Borucki Wacław TW Wilk

Wacław Borucki s. Jana ur. 21.09.1928 r., IPN Lu 00414/129 i IPN Lu 00419/199, informator „Wilk” nr rej. Wydz. Inf. 9 DA OPL 8143/1962, Łęka gm. Pustelnik pow. Mińsk Mazowiecki.

Mieszkaniec wsi Łęka gm. Pustelnik pow. Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Gajowy w Nadleśnictwie Zielonka. Do współpracy z organami WSW zwerbował go 15.03.1962 roku na podstawie uczuć patriotycznych st. pomocnik Szefa Wydz. WSW w Warszawie kpt. Głębocki. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat wrogów Polski Ludowej z jego środowiska. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z WSW przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wilk”. 12 listopada 1963 roku został przekazany na kontakt SB w Mińsku Mazowieckim celem dalszego wykorzystania operacyjnego. 31 stycznia 1964 r. zrezygnowano z wykorzystywania jego osoby, jako informatora, a jego akta przekazano do Biura „C” KW MO w Warszawie.

W archiwach IPN znajduje się 20 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: Wydz. Inf. 9 DA OPL 8143/1962

  • IPN Lu 00419/199 Teczka personalna informatora pseudonim "Wilk" prowadzona w 1962 r. przez Wydział WSW 9 Dywizji Artylerii OPL/Referat SB KPMO w Mińsku Mazowieckim, dotycząca: Wacław Borucki, imię ojca: Jan, ur. 21-09-1928 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Skomentował Małgorzata |

Matko to był kolega mego ojca.

Jaka jest suma 8 i 1?