Lucht Stanisław TW „Kos”

Stanisław Lucht s. Władysława ur. 31.01.1951 r. IPN Lu 555/77 TW ps. „Kos” nr rej. 1833 Borki Kosy k. Siedlec

Mieszkaniec miejscowości Borki Kosy. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zawód wyuczony rolnik. Zatrudniony na stanowisku kierownika pociągu w PKP RS Siedlce. Do współpracy z organami zwiadu WOP w Terespolu został pozyskany 15.07.1985 roku. Werbunku dokonał na zasadzie dobrowolności por. Waldemar Szerement of. oper. GPK w Terespolu. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy obierając sobie pseudonim konspiracyjny „Kos”.

W jego charakterystyce, którą wystawił 210.11.1987 r. por. Waldemar Szerement możemy między innymi przeczytać:

CHARAKTERYSTYKA

tajnego współpracownika ps. „KOS” Nr ewid. 1833.

Tajny współpracownik ps. „Kos” pozyskany został do tajnej współpracy z organami zwiadu WOP w dniu 15.07.1985 r. W toku współpracy odbyto z tą jednostką 24 spotkania uzyskując 14. Informacji. Przekazywane informacje dotyczyły środowiska drużyn konduktorskich PKP RS Siedlce, tj. osób przekraczających granicę do ZSRR. Uzyskane informacje od tej jednostki były charakteru ogólnego i charakteryzujące powierzchownie, płytko sygnalizowane problemy. W toku współpracy dało się odczuć, że tw zna głębiej sytuację, ale nie chce mówić nic bliżej o swoim środowisku traktując to, jako solidarność z kolegami. Zaobserwowano również, że posiada on skłonność do przemytu towarów do ZSRR i skłonności ne udało się wyeliminować. Występowały tez przypadki nieprzybywania na spotkania, bądź tłumaczenie się tw, że ma zbyt mało czasu, zajęty pracą w gospodarstwie i nie może poświęcić dużo czasu na spotkania. Powyższe fakty poza oficjalną deklaracją, nie rzutowały na współpracę w sposób właściwy. W związku z powyższym, że niecelowe jest podtrzymywanie dalszej współpracy z tą jednostką ze względu na brak zaangażowania.

Z czynnej sieci agenturalnej TW ps. „Kos” został wyeliminowany 18.01.1988 r.

W archiwach IPN znajdują się 96 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 01.04.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: Nadbużańska Bryg. WOP Chełm 1833/1985

  • IPN Lu 554/144/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kos" prowadzona w latach 1985-1986 przez Wydział II Nadbużańskiej Brygady WOP/Graniczną Placówkę Kontrolną w Terespolu, dotycząca: Stanisław Lucht, imię ojca: Władysław, ur. 31-01-1951 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/144/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kos" prowadzona w latach 1985-1986 przez Wydział II Nadbużańskiej Brygady WOP/Graniczną Placówkę Kontrolną w Terespolu, dotycząca: Stanisław Lucht, imię ojca: Władysław, ur. 31-01-1951 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/77 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kos" prowadzona w latach 1985-1986 przez Wydział II Nadbużańskiej Brygady WOP/Graniczną Placówkę Kontrolną w Terespolu, dotycząca: Stanisław Lucht, imię ojca: Władysław, ur. 31-01-1951 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/77 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Kos”, prowadzona przez Graniczną Placówkę Kontrolną WOP w Terespolu w latach 1985-1987. Materiały dotyczące: Stanisław Lucht, imię ojca: Władysław, ur. 31-01-1951 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Stanisława Lucht, tajnego współpracownika pseudonim „Kos” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/001928/7 i IPN BU Z/001852/8.

Komentarze


Prosimy dodać 5 i 5.