Pieniak Andrzej TW „Jacek” i TW „Bursztyn”

Andrzej Pieniak s. Kazimierza ur. 22.02.1944 r. IPN Lu 555/45 i IPN Lu 554/44 TW ps. „Bursztyn” i TW ps. „Jacek” nr rej. 1002/1983, 6924/1983, 2/784/1983 Sokołów Podlaski, Gdańsk.

Teczka personalna TW ps. „Jacek” (Andrzej Pieniak)
Teczka personalna TW ps. „Jacek” (Andrzej Pieniak)

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności kierowca. Dobrym kolegą i przyjacielem Andrzeja Pieniaka jeszcze z lat szkolnych był funkcjonariusz SB kpt. Henryk Chomka. Mieszkając jeszcze w Gdańsku, 24.12.69 roku został pozyskany do współpracy z SB w Gdańsku przez kpr. Mariana Kwasa, przyjmując pseudonim „Bursztyn”. Podstawą pozyskania na TW była prowadzona przez KMMO Gdańsk sprawa nielegalnego handlu samochodami. 04.06.1975 roku rozwiązano z nim współpracę z uwagi na brak możliwości zadań (zmiana miejsca pracy).

Po powrocie do Sokołowa Podlaskiego współpracuje z SB jako OZ (osoba zaufana). Przekazuje istotne informacje, które pozwalają wszcząć rozprawę operacyjną krypt. „Fals”.

Do współpracy z SB jako TW, został pozyskany w dniu 25.06.1983 roku przez ppor. Mirosława Rojka z Wydz. d/w PG WUSW w Siedlcach na zasadzie dobrowolności. Przyjął pseudonim „Jacek”. 17.10.1983 TW ps. „Jacek” został przekazany na łączność do por. Jerzego Teterycza. Był wykorzystywany jako źródło sygnalizacyjne w sprawie obiektowej krypt. „Germania” i „Arizona”. Zadaniem TW było rozpracowywanie środowisk uciekinierów do Berlina Zachodniego. Donosił m.in. na Stanisława Lipca z Lublina oraz Zbigniewa Sempławskiego, Romana Redera, Stanisława Gołucha, Bolesława Krawczyka, Ryszarda Jamka, Stanisława Siedleckiego z Wrocławia i innych. Był kontrolowany przez TW ps. „Diana”, TW ps. „Rybak”, TW ps. „Artur”.

W dniu 05.02.1987 roku TW „Jacka” przejął na swoją łączność st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach por. Paweł Piątek

W raporcie z dn. 06.04.1989 roku sporządzonym przez por. Pawła Piątka możemy przeczytać:

 

Siedlce 1989.04.06

Tajne spec. znaczenia

Egz. poj.

 

Zastępca Szefa

Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych

d/s Służby Bezpieczeństwa

w Siedlcach

RAPORT

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przyśpieszenie wydania paszportu na wszystkie kraje świata tw ps. „Jacek” nr ew. 6924.

W/wym pozyskany został do współpracy w dniu 25.06.83 r. na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju.

Z tw odbyto 48 spotkań. Uzyskiwane informacje wykorzystywane były przez Wydz. I Dep. II MSW. Dwukrotnie w 1985 i 1986 r. realizował zadania rozpoznawczo-ustaleniowe na kierunku RFN, konsultowane z Wydz. XII Dep. II MSW. W wyniku realizacji zadań rozpoznawczo-ustaleniowych uzyskano szereg informacji na temat figuranta SOS prowadzonej przez WUSW w Lublinie oraz byłych działaczy „S”, którzy wyjechali z Polski w ramach emigracji politycznej.

Tw jest źródłem sumiennym, zdyscyplinowanym, chętnie udziela informacji o osobach i faktach pozostających w zainteresowaniu SB. Jest osobą spostrzegawczą, posiadającą łatwość w formułowaniu myśli, cieszy się zaufaniem w gronie znajomych.

Ma tendencje do nadużywania alkoholu. Kontrolowany jest przez techniczne i osobowe środki pracy operacyjnej.

Podczas ostatniego pobytu w RFN tw poważnie zachorował (zawał serca). Z uwagi na stan zdrowia tw nie jest przewidziany do realizacji zadań ofensywnych.

Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuję o pozytywne załatwienie sprawy tw, co pozwoli na realizację zadań operacyjnych podczas jego pobytu w kk oraz bardziej związać go z naszą służbą. W m-cu kwietniu tw planuje wyjechać do RFN i aktualnie oczekuje uzyskanie wizy.

