Szkoła

Międzyszkolny Komitet Oporu / FMW (Federacja Młodzieży Walczącej)

Szkoła

wydawca:  Międzyszkolny Komitet Oporu
miejscowość:  Wrocław
druk:  
periodyczność:  dwutygodnik
format:  16 str. A5 (148×210)
nr.:  9,10/46,47 (15 maja-15 czerwca 1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  

 

„Szkoła”, pismo młodzieżowe, wydawane we Wrocławiu przez Międzyszkolny Komitet Oporu 1985-1989. Ukazywało się początkowo jako „Szkoła Podziemna” (tytuł uległ zmianie po integracji kilku zespołów redakcyjnych, wydających wcześniej pisma „Banita”, „Impuls”, „Być albo nie być” i „Verbum”); miesięcznik, następnie dwutygodnik (z przerwami podczas wakacji).

Zamieszczano serwisy informacyjne, artykuły publicystyczne, wywiady z ludźmi kultury i działaczami różnych nurtów opozycji, teksty literackie, satyryczne, komiksy, liczne ilustracje. Pismo wspomagało działania różnych organizacji antykomunistycznych, koordynowało akcje protestacyjne, odegrało zasadniczą rolę w działaniach Pomarańczowej Alternatywy, informując o kolejnych happeningach i relacjonując ich przebieg.

Kolportowano (od 1987) w systemie zapewniającym docieranie każdego nr. gazetki do wszystkich klas wszystkich szkół ponadpodstawowych Wrocławia; trafiało także do wielu szkół Wałbrzycha i innych miast Dolnego Śląska.

Jesienią 1988, po zamieszczeniu na łamach gazetki adresów jej jawnych przedstawicieli, stało się dostępne w wielu miastach Polski. W 1989 SDP przyznało redaktorom „Szkoły” Nagrodę Dziennikarzy Niezależnych im. „Po Prostu”.

Artur Adamski

Źródło:

  • Encyklopedia Solidarności

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

szkoła w prl-u

federacja młodzieży walczącej
artur adamski
pismo młodzieżowe
szkoła prl
międzyszkolny komitet oporu

 

Prosimy obliczyć 1 plus 9.