Lista Agentów SB

Lista 1706 pracowników organów bezpieczeństwa PRL, pełniących w nich służbę oraz tajnych współpracowników, osób, które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły "pozytywne" oświadczenia lustracyjne - stan na dzień 28.10.2009 r.

Raportnowaka.pl przekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne (tj. oświadczyły, że pracowały, pełniły służbę bądź były współpracownikami organów bezpieczeństwa PRL).

 

Lp. Nazwisko Imię Imię ojca Rok urodz. Punkt art. 4 ww. ust. Nazwa organu który nadesłał oświadczenie lustracyjne Funkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne
1 ADAMCZYK ANDRZEJ MAREK Bogdan 1959 24a Komenda Główna Straży Granicznej zastępca dyrektora
2 ADAMCZYK KRZYSZTOF Stefan 1950 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki wójt
3 ADAMCZYK RYSZARD Marian 1957 37 Mazowiecki Urząd Wojewódzki zarządca państwowych magazynów usługowych
4 ADAMCZYK DARIUSZ Józef 1960 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
5 ADAMCZYK BOGUSŁAW Kazimierz 1957 54; 47 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy; radca prawny
6 ADAMCZYK ROMAN Władysław 1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
7 ADAMEK EDWARD Bogdan 1967 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
8 ADAMIEC LESZEK Henryk 1956 11 MSZ członek służby zagranicznej
9 ADAMIEC BAZYL Paweł 1950 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
10 AKSAMIT HENRYK Jan 1955 26 Urząd Komisji Nadzoru finansowego naczelnik
11 ALEKSANDROWICZ STANISŁAWA Bolesław 1937 47 OIRP Warszawa radca prawny
12 ALEKSIUK MIKOŁAJ Wiktor 1946 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
13 AMBROZIAK ANDRZEJ Kazimierz 1961 46 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
14 ANDERS PRZEMYSŁAW Brunon 1941 47 OIRP Gdańsk radca prawny
15 ANDLER ZBIGNIEW Zbigniew 1959 47 OIRP Poznań radca prawny
16 ANDRZEJEWSKI BOLESŁAW Kazimierz 1946 44c Politechnika Koszalińska dyrektor instytutu
17 ANTECKI JANUSZ Mieczysław 1959 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
18 ANTONIEWICZ PRZEMYSŁAW Jerzy 1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
19 ARABSKI JANUSZ Zygmunt 1939 44c Uniwersytet Śląski dyrektor instytutu
20 ARMKNEITCHT WOJCIECH JERZY Józef 1951 47 OIRP Gdańsk radca prawny
21 AUGUST DOROTA Adam 1962 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
22 AUGUSTOWSKA MAŁGORZATA Henryk 1961 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
23 AUSTEN PIOTR Gerhard 1940 47 OIRP Warszawa radca prawny
24 AZAREWICZ STANISŁAW Władysław 1949 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
25 BABIARZ STEFAN Ludwik 1951 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
26 BADEJA KRZYSZTOF Marian 1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
27 BADOWSKI SŁAWOMIR Józef 1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
28 BAGIŃSKI WALDEMAR Eugeniusz 1948 47 OIRP Kraków radca prawny
29 BAGIŃSKI LESZEK Eugeniusz 1953 47 OIRP Warszawa radca prawny
30 BAJ ZDZISŁAW Kazimierz 1955 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
31 BALAS JAN GRZEGORZ Franciszek 1954 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
32 BALCERAK JERZY Stanisław 1935 47 OIRP Warszawa radca prawny
33 BALCERZAK HENRYKA Czesław 1960 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
34 BALCERZAK IRENEUSZ Józef 1952 47 OIRP Łódź radca prawny
35 BANACH KRZYSZTOF Edward 1924 40 Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
36 BANACHOWICZ RYSZARD Karol 1949 47 OIRP Warszawa radca prawny
37 BANSIAK BOLESŁAW Władysław 1932 47 OIRP Poznań radca prawny
38 BANAŚ WŁADYSŁAW Michał 1927 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
39 BANAŚ ZDZISŁAW Czesław 1957 17 Śląski Urząd Wojewódzki burmistrz
40 BANIAK JAN Kazimierz 1958 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
41 BARA ARTUR Bronisław 1961 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
42 BARABASZ EUGENIUSZ Henryk 1955 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
43 BARANOWSKI WALDEMAR Bronisław 1957 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
44 BARANOWSKI MAREK Eugeniusz 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
45 BARANOWSKI MAREK Zacheusz 1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
