Tygodnik CDN

Głos Wolnego Robotnika

Tygodnik CDN

wydawca:  Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności
miejscowość:  Warszawa
druk:  
periodyczność:  tygodnik
format:  4 str. A4 (210×297)
nr.:  241/242 (25.06.1988), 243 (15.09.1988)
tech. druku:  offset z maszyn
uwagi:  

 

„CDN Głos Wolnego Robotnika”, pismo MRKS wydawane 24 V 1982 – 28 XI 1990 w Warszawie.

Ukazało się 297 nr. o obj. do 4 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie i powielaczu w nakładzie do 20 tys. egz.; tygodnik, od 1982/1983 wychodziło nieregularnie. Nr 1 ukazał się miesiąc po zawiązaniu się MRKS, stając się jednym z popularniejszych tytułów prasy podziemnej w Warszawie.

W składzie redakcji: Krzysztof Wolicki (ps. Julek; do internowania w VII 1982), Andrzej Machalski (ps. Korczak, Andrzej), Anna Jaworska, Waldemar Maszenda, Tadeusz Wypych (ps. Szymon), Marek Rapacki (ps. Kamil Wiliński, Bronek), Piotr Ogrodziński, Stanisław Michalkiewicz (1982/1983), Jerzy Kłosiński (ps. Z. Zyg., od 1983), Jerzy Pawlas (ps. Krystyn Marzecki, Mariusz Krzycki, od 1984), Hanna Hartwig (ps. Halszka), Andrzej Krajewski (ps. Ajax) oraz od jesieni 1988 Edward Mizikowski i Krzysztof Wolf (działacze MRKS, zajmujący coraz radykalniejszą postawę wobec władz Regionu Mazowsze i części dotychczasowej redakcji, którzy przejęli pismo). Organizacja druku: Krystyna Łabuńska-Święcicka (doktorantka z PAN), druk: Jerzy Bal (do nr. 247), Elżbieta Gomulińska i Marek Chudzicki z wydawnictwa Arkady oraz Ewa Jarzębowska z Politechniki Warszawskiej (stale udoskonalaną techniką sitodruku), początkowo w Centrum Badań Kosmicznych przy ul. Bartyckiej; odpowiedzialni za kolportaż i transport: Grzegorz Gampel, Witold Byczyński, Mirosław Radzikowski i Wojciech Borkowski; pieczę nad finansami sprawował Mieczysław Nowak (ps. Ryszard), zaopatrzenie: Lidia Stobbe, na czele tzw. biura stała Elżbieta Stobbe; poligrafią kierował Jacek Chmaj; łączniczki: Ludwika Hintz, Barbara Czarnecka i Laura Sysiak-Koba. Autorzy m.in.: Leon Bójko, Ryszard Bugaj, Wanda Falkowska (ps. Jeremi Jesion, Adam Brodycz), Dariusz Fikus (ps. Feliks Stanisławski), Konstanty Gebert (ps. Dawid Warszawski), Jan Korycki (ps. Jan Kalemba), Ernest Skalski (ps. Adam Uważny), Adam Strug, Włodzimierz Wowczuk, W. Maszenda (ps. Jan Uważny), Krzysztof Czabański (pod własnym nazwiskiem). Organizacja kolportażu: Maciej Jurkowski przy współpracy Janusza Kowzana.

Publikowano teksty prezentujące wyrazistą i bezkompromisową linię polityczną, popierające ideę strajku generalnego i zachęcające do masowych ulicznych działań wymierzonych przeciwko rygorom stanu wojennego; zamieszczano komentarze i oświadczenia władz podziemnej „S”, nazwiska kolaborantów z zakładów pracy, także polemiki z „Tygodnikiem Mazowsze”; nie stroniono od krytyki RKW Mazowsze. Opublikowano również wywiad z Janem Narożniakiem po jego uwolnieniu przez MRKS ze szpitala. Redakcja tygodnika dążyła do nadania pismu charakteru ogólnopolskiego: na jego łamach poruszano tematy ogólne, takie jak polityka rządu (partii) wobec opozycji i strategia działania podziemnej „S”, stan praworządności w kraju czy kryzys gospodarczy. Zastanawiano się także nad sprawami międzynarodowymi.

„CDN GWR” kolportowano bezpłatnie w 6 nieco różniących się wydaniach, także poza Warszawą (od nr. 81 zaprzestano wydawania mutacji).

Bartosz Kaliski

Źródło:

  • Encyklopedia Solidarności

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

Krzysztof Wolf Solidarność

  • Andrzej Machalski
  • Mirosław Radzikowski
  • tygodnik S
  • Edward Mizikowski
  • Marek Rapacki

Jaka jest suma 9 i 4?