Kusak Henryk informator „Pług”

Kusak Henryk s. Stanisława ur.11.07.1927 r. IPN Lu 00419/312 informator ps. „Pług” Melanów gm. Łaskarzew pow. Garwolin

Rolnik z miejscowości Melanów gmina Łaskarzew pow. Garwolin. Wykształcenie 4 klasy szkoły podstawowej. Do współpracy w charakterze informatora na zasadzie dobrowolności pozyskał go 7.VIII.1945 roku por. Stanisław Sulima z WU ds. BP w Warszawie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Pług”. Od 17.I.1954 roku jego prowadzeniem zajmował się referent terenowy PU ds. BP w Garwolinie Stanisław Korba. Miał on być źródłem informacji do rozpracowywania wrogiego elementu z terenu Melanowa, swojego sąsiada, kułaka Wiśnickiego Wacława jak również sygnalizować o wrogich zamiarach ze strony elementu wrogiego w stosunku do przebudowy wsi. W jego charakterystyce pracy wystawionej 11 lipca 1955 roku przez sierżanta Szczepaniaka Władysława referenta Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Garwolinie możemy między innymi przeczytać: (zachowano oryginalną pisownię)

Informator ps. „Pług” został zawerbowany przez Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego 7.VIII.1945 r. na uczuciach patriotycznych do zbierania informacji o nastrojach okolicznej ludności. Stosunek informatora ps. „Pług” do Organów Bezpieczeństwa Publicznego jest wrogi, co wyraża się tym, że na spotkania nie wychodzi, świadczy fakt o jego wrogości złożenie oświadczenie o odmowie dalszej współpracy z Organami Bezpieczeństwa Publicznego. Za okres współpracy przekazał trzy doniesienia nie przedstawiającej żadnej wartości operacyjnej, nie ujawnił żadnego wrogiego elementu, jest nieprawdomówny, stara się wszelkimi sposobami oszukiwać i usprawiedliwiać swój stosunek do współpracy z Organami Bezpieczeństwa Publicznego, jakoby nie miał możliwości zbierania informacji, jest współpracownikiem dwulicowym. Posiada on małe zdolności w orientowaniu się w zagadnieniach politycznych, brak własnej inicjatywy i pomysłowości, w dodatku jest uparty, co utrudnia mu pozyskanie zaufania, spotkania odbywały się na wolnym powietrzu. Za zrywanie spotkań miał zwracaną wielokrotnie uwagę, oraz wyjaśniano mu cel jego współpracy, jednak skutku żadnego nie odniosło. Wynagradzany za współpracę nie był. Biorąc pod uwagę powyższe, że informator ps. „Pług” posiada niskie wyrobienie polityczne, oraz zły jego stosunek do współpracy z Organami Bezpieczeństwa Publicznego proponuję informatora ps. „Pług” wyeliminować z sieci agencyjno-informacyjnej gdyż nie przedstawia on żadnej wartości operacyjnej. W związku z czym teczkę personalną i roboczą informatora ps. „Pług” przesłać do Wydziału X-go Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, celem złożenia w archiwum.

W archiwach IPN znajduje się 14 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/312 Kusak Henryk informator ps. „Pług” - zobowiązanie do współpracy z UB, karta ewidencji operacyjnej (0,3 MB)

Komentarze


Zostaw komentarz