Pazdyka Kazimierz TW Cezar

Pazdyka Kazimierz s. Jana ur. 18.08.1956 IPN Lu 00414/144 IPN Lu 00425/144 TW ps. „Cezar” nr rej. 34517 Stawiska gm. Grębków kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Stawiska gmina Grębków. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 15.07.1976 r. podczas odbywania zasadniczej służby w JW w Jarocinie. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Cezar”. Współpracę zakończono w związku z odejściem do rezerwy 11.02.1978 r.

W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy obliczyć 3 plus 4.