IBJ Solidarność

IBJ Solidarność

wydawca:   TKW NSZZ "Solidarność" IBJ Świerk
miejscowość:  Świerk
druk:  Wydawnictwo Prasowe "Myśl"
periodyczność:  tygodnik
format:  2 str. A4 (210×297)
nr.:  21 (12.03.1989), 22 (20.03.1989)
tech. druku:  offset
uwagi:  

 

„IBJ”, miesięcznik wydawany X 1987 – 15 I 1990 w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku.

Ukazały się 33 nr. (1-10 nienumerowane), drukowane techniką offsetową przez Wydawnictwo Prasowe Myśl.

W składzie redakcji: Andrzej Dyżewski (redaktor naczelny), pracownicy IBJ (autorzy publikacji).

Poruszano sprawy pracownicze IBJ, publikowano bieżące informacje z kraju (nt. strajków, represji), skrót informacji z Radia Wolna Europa i BBC, rozliczenia finansowe KZ „S”, także recenzje książek. W 1988 pismo relacjonowało działania zw. z Grupą Inicjatywną „S” w IBJ, odtworzeniem związku oraz działania w ramach Regionu Mazowsze (np. wybory do Tymczasowego ZR).

Anna Grażyna Kister

Źródło:

  • Encyklopedia Solidarności

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

instytut w świerku

  • ibj świerk
  • tkw
  • instytut badań jądrowych świerk
  • anna grażyna kister
  • świerk instytut

Zostaw komentarz