Z Dnia na Dzień

serwis informacyjny RKS NSZZ Solidarność Dolny Śląsk

Wrocław-Wałbrzych-Legnica-J. Góra-Kłodzko-Dzierżoniów-Świdnica-Bolesławiec

Z Dnia na Dzień

wydawca:  RKS NSZZ "Solidarność" region Dolny Śląsk
miejscowość:  Wrocław
druk:  NSZZ "Solidarność"
periodyczność:  3 x na tydzień
format:  4 str. A4 (210×297)
nr.:  wydanie specjalne (09.05.1988) 2 str. A5,10 (466) (19.05.1988)
tech. druku:  powielacz
uwagi:  red.: Zenon Pałka, Beata Szczepanik, Marcjanna Śliwińska

 

„Z Dnia na Dzień”, podtytuł: „Serwis Informacyjny NSZZ «Solidarność»”, pismo MKZ ZR następnie RKS „S” Dolny Śląsk; wydawane we Wrocławiu 6 II 1981 – 1990; początkowo pt. „Serwis Informacyjny «Solidarność»” (72 nr., w tym nr. 2-8 pt. „Serwis Informacyjny Solidarności Dolnośląskiej”), od 23 VII 1981 pt. „Z Dnia na Dzień”.

Do 11 XII 1981 ukazało się 148 nr. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i offsecie w nakładzie do 30 tys. egz.; wychodziło 3 razy w tygodniu.

W składzie redakcji: Zenon Pałka, Marcjanna Śliwińska, Ksenia Wierzbicka, Beata Szczepanik.

14/15 XII 1981 ukazał się pierwszy nr podziemny, zawierał głównie komunikaty RKS.

W podziemiu ukazały się (wraz z wydaniami specjalnymi) 394 nr., których objętość stopniowo się zwiększała: od 2 do kilkunastu s. formatu A4, drukowanych na powielaczu, offsecie i techniką sitodruku w nakładzie do 45 tys. egz. (wydania specjalne do 100 tys. egz.); początkowo starano się utrzymać 3-dniowy cykl wydawniczy, z czasem uległ on wydłużeniu; wychodziło dzięki konspiracyjnej strukturze poligraficznej „Biuletynu Dolnośląskiego”.

W składzie redakcji: Helena Lazarowicz, Romuald Lazarowicz, Tadeusz Świerczewski, Kornel Morawiecki. W V 1982, w związku z konfliktem między przewodniczącym RKS Władysławem Frasyniukiem a Kornelem Morawieckim – który doprowadził do powstania Solidarności Walczącej – nastąpiła zmiana składu redakcji, do której weszli działacze związani wyłącznie z RKS, m.in.: Krzysztof Turkowski i Henryk Zieliński; po ich aresztowaniu, m.in.: Józef Pinior i Leszek Budrewicz. W kolejnych latach w zespole redakcyjnym m.in.: Marek Muszyński, Tomasz Archemowicz, Eugeniusz Szumiejko.

Kolportowane we wszystkich większych zakładach Dolnego Śląska.

Pismo przestało się ukazywać po zaprzestaniu działalności RKS w III 1990.

Ukazało się również wiele fałszywek poszczególnych nr. publikowanych przez SB.

Łukasz Kamiński

Źródło:

  • Encyklopedia Solidarności

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

solidarność dolny śląsk

leszek budrewicz
romuald lazarowicz
eugeniusz szumiejko
marek muszyński
z dnia na dzień

Prosimy dodać 1 i 8.