Chruściel Adam LK „Brama”

Adam Chruściel s. Zygmunta ur. 06.06.1952 r., sygn. akt: IPN Lu 00419/1950, dysponent lokalu kontaktowego krypt. „Brama” nr rej. WUSW Siedlce 8945/1988, Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Właściciel lokalu kontaktowego kryptonim „Brama” w Siedlcach przy ulicy Kilińskiego. Lokal typu M-3. 25.03.1988 r. podpisano umowę o korzystaniu z mieszkania codziennie w zamian za wynagrodzenie w wysokości 7000 zł kwartalnie. Zwerbował go do współpracy kpt. Jerzy Strzaliński. W listopadzie 1988 r. poprosił o przyspieszenie wydania paszportu. 10.11.1988 r. kpt. Strzeliński wystawił wniosek o zwiększenie opłaty za wynajem LK do kwoty 8000 zł. 04.09.1989 r. wystawiono kolejny wniosek o podwyższenie opłaty za wynajem do kwoty 16 000 zł. 25.04.1990 r. w związku z likwidacją MSW wystawiono wniosek podpisany przez kpt. Strzelińskiego o zawieszeniu korzystania z LK Brama” z opcją dalszego korzystania z niego w przyszłości. Są pokwitowania za wynajem pisane własnoręcznie. Ostatnie z 24.04.1990 r. za I kwartał i miesiąc kwiecień na sumę 35 000 zł.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8945/1988

  • IPN Lu 00414/1049/D Teczka dysponenta lokalu kontaktowego pseudonim "Brama" prowadzona przez Wydział V/II WUSW w Siedlcach w latach 1988-1990. Materiały dotyczące: Adam Chruściel, imię ojca: Zygmunt, ur. 06-06-1952 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/1049/J Teczka dysponenta lokalu kontaktowego pseudonim "Brama" prowadzona przez Wydział V/II WUSW w Siedlcach w latach 1988-1990. Materiały dotyczące: Adam Chruściel, imię ojca: Zygmunt, ur. 06-06-1952 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1950 Teczka dysponenta lokalu kontaktowego pseudonim "Brama" prowadzona przez Wydział V/II WUSW w Siedlcach w latach 1988-1990. Materiały dotyczące: Adam Chruściel, imię ojca: Zygmunt, ur. 06-06-1952 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 7 i 6?