Górnik Polski

Pismo Krajowej Komisji Koordynacyjnej Górnictwa NSZZ "Solidarność"

Górnik Polski

wydawca:  Krajowa Komisja Koordynacyjna Górnictwa NSZZ "Solidarność"
miejscowość:  Katowice
druk:  KKG NSZZ "S"
periodyczność:  miesięcznik nieregularny
format:  4 str. A4 (210×297)
nr.:  34/87
tech. druku:  powielacz
uwagi:  

 

„Górnik Polski”, pismo wydawane w Katowicach V 1984 – IX 1988, podtytuł: „Pismo Krajowej Komisji Koordynacyjnej Górnictwa NSZZ «Solidarność»”. 8 V 1984 z inicjatywy RKW NSZZ „Solidarność” powołana została Krajowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „S” i jednocześnie podjęto decyzję o utworzeniu pisma „Górnik Polski”.

Ukazały się 43 nr. o obj. 4-6 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu w nakł. 2,5-3 tys. egz.; miesięcznik. W czasie strajków w VIII 1988 wyszło kilka dodatków specjalnych informujących o sytuacji w strajkujących kopalniach oraz wydane zostały broszury pt: Zbrodnia czy wypadek (4-02-87 r. Kop Mysłowice).

W zespole redakcyjnym byli Jarosław Szczepański (specjalizujący się w tematyce górniczej), Jacek Cieszewski i Wiesław Rajski oraz awaryjnie Zdzisław Zwoźniak. Projekt winiety: Jacek Federowicz. Redakcja, druk, organizacja kolportażu i zaopatrzenia: Jerzy Sołowiej. W czasie aresztu Sołowieja pismem kierował Zdzisław Zwoźniak (V-VII 1986).

Publikowano uchwały, apele, komunikaty (KKKG-TKK-RKW NSZZ „S”) oraz informacje o wydarzeniach w kopalniach Śląska i Zagłębia, artykuły dot. bieżących spraw i problemów w kraju; z czasem w pismo nabrało charakteru informacyjno-publicystycznego.

Kolportażem zajmowali się m.in. członkowie RKW, przekazując je strukturom kopalnianym.

Przemysław Miśkiewicz

Źródło:

  • Encyklopedia Solidarności

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

solidarność górnicza

  • przemysław miśkiewicz
  • górnik polski
  • wiesław rajski
  • nszz solidarność katowice
  • jarosław szczepański

Prosimy dodać 3 i 5.