Mon Stop

Mon Stop

wydawca:  Międzyszkolny Komitet Oporu
miejscowość:  Wrocław
druk:  Międzyszkolny Komitet Oporu
periodyczność:  
format:  2 str. A4 (210×297)
nr.:  001 (kwiecień '88)
tech. druku:  
uwagi:  

 

W ramach organizacji powstało pisemko, które miało charakter pacyfistyczny i zajmowało się problemem służby zastępczej oraz przedmiotami Przysposobienie Wojskowe i Przysposobienie Obronne. Jego twórcą był Waldemar Kras. Pierwszy numer pisemka powstał w kwietniu 1988 roku. W sumie ukazały się cztery numery. Tylko pierwszy numer był wydany samodzielnie przez MKO. Drugi wydano razem z WiP-em, w redakcji pomagał jego działacz Maciej Furmanek. Trzeci wydany został przez NUMS Włocławek - Toruń. Czwarty przez NUMS Dolny Śląsk. Pisemko było periodykiem o objętości dwu stron A4. Zawartość pisma stanowiły ustawy prawne oraz przedruki oficjalnych wydawnictw o treści socjalistyczno - militarystycznej. W ostatnim numerze zamieszczono postulaty NUMS-u dotyczące służby wojskowej, liceów wojskowych oraz Przysposobienia Obronnego a także wzór podania o zastępczą służbę wojskową. Pisemko traktowano jako broszurkę, którą rozprowadzano masowo i powielano na terenie Polski zmieniając tylko datę i nazwę miasta , gdzie było drukowane i kolportowane.

Źródło:

Zostaw komentarz