Kuligowski Wacław LK krypt. „Oaza”

Kuligowski Wacław s. Antoniego ur. 13.07.1944 r. IPN Lu 00419/1515 LK krypt. „Oaza” Siedlce

Dysponent lokalu kontaktowego kryptonim „Oaza” (dwa trzypokojowe służbowe mieszkania Odlewni Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach przy ul. Ściegiennego 9/15 mieszkania nr 13 I p i nr 46 II p). Został zwerbowany 20.08.1978 r., jako dysponent mieszkania i podpisał umowę na umożliwienie korzystania 4-6 razy w m-cu przez całą dobę z dwóch lokali nr 13 i 46 przy ul. Ściegiennego 9/15 w zamian za ekwiwalent miesięczny w wysokości 300 zł. Zwerbował go ppor. Jerzy Teterycz. Jest napisanych własnoręcznie przez niego 6 pokwitowań na kwoty po 900 zł i 8 na kwoty po 1800 zł Pokwitowania są za okres od 28.08.1978 do 29.12.1983 roku. Współpraca nie była możliwa gdzieś od połowy 1984 roku, gdy te mieszkania zostały zajęte przez pracowników Stalchemaku w związku z kłopotami mieszkaniowymi. Od 1987.09.10 roku za jego akceptacją zaczął go prowadzić por. St. Szyndler. Jeszcze 19.10.1989 roku, SB prowadziło z nim rozmowy na temat LK „Oaza”. Odpowiedział wtedy, że w najbliższym czasie nie zanosi się na to, aby jakiś lokal przy Ściegiennego 9/15 został zwolniony. 20.11.1989 roku wydano postanowienie o zakończeniu korzystania z LK „Oaza” w związku z tym, że w najbliższym czasie nie zanosi się na to, aby zostało zwolnione tam jakieś mieszkanie. Mieszkanie nr 13 przy ul. Ściegiennego 9/15 było wykorzystywane czynnie od 18.08.1978 do 30.06.1984 roku. W tym lokalu odbywały się spotkania z następującymi TW: „Berta” nr rej. 922, „Kazimierz” nr rej. 3852, „Delpor” nr rej. 3596, „Ola”

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz