Fiedoruk Władysław TW Szarotka

Fiedoruk Władysław s. Grzegorza ur. 07.06.1954 IPN Lu 00425/19 TW ps. „Szarotka” nr rej. 32151 kontrwywiad wojskowy Białystok

Mieszkaniec Białegostoku. Wykształcenie średnie o specjalności technik przemysłu spożywczego. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 10.09.1975 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Szarotka”. Współpracę zakończono 05.12.1976 roku w związku z odejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 8 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Jaka jest suma 6 i 6?