger (do IV 1981), Piotr Piętak (od V 1981 jako redaktor prowadzący), Paweł Niezgodzki, Marek Car, Marcin Gugulski, Henryka Drogowska (od jesieni 1981), Piotr Strzałkowski, Tomasz Borkowski, Robert Luśnia, Łukasz Małachowski i Brunon Nowicki (opracowanie graficzne); zaopatrzeniem zajmował się m.in. Marek Krawczyk.

Kontynuacją „Wiadomości Dnia” były „Wiadomości”, podtytuł: „Biuletyn NSZZ «Solidarność» Region Mazowsze”, tygodnik wydawany 15 XII 1981 – 1 IV 1990 w Warszawie.

Ukazały się 363 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4 i A5, drukowane techniką sitodruku i na offsecie w nakładzie ok. 1 tys. egz. Nr 1 z 15 XII 1981 przygotowany przez P. Piętaka i P. Strzałkowskiego wydano pt. „Wiadomości Dnia” w formie maszynopisu. Do nr. 117 pismo było wydawane przez wydawnictwo Głos. I-IV 1983 do „Wiadomości” dołączana była wkładka MRKS. Opublikowano dodatki specjalne: Mały poradnik drukarski (II 1982), Tezy Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawie ugody społecznej (IV 1982), Święto Pracy 1 Maja 1982 (1982, plakat w formie klepsydry), Projekt programowy NSZZ „Solidarność” (1987), Wiadomości. Najstarszy bez chwili przerwy drukowany niecenzurowany tygodnik w Polsce (1989, folder).

W składzie redakcji: Hanna Rozwadowska (redaktor naczelna, od połowy 1982), M. Gugulski (od V 1982), L. Dorn (od jesieni 1982), A. Macierewicz (od 1983) i Piotr Zakrzewski (od 1983); drukiem zajmowały się m.in. zespoły Macieja Badowskiego, Mirosława Duszaka i Marcina Kapera.

Jan Olaszek

Źródło:

  • Encyklopedia Solidarności

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

nszz solidarność region mazowsze

region mazowsze
solidarność region mazowsze
wiadomości mazowsze
nszz solidarność mazowsze
mazowsze wiadomości

Prosimy obliczyć 7 plus 7.