Prasa podziemna (bibuła)

Bibuła - czyli podziemna prasa. Określenie pochodzi jeszcze z końca XIX wieku. W systemie komunistycznym prasa stanowiła jedno z głównych narzędzi indoktrynacji, a zarazem zniewolenia społeczeństwa. Nadzór nad nią sprawowali wysocy dygnitarze partyjni, a cały proces jej powstawania i funkcjonowania był ściśle kontrolowany i poddany reżimowi systemu i panującej ideologii, zarówno jeśli chodzi o profil tematyczny, autorów i przekazywane treści, jak i samą produkcję oraz sposób i zasięg dystrybucji.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, stało się jasne, że tylko oficjalnie istniejące media mogą ukazywać rzeczywistość. Środowiska opozycyjne ze swoimi wydawnictwami muszą zejść do podziemia. Pierwsze podziemne gazetki pojawiły się już następnego dnia po wprowadzeniu stanu wojennego (14 XII we Wrocławiu wydany został pierwszy podziemny numer „Z dnia na dzień”).

W okresie PRL do 1989 r. ukazywało się nielegalnie kilka tysięcy tytułów prasy podziemnej. Był to fenomenem na skalę światową. Nigdzie indziej zjawisko to nie rozwinęło się na tak szeroką skalę, w które zaangażowane było aż tak wielu ludzi. Były to serwisy informacyjne, ale i poważne kwartalniki społeczno-polityczne oraz kulturalne. Niektóre miały zasięg swojego zakładu pracy, inne całej aglomeracji a nawet ogólnokrajowy. Nikt nigdy nie obliczył, ile osób zaangażowało się w działalność drugiego obiegu wydawniczego, ale spokojnie można szacować, że były to dziesiątki tysięcy osób. Do dziś niestety często zresztą anonimowych, zapomnianych, w żaden sposób nieuhonorowanych przez wolną Polskę...

 

 

opis
Głos Polonii

Głos Polonii

Czasopismo Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Polskiej w Genewie


wydawca:  Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Polskiej w Genewie
miejscowość:  Genewa - Szwajcaria
druk:  
periodyczność:  
format:  14 str. A4 (210×297)
nr.:  2 (3) (marzec 1989)
tech. druku:  
uwagi:  red.: Edward J. Cyran, Stéphane Muller

 

Głos Solidarności

Głos Solidarności

Region Mazowsze


wydawca:  Radio Solidarność i Solidarność Walcząca
miejscowość:  Warszawa
druk:  Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej
periodyczność:  miesięcznik
format:  2 str. A5 (148×210)
nr.:  8 (23.09.1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  

 

Górnik Polski

Górnik Polski

Pismo Krajowej Komisji Koordynacyjnej Górnictwa NSZZ "Solidarność"


wydawca:  Krajowa Komisja Koordynacyjna Górnictwa NSZZ "Solidarność"
miejscowość:  Katowice
druk:  KKG NSZZ "S"
periodyczność:  miesięcznik nieregularny
format:  4 str. A4 (210×297)
nr.:  34/87
tech. druku:  powielacz
uwagi:  Więcej...

 

Grizzly

Grizzly

Pismo Studentów i Absolwentów


wydawca:  Spółka Prasowa MIŚ
miejscowość:  Warszawa
druk:  Niezależna Oficyna Wydawnicza "Nowa"
periodyczność:  miesięcznik
format:  22 str. A4 (210×297)
nr.:  6/7 (listopad grudzień 1988)
tech. druku:  ksero - offset
uwagi:  

 

Horyzont

Horyzont

Pismo Organizacji Solidarność Walcząca


wydawca:  Solidarność Walcząca
miejscowość:  Warszawa
druk:  
periodyczność:  dwutygodnik
format:  8 str. A4 (210×297)
nr.:  19 (17.10.1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  Więcej...

 

IBJ Solidarność

IBJ Solidarność


wydawca:   TKW NSZZ "Solidarność" IBJ Świerk
miejscowość:  Świerk
druk:  Wydawnictwo Prasowe "Myśl"
periodyczność:  tygodnik
format:  2 str. A4 (210×297)
nr.:  21 (12.03.1989), 22 (20.03.1989)
tech. druku:  offset
uwagi:  Więcej...

 

Informacja Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ Solidarność

Informacja Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ Solidarność


wydawca:  NSZZ "Solidarność"
miejscowość:  Warszawa
druk:  KIiP NSZZ "Solidarność"
periodyczność:  tygodnik
format:  6÷10 str. A4 (210×297)
nr.:  38 (07.09.1988), 39 (14.09.1988)
tech. druku:  powielacz
uwagi:  

 

Informacja

Informacja

Komitet Organizacyjny przy Lechu Wałęsie ds. Okrągłego Stołu


wydawca:   Komitet Organizacyjny przy Lechu Wałęsie ds. Okrągłego Stołu
miejscowość:  Warszawa
druk:  Biuro Prasowe przy Lechu Wałęsie
periodyczność:  dziennik
format:  2÷12 str. A5 (148×210)
nr.:  1 (06.02.1989), 2 (08.02.1989), 3 (09.02.1989), 9 (16.02.1989), 19 (28.02.1989), 31 (14.03.1989), 34 (18.03.1989), 37 (22.03.1989), 41 (04.04.1989), 42 (05.04.1989)
tech. druku:  offset - kserokopia maszyn.
uwagi:  Więcej...

 

Informator

Informator

Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego


wydawca:  Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe Koło Regionalne w Siedlcach
miejscowość:  Siedlce
druk:  
periodyczność:  
format:  2 str. A5 (148×210)
nr.:  1 (26.11.1989)
tech. druku:  offset
uwagi:  

 

Komunikat Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Siedlcach

Komunikat Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Siedlcach


wydawca:  Komitet Obywatelski "Solidarność" w Siedlcach
miejscowość:  Siedlce
druk:  
periodyczność:  
format:  4 str. A5 (148×210)
nr.:  2 (24.04.1989)
tech. druku:  offset
uwagi:  zawiera "Apel Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" i "Obywatele Rzeczypospolitej! Przyjaciele Solidarności".

 


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

gazety prl

  • nielegalne wydawnictwa w systemie totalitarnym
  • bibuła pismo niezależne
  • czaspopisma prl-u
  • gazeta niezależna
  • bibuła prl

Skomentował Rafał |

To pewnie Bolek też tam był ? https://www.blasty.pl/9538/elektryk-ktory-zostal-kablem - Jak to dobrze, że są jeszcze miejsca w których można przeczytać informacje, których większość Polaków nie zna. Szczególnie w taki dzień jak dzisiaj 11 listopada kiedy my Polacy wyrwaliśmy się z jarzma wrogów. Świetny artykuł.

Zostaw komentarz