46 BARAŃSKI HENRYK STEFAN Stefan 1944 17 Wojewoda Świętokrzyski wójt
47 BARCZAK ANDRZEJ Franciszek 1946 44c Politechnika Poznańska dyrektor instytutu
48 BARCZYŃSKI JÓZEF Stanisław 1957 17 Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki radny
49 BARTKOWIAK RYSZARD Stanisław 1948 40 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
50 BARTŁOMIEJUS MAREK Jerzy 1967 17 Kujawsko - Pomorski Urząd wojewódzki radny
51 BARTMAN MIECZYSŁAW Stanisław 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
52 BARTODZIEJ GERHARD Franciszek 1941 40 Opolski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
53 BARTOSIK ROBERT Józef 1949 22 NIK kontroler NIK
54 BARUCKI TADEUSZ Mieczysław 1951 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
55 BARYLAK JERZY Jan 1956 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
56 BAZAN KRZYSZTOF Eugeniusz 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
57 BAZYDŁO AGNIESZKA Zbigniew 1970 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
58 BAZYLAK BOGUSŁAW Karol 1955 24b Lubuski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
59 BAZYLCZAK BOGDAN Jan 1953 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
60 BĄK KRZYSZTOF Stanisław 1955 24b Świętokrzyski Urząd Wojewódzki powiatowy lekarz weterynarii
61 BĄK EDWARD Antoni 1939 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
62 BĄK ANDRZEJ Czesław 1952 17 Urząd Gminy Wapno wójt
63 BEBAK MARIA JADWIGA Wojciech 1938 47 OIRP Zielona Góra adwokat
64 BECKER ALBERT Bronisław 1941 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
65 BEDKA KRZYSTOF Marian 1960 47 OIRP Opole radca prawny
66 BEDNAREK JERZY ZYGMUNT Adam 1956 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
67 BEDNARSKA JOLANTA Jerzy 1949 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
68 BEDNARZ ARKADIUSZ Bolesław 1961 47 OIPR Wrocław radca prawny
69 BEFINGER RYSZARD Kazimierz 1951 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
70 BEGIERSKI LECH Stanisław 1952 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
71 BEGOL JAROSŁAW Gabriel 1955 24b Lubuski Urząd Wojewódzki zastępca wojewódzkiego inspektora
72 BEHR KAZIMIERA Leon 1942 40 Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
73 BEJTAN WACŁAW Mieczysław 1958 30 Prezes Rady Ministrów wicedyrektor departamentu ZUS
74 BEKSIŃSKI JAN Czesław 1948 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego protektor
75 BELI JACEK Leonard 1967 47 OIPR Warszawa radca prawny
76 BELKA LESZEK Leon 1960 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
77 BEREDA TADEUSZ Stanisław 1956 24a Mazowiecki Urząd Wojewódzki zastępca komendanta stołecznego policji
78 BERNYŚ MAREK Józef 1952 45 Kuratorium Oświaty Kielce dyrektor szkoły
79 BETCHER ANDRZEJ Bronisław 1948 47 ORA Łódź adwokat
80 BETLEJEWSKI MAREK Jacek 1966 24a Komenda Główna Policji naczelnik
81 BIAŁAS KAZIMIERZ Wincenty 1944 40 Mazowiecki Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
82 BIAŁKOWSKI EDWARD Stefan 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
83 BIAŁOKOZOWICZ MIROSŁAW Grzegorz 1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
84 BIAŁOPIOTROWICZ LEOKADIA Jan 1922 47 ORA Warszawa adwokat
85 BIEDECKI KAROL Karol 1943 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
86 BIEGAŃSKI ZBIGNIEW Kazimierz 1958 45 Kuratorium Oświaty Olsztyn dyrektor szkoły
87 BIELAN HENRYK Wiktor 1951 40 Pomorski Urząd Wojewódzki art. 4 pkt 40
88 BIELAŃSKI RYSZARD Eugeniusz 1945 40 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
89 BIELAWSKI KRZYSZTOF Alfred 1963 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
90 BIELECKI ZYGMUNT Józef 1954 47 OIPR Warszawa radca prawny
91 BIENIEK IRENEUSZ Zbigniew 1963 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
92 BIENIEK MIROSŁAW Zenon 1964 24B Podkarpacki Urząd Wojewódzki zastępca komendanta
93 BIEREG JERZY Borys 1951 40 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
94 BIERNACKI ROMAN Stefan 1961 24b Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki komendant straży granicznej
95 BIGDA-PISAREK ELŻBIETA Bolesław 1956 47 OIPR Opole radca prawny
96 BIK ARTUR Antoni 1965 24b Straż Graniczna naczelnik
97 BINIAŚ ANNA Stanisław 1954 24b Pomorski Urząd Wojewódzki zastępca naczelnika
98 BIŃCZYCKI JERZY Tadeusz 1932 17 ORA Łódź adwokat
