Zbieć Marek TW Wiosna

Zbieć Marek s. Zbigniewa ur. 21.07.1956 IPN Lu 00425/133 TW ps. „Wiosna” nr rej. 40426 kontrwywiad wojskowy Głuchów gm. Mordy

Mieszkaniec wsi Głuchów w gminie Mordy. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności monter urządzeń sanitarnych. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 31.05.1978 r. na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Elblągu. Podpisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wiosna”. Współpracę zakończono 10.04.1980 roku w związku z odejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 9 i 3.