Barancewicz Wacław TW Łącznik

Barancewicz Wacław s. Bronisława ur. 18.04.1945 r. IPN Lu 00419/1339 TW ps. „Łącznik” Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Z zawodu technik elektryk pracujący na stanowisku kierownika w kolumnie kablowej GUTM o/Siedlce. Wniosek o jego zwerbowanie na TW wystawił 21.03.1983 r. inspektor Wydziału V WUSW w Siedlcach chor. Zygmunt Łyszkiewicz. Miał być wykorzystywany między innymi do Sprawy Obiektowej kryptonim „Antena”. Do współpracy został pozyskany 03.09.1984 r. na zasadzie współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Był kontrolowany przez TW „Andrzej”, TW „Żychowicz” i TW „Władek”. Do kwietnia 1985 spotkania z nim odbywały w cyklu comiesięcznym (łącznie odbyto 12 spotkań) a po tym terminie został przekwalifikowany na źródło sygnalizacyjne i spotkania odbywały się raz na kwartał lub w miarę potrzeb. Informacje przekazywane przez TW były wiarygodne i obiektywne. Wykorzystywano je w meldunkach do władz administracyjnych, a także w meldunkach do Departamentu V MSW. Nie był wynagradzany finansowo. 14.10.1987 roku zakończono z nim współpracę z powodu nieprzydatności (nadużywanie alkoholu na terenie zakładu pracy i plotkom, że jest bezkarny dzięki chronieniu jego osoby przez SB).

W zasobach IPN zachowała się jego Teczka Personalna i Teczka Pracy zawierające 114 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 6646/1983

 

  • IPN Lu 00414/466/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim"Łącznik" prowadzona w latach 1983-1987 przez Wydział II/V KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Wacław Barancewicz imię ojca: Bronisław, ur. 18-04-1945 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/466/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim"Łącznik" prowadzona w latach 1983-1987 przez Wydział II/V KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Wacław Barancewicz imię ojca: Bronisław, ur. 18-04-1945 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1339 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim"Łącznik" prowadzona w latach 1983-1987 przez Wydział II/V KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Wacław Barancewicz imię ojca: Bronisław, ur. 18-04-1945 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1339 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim"Łącznik" prowadzona w latach 1983-1987 przez Wydział II/V KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Wacław Barancewicz imię ojca: Bronisław, ur. 18-04-1945 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz