Bobrowicz Józef TW Wrona

Bobrowicz Józef s. Józefa ur. 12.01.1948 r. IPN Lu 00415/282 i IPN Lu 00425/242 TW ps. „Wrona” nr rej. 16757 Łochów kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Łochowa. Wykształcenie podstawowe. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na podstawie uczuć patriotycznych 11.05.1968 r. podczas odbywania służby wojskowej w charakterze kierowcy w JW w Żarach. Własnoręcznie napisał na tą okoliczność zobowiązanie przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wrona”. Współpraca została zakończona w związku z odejściem do rezerwy 11.01.1970 r.

W archiwach IPN znajduje się 18 dokumentów dotyczących jego współpracy z WSW.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy obliczyć 6 plus 3.