Pokora Andrzej TW „Franek”

Andrzej Pokora s. Stanisława ur. 19.02.1935 r. IPN Lu 555/76 TW ps. „Franek” nr rej. 16 28 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności tapicer. Zatrudniony na stanowisku kierownika pociągu PKP RS w Siedlcach. Do współpracy z organami Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 14.09.1984 roku. Werbunku dokonał ppor. Marian Borkowski st. kont. GPK WOP w Terespolu.. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z organami Wojsk Ochrony Pogranicza przyjmując pseudonim konspiracyjny „Franek”. Współpraca została zakończona 22.09.1986 r. W uzasadnieniu o zakończeniu współpracy podpisanym przez Szefa Wydziału II Nadbużańskiej Brygady WOP płk Aleksandra Grzesiaka możemy miedzy innymi przeczytać: (zachowano oryginalną pisownię)

W toku współpracy przekazał ogółem 11 informacji, które dotyczyły pracowników i drużyn konduktorskich RS Siedlce. Przekazywane informacje były ogólnikowe i zbyt powierzchowne. W ich wykonanie tw. głębiej się nie angażował. W toku współpracy tw. często unikał kontaktu, spotkania z tą jednostką trzeba było odbywać poprzez nawiązanie kontaktu – podyktowane to było charakterem pracy. Przychodząc na spotkania tw. narzekał że ma mało czasu zarówno na spotkania jak też w realizacji zadań. Ciągle zapewniał że zbyta mało wie i nie posiada dotarcia do osób nas interesujących. Z jego sposobu zachowania się, wypowiedzi itp. wynikało że jest jednostką nieszczerą, niezaangażowaną bliżej do współpracy. Prowadzone szkolenia i zadaniowania nie wyeliminowały powyższego faktu. Uważam że kontakt tw. podtrzymywał ze względu na obawę skreślenia go z wyjazdów służbowych do ZSRR, w przypadku zaprzestania współpracy. Oceniając całość współpracy uważam za nie celowe utrzymywanie łączności z tą jednostką i proponuję wyeliminować go z sieci czynnych źródeł informacji. W związku z powyższym postanowiono wyeliminować tw. ps. „Franek” nr. ewid. 1628 z sieci czynnych źródeł informacji ze względu na nieszczerość do naszych organów. Całość materiałów proponuję złożyć w Archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajdują się 64 karty dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zniesiona 1 kwietnia 2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: Nadbużańska Bryg. WOP Chełm 1628/1984

  • IPN Lu 554/143/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Franek" prowadzona w latach 1984-1986 przez Wydział II Nadbużańskiej Brygady WOP, dotycząca: Andrzej Pokora, imię ojca: Stanisław, ur. 19-02-1935 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/143/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Franek" prowadzona w latach 1984-1986 przez Wydział II Nadbużańskiej Brygady WOP, dotycząca: Andrzej Pokora, imię ojca: Stanisław, ur. 19-02-1935 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/76 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Franek”, prowadzona przez Graniczną Placówkę Kontrolną WOP w Terespolu w latach 1984-1986. Materiały dotyczące: Andrzej Pokora, imię ojca: Stanisław, ur. 19-02-1935 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/76 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Franek”, prowadzona przez Graniczną Placówkę Kontrolną WOP w Terespolu w latach 1984-1986. Materiały dotyczące: Andrzej Pokora, imię ojca: Stanisław, ur. 19-02-1935 r.(Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Andrzeja Pokora, tajnego współpracownika pseudonim „Franek” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/001928/6 i IPN BU Z/001852/6.


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

andrzej pokora

  • zwiad wojsk ochrony pogranicza
  • teczka personalna ipn
  • pokora tw
  • teczka tw
  • inwentarz archiwalny ipn

Komentarze


Zostaw komentarz