Region

Dwutygodnik RKW NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk

Region

wydawca:  RKW NSZZ "Solidarność" Region Dolny Śląsk
miejscowość:  Wrocław
druk:  Koordynacja Wydawnicza przy RKW NSZZ "S" Dolny Śląsk
periodyczność:  dwutygodnik
format:  4 str. A4 (210×297)
nr.:  12 (08.05.1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  red.: Paweł Kasprzak, Paweł Kocięba, Barbara Piekdoń, Paweł Romaszkin, red. nacz. Barbara Labuda

 

„Region”, pismo informacyjno-publicystyczne RKW „S” Dolny Śląsk, ukazujące się 15 XI 1987 – 11 V 1990.

Wydawane w nakładzie 6-10 tys. egz.

Obok tekstów dotyczących działalności związkowej zamieszczane były artykuły o tematyce politycznej, wywiady, felietony, serwisy informacyjne.

Do jesieni 1988, nie podpisując artykułów swoimi nazwiskami, teksty w „Regionie” zamieszczali m.in. Krzysztof Turkowski, Paweł Kocięba-Żabski, Paweł Kasprzak.

Część nakładu powielana była z przeznaczeniem dla struktur kolportażowych organizacji uczniowskich. Wydano też szereg wersji ulotkowych, które pojawiały się na ulicach miast Dolnego Śląska głównie w okresach wzrastającego napięcia społecznego.

Artur Adamski

Źródło:

  • Encyklopedia Solidarności

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

solidarność dolny śląsk

  • krzysztof turkowski
  • rkw
  • nszz solidarność dolny śląsk
  • paweł kocięba żabski
  • region dolny śląsk

Zostaw komentarz