99 BIŃKOWSKI ADAM Jan 1950 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
100 BIS HENRYK Lucjan 1961 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
101 BISKUPSKA GRAŻYNA Józef 1956 24a Komenda Główna Policji naczelnik
102 BISKUPSKI KRZYSZTOF Zbigniew 1945 40 Podkarpacki Urząd Wojewódzki prezes spółki
103 BIZIEWSKI JERZY Henryk 1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
104 BLECH JAROSŁAW Julian 1961 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
105 BŁACHNIO ROMAN Stanisław 1964 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
106 BŁACHOWIAK ADAM Stanisław 1955 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
107 BŁASZCZĘĆ JÓZEF Stanisław 1946 24b Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi naczelnik
108 BŁASZCZYK RYSZARD Jan 1950 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
109 BŁASZCZYK JERZY Edward 1956 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
110 BŁASZCZYK GRZEGORZ Stefan 1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
111 BŁASZKIEWICZ STANISŁAW Stanisław 1947 40 Śląski Urząd Wojewódzki członek zarządu
112 BOBROWICZ ROBERT Benedykt 1968 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
113 BOCHENEK ZBIGNIEW Stanisław 1968 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
114 BOCHNIAK DARIUSZ Stanisław 1965 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
115 BOĆ WIESŁAW Józef 1947 47 OIRP Wrocław radca prawny
116 BODASZEWSKI ANDRZEJ Ignacy 1961 24a Komenda Główna Policji naczelnik
117 BODZIONY TADEUSZ Józef 1953 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
118 BOGACKI DARIUSZ Władysław 1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
119 BOGDANOWICZ FELIKS Piotr 1953 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
120 BOGUSZ WŁADYSŁAW Piotr 1948 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
121 BOHDANOWICZ JAN Czesław 1949 24B Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca naczelnika
122 BOJANOWICZ JERZY Wacław 1959 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
123 BOJANOWICZ BOGUSŁAW Ryszard 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
124 BOJANOWSKI LONGIN Bogdan 1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
125 BOJARSKI JANUSZ Tadeusz 1956 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
126 BONA PIOTR Zenon 1965 24b Mazowiecki Urząd Wojewódzki zastępca komendanta oddziału straży granicznej
127 BONI MICHAŁ Władysław 1954 3 Prezes Rady Ministrów sekretarz stanu
128 BONIKOWSKI MARK Stanisław 1948 47 ORA Olsztyn adwokat
129 BONIKOWSKA DANUTA Józef 1954 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
130 BORECKI BOGDAN Henryk 1962 30 Prezes Rady Ministrów zastępca dyrektora oddziału wojewódzkiego ZUS
131 BOREK STANISŁAW Edward 1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
132 BORKUSZ STANISŁAW Mikołaj 1933 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
133 BOROŃ HENRYK Michał 1952 24b Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki powiatowy lekarz weterynarii
134 BOROWICZ ZBIGNIEW Marian 1946 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
135 BOROWICZ JOLANTA Wincenty 1948 47 OIRP Poznań radca prawny
136 BOROWIK ZYGMUNT Zenon 1947 47 OIRP Rzeszów radca prawny
137 BOROWSKI ZBIGNIEW Józef 1954 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
138 BOROWSKI ZBIGNIEW Henryk 1962 24b Podlaski Urząd Wojewódzki powiatowy lekarz weterynarii
139 BORÓWKA RYSZARD Teodor 1949 44b Uniwersytet Szczeciński dziekan
140 BORYSEWICZ ZBIGNIEW Stanisław 1956 54 Dolnośląski Urząd Wojewódzki żołnierz zawodowy
141 BORZEWSKI JERZY Stanisław 1935 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
142 BORZOŁ TADEUSZ Stanisław 1956 44c Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zastępca dyrektora instytutu
143 BOSIACKI ZYGJMUNT Zdzisław 1946 47 OIRP Poznań radca prawny
144 BRACHFOGIEL PIOTR Bogdan 1958 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
145 BRAITER ANDRZEJ Bronisław 1962 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
146 BRANDYS GABRIELA Władysław 1932 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
147 BRANNY URBAŃSKA EWA Paweł 1930 47 OIRP Warszawa radca prawny
148 BRAŃSKI JERZY Stefan 1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
