Buczek Henryk TW Ala

Buczek Henryk s. Czesława ur. 01.03.1960 r. IPN Lu 00415/43 i IPN Lu 00425/43 TW ps. „Ala” nr rej. 51325 kontrwywiad wojskowy Radomyśl gm. Wiśniew

Mieszkaniec wsi Radomyśl gm. Wiśniew. Wykształcenie podstawowe. Bez zawodu. Do współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego został pozyskany 31.03.1981 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Siedlcach. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ala”. 25.03.1982 r. współpracę z nim zakończono w związku z odejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 4 i 1.