Zeszyty Historyczne

Instytut Literacki - Paryż 1988

Zeszyty Historyczne

wydawca:   Wydawnictwo „PoMost” (Biblioteka „Kultury”)
miejscowość:   Warszawa [1989]
druk:   Wydawnictwo „PoMost”
periodyczność:   kwartalnik
format:   240 str. 140×190mm
nr.:   83-86 (BK t.437, 441, 442, 445) [1988]
tech. druku:   offset
uwagi:   przedruk z: Instytut Literacki, Paryż

 

„Zeszyty Historyczne” to kwartalnik emigracyjny wydawany od 1962 roku przez Instytut Literacki w Paryżu. Publikuje głównie materiały poświęcone najnowszej historii Polski i świata, relacje, pamiętniki, eseje i opracowania naukowe, których wydanie w kraju ze względu na cenzurę nie było możliwe. „Zeszyty Historyczne” zgromadziły i opublikowały ogromny materiał źródłowy dotyczący historii Polski, głównie XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego, II wojny światowej i lat powojennych. Skupiało wielu wybitnych badaczy i publicystów emigracyjnych (m.in. Piotr Wandycz, Józef Garliński, Zbigniew S. Siemaszko, Tadeusz Wyrwa) i krajowych (m.in. Grzegorz Mazur, Andrzej Friszke, Andrzej Paczkowski, Aleksandra Ziółkowska-Boehm).

Pierwszy numer „Zeszytów Historycznych” wydanych przez Instytut Literacki w Paryżu ukazał się 08.01.1962 roku. Początkowo wychodził raz na pół roku, a od 1973 r. - kwartalnie. Redaktorami pisma byli Jerzy Giedroyc i Zofia Hertz, którzy równocześnie redagowali miesięcznik "Kultura", najważniejsze polskie pismo społeczno-kulturalne na emigracji. Ostatni 171 numer „Zeszytów Historycznych” ukazał się w 2010 r.

„Zeszyty Historyczne” spełniły swą rolę i mamy nadzieję, że nie zaistnieje nigdy więcej sytuacja, w której znów trzeba będzie na emigracji szukać przestrzeni wolności do badań i publikacji.

- napisał kierownik Instytutu Literackiego Henryk Giedroyc w liście wysłanym do stałych autorów pisma.

 

Zapraszam do lektury:


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

instytut literacki

zeszyty historyczne paryż
zofia hertz
wydawnictwo pomost
zeszyty historyczne pdf
instytut literacki w paryżu

Zostaw komentarz