Dokumenty IPN

Artykuły opracowane na podstawie zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej. Wszystkie materiały zamieszczane są wynikiem kwerendy w IPN.

Lista Agentów SB

Wykaz 1706 pracowników organów bezpieczeństwa PRL, pełniących w nich służbę oraz tajnych wspólpracowników, osób, które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły "pozytywne" oświadczenia lustracyjne - stan na dzień 28.10.2009r.

Przejdź do listy...

Lista TW

Lista osób z byłego województwa siedleckiego współpracujących ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 1976-1990 opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN.

Wszystkie materiały zamieszczane są wynikiem kwerendy w zasobach IPN w ramach wniosku do publikacji materiału prasowego pt. "Działalność opozycji antykomunistycznej z terenu Siedlec ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności 1944-1990".

Przejdź do listy...

Lista członków ORMO

Lista członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) z byłego województwa siedleckiego opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN.

Wszystkie materiały zamieszczane są wynikiem kwerendy prowadzonej w zasobach IPN w ramach wniosku do publikacji materiału prasowego pt. "Działalność opozycji antykomunistycznej z terenu Siedlec ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności 1944-1990".

W okresie szczytowym w ORMO służyło ok. 400 tysięcy ormowców. Była to organizacja paramilitarna wspierająca MO.

Przejdź do listy...

Lista Macierewicza

Lista Macierewicza a właściwie Lista tajnych współpracowników SB i wywiadu wojskowego z 1992 r. – dwa dokumenty przygotowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przez Antoniego Macierewicza w związku z realizacją uchwały lustracyjnej Sejmu z 28 maja 1992 r. (zgłoszonej przez Janusza Korwin-Mikke), zobowiązującej rząd do ujawnienia osób, które w latach 1945-1992 współpracowały ze służbami specjalnymi PRL.

Przejdź do listy...

Lista Milczanowskiego

Lista tajnych współpracowników SB i wywiadu wojskowego z 1991 r popularnie nazywana Listą Milczanowskiego od nazwiska osoby sporządzającej ten dokument - Andrzeja Milczanowskiego. Operacja ta rozpoczęła się na przełomie września i października 1991 roku i była kontynuowana jeszcze po wyborach - w tajemnicy zresztą przed nowym ministrem, Antonim Macierewiczem. Swoim zasięgiem objęła 7 tysięcy kandydatów do Sejmu i Senatu, nie kontrolowano członków rządu i pracowników Kancelarii Prezydenta. Ludzie Milczanowskiego znaleźli w archiwach MSW te same materiały dotyczące osób ewidencjonowanych jako tajni współpracownicy SB, na które w rok później natrafili ludzie Macierewicza.

Przejdź do listy...

Lista Agentów WSI

Lista została umieszczona w aneksie nr 16 do Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza zakres obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czyli tzw. Raportu Macierewicza.

Przejdź do listy...