S... OŚĆ

biuletyn informacyjny Jastrzębskiej Delegatury RKW NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski w Jastrzębiu-Zdroju

S... OŚĆ

wydawca:  Jastrzębska Delegatura RKW NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski
miejscowość:  Jastrzębie Zdrój
druk:  Jastrzębska Delegatura RKW NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski
periodyczność:  miesięcznik
format:  4 str. A5 (148×210)
nr.:  43 (czerwiec 1987)
tech. druku:  offset
uwagi:  

 

„Ość”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny Jastrzębskiej Delegatury NSZZ «Solidarność» RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”, pismo wydawane I 1984 – 1989 w Jastrzębiu-Zdroju; od nr. 11 z XI 1984 pt. „S...ość”; od nr. 39 z 1987.

Ukazało się 60 nr. w formacie A4 i A5 (nr. 39-49), drukowanych początkowo na powielaczu, następnie techniką sitodruku w nakładzie 3-10 tys. egz.; miesięcznik. Wydania specjalne: 29 IX 1984 z okazji 41. urodzin Lecha Wałęsy, nr 30 z 1986 pt. Katastrofa w Czarnobylu!, w XI 1984: Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, w III 1988 z okazji Świąt Wielkanocnych (drukowany jednostronnie, na kartonie), w II 1989: Protokół rozbieżności. Sprawa przywrócenia do pracy zwolnionych, względnie powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, nr 60 z 1989 (ostatni) – nr wyborczy.

W składzie zespołu: ks. Henryk Białas (autor winiety, ps. ks. Jerzy, Człowiek) i Romuald Bożko (redaktor naczelny, ps. Rysio) – założyciele pisma, Stanisława Kraus (ps. Kamil, Mateusz), Janina Wawoczny (ps. Paweł), Janina Wolnikowska (ps. Grzegorz), Elżbieta Słoń (od 1986, ps. Daniel); druk: Adolf Kaczkowski (ps. Stasio); współpracownicy (kolporterzy i kurierzy): Euzebiusz Bogdanik, Krzysztof Trzaska, Andrzej Martynowski, Adam Kowalczyk, Marian Nowak, Waldemar Kapłon, Roman Horak i Jerzy Zagała (organizator papieru).

Pismo informacyjno-publicystyczne. Zamieszczano komunikaty i oświadczenia RKW, artykuły nt. społeczno-gospodarcze, informowano o problemach zakładów pracy, publikowano wywiady z działaczami „S” i wiersze. Finansowane ze składek struktur podziemnych, wpłat czytelników oraz sprzedaży tzw. cegiełek, kalendarzy i kart świątecznych.

Kolportowane w Regionie Śląsko-Dąbrowskim i na Podbeskidziu, docierało do Warszawy, skąd rozchodziło się na całą Polskę.

Od 1989 wydawana jest nowa „...Ość” pod redakcją Marka Jakubiaka.

Andrzej Kamiński

Źródło:

  • Encyklopedia Solidarności

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

solidarność region śląsko dąbrowski

region śląsko dąbrowski nszz solidarność
ość
region śląsko-dąbrowski
region śląsko dąbrowski solidarność
region śląsko dąbrowski

Jaka jest suma 6 i 9?