KOS

Komitet Oporu Społecznego Solidarność

KOS

wydawca:   Wydawnictwo Społeczne KOS
miejscowość:   Warszawa
druk:   Wydawnictwo Społeczne KOS
periodyczność:   początkowo jako tygodnik, później dwutygodnik
format:   8÷12 str. A4 (210×297)
nr.:   11 (119) (01.06.1987), 11-12 (141-142) (05.06.1988), 13 (143) (04.09.1988), 14 (144) (18.09.1988), 15 (145) (02.10.1988), 17 (147) (30.10.1988), 20 (150) (11.12.1988), 3 (153) (29.01.1989)
tech. druku:   powielacz
uwagi:   red.: Janusz Artemski, Adam Górski, Maria Kordecka, Piotr Kosowy, Julia Lasecka, Bartosz Pieczyński, Agata Sobiepanek, Leszek Wraży, Grażyna Narocz, Jan Załęski

 

„KOS” – podziemny biuletyn Komitetu Oporu Społecznego, pierwsze czasopismo ukazujące się po wprowadzeniu stanu wojennego. Ukazywał się w latach 1981-1989, początkowo jako tygodnik, później dwutygodnik. Pierwsze numery wydawał Krąg, następne Wydawnictwo Społeczne - KOS.

W skład redakcji pisma wchodzili m.in. Krystyna Starczewska, Wojciech Eichelberger, Stefan Starczewski, Krzysztof Turlejski, Konstanty Gebert, Krystyna Bratkowska, Leszek Kost, Tomasz Trepka, Tadeusz i Aldona Klimczakowie. Byli oni twórcami idei zdecentralizowanego ruchu opozycyjnego opierającego się na tzw. Kołach Oporu Społecznego. Na łamach „KOS” obok bieżących informacji i publicystyki politycznej wiele miejsca poświęcano niezależnej oświacie, kulturze i nauce. Warszawskie wydanie pisma osiągało nakład w wysokości 12 tys. egzemplarzy.

Nr 1 nie ukazał się, w numerację wliczono ulotkę pt. Koła Oporu Społecznego wydaną w grudniu 1981. W sumie ukazało się 165 numerów.

Jaka jest suma 9 i 5?