Kuligowski Wacław LK „Oaza”

Wacław Kuligowski s. Antoniego u. 13.07.1944 r., sygn. akt: IPN Lu 00419/1515, dysponent lokalu kontaktowego krypt. „Oaza” nr rej. KWMO Siedlce 3851/1978, Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Zatrudniony na stanowisku kierownika hotelu pracowniczego Odlewni Staliwa „Stalchemak” przy ulicy Ściegiennego w Siedlcach. Do współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa został zwerbowany 20.08.1978 r. jako dysponent lokalu kontaktowego kryptonim „Oaza”. Podpisał umowę na umożliwienie korzystania z dwóch lokali nr 13 i 46 przy ul. Ściegiennego 4-6 razy w m-cu przez całą dobę w zamian za ekwiwalent miesięczny w wysokości 300 zł. Zwerbował go ppor. Jerzy Teterycz inspektor SB WUSW w Siedlcach. Jest napisanych własnoręcznie przez niego 6 pokwitowań na kwoty po 900 zł i 8 na kwoty po 1800 zł. Pokwitowania są za okres od 28.08.1978 do 29.12.1983 r. Współpraca nie była możliwa gdzieś od połowy 1984 roku gdy te mieszkania zostały zajęte przez pracowników „Stalchemaku” w związku z kłopotami mieszkaniowymi. Od 10.09.1987 za jego akceptacją zaczął go prowadzić por. Stanisław Szyndler. Jeszcze 19.10.1989 r SB prowadziło z nim rozmowy na temat LK „Oaza”. Odpowiedział wtedy, że w najbliższym czasie nie zanosi się na to, aby jakiś lokal przy Ściegiennego 9/15 został zwolniony. 20.11.1989 r. wydano postanowienie o zakończeniu korzystania z LK „Oaza” w związku z tym, że w najbliższym czasie nie zanosi się na to, aby zostało zwolnione tam jakieś mieszkanie. Mieszkanie nr 13 przy ul. Ściegiennego 9/15 było wykorzystywane czynnie od 18.08.1978 do 30.06.1984. W tym lokalu odbywały się spotkania z następującymi TW: „Berta” nr rej. 922 (Krystyna Chłopek), „Kazimierz” nr rej. 3852 (Krzysztof Makowski), „Delpor” nr rej. 3596 (Wiesław Zawadzki), „Ola”.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz