Solidarność Nauczycielska

Pismo Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność"

Solidarność Nauczycielska

wydawca:   Region Środkowo Wschodni NSZZ "Solidarność"
miejscowość:  Lublin
druk:  Nauczycielska Oficyna Solidarności
periodyczność:  miesięcznik
format:  4 str. A4 (210×297)
nr.:  74 (październik 1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  

 

„Solidarność Nauczycielska”, pismo wydawane 1982-1990 w Lublinie jako faktyczny organ podziemnej Sekcji Oświaty i Wychowania „S” Region Środkowo-Wschodni, kontynuacja pisma zapoczątkowanego przed 13 XII 1981, podtytuł m.in. „Biuletyn pracowników oświaty i wychowania. Region Środkowo-wschodni NSZZ «Solidarność»” (podtytuł kilkakrotnie zmieniano).

Ukazały się 72 nr. o obj. 8-12 s. w formacie B5, drukowanych techniką sitodruk i na offsecie w nakł. 500-1000 egz.; miesięcznik (numeracja ciągła).

Redaktor naczelny Wacław Czajka. W składzie redakcji: Zenobia Kitówna, Grażyna Wójtowicz, Bogdan Wagner. Teksty do czasopisma pisali: Stanisław Żurek, Jacek Sobczak, Janina Szymajda, Maria Poręba-Kunowska, Elżbieta Żwirkowska, Zbigniew Fronczek, Hanna Kruk, Ewa Sadurska (wiersze). Redaktor techniczny G. Wójtowicz. Druk: S. Żurek i Andrzej Sadurski (obaj najdłużej), Zenon i Maryla Binkiewiczowie (kilka numerów) oraz Wojciech Guz (1987-1988). Sprawami organizacji druku, przechowania i kolportażu zajmowała się G. Wójtowicz.

Pismo zajmowało się głównie problematyką oświatowo-wychowawczą, związkową i historyczną, publikowało także także poezję, felietony, recenzje.

Z okazji 11 XI ukazał się w 1982 dodatek specjalny. Opublikowano również dodatki tematyczne: nt. manipulacji w życiu społecznym (1985), nt. zagadnień etyki solidarności (listopad 1985), nt. ruchów społecznych w sytuacji eskalacji napięcia (styczeń 1988).

Marcin Dąbrowski

Źródło:

  • Encyklopedia Solidarności

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

solidarność oświaty

solidarność nauczycielska
region środkowo-wschodni
nszz solidarność nauczycieli
solidarność pracowników oświaty
solidarność lublin

Prosimy obliczyć 7 plus 5.