Bobryk Stanisław inf. Sokół

Bobryk Stanisław s Jakuba ur. 20.09.1923 r. IPN Lu 00419/435 TW ps. „Sokół” Łysów pow. Łosice

Mieszkaniec wsi Łysów powiat Łosice. Do współpracy z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa w Siedlcach zwerbował go 16.11.1947 roku Kazimierz Gizak mł. ref. Sekcji III PUBP w Siedlcach. W raporcie o pozyskaniu w/w możemy przeczytać: (pisownia oryginalna)

Przesmyki dnia 17 XI 47 r.

Raport

Ja Gizak Kazimierz w dniu 16 XI 47 r. zwerbowałem ob. Bobryk Stanisława s. Jakuba zam. Łysów , nadałem mu ps. „Sokół” został zwerbowany na małym Komp-materjale, że nie miał dowodów w porządku. W/w jest młody mężczyzna ma lat 24-ry, jest jeszcze kawalerem, może dobrze pracować dla wykrycia wrogich elementów Polski Demokratycznej. Odrzymał zadanie by na dwudziestego XI 47 r. ustalił gdzie się ukrywają i u kogo wileńszczaki którzy się ujawnili i nadal rabują na swoją rękę, to jest Wiewiórka i Wrona on może ustalić bo często się z nimy widzi i czasami znajduje się z nimy w towarzystwie.

Mł. Ref. Sekcji III P.U.B.P.

w Siedlcach Gizak Kazimierz

W archiwach IPN znajduje się 6 dokumentów dotyczących jego osoby w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie o podjęciu współpracy z UB.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/435 Bobryk Stanisław inf. ps. Sokół - zobowiązanie do współpracy z UB, raport (1,4 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8334/1987

  • IPN Lu 00419/435 Teczka personalna informatora pseudonim "Sokół" prowadzona przez PUBP Siedlce dot. Bobryk Stanisław, imię ojca: Jakub, data urodzenia: 20-09-1923 / 19-06-1924 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 4 i 5?