Michalski Mieczysław TW Przyjaciel

Michalski Mieczysław s. Kazimierza ur. 17.06.1958 IPN Lu 00415/85 i IPN Lu 00425/85 TW ps. „Przyjaciel” nr rej. 39582 kontrwywiad wojskowy gm. Kołbiel

Mieszkaniec gminy Kołbiel. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności elektromonter. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został pozyskany 20.12.1978 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Świnoujściu na zasadzie dobrowolności. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Przyjaciel”.

Współpraca została zakończona 13.10.1979 roku w związku z odejściem do rezerwy.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 5 i 6.