Grzymała Jan TW „Junak”

Jan Grzymała s. Wacława ur. 18.05.1958 r., sygn. akt: IPN Lu 00415/186 i IPN Lu 00425/251, TW ps. „Junak” nr rej. 43478 ,Telaki gm. Kosów Lacki, kontrwywiad wojskowy.

Jan Grzymała tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa pseudonim „Junak”
Jan Grzymała TW ps. „Junak”

Mieszkaniec miejscowości Telaki w gminie Kosów Lacki. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 13.02.1979 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Kołobrzegu. Zwerbował go chor. E. Wesołowski, Pom. Szefa Wydz. WSW 8 DZ. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Junak”. Współpraca została zakończona w związku z przejściem do rezerwy 7.10.1980 roku.

W archiwach IPN znajduje się 10 stron dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Jaka jest suma 3 i 9?