Baza

Miesięcznik Klubów Myśli Robotniczej

Baza

wydawca:  Oficyna Wydawnicza Baza
miejscowość:  Warszawa
druk:  TKO "Solidarność" Region Mazowsze
periodyczność:  miesięcznik
format:  28 str. A5 (148×210)
nr.:  58 grudzień 1988
tech. druku:  powielacz
uwagi:  

 

„Baza”, miesięcznik społeczno-polityczny wydawany III 1983 – I 1990 w Warszawie; nr 1 sygnowany przez Terenowy Komitet Oporu „S”, od nr. 4 przez Klub Myśli Robotniczej, od nr. 52 przez Unię Demokratów.

Ukazało się 69 nr. o obj. kilkudziesięciu s. w formacie A4 (druk na powielaczu) i A5 (druk na offsecie), w nakł. 1-1,5 tys. egz.; miesięcznik. Od 1985 ukazywały się nr. specjalne współwydane z LDPN, „CDN Głos Wolnego Robotnika”, „Solidarność Zwycięży” i „Wolą”.

W składzie redakcji: Lech Antonowicz, Waldemar Pernach, Andrzej Święcicki i Zbigniew Zawadzki; autorzy: Grzegorz Bielecki (ps. Biernat), Grzegorz Buczek (ps. Jan Mateusz Wścieklica), Sławomir Bugajski (ps. Alfred B. Grubba), Grzegorz Chrystowski (ps. G.H.), Mirosław Dakowski (ps. Andrzej Pomorski), Tomasz Dangel (ps. Jerzy Ostrowski), Marek Marian Drozdowski (ps. Mek), Elżbieta Eysymontt (ps. OST, Ludwik Ostyk), Jerzy Eysmontt (ps. Jer, Jur-WSN), Marcin Galec (ps. Paweł), Gerhartd Gnauck (ps. Stefan Krupiński), Gabriela Kopczyńska (ps. Biga), Grzegorz Kostrzewa-Zorbas (ps. Adam Realista), Henryk Krzeczkowski (ps. xyz), Jacek Kuca (ps. Eko, Nietrzeźwy), Adam Lipiński (ps. Marek Woliński), Elżbieta Misiak (ps. Ju-Ro, Elżbieta Mika), Grzegorz Moryciński (ps. Dyl), Marcin Oblicki (ps. Paweł Witkowski), Józef Paluch (ps. Tomasz Martyński), Aleksander Paszyński (ps. Aleksander Pszenicki), Maria Pernach (ps. Maria), Wiesław Pęczek (ps. S), Jerzy Przystawa (ps. Andrzej Łaszcz), Jerzy Rachowski (ps. Teodor Bosak), Wojciech Roszkowski (ps. Andrzej Albert), Jerzy Rot (ps. Jerzyk, Jeżyk), Iwona Różewicz (ps. Dorota), Witold Saczkowski (ps. Stefan Benda, Stefan Berenda), Bohdan Skaradziński (ps. Jan Brzoza, Grabiec), Adam Strug (ps. Karol Wit), Jan Strzelecki (ps. Obserwator, Obserwator uczestniczący), Piotr Szafarz (ps. Kamil Hasta), Andrzej Szczepkowski (ps. R.B.), Jacek Szymanderski (ps. Marek Buczyński), Grażyna Tomaszewska (ps. Malwina). Wydawaniem w ramach TKO „S” zajmowali się Barbara i Mieczysław Jankowscy; druk w kilku miejscach, m.in. w Milanówku i Pruszkowie.

W zamieszczanej publicystyce za nadrzędny cel uznawano odzyskanie przez Polskę niepodległości. Redakcja prezentowała myśl liberalną i neokonserwatywną, wg której warunkiem koniecznym powstania społeczeństwa obywatelskiego jest wykształcenie się niezależnej ekonomicznie klasy średniej.

Pismo kolportowano głównie w Regionie Mazowsze oraz poprzez wymianę m.in. w Łodzi, Krakowie i Poznaniu.

Włodzimierz Domagalski

Źródło:

  • Encyklopedia Solidarności

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

tomasz dangel

klub baza
elżbieta mika
grzegorz moryciński
znaczki klubów
bohdan skaradziński

Jaka jest suma 2 i 3?