Dokumenty IPN

Artykuły opracowane na podstawie zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej. Dokumenty te zostały zdobyte poprzez przeprowadzenie kwerendy, czyli systematycznego przeszukiwania zasobów IPN w celu znalezienia informacji dotyczących konkretnego tematu.

Lista Agentów SB

Lista 1706 pracowników organów bezpieczeństwa PRL, którzy pełnili służbę w tych instytucjach, a także tajnych współpracowników oraz osób, które złożyły "pozytywne" oświadczenia lustracyjne do Biura Lustracyjnego IPN.

Przejdź do listy...

Lista TW

Spis osób z byłego województwa siedleckiego, które współpracowały z Służbą Bezpieczeństwa w latach 1944-1990, został opracowany na podstawie archiwalnych zasobów Instytutu Pamięci Narodowej.

Wszystkie przedstawione materiały są wynikiem przeprowadzonej kwerendy w zasobach IPN, w ramach wniosku dotyczącego publikacji prasowej pod tytułem "Działalność opozycji antykomunistycznej z terenu Siedlec ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności 1944-1990".

Przejdź do listy...

Lista członków ORMO

Lista członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) z byłego województwa siedleckiego została opracowana na podstawie zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej. Wszystkie materiały zamieszczone zostały w wyniku kwerendy prowadzonej w zasobach IPN, w ramach wniosku o publikację materiału prasowego pt. "Działalność opozycji antykomunistycznej z terenu Siedlec ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności 1944-1990".

Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej (ORMO) była paramilitarną organizacją, która wspierała Milicję Obywatelską i funkcjonowała w latach 1946-1989. ORMO była ściśle podporządkowana partii i brała udział w tłumieniu protestów opozycji w latach 1968-1983. W okresie szczytowym w ORMO służyło około 400 tysięcy ormowców.

Przejdź do listy...

Lista Macierewicza

Lista Macierewicza, a właściwie Lista tajnych współpracowników SB i wywiadu wojskowego z 1992 roku, to dwa dokumenty sporządzone w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przez Antoniego Macierewicza w związku z realizacją uchwały lustracyjnej Sejmu z 28 maja 1992 roku (zgłoszonej przez Janusza Korwin-Mikke), która zobowiązała rząd do ujawnienia osób, które w latach 1945-1992 współpracowały ze służbami specjalnymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Przejdź do listy...

Lista Milczanowskiego

Lista tajnych współpracowników SB i wywiadu wojskowego z 1991 roku, powszechnie znany jako Lista Milczanowskiego od nazwiska osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tego dokumentu - Andrzeja Milczanowskiego. Operacja ta rozpoczęła się na przełomie września i października 1991 roku i była kontynuowana nawet po wyborach - w tajemnicy przed nowym ministrem, Antonim Macierewiczem. Spis ten obejmował 7 tysięcy kandydatów do Sejmu i Senatu, nie obejmując członków rządu oraz pracowników Kancelarii Prezydenta. Osoby związane z Milczanowskim odnalazły w archiwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych te same materiały dotyczące osób zarejestrowanych jako tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa, na które rok później natrafili ludzie Macierewicza.

Przejdź do listy...

Lista Agentów WSI

Lista została umieszczona w aneksie nr 16 zatytułowanym „Zidentyfikowane osoby współpracujące niejawnie z żołnierzami WSI w zakresie działań wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP do tzw. raport z likwidacji WSI, czyli Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza zakres obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przejdź do listy...

Podziemie antykomunistyczne widziane przez SB

Ile wiedziały służby bezpieczeństwa PRL o działalności „Solidarności” i organizacji antykomunistycznych w byłym województwie siedleckim?

Można o tym się dowiedzieć ze Sprawozdania sporządzonego w styczniu 1985 roku przez mjr T. Bohatyrewicza starszego inspektora Wydziału Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach.

Przejdź do Podziemie antykomunistyczne widziane przez SB...

Sprawy operacyjne SB

Sprawy operacyjne Służby Bezpieczeństwa PRL, dotyczące prowadzonych przez jej funkcjonariuszy działań operacyjnych na terenie byłego województwa siedleckiego, zostały opracowane na podstawie archiwalnych zasobów Instytutu Pamięci Narodowej.

Przejdź do spraw operacyjnych SB...


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

lista IPN

  • zasoby IPN
  • IPN SB
  • dokumenty IPN
  • IPN katalog tajnych współpracowników sb
  • IPN zasoby

Komentarze


Jaka jest suma 5 i 8?