149 BREDLOWSKI ZDZISŁAW Adam 1950 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki wójt
150 BRENDA AGNIESZKA Jan 1954 34 Regionalna Izba Obrachunkowa Warszawa inspektor do spraw kontroli
151 BREWCZYŃSKI ZBIGNIEW Janusz 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
152 BRODOWSKI TADEUSZ Henryk 1961 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
153 BRODZKI WOJCIECH Artur 1960 45 Kuratorium Oświaty Katowice dyrektor szkoły
154 BROMEK LECH Stanisław 1954 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
155 BRONISZEWSKI ANDRZEJ Ignacy 1955 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
156 BRYSKA MIROSŁAW Kazimierz 1957 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
157 BRZEZIŃSKI HENRYK Józef 1949 47 OIRP Zielona Góra radca prawny
158 BRZEZAŃSKI MARIUSZ Józef 1963 47 OIRP Łódź radca prawny
159 BRZOZOWSKI JAN Antoni 1945 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
160 BRZOZOWSKI STEFAN Tadeusz 1947 32 Rada Gminy Świdnica sekretarz gminy
161 BUBAK MARIAN Franciszek 1949 47 OIRP Opole adwokat
162 BUBNOWSKI MAREK Franciszek 1963 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
163 BUCHOLSKI MAREK Andrzej 1948 47 OIRP Zielona Góra radca prawny
164 BUCZAK LECHOSŁAW Bogusław 1963 40 Śląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
165 BUCZAK EDWRAD Jan 1962 45 Podkarpacki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
166 BUCZEK IRENEUSZ Stanisław 1961 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
167 BUCZKOWSKI GRZEGORZ Teofil 1942 40 Podlaski Urząd Wojewódzki członek zarządu
168 BUDKOWSKI MIROSŁAW Maciej 1965 24a Komenda Główna Straży Granicznej naczelnik
169 BUDYN ROMAN Władysław 1926 47 OIRP Gdańsk radca prawny
170 BUDZIAK BOGUSŁAW Tadeusz 1966 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
171 BUDZYŃSKI LESZEK Władysław 1955 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
172 BUGALSKI ANDRZEJ Tadeusz 1949 47 OIRP Warszawa radca prawny
173 BUGLA MAREK Paweł 1965 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
174 BUJACZ TADEUSZ Stanisław 1944 47 OIRP Olsztyn radca prawny
175 BUJAKIEWICZ JERZY Wacław 1949 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
176 BUKŁACHA LUIZA KAZIMIERA Czesław 1956 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radna
177 BUKOWSKI WIKTOR Edward 1964 44b Politechnika Rzeszowska prodziekan
178 BURAK MIROSŁAW Władysław 1956 17 Pomorski Urząd Wojewódzki burmistrz
179 BURDA ROMAN Mieczysław 1953 40 Małopolski Urząd Wojewódzki prezes spółki
180 BURKIEWICZ WIESŁAW Bolesław 1957 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
181 BURZYŃSKI JÓZEF Antoni 1950 48; 47 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy; radca prawny
182 BUSZ ARTUR Henryk 1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
183 BUŚKO JULIUSZ Czesław 1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
184 BUTKIEWICZ HENRYK Michał 1941 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
185 BYKOWSKI MAREK Henryk 1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
186 BYRT ANDRZEJ JAN Jan 1949 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
187 BYTNIEWSKI ADAM Władysław 1960 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
188 BŻDZIUCH MIROSŁAW Józef 1960 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
189 CAŁUS ANDRZEJ Edmund 1929 47 OIRP Warszawa radca prawny
190 CHABROS STANISŁAW Jan 1948 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
191 CHAŁACZKIEWICZ ROMAN Lubomir 1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
192 CHEĆKO MARCEL MARIAN Edward 1952 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
193 CHEŁSTOWSKI ZYGMUNT Edward 1949 12 Prezes Rady Ministrów członek Komisji Nadzoru Finansowego
194 CHMARA BOLESŁAW Wacław 1954 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
195 CHMIELOWIEC GRZEGORZ Jan 1962 45 Podkarpacki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
196 CHMIELOWSKI ZDZISŁAW Teodor 1930 47 OIRP Kraków radca prawny
197 CHMURA JÓZEF Tadeusz 1951 17 Podkarpacki Kurator Oświaty burmistrz
198 CHMURA WŁADYSŁAW Jan 1933 47 OIRP Rzeszów radca prawny
199 CHMURA ADAM Stanisław 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek zarządu
200 CHOIŃSKI IRENEUSZ Jan 1946 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny

