Tu Teraz

Pismo Oświaty Niezależnej Solidarność

Tu Teraz

wydawca:   Wydawnictwo Społeczne KOS
miejscowość:   Warszawa
druk:   Wydawnictwo Społeczne KOS
periodyczność:   nieregularnik
format:   12 str. A4 (210×297)
nr.:   68 (czerwiec 1988), 69 (wrzesień 1988), 73 (styczeń 1989)
tech. druku:   offset
uwagi:   red.: Krzysztof Górski, Jan Herczyński, Włodzimierz Paszyński, Edward Wieczorek, Julian Radziewicz, a od 1987 r. Anna Paciorek i Stanisław Więckowski

 

„Tu Teraz” — pismo oświaty niezależnej redagowane przez Krzysztofa Górskiego, Jana Herczyńskiego, Włodzimierza Paszyńskiego, Edwarda Wieczorka, Juliana Radziewicza, a od 1987 r. również przez Annę Paciorek i Stanisława Więckowskiego. Wychodziło w nakładzie 36 tys. egzemplarzy.

Na łamach pisma ukazywała się bogata publicystyka dotycząca problemów oświaty, informacje o represjach, materiały uzupełniające „białe plamy” humanistyki. Do 1989 r. wydano 78 numerów.

Prosimy obliczyć 2 plus 8.