Barciński Stefan KO „BS”

Stefan Franciszek Barciński KO ps. „BS” nr rej. WUSW Siedlce 7289/1984, akta zniszczone przez SB.

Stefan Barciński został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 05.09.1984 roku pod nr 7289 jako kandydat na tajnego współpracownika. 06.05.1985 roku został zarejestrowany jako kontakt operacyjny. Jednostką rejestrującą był Wydział III WUSW w Siedlcach. Akta KO ps. „BS” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach rejestrację kontaktu operacyjnego ps. „BS” wycofano 11.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację. Materiały zniszczono”.

opracował: Leszek Andrzejewski

Dokumenty:

Komentarze


Prosimy obliczyć 1 plus 5.