Źródło:


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

ipn katalog funkcjonariuszy

  • lista wildsteina z datami urodzin
  • ipn katalog tajnych współpracowników sb
  • IPN wyszukiwarka nazwisk TW
  • służba bezpieczeństwa prl
  • lista ipn współpracowników sb

Komentarze


Skomentował Grzegorz Jaszkowski |

Czy jako osoba prywatna mogę poszperać w aktach IPN dotyczących, mojego kuzyna który był TW. Występuje jako osoba pokrzywdzona. Dziękuję

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Każdy ma prawo wystąpić z wnioskiem do Instytutu Pamięci o udostępnienie do wglądu dotyczących go dokumentów będących w zasobach Instytutu Pamięci. Jeżeli występuje Pan w tych dokumentach, zostaną one Panu udostępnione do wglądu oraz otrzyma Pan kopie tych dokumentów.

Skomentował Zwykły Pracownik |

Ta lista dużo wyjaśnia jak ktoś zna powiązania
np. urząd - Biuro ds Substancji (Preparatów) Chemicznych:
szef MAJKA JERZY (nr 879)
dyr gen WĄSOWICZ LIDIA żona WOJCIECHA (nr 1533)
dyr KALSKI ANDRZEJ (nr 569)

Całe nowe kierownictwo wybrane i dozgonnie wdzięczne poprzedniemu kierownictwu.

Skomentował Jan Mamut |

214 CIAŚ-WAŻNY nie KALIRTA, lecz Kalina! Niestety, znałem osobiście.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Przepraszam wkradł się mały chochlik, dzięki za czujność, już jest poprawione ;).

Skomentował cichy |

Lata mijaja, a agentura bawi sie w Polsce w najlepsze i smieje Wam prosto w twarz zarowno w mediach jak i internecie. Parlament Europejski wychwala pod niebiosa Lenina i innych komunistow nawet sie z tym nie kryjac bo i po co skoro maja juz wladze absolutna, a ludzie chyba zmeczeni wyparli juz ze swoich umyslow w jakiej rzeczywistosci zyja.

Skomentował Peter |

Is number 625, Stanislaw Francis Kilianski the same person mentioned in this news article?
https://www.abc.net.au/news/2020-08-12/spy-kay-marshall-intelligence-mystery-cold-war-australia/12531120

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jest to inna osoba. Stanisław Kilański z "Listy agentów SB" urodził się w 1945 roku, a wydarzenia opisane w ww. artykule miały miejsce na początku lat sześćdziesiątych. Stanisław Kilański w 1960 roku miał 15 lat. Ponadto na liście znajdują się osoby które pełniły ważne funkcje publiczne w administracji państwowej po 1989 roku na których ciążył obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, a Kilański z artykułu prasowego został zamordowany w latach sześćdziesiątych.

Stanisław Kilański z artykułu https://www.geni.com/people/Stanislaw-Kila%C5%84ski/6000000146913974822

Skomentował Jerzy |

Przemysław Anders, grzebał w moich papierach w UB, no i bez wątpliwości donosił … prawnik zajmujący się bezprawiem w PRL-u, wynagradzany pozycjami m.in. pobytem w Anglii i wyróżnieniami. Musiał się dobrze zasłużyć. Grzebiąc za plecami niszczył życie ludziom.

Skomentował Tunia |

Co mam napisać? Nie wiem , gdzie mam pukać, do jakich drzwi...

