Prasa podziemna (bibuła)

Bibuła - czyli podziemna prasa. Określenie pochodzi jeszcze z końca XIX wieku. W systemie komunistycznym prasa stanowiła jedno z głównych narzędzi indoktrynacji, a zarazem zniewolenia społeczeństwa. Nadzór nad nią sprawowali wysocy dygnitarze partyjni, a cały proces jej powstawania i funkcjonowania był ściśle kontrolowany i poddany reżimowi systemu i panującej ideologii, zarówno jeśli chodzi o profil tematyczny, autorów i przekazywane treści, jak i samą produkcję oraz sposób i zasięg dystrybucji.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, stało się jasne, że tylko oficjalnie istniejące media mogą ukazywać rzeczywistość. Środowiska opozycyjne ze swoimi wydawnictwami muszą zejść do podziemia. Pierwsze podziemne gazetki pojawiły się już następnego dnia po wprowadzeniu stanu wojennego (14 XII we Wrocławiu wydany został pierwszy podziemny numer „Z dnia na dzień”).

W okresie PRL do 1989 r. ukazywało się nielegalnie kilka tysięcy tytułów prasy podziemnej. Był to fenomenem na skalę światową. Nigdzie indziej zjawisko to nie rozwinęło się na tak szeroką skalę, w które zaangażowane było aż tak wielu ludzi. Były to serwisy informacyjne, ale i poważne kwartalniki społeczno-polityczne oraz kulturalne. Niektóre miały zasięg swojego zakładu pracy, inne całej aglomeracji a nawet ogólnokrajowy. Nikt nigdy nie obliczył, ile osób zaangażowało się w działalność drugiego obiegu wydawniczego, ale spokojnie można szacować, że były to dziesiątki tysięcy osób. Do dziś niestety często zresztą anonimowych, zapomnianych, w żaden sposób nieuhonorowanych przez wolną Polskę...

 

 

opis
Region

Region

Dwutygodnik RKW NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk


wydawca:  RKW NSZZ "Solidarność" Region Dolny Śląsk
miejscowość:  Wrocław
druk:  Koordynacja Wydawnicza przy RKW NSZZ "S" Dolny Śląsk
periodyczność:  dwutygodnik
format:  4 str. A4 (210×297)
nr.:  12 (08.05.1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  red.: Paweł Kasprzak, Paweł Kocięba, Barbara Piekdoń, Paweł Romaszkin, red. nacz. Barbara Labuda
Więcej...

 

RIS

RIS Regionalny Informator Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej

biuletyn podporządkowany RKW NSZZ Solidarność


wydawca:  RKW NSZZ "Solidarność" Region Śląsko-Dąbrowski
miejscowość:  Katowice
druk:  RKW NSZZ "S" Region Śląsko-Dąbrowski
periodyczność:  miesięcznik
format:  8 str. A5 (148×210)
nr.:  5/113 (maj 1987)
tech. druku:  offset
uwagi:  zawiera dodatek: Ankieta "Rok 1987: Polaków poglądy".
Więcej...

 

Robotnik

Robotnik

Pismo Centralne Krajowej P.P.S.


wydawca:  CKW PPS
miejscowość:  Warszawa
druk:  Wydawnictwo "Wiedza"
periodyczność:  nieregularnik
format:  4÷6 str. A4 (210×297)
nr.:  136 (październik 1988), 5(137) (listopad 1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  red.: P. Ikonowicz, J. Pinior, G. Ilka, Z. Dąbrowska, T. Truskawa, Cz. Miżejewski, Jacek Suchorowski i Józef Pinior(Wrocław), Rinaldo Brtkiewicz i Marek Wirwisz(Katowice), Artur Koszykowski(Kraków), Robert Majka(Przemyśl), Krzysztof Figel(Gdańsk).

 

S... OŚĆ

S... OŚĆ

biuletyn informacyjny Jastrzębskiej Delegatury RKW NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski w Jastrzębiu-Zdroju


wydawca:  Jastrzębska Delegatura RKW NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski
miejscowość:  Jastrzębie Zdrój
druk:  Jastrzębska Delegatura RKW NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski
periodyczność:  miesięcznik
format:  4 str. A5 (148×210)
nr.:  43 (czerwiec 1987)
tech. druku:  offset
uwagi:  Więcej...

 

Samorządna Rzeczpospolita

Samorządna Rzeczpospolita

dwutygodnik NSZZ "Solidarność"


wydawca:  NSZZ "Solidarność"
miejscowość:  Warszawa
druk:  NSZZ "Solidarność"
periodyczność:  dwutygodnik
format:  4 str. A4 (210×297)
nr.:  2 (74) (30.01.1989), 6 (78) (11.04.1989)
tech. druku:  offset
uwagi:  

 

SB Szkolny Biuletyn

SB Szkolny Biuletyn

razporazwychodnik młodz. szkół wałbrzyskich


wydawca:  Ruch Młodzieży Niezależnej
miejscowość:  Wałbrzych
druk:  Młodzieżowe Warsztaty Wydawnicze
periodyczność:  nieregularnik
format:  4 str. A5 (148×210)
nr.:  5 (15 maja-15 czerwca 1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  Więcej...

 

Serwis informacyjny

Serwis informacyjny

Społecznego Komitetu Nauki


wydawca:  Społeczny Komitet Nauki [SKN]
miejscowość:  Warszawa
druk:  Powielarnia SKN
periodyczność:  dwutygodnik
format:  2÷6 str. A5 (148×210)
nr.:  69 (12.061988), 70 (25.09.1988), 71 (09.10.1988), 72 (23.10.1988), 73 (07.11.1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  Więcej...

 

SIS

SIS

Serwis Informacyjny Solidarności


wydawca:  Wydawnictwo Prasowe "Myśl"
miejscowość:  Warszawa
druk:  Wydawnictwo Prasowe "Myśl"
periodyczność:  tygodnik
format:  40÷56 str. A5 (148×210)
nr.:  19 (27.01.1989), 20 (03.02.1989)
tech. druku:  offset
uwagi:  Więcej...

 

Solidarność ELWRO

Solidarność ELWRO

Pismo NSZZ "Solidarność"


wydawca:  NSZZ "Solidarność"
miejscowość:  Wrocław
druk:  NSZZ "Solidarność"
periodyczność:  nieregularnik
format:  2 str. A4 (210×297)
nr.:  7 (185) (30.05.1988)
tech. druku:  powielacz
uwagi:  

 

Solidarność Nauczycielska

Solidarność Nauczycielska

Pismo Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność"


wydawca:   Region Środkowo Wschodni NSZZ "Solidarność"
miejscowość:  Lublin
druk:  Nauczycielska Oficyna Solidarności
periodyczność:  miesięcznik
format:  4 str. A4 (210×297)
nr.:  74 (październik 1988)
tech. druku:  offset
uwagi:  Więcej...

 


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

gazety prl

  • nielegalne wydawnictwa w systemie totalitarnym
  • bibuła pismo niezależne
  • czaspopisma prl-u
  • gazeta niezależna
  • bibuła prl

Skomentował Rafał |

To pewnie Bolek też tam był ? https://www.blasty.pl/9538/elektryk-ktory-zostal-kablem - Jak to dobrze, że są jeszcze miejsca w których można przeczytać informacje, których większość Polaków nie zna. Szczególnie w taki dzień jak dzisiaj 11 listopada kiedy my Polacy wyrwaliśmy się z jarzma wrogów. Świetny artykuł.

Jaka jest suma 3 i 5?