Dokumenty IPN

Artykuły opracowane na podstawie zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej. Wszystkie materiały zamieszczane są wynikiem kwerendy w IPN.

Lista Agentów SB

Wykaz 1706 pracowników organów bezpieczeństwa PRL, pełniących w nich służbę oraz tajnych współpracowników, osób, które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły "pozytywne" oświadczenia lustracyjne - stan na dzień 28.10.2009r.

Przejdź do listy...

Lista TW

Lista osób z byłego województwa siedleckiego współpracujących ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 1976-1990 opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN.

Wszystkie materiały zamieszczane są wynikiem kwerendy w zasobach IPN w ramach wniosku do publikacji materiału prasowego pt. "Działalność opozycji antykomunistycznej z terenu Siedlec ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności 1944-1990".

Przejdź do listy...

Lista członków ORMO

Lista członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) z byłego województwa siedleckiego opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN.

Wszystkie materiały zamieszczane są wynikiem kwerendy prowadzonej w zasobach IPN w ramach wniosku do publikacji materiału prasowego pt. "Działalność opozycji antykomunistycznej z terenu Siedlec ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności 1944-1990".

W okresie szczytowym w ORMO służyło ok. 400 tysięcy ormowców. Była to organizacja paramilitarna wspierająca MO.

Przejdź do listy...

Lista Macierewicza

Lista Macierewicza a właściwie Lista tajnych współpracowników SB i wywiadu wojskowego z 1992 r. – dwa dokumenty przygotowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przez Antoniego Macierewicza w związku z realizacją uchwały lustracyjnej Sejmu z 28 maja 1992 r. (zgłoszonej przez Janusza Korwin-Mikke), zobowiązującej rząd do ujawnienia osób, które w latach 1945-1992 współpracowały ze służbami specjalnymi PRL.

Przejdź do listy...

Lista Milczanowskiego

Lista tajnych współpracowników SB i wywiadu wojskowego z 1991 r popularnie nazywana Listą Milczanowskiego od nazwiska osoby sporządzającej ten dokument - Andrzeja Milczanowskiego. Operacja ta rozpoczęła się na przełomie września i października 1991 roku i była kontynuowana jeszcze po wyborach - w tajemnicy zresztą przed nowym ministrem, Antonim Macierewiczem. Swoim zasięgiem objęła 7 tysięcy kandydatów do Sejmu i Senatu, nie kontrolowano członków rządu i pracowników Kancelarii Prezydenta. Ludzie Milczanowskiego znaleźli w archiwach MSW te same materiały dotyczące osób ewidencjonowanych jako tajni współpracownicy SB, na które w rok później natrafili ludzie Macierewicza.

Przejdź do listy...

Lista Agentów WSI

Lista została umieszczona w aneksie nr 16 do Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza zakres obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czyli tzw. Raportu Macierewicza.

Przejdź do listy...

Podziemie antykomunistyczne widziane przez SB

Ile wiedziały służby bezpieczeństwa PRL o działalności „Solidarności” i organizacji antykomunistycznych w byłym województwie siedleckim?

Można o tym się dowiedzieć ze Sprawozdania sporządzonego w styczniu 1985 roku przez mjr T. Bohatyrewicza starszego inspektora Wydziału Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach.

Przejdź do spraw operacyjnych SB...

Sprawy operacyjne SB

Teczki spraw operacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa PRL wszczynanych na terenie byłego województwa siedleckiego, opracowanych na podstawie zasobów archiwalnych IPN.

Przejdź do spraw operacyjnych SB...


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

lista IPN

  • zasoby IPN
  • IPN SB
  • dokumenty IPN
  • IPN katalog tajnych współpracowników sb
  • IPN zasoby

Komentarze


Zostaw komentarz