Przez 5 lat dyrektorem w Kobylnicy pod Słupskiem był esbek Jan Wild, to chyba był najpodlejszy czas dla tej szkoły, która stała się w tym czasie ośrodkiem propagandowo- kulturalnym dla ww. dyrektora. Zabił w nauczycielach kreatywność, podzielił grono swoimi esbeckimi metodami, zniszczył więzi międzyludzkie, rozwalił współpracę z rodzicami. Kiedy nie miał szans na kolejną kadencję i odszedł w niesławie, nie dał za wygraną. Nasyła ciągłe kontrole do szkoły i ... redaguje masę donosów na pracę szkoły oraz nauczycieli.

Skomentował Rafał |

Na liście odnalazłem dwie osoby które ze mną pracowały - szok

Skomentował Stanisław |

Mój i jego czterej kuzyni byli w SB , ta lista nie ujawnia wszystkich osób.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście zamieszczone są tylko osoby pełniące funkcje publiczne, które złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. Proszę sprawdzić na stronie inwentarz.ipn.gov.pl

Skomentował revoy |

Na liście nie ma Janusza Dobrosia r. 1953 ( ojca nie pamiętam) z Lipna, a b. burmistrza Lipna z 2006-2010 r.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak już wcześniej odpowiadałem, na liście zamieszczone są osoby publiczne, które w oświadczeniu lustracyjnym przyznały się do współpracy z SB, bądź pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Pan Janusz Dobroś TW ps. "Kuba" s. Zbigniewa ur. 24-06-1953 r. nie ujawnił takiej współpracy, choć dokumenty ewidentnie na to wskazują (sygn. akt IPN By 00101/161 i IPN By 0071/193). Pan Janusz Dobroś jest kłamcą lustracyjnym.

Skomentował Wojciech Ręczkowski |

Dlaczego nie ma na liście TW Kazimierz:..." Czy Polskim Związkiem Łowieckim kierują uczciwi ludzie honoru? Czytam akta innego tajnego współpracownika SB o kryptonimie „Kazimierz” pod jakim skrył się w 1983 roku, już po zniesieniu stanu wojennego, obecny łowczy krajowy – przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ Lech Bloch. Wówczas inspektor Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Ciechanowie, podpisał zobowiązanie do współpracy, które niżej i nie ma w aktach nawet słowa, że został do tego zmuszony jakimkolwiek perfidnym hakiem. Zrobił to z własnej i nieprzymuszonej woli. Klikając w zobowiązanie poniżej można je otrzymać w pliku PDF, wydrukować i pokazać tym członkom koła, którzy ciągle myślą, że tak jak cała Polska, PZŁ zmienił się w 1989 r. dr Lecha Blocha; Gł Łowczego PZŁ.

Skomentował zbigniew berndt |

Czy Regieniewicz Waldemar jak długo był TW tj. od kiedy do kiedy. Ponieważ ma status osoby pokrzywdzonej nr. na pańskiej liście 1228

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Niestety, nie wiem jak długo był TW i czy w ogóle nim był. Nie ja przeprowadzałem kwerendę osób z tej listy. Wykaz osób został sporządzony przez Biuro Lustracyjne IPN na wniosek Zbigniewa Nowaka, a opracowała wykaz Anna Kudra. Z pobieżnych informacji znalezionych w internecie wynika, że do materiałów Waldemara Reginiewicza znajdujących się w zasobach archiwalnych IPN, były przekazane uzupełnienia link.

Więcej danych dotyczących Waldemara Reginiewicza możemy znaleźć na stronie katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/125656.

Skomentował Janek |

Chciałbym wystąpić do ipn z wnioskiem o dostęp do akt jednej z wymienionych tu osób która pełni funkcję publiczną i jest moim przełożonym w pracy. Czy IPN udostępni mi te dokumenty.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jeżeli chodzi o udostępnienie dokumentów dotyczących osoby pełniącej funkcję publiczną, każda zainteresowana osoba może wystąpić z wnioskiem o ich udostępnienie.

Rodzaje realizowanych wniosków przez IPN

Informacje dotyczące składania wniosku o udostępnienie dokumentów osób pełniących funkcję publiczną

Skomentował Edek |

Na liście jest dwóch moich byłych przełożonych z wojska Lech T. i Tomasz S. - dziwnym trafem wyjątkowe kanalie, zwłaszcza ten pierwszy.

Skomentował Jarosław |

Dziękuję Autorowi za pracę i jej udostępnienie, a "niechcącym i nawróconym" SB-kom przypominam, że warunkiem odpuszczenia jest wyznanie, żal i zadośćuczynienie.

