Gazeta Podlaska

Informator NSZZ Solidarność Region Mazowsze

Oddziały w Siedlcach i Białej Podlaskiej

Gazeta Podlaska

wydawca:  Wydawnictwo Społeczne KOS
miejscowość:  Siedlce
druk:  Wydawnictwo Prasowe Myśl
periodyczność:  dwutygodnik
format:  4÷8 str. A4 (210×297)
nr.:  4 (13.06.1987), 15/16 (24-31.12.1987), 8 (24) (10.04.1988), 14/15 (30/31) (19.06-03.07.1988), 16 (32) (17.07.1988), 19 (35) 25.09.1988), 20/21 (36/37) (16-23.10.1988), 22 (38) (11.11.1988), 23 (39) (04.12.1988), 25/26 (41/42) 25.12.1988, 6/7 (48/49) (19-26.03.1989)
tech. druku:  offset
uwagi:  red. Tadeusz Kłopotowski, Tomasz Olko, zawiera dod. "Dzwonek Niedzielny"

 

„Gazeta Podlaska”, pismo wydawane 3 V 1987 – 19/26 III 1989 w Siedlcach; podtytuły: „Informator NSZZ «Solidarność» Region Oddział Siedlce”, od nr. 12 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Mazowsze Oddział Siedlce i Biała Podlaska”, od nr. 43 „Dwutygodnik NSZZ «Solidarność» Region Mazowsze”.

Ukazało się 49 nr. (niektóre podwójne) w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku (nr. 1-2) i na offsecie (w wydawnictwie Myśl) w nakładzie 1,8-2,1 tys. egz., z czarno-białymi ilustracjami. Początkowo wychodziło nieregularnie, następnie dwutygodnik. Dodatki: przedruk 3 nr. „Dzwonka Niedzielnego” (w nr. 32, 36/37, 41/42) – gazety dźwiękowej będącej zapisem spotkań prowadzonych przez Romę i Stefana Bratkowskich w warszawskim Duszpasterstwie Środowisk Twórczych; dokumenty niezakończonego jeszcze strajku w HiL 26-29 IV 1988 (do nr. 26); broszura Michała Boniego Jaką rolę powinna pełnić Regionalna Komisja Wykonawcza (do nr. 43); Migawki – samodzielny dodatek fotograficzny, zdjęcia czarno-białe (II 1989).

Założycielami, redaktorami i autorami większości tekstów (podpisywanych ps.) byli Tomasz Olko i prof. Tadeusz Kłopotowski, który wykonywał też skład komputerowy gazety; papier dostarczał Krzysztof Kozak z Siedlec. Nr. 3 i 5 z 1988 redaktorzy podpisali ps., pozostałe wychodziły bez stopki redakcyjnej. Pismo miało przedstawicieli w USA (Andrzej Czuma, Maciej Madeyski), Nowej Zelandii (Maciej Kublikowski) i Szwecji (Mieczysław Wereda). Od nr. 12 stałym współpracownikiem redakcji w Białej Podlaskiej był Marian Kwiatkowski.

W rozbudowanym dziale krajowym ważną rolę odgrywały – poza informacjami związkowymi – wywiady T. Olko z czołowymi działaczami podziemia, m.in. z Lechem Wałęsą, Zbigniewem Bujakiem, Zbigniewem Romaszewskim; „GP” jako jedna z pierwszych w Polsce opublikowała fragmenty wspomnień płk. Ryszarda Kuklińskiego; prowadzono kronikę wydarzeń bieżących, wiadomości z regionu, ogłoszenia, podawano dane nt. kolportażu wydawnictw podziemnych w regionie; charakterystyczne dla „GP” było przedstawianie sprawozdań finansowych.

Kolportaż poprzez struktury Komitetów Oporu Społecznego i „S” w Siedlcach, Białej Podlaskiej, Łodzi, Krakowie, Częstochowie, Wrocławiu, Jastrzębiej Górze, Radomiu, Stalowej Woli i innych ośrodkach; drogą zwrotną pozyskiwano informacje i korespondencje krajowe. W 1988 pismo otrzymało nagrodę podziemnego SDP im. „Po Prostu”.

Po 1989 posiadane przez pismo środki posłużyły w 2004 za kapitał założycielski Fundacji Gazety Podlaskiej im. prof. T. Kłopotowskiego, która opublikowała rozliczeniową książkę Dlaczego wyszło nam to inaczej, czyli Polska i „Solidarność” widziana po latach (2004) oraz opracowanie Agnieszki Andrzejewskiej Siedlecki Komitet Oporu Społecznego (2008).

Krzysztof Biernacki

Źródło:

  • Encyklopedia Solidarności

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

wydawnictwo kos

gazeta podlaska
kos wydawnictwo
gazeta podlasia
wydawnictwo prasowe
gazeta podlasie

Zostaw komentarz