 

Wyk. w 1 egz.

t. pers. tw

st. insp. Wydz. ii WUSW

w Siedlcach

por. Paweł Piątek

Raport popieram

89 - 04 - 06

NACZELNIK WYDZIAŁU II

WUSW w Siedlcach

[podpis nieczytelny]

W dniu 23.08.2006 roku podczas przekazywania materiałów dotyczących Andrzeja Pieniaka TW ps. „Jacek” przez ABW do IPN stwierdzono braki kart w teczce personalnej TW. W latach 1988-1990 masowo niszczono teczki tajnych współpracowników SB. W tym przypadku wyjęto tylko poszczególne, starannie wyselekcjonowane karty, które obciążały SB.

Stwierdzono brak kart:

 • 40 - szyfrogram do WUSW w Szczecinie
 • 41 - pismo z WUSW w Szczecinie
 • 44 - meldunek operacyjny nr 18/85
 • 45-47 - wniosek o zezwolenie na realizację zadań
 • 52 - meldunek operacyjny nr 36/85
 • 64-66 - wniosek na realizację zadań
 • 73 - notatka służbowa z 3.4.87

Ostatni wpis (notatka służbowa z 3.4.87) zbieżny jest z datą „poczęstowania” mnie przez Andrzeja Pieniaka TW ps. „Jacek” Pepsi-Colą, po wypiciu której trafiłem do szpitala z powodu zatrucia. Z dokumentacji medycznej (objawy: poziom methemoglobiny - 24%, jak i sposobu leczenia: Helthion, wit. B12) jednoznacznie wynika, iż było to zatrucie cyjankiem (zdecydowanie, nie było to zatrucie czadem).

W trakcie współpracy z SB nie był wynagradzany, natomiast wyjeżdżał z kpt. Henrykiem Chomką na wczasy na koszt SB. Akta TW ps. „Jacek” zostały złożone do archiwum 03.08.1990 roku, a mikrofilmy dokumentacji wykonano 06.09.1993 roku. Mikrofilmy wykonano już po usunięciu ww. kart. Dokumentację TW ps. „Jacka” przekazano do IPN dopiero 23.08.2006 roku. Akta te trafiły do Zbioru Zastrzeżonego IPN.

W archiwach IPN znajduje się w teczki personalnej 126 kart a w teczce pracy 123 karty dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Leszek Andrzejewski

Dokumenty:

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 1002/83/1983, KWMO Siedlce 2/784/1983, WUSW Siedlce 6924/1983

 • IPN Lu 554/44/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Jacek”, prowadzona przez Wydział d/s Walki z Przestępstwami Gospodarczymi KWMO w Siedlcach/Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1983-1989. Materiały dotyczące: Andrzej Pieniak, imię ojca: Kazimierz, ur. 22-02-1944 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 554/44/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Jacek”, prowadzona przez Wydział d/s Walki z Przestępstwami Gospodarczymi KWMO w Siedlcach/Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1983-1989. Materiały dotyczące: Andrzej Pieniak, imię ojca: Kazimierz, ur. 22-02-1944 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 555/45 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Jacek”, prowadzona przez Wydział d/s Walki z Przestępstwami Gospodarczymi KWMO w Siedlcach/Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1983-1989. Materiały dotyczące: Andrzej Pieniak, imię ojca: Kazimierz, ur. 22-02-1944 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 555/45 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Jacek”, prowadzona przez Wydział d/s Walki z Przestępstwami Gospodarczymi KWMO w Siedlcach/Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1983-1989. Materiały dotyczące: Andrzej Pieniak, imię ojca: Kazimierz, ur. 22-02-1944 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Andrzeja Pieniaka, tajnego współpracownika pseudonim „Jacek” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/47 i IPN BU Z/001803/48.


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

TW Jacek

 • Andrzej Pieniak
 • Teczka personalna tajnego współpracownika
 • IPN akta osobowe
 • Teczka SB
 • IPN teczki osobowe

Komentarze


Skomentował Łukasz Pieniak |

Konfabulacja autora odnośnie próby otruciem cyjankiem jest w celu medalu czy renty kombatanckiej? Wczasy na koszt SB na początku lat 2000 to wyssane z palca bo już to nie te czasy.Ciekawy jestem kto Zbyszkowi paszport załatwil TW Jacek chyba.

Prosimy obliczyć 2 plus 3.