Skomentował Adam |

Dlaczego brak radnego z Nowej Soli: Kot Adam?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak na wstępie jest napisane - lista przedstawia osoby które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne, tzn. przyznały się do współpracy z SB. Pan radny Rady Miejskiej w Nowej Soli, Adam Kot skłamał przed Biurem Lustracyjnym i nie przyznał się że był tajnym współpracownikiem SB RUSW w Nowej Soli, o pseudonimie „Leśnik”.

więcej

Skomentował Bolesław |

Tak, to lista fałszywka. Znam na niej kogoś, kto właśnie odmówił współpracy (sic!). 50 lat temu, kilka dni po studiach dostał propozycję dyplomatycznej kariery. Okazało się, że wpierw trzeba przejść roczne szkolenie... w MSW. Po kilku dniach "ten ktoś" napisał prośbę o zwolnienie i opuścił MSW. Jak widać, postąpił nieroztropnie - dzisiaj bowiem specjaliści tajnych służb są w cenie. Na listy wystawia się natomiast osoby często niewinne. Pozostaje pytanie, kto kryje prawdziwych tajniaków, którzy wytrwali w szkoleniach i są szanownymi "dyplomatami"? Albo innymi niechlubnymi "aktorami" w najnowszych dziejach Polski? Pozdrawiam patriotów polskich i życzę im mniejszej podatności na manipulacyjne zabiegi.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście znajdują się osoby, które same przyznały się do tego, że były tajnymi współpracownikami SB/UB, lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Trudno uwierzyć w fakt, iż "ten ktoś" przyznał się do czegoś, co go obciążało, a nie miał z tym nic wspólnego. Pomyłkę IPN też można wykluczyć. Na 1706 nazwisk, które są na liście, nie słyszałem o żadnej osobie, która by skutecznie udowodniła, że znalazła się na niej omyłkowo. Jeśli Pana znajomy jest taki niewinny jak go Pan przedstawia, proszę podać jego imię i nazwisko, a nie kryje pod tajemniczym "ten ktoś". Wydaje mi się, że po prostu nie wie Pan wszystkiego o swoim znajomym.

Poruszył Pan jeszcze jeden temat, który mnie też nurtuje - kto kryje prawdziwych tajniaków.

Niestety, III RP jest kontynuacją PRL. Dawny komunistyczny układ w porozumieniu z tajnymi współpracownikami takimi jak "Bolek" zapewnili sobie nietykalność i anonimowość podległych im służb. W ostatnich dwóch latach zaczęło się to trochę zmieniać, ale "szanowni dyplomaci" i "niechlubni aktorzy", jak ich Pan nazwał, wciąż są aktywni, próbując za wszelką cenę nie dopuścić do ujawnienia wszystkich agentów i konfidentów. Wciąż nie jest w pełni jawny zbiór zastrzeżony IPN, chociaż wg. ustawy powinien być już jawny w połowie czerwca 2017 roku, a w internecie uprawia się hejt, próbując dyskredytować strony, które ujawniają agentów komunistycznych służb, sugerując, że są to "listy fałszywki".

Skomentował Ewa |

Szukam niejakiego Krzysztofa Lewickiego.Ten człowiek, znacząco wpłynął na moje życie.Wielokrotnie mnie nachodził i straszył próbując wymusić podpisanie zgody na współpracę. Ponieważ odmówiłam, zablokował pracę o którą długo się starałam. Moje życie potoczyło się zupełnie inaczej niż planowałam. Działał w Trójmieście. Mam nadzieję, że go gdzieś odnajdę i powiem co o nim myślę.

Skomentował niezlomny |

Skoro jest tu tylu prawnikow, nic juz nie jest w stanie mnie zdziwic, tym bardziej ten kwik podobny do wycia zarzynanej trzody chlewnej, gdy zorientowali sie, czym im grozi "wziecie za ryje" tej szczegolnej kasty _ "bogow" przez inna grupe prawnikow. Czym to sie skonczy - czas pokaze.

Skomentował Kajka |

U nas w Chełmie był Choma Adam pakował. I co? Nikt mu się do tyłka nie dobrał a żyje jak Pan.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Sami się nie rozliczą. Zgadzam się z Panem że konfidenci, esbecy i inne szuje które gnębiły Naród Polski mają się dobrze, a ci co walczyli o lepszą Polskę, często głodem przymierają. Jest to wynik układu zawartego przy okrągłym stole pomiędzy komunistami i konfidentami. Komuna nie skończyła się 89 roku, zmieniła tylko swoją postać. Komuniści i konfidenci uwłaszczyli się na majątku narodowym i zagwarantowali sobie nietykalność. Ale to nie znaczy, że nie należy nic robić, siąść z założonymi rękami i czekać, bo to nie ma sensu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że przypominanie kto jest kto i podtrzymywanie tradycji narodowych jest jedną ze sposobów na nich. Działania takie już przynoszą efekty. Zaczynają odbierać esbekom przywileje, takie jak nienależne, wysokie emerytury, a i na rozliczenie mam nadzieje przyjdzie czas.

Po drugie, propaganda komunistyczna zrobiła ogromne spustoszenia w umysłach obywateli. Przywracanie historii, patriotyzmu, wskazywanie kto był zdrajcą, a kto bohaterem, być może nie od razu, ale z czasem uświadomi w Narodzie co jest słuszne, a co należy potępić. Jedną z takich inicjatyw jest chociażby dzisiejszy dzień - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Swoją drogą ja bym im tak nie zazdrościł. Budzić się rano i patrzeć na tą zdeprawowaną "mordę", bez szacunku do samego siebie i że kiedyś przyjdą i rozliczą, a przyjdą na pewno, jak nie za życia to po śmierci i pospadają z piedestałów, przynosząc wstyd i hańbę rodzinie.

Skomentował Aleksander |

Znam nr 1241 "Wybitna" prawniczka

Skomentował julek |

Idea słuszna... tylko jak zwykle w wypadku działań PIS jest niestety wybiórcza i dotyka nie zawsze tylko tych, co należy.. a co z panem (specjalnie używam małej litery, bo nie cierpię takiej hipokryzji) piotrowiczem? kawał dziada i tyle...

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Bardzo mi miło, że popiera pan tworzenie takich list jak ta powyżej, że uważa pan to za słuszną ideę. Nie rozumiem tylko co wspólnego z tym ma PIS. Listę sporządził IPN w czasach kiedy rządziło PO-PSL (28.10.2009r.).
Lista na pewno nie jest pełna. Znajdują się na niej tylko osoby wykonujące funkcje publiczne i które przyznały się do współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Ujawnienie wszystkich akt z tzw. zbioru zastrzeżonego IPN da pełniejszy obraz współpracy konfidentów z komunistycznym reżimem. Co do p. prokuratora Stanisława Piotrowicza polecam Wikipedię. Jeżeli ma pan jakieś inne udokumentowane informacje, proszę je zamieścić w Wikipedii.

Skomentował Mirosław |

Dlaczego nie są podane nazwiska sędziów i prokuratorów stanu wojennego z pow. zamojskiego - którzy teraz są adwokatami i radcami prawnymi tudzież komornikami gdzie ja mam ich szukać.

Skomentował Zorro |

Pytanie do MON:
Czy minister Macierewicz "podziękuje" za "uczciwą" służbę żołnierzom-agentom????

Skomentował Stan |

Donosili, meldowali, kapowali, przyznali sie i co????? co dalej?????
Teraz dobra posada, miejsce w parlamencie albo jak w przypadku "szczura" ktory niszczyl moje zycie: prowadzi lukratywna fabryke produkujaca plastikowe opakowania.

Skomentował mietek |

a gdzie jest bolek na liscie? LISTA FALSZYWKA !!!!!!!

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Lista jest prawdziwa. To czy na liście figuruje Lech Wałęsa TW "Bolek" nie świadczy o jej autentyczności. Na liście znajdują się osoby, które przyznały się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, a jak wiemy TW "Bolek" do takiej współpracy się nie przyznał, co nie oznacza, że takiej współpracy nie było. TW "Bolek" jest na Liście Macierewicza.

Skomentował lukas |

strasznie dużo prawników, to pewnie są ci eksperci opozycji w sprawie trybunału
A mogło ich nie być na tych stanowiskach, tylko ktoś bardzo tego nie chciał

Skomentował Emil |

Witam

Proszę dopisać do listy Wójta Gminy Lubań, Zbigniewa Hercunia. Link:

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/70700

Prosimy obliczyć 2 plus 2.