Informacja

Komitet Organizacyjny przy Lechu Wałęsie ds. Okrągłego Stołu

Informacja

wydawca:   Komitet Organizacyjny przy Lechu Wałęsie ds. Okrągłego Stołu
miejscowość:  Warszawa
druk:  Biuro Prasowe przy Lechu Wałęsie
periodyczność:  dziennik
format:  2÷12 str. A5 (148×210)
nr.:  1 (06.02.1989), 2 (08.02.1989), 3 (09.02.1989), 9 (16.02.1989), 19 (28.02.1989), 31 (14.03.1989), 34 (18.03.1989), 37 (22.03.1989), 41 (04.04.1989), 42 (05.04.1989)
tech. druku:  offset - kserokopia maszyn.
uwagi:  

 

„Informacja”, pismo Komitetu Organizacyjnego przy Lechu Wałęsie ds. Okrągłego Stołu, podlegające sekretarzowi komitetu Jackowi Moskwie, wydawane przez Biuro Prasowe przy Okrągłym Stole 6 II 1989 – 1 IV 1989 podczas trwania obrad.

Ukazały się 42 nr., powielane na ksero.

Redagowane przez 2 osoby, m.in. Zygmunta Łuczyńskiego (redakcja mieściła się w Hotelu Europejskim w Warszawie, a w czasie obrad w Pałacu Namiestnikowskim); podawano adres do korespondencji: Warszawa, ul. Kopernika 34.

Publikowano informacje z danego dnia obrad, redakcja stanowiła również punkt informacyjny, m.in. dla dziennikarzy innych gazet.

Pismo codziennie rozprowadzano (przez sekretarzy) do wszystkich obradujących zespołów (tzw. stolików) oraz dostarczano do struktur „S” i „Tygodnika Mazowsze”.

Anna Grażyna Kister

Źródło:

  • Encyklopedia Solidarności
Jaka jest suma 1 i 2?