Borysiak Eugeniusz Michał TW Ekspert

Borysiak Eugeniusz s. Józefa ur. 12.02.1933 IPN Lu 00414/933 i IPN Lu 00419/1876 TW ps. „Ekspert” nr rej. 6683 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Pracował na stanowisku ekonomisty w Siedleckich Zakładach Drobiarskich a następnie w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował go 30.06.1983 roku na zasadzie dobrowolności st. insp. SB KW MO w Siedlcach por. Mieczysław Brzezek. W początkowym okresie współpracował z SB w a następnie, jako tajny współpracownik. Współpraca została zakończona 22.02.1990 roku w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W jego charakterystyce, którą wystawił 22.02.1990 roku insp. WOG WUSW w Siedlcach por. Zdzisław Zienkiewicz czytamy:

Siedlce 1990.02.22

Tajne spec. Znaczenia

egz. Pojedynczy

Charakterystyka

dot. TW ps. „Ekspert” nr. ewid. 6683

Pozyskany do współpracy w dniu 30.06.1983 roku na zasadzie współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju przez ppor. Mieczysława Brzezka. Jest żonaty, posiada jedno dziecko trzyletnie. Pracował w Siedleckich Zakładach Drobiarskich a obecnie w PGK Siedlce. W okresie współpracy odbyto 17 spotkań na terenie zakładu w pomieszczeniach służbowych TW lub na terenie miasta. Podczas współpracy systematyka spotkań była słaba spowodowana funkcją i stanowiskiem TW. Był wynagradzany w formie prezentów i paczek delikatesowych. Uzyskiwane informacje dotyczyły zagadnień ekonomicznych i zarządzania przedsiębiorstwem.

Wnioski

1) ze względu na obecną sytuację społeczno-polityczną kraju i reorganizację Resortu Spraw Wewnętrznych wnoszę o rozwiązanie współpracy z dniem 22.02.1990 roku.

2) Teczkę personalną TW złożyć z zakwalifikowaniem do kategorii F-u/z.

3) Teczkę pracy TW złożyć z zakwalifikowaniem do kategorii B-5/z.

4) W przypadku zainteresowania się materiałami przez inną jednostkę udostępniać bez porozumienia się z tutejszym Wydziałem.

W archiwach IPN znajduje się 47 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1876 Borysiak Eugeniusz TW ps. Ekspert - zobowiązanie do współpracy z SB, charakterystyka dot. TW ps. „Ekspert” nr. ewid. 6683 (1,1 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 6683/1983

 

  • IPN Lu 00414/933/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Ekspert" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1983-1990. Materiały dotyczące: Eugeniusz Michał Borysiak, imię ojca: Józef, ur. 12-02-1933 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/933/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Ekspert" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1983-1990. Materiały dotyczące: Eugeniusz Michał Borysiak, imię ojca: Józef, ur. 12-02-1933 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1876 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Ekspert" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1983-1990. Materiały dotyczące: Eugeniusz Michał Borysiak, imię ojca: Józef, ur. 12-02-1933 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1876 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Ekspert" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1983-1990. Materiały dotyczące: Eugeniusz Michał Borysiak, imię ojca: Józef, ur. 12-02-1933 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz