Horyzont

Pismo Organizacji Solidarność Walcząca

Horyzont

wydawca:  Solidarność Walcząca
miejscowość:  Warszawa
druk:  
periodyczność:  dwutygodnik
format:  8 str. A4 (210×297)
nr.:  19 (17.10.1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  

 

„Horyzont”, pismo wydawane w Warszawie przez Solidarność Walczącą 12 X 1987 – 24 V 1989 z inicjatywy Jacka Majsaka, szefa oddziału warszawskiego SW (dofinansowane przez tę organizację).

Ukazało się 30 nr. o obj. 4-12 s. w formacie A4, drukowanych techniką offsetową w nakł. 5-10 tys. egz.: dwutygodnik.

W składzie redakcji: Dariusz Fikus (ps. BIO, D, d, d.f., f), Wojciech Maziarski (ps. Witold Szumiej), Jacek Moskwa (ps. Andrzej Bezmaski, Jakub Bond, 007), Ewa Szemplińska (ps. E.S.), Iwona Śledzińska-Katarasińska, współpracownicy: Leon Bójko (ps. Roman Biednota), Elżbieta Cichocka-Bójko (ps. e, El.B.), Tomasz Jarzębowski (ps. Karol Twardowski), Wiesław Johann (ps. Mecenas), Irena Katerowicz (ps. I.W.), Wojciech Lamentowicz (ps. Jan Morawski), Maciej Łukasiewicz (ps. Marian Sabat), Aleksander Paszyński (ps. a, A.P., Al.., P, p), Marek Zagajewski (ps. Jan Mer, M.Z.).

Publikowano bieżące serwisy wiadomości (Peryskop), komentarze polityczne i gospodarcze z kraju i zagranicy (stała rubryka Obóz i okolice), analizy prawne W. Johanna, recenzje książek, zapowiedzi wydawnicze, rysunki satyryczne i fotografie (m.in. z Niezależnej Agencji Fotograficznej Dementi). Wyróżniało się staranną szatą graficzną i zespołem zawodowych dziennikarzy. Wśród członków SW uznawane za kontrowersyjne, ponieważ prezentowało odmienne od SW stanowisko wobec Okrągłego Stołu i in. wydarzeń politycznych.

Kolportowano na terenie całego kraju, głównie za pośrednictwem struktur SW.

Włodzimierz Domagalski

Źródło:

  • Encyklopedia Solidarności

Artykuły powiązane


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

maciej łukasiewicz

horyzont
wiesław johann
solidarność walcząca
wojciech lamentowicz
encyklopedia solidarności

Prosimy dodać